Cập nhật:  GMT+7
3f29x49ffx67f8x4aecx903bx4e59x7467xb86bxa33bxX7x421bxbbc1x5519x50f2x5108x97d0xX5x6adbxXax5199xXcx8fe4xXbxX3xX1xaebexa78ax6bf4xX3xXex4da2xXdx6ddaxX1axX3x6ca8xX1xX6xXdxX3xX22x8de1xX3xX1x5a01x7e2dxX4xX1xX3xb8aax831cxX3xX4x8106xX4xX3xX1x7c82x6e1bxX1ax6ca9xX3x84e2x5c5dxX1axX3x4cccxX2cxXdxX3xX1x474fxXdxX3x8c1fxX46xXdxX3xb707xb68axX1axX3bxX3xX3dx7cb9xX1axX3xX4xX34xX4xX3xX4xX19xXbxX3xX1axX1xXdxa011xb0bdxX3xX22xba68xX3x52e5x5666xX67xb76ax5536xX67xX68xX67x52cbxX0x7bc7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX6xX3dxXaxX12xX4dxX3bxX31x6321xX3xX67xX6fxX71xX2xX68xb7d0xX3xXcxaee4xX3xX49xX46xXdxX3xX4dxX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xb141xXdxX61xXexX3xX4dxX6xX62xX3xXex9474xX3xX4xX1x6598xX4xX3xX49xX46xXdxX3xX1axX3bxX1x81e4xX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX1fxX1axX3xX22xX1xX6xXdxX3xX22xX28xX3xX1xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX38xX39xX1axX3bxX3xX3dxX3exX1axX3xX41xX2cxXdxX3xX1xX46xXdxX3xX49xX46xXdxX3xX4dxX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xX4xX34xX4xX3xX4xX19xXbxX3xX1axX1xXdxX61xX62xX3xX22xX65xX3xX67xX68xX67xX6axX3xX6bxX3xX67xX68xX67xX6fxX3xX30xX31xX3xX4xX4exX1axX3bxX3xXexX34xX4xX3xX22xXdxX1fxX62xX3xXexX1dxX6xX3xX3bxXdxX34xX62xX3xX7xX34xXexb6f5xX3xX49xX46xXdxX3xX1axX3bxX1xXbaxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX41xX38x53d0xX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1xbabdxX1axX1xX3xXexX1xXb0xX4xX3xXexX1dx9a6dxX4xX3xXexX18xX89xX28xX1axX3xX30xX39xXdxX3xX67xba1bxX179xX3xX41xXdxX1fxX62xX3xX4x4d2fxX18xX3xXexX2cxXdxX3xX4xX34xX4xX3xXex46b5xX1axX1xX90xX3xXexX1xX31xX1axX1xX3xXbxX1x9a1exX3xXexX1dxX2bxX1axX3bxX3xX4x755axX3xX1axX38xX39xX4xX3xX30xX31xX3xX1x73d0xX1axX3xX6fxX139xX68xX68xX68xX3xX41xX2cxXdxX3x50d9xXdxX1fxX18xX3xXexX1xX6xX62xX3xX3bxXdxX6xX139xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e24xX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX12xX0xXdxX62xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d9xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXax841cxXdxX3dxXexX1xac97xX3xX2xX68xX68xX68xXbx638bx5a0axX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX203xX3x4d11xX215xX179xXbxX20axX20bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX71xX71xX4xX139xX1bcxX6xX2bxXbxX1xX18xXexX1xX2bxX139xX30xX1axX71xX3dxX10xX7xX22xXexX2bxXbxX71xX1axX10xX1fexX7xX71xX67xX67xb648xX6axX71xX2xX2xX2xX3dxX179xX2xX67xX242xX2xX67xX179xXexX179xX242xX242xX6axX5xa553xX6bxX6axX2xX6axX67xX67xX179xX179xX242xX6fxX6bxX242xX6axX256xX6fxX179xX215x6e5dxX215xX6fxX179xX139x970fxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX1fxX1axX3xX22xX1xX6xXdxX3xX22xX28xX3xX1xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX38xX39xX1axX3bxX3xX3dxX3exX1axX3xX41xX2cxXdxX3xX1xX46xXdxX3xX49xX46xXdxX3xX4dxX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xX4xX34xX4xX3xX4xX19xXbxX3xX1axX1xXdxX61xX62xX3xX22xX65xX3xX67xX68xX67xX6axX6bxX67xX68xX67xX6fxXaxX3xX1fexXdxX3dxXexX1xX9xXaxX2xX68xX68xX68xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX215xX215xX179xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX12xXcxX2cxXdxX3xX41xXdxX1fxX62xX3xX4xX182xX18xX3xX49xX46xXdxX3xX4dxX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xXexX18exX1axX1xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb7b1xX2bxX3dxX89xXaxX12xXcxX2cxXdxX3xX49xX46xXdxX3xX4dxX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xXexX18exX1axX1xX3x6231xX1x783exX3xXcxX1x77f8xX3xX4x8671xX3xX2xX242xX3xX41xXdxX1fxX62xX3xX4xX182xX18xX3xX30xX39xXdxX3xXexX1dxbf0bxX1axX3xX67xX215xX68xX3xX4xX34xX1axX3xX1bcxX46xX3xX49xX46xXdxX3xX4dxX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xX4xX34xX4xX3xX4xX19xXbxX3xXexX1xX6xX62xX3xX3bxXdxX6xX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX139xX3xX1d9xX34xX4xX3xX41xX2cxXdxX3xX1bcxXdxX1fxX18xX3xX41xX38xX14fxX4xX3xX5xb831xX1axX1xX3xX41xX2cxX2bxX3xXcx8a6exX3xX49xX46xXdxX3xX4dxX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xXa2xXdxX61xXexX3xX4dxX6xX62xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x8959xX3xX30x7567xX3xX4xX34xX4xX1xX3xXexX1dxXdxX1fxX1axX3xX22xX1xX6xXdxX3xX22xX28xX3xX1xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX38xX39xX1axX3bxX3xX3dxX3exX1axX3x4078xX2cxXdxX3xX1xX46xXdxX3xX3bxac07xX62xX3xX4xX4exX1axX3bxX3xXexX34xX4xX3xX4xX1xX18x6f83xX1axX3xX1bcxXbaxX3xX30xX31xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX40fxX2cxXdxX3xX1xX46xXdxX3xX4dxX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xX4xX34xX4xX3xX4xX19xXbxX3xX30xX31xX3xX40fxX2cxXdxX3xX1xX46xXdxX3xX41xX2cxXdxX3xX1bcxXdxX1fxX18xX3xX49xX46xXdxX3xX4dxX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xXexX18exX1axX1xX3xX353xX1xX355xX3xXcxX1xX359xX3xX5xX182xX1axX3xXexX1xXb0xX3xaf75xX90xX3xX1axX1xXdxX61xX62xX3xX22xX65xX3xX67xX68xX67xX6axX3x7a8cxX3xX67xX68xX67xX6fxX20bxX3xX4xX4exX1axX3bxX3xXexX34xX4xX3xX1axX1xX53xX1axX3xX7xX16bxX20bxX3x7230xX18xX89xX3xX4xX1xX28xX3xX1bcxX182xX18xX3xX4xac35xX20bxX3xX3bxX35cxXbxX3xaa52xX3xX4xX34xX4xX3xX3dxX16bxX3xXexX1xX1a4xX2bxX3xX30x4c86xX1axX3xX22xXdxX61xX1axX3xX41xX2cxXdxX3xX1xX46xXdxX20bxX3xX7xX19bxX3xX5xX38xX14fxX1axX3bxX90xX3xX4b2xX18xX89xX3xXexX1dxX160xX1axX1xX3xX1bcxX182xX18xX3xX4xX4bfxX3xX30xX31xX3xX1axX1xXdxX61xX62xX3xX30xa097xX3xX4x41b1xX6xX3xX40fxX2bxX31xX1axX3xX4xX1xX50exX3xXexXbaxX4xX1xX90xX3xXexX1xX38xX3xX22xX4c6xX90xX3xX1bcxX6xX1axX3xXexX1xX427xX62xX3xXexX1dxX6xX3xXexX38xX3xX4xX34xX4xX1xX3xX41xX2cxXdxX3xX1bcxXdxX1fxX18xX3xX30xX31xX3xX1bcxX6xX1axX3xX22xXdxX1fxX62xX3xXbxX1xXdxX28xX18xX20bxX3xXexX1dxX160xX1axX1xX3xXexX16bxX3xX4xX34xX4xX3xX1axX46xXdxX3xX3dxX18xX1axX3bxX3xXexX1dxX2bxX1axX3bxX3xX41xX2cxXdxX3xX1xX46xXdxX20bxX3xXexX1dxX160xX1axX1xX3xXexX16bxX3xX4xX34xX4xX3xX1bcxX38xX39xX4xX3xX7xX53xX18xX3xX41xX2cxXdxX3xX1xX46xXdxX139xX3xX337xX370xX1axX3xX4xX2cxX1axX1xX3xX41xX35cxX90xX3xX4xX34xX4xX3xX41xX2cxXdxX3xX1bcxXdxX1fxX18xX3xX4xX34xX4xX3xXexX18exX1axX1xX3xX4x715fxX1axX3xX41xX38xX14fxX4xX3xXexX1xX6xX62xX3xX3bxXdxX6xX3xX4c6xX3xX22xXdxX28xX1axX3xX30xX3e3xX3xX4xX34xX4xX3xX30xX4d5xX1axX3xX1bcxX1a4xX1axX3xX40fxX2cxXdxX3xX1xX46xXdxX3xX49xX46xXdxX3xX4dxX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xX4xX34xX4xX3xX4xX19xXbxX20bxX3xX4xX4exX1axX3bxX3xXexX34xX4xX3xX22xXdxX1fxX62xX3xXexX1dxX6xX90xX90xX3xX3bxXdxX34xX62xX3xX7xX34xXexX20bxX3xX4xX4exX1axX3bxX3xXexX34xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX31xX1axX1xX3xX22x7883xX3xX5xX18xX14xXexX3xX4xX50exX6xX3xX49xX46xXdxX20bxX3xX4xX4exX1axX3bxX3xXexX34xX4xX3xX3bxXdxX1a4xXdxX3xX4b2xX18xX89xX28xXexX3xX41xX1afxX1axX3xXexX1xX38xX3xXexX1xX18xX46xX4xX3xXexX1xX427xX62xX3xX4b2xX18xX89xX3e3xX1axX3xX4xX50exX6xX3xX49xX46xXdxX20bxX3xX4xX4exX1axX3bxX3xXexX34xX4xX3xX3bxXdxX34xX62xX3xX7xX34xXexX3xXbxX1xX1a4xX1axX3xX1bcxXdxX61xX1axX3xX20axX3b9xX3xX1xX46xXdxX139xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX337xX2bxX3dxX89xXaxX12xX49xX46xXdxX3xX1axX3bxX1xXbaxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX41xX3b9xX3xX3bxXdxX355xXbxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX34xX4xX3xX4xX34xX1axX3xX1bcxX46xX3xX1xX46xXdxX3xX1axX4exX1axX3bxX3xX3dxX53xX1axX3xX4xX34xX4xX3xX4xX19xXbxX3xX41xX38xX14fxX4xX3xX1bcxXacxX3xX7xX18xX1axX3bxX3xX22xXdxX28xX1axX3xXexX1xXb0xX4xX3xX30xX31xX3xX22x4e76xX3xX1axX4d5xX1axX3bxX3xX41xX1fxX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX41xX2cxXdxX3xX1xX46xXdxX3xX41xX1a4xX62xX3xX1bcxX1a4xX2bxX3xX41xX355xX1axX3bxX3xX4b2xX18xX89xX3xX41xXbaxX1axX1xX90xX3xX89xX370xX18xX3xX4xX182xX18xX3xX41xX3e3xX3xX1dxX6xX139xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c88xX18xXexX1xX2bxX1dxXaxX12x8f59xX46xX4xX3x95faxX53xX62xX0xX71xXbxX12

Mộc Lâm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ chuyển rét từ đêm 30/11

Phú Thọ chuyển rét từ đêm 30/11
2023-11-29 11:05:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, ngày 29/11, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam; chấm dứt đợt...

An toàn giao thông cho học sinh

An toàn giao thông cho học sinh
2022-10-28 07:49:00

baophutho.vn Thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra với các lỗi vi phạm như: Điều...

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng
2022-10-27 08:15:00

baophutho.vn Chúng tôi đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Vượng, ở xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng và cảm nhận được tình cảm ấm áp của mọi người dành cho Mẹ....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long