Cập nhật:  GMT+7
9328x126d2x13334xc325x1190ax14549x12554x11ecaxcd50xX7x16c76xbe43x14dcbx172c1x17462xfb77xX5x12216xXax12a72xXcxX1xa1b9x12f44xX3xda67xX3xX4xX6xX3xef79xX1xXdx13da6xX16xX3x146dfx11938x13c8axXdxb6b9xb573xX2xa8d4xX0xd8c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd84xX10xX6xX27xXaxX12x138d9xXcx13c9cxXcxX3xX28xX3xc470xafd3xX1dx136cdxX3x9764xX2cxe884x12c62xX3x120a3xcf58xX3xc590xX3xXexf6aexX3xX4bxX1xXdxX3xX1dxX1xb300xX1dxX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX3xXexa44axe690x12228xX1dxX4bxX3xX1x141aaxXbxX3xX16xf7c5xX4xX3xX16xcebaxXdxX50xX3xX1dx155e1xX1dxX4bxX3xXexb4d7xX1dxX4bxX3xX7x175baxX3xad27xab31xX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX16xX76xX4xX3xX23x9426x1640bx13ca2xfe48xX28xX2xX2axX3xXex10190xXdxX3xX9bxXdxX8cxXexX3xb59bxX6xX16xX3xX5xX15xX1dxX3x14777xX4dxX4dxX3xX1dxX4bxX6cxX6dxXdxf385xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX24xX27x12fa6xXaxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXb3xXb3x13777xX3x971cxX52xXabxXb3xXb3xXdexd3ccxeec9xX0xX2cxXbxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX1dxX6xX16xX50xX3xXb3xX2axX3xXexaa45xX84xXdxX50xX3xX4xea9exX3xa5acx14390xX6xX3xX4xX1x15a76xX3xXexXa3xXdxX3xXexX10dxX1dxX1xX3xX52xX76xX4xX3xced8xXdxX6xX1dxX4bxXbcxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXexd930xX3xX1dxX6cxX7axX4xX3xX1dxX4bxX24xf3e4xXdxX3xX25xa10fxX50xX3xX1dxX1xX60xXbxX3xX4x119c7xX1dxX1xX3xX1dxX4bxX138xXcfxX3xXb3x11118xX2cxX4dxXbcxX3x170d9xX58xXexX3x16e62xXffxX145xX3x15524xa817xXexX3xX1dxX4bxX1xXdxX8cxX16xX3xX4xX1xX24xX3xXexX1x13740xXcfxX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX27xX6cx1035bxX1dxX4bxX3xXex157eexX1dxX1xX3xX25xX7axXdxX3xX48xae0fxe315xX48xX28xX23xX24xX9bxX28xXb3xXbcxX3xX3bxXdxX8cxX1dxX3xXexXa3xXdxX50xX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX107xX6xX1dxX4bxX3xX107xX6cxX72xX4xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXcfxX3xX25xX138xX3xX107xXdxX13cxXffxX3xXexX6bxX108xX3xXexXa3xXdxX3xX41xX1x16c6dxX1dxX4bxX3xf64dxX1xX49xX16xX3xX43xX6xX3xX1d1xX1xX24xX6xX3xX154xX1xXffxX3xX25xc27bxX4xX3xX23xe0e8xXffxX3xX55xX15xX1dxX50xX3xXexX10dxX1dxX1xX3xXabxXdxX1dxX1xX3xX52x10d0axX1dxX1xXbcxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX24xX27xXcfxXaxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXe0xX52xXabxXb3xXb3xX2axXe6xXe7xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX24xX27xXcfxXaxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX1dxf49fxX50xX3xX4dxX14fxX3xXexXffxX84xXdxX50xX3xX4xX105xX3xX107xX108xX6xX3xX4xX1xX10dxX3xXexXa3xXdxX3xXexX10dxX1dxX1xX3xX3bxX138xX3xXcx14ac8xX1dxX1xXbcxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXexX12exX3xX1dxX6cxX7axX4xX3xX1dxX4bxX24xX138xXdxX3xX25xX13cxX50xX3xX1dxX1xX60xXbxX3xX4xX145xX1dxX1xX3xX1dxX4bxX138xXcfxX3xXb3xX14fxX2cxX4dxXbcxX3xX154xX58xXexX3xX158xXffxX145xX3xX15cxX15dxXexX3xX1dxX4bxX1xXdxX8cxX16xX3xX4xX1xX24xX3xXexX1xX16dxXcfxX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX27xX6cxX17cxX1dxX4bxX3xXexX181xX1dxX1xX3xX25xX7axXdxX3xX48xX18axX18bxX48xX28xX23xX24xX9bxX28xXb3xXbcxX3xX3bxXdxX8cxX1dxX3xXexXa3xXdxX50xX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX107xX6xX1dxX4bxX3xX107xX6cxX72xX4xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXcfxX3xX25xX138xX3xX107xXdxX13cxXffxX3xXexX6bxX108xX3xXexXa3xXdxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX25xXdxX8cxX1dxX3xX43xX6xX3xX1d1xX1xX24xX6xX3xXexX10dxX1dxX1xX3xXabxXdxX1dxX1xX3xX52xX1faxX1dxX1xXbcxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX24xX27xXcfxXaxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXe0xX52xXabxXb3xX4dxX14fxXe6xXe7xX0xX2cxXbxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX1dxX245xX50xX3xXb3xXdexX3xXexXffxX84xXdxX50xX3xX4xX105xX3xX107xX108xX6xX3xX4xX1xX10dxX3xXexXa3xXdxX3xXexX10dxX1dxX1xX3xX3bxX138xX3xXcxX269xX1dxX1xXbcxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXexX12exX3xX1dxX6cxX7axX4xX3xX1dxX4bxX24xX138xXdxX3xX25xX13cxX50xX3xX1dxX1xX60xXbxX3xX4xX145xX1dxX1xX3xX1dxX4bxX138xXcfxX3xXb3xX14fxX2cxX4dxXbcxX3xX154xX58xXexX3xX158xXffxX145xX3xX15cxX15dxXexX3xX1dxX4bxX1xXdxX8cxX16xX3xX4xX1xX24xX3xXexX1xX16dxXcfxX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX27xX6cxX17cxX1dxX4bxX3xXexX181xX1dxX1xX3xX25xX7axXdxX3xX48xX18axX18bxX48xX28xX23xX24xX9bxX28xXb3xXbcxX3xX3bxXdxX8cxX1dxX3xXexXa3xXdxX50xX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX107xX6xX1dxX4bxX3xX107xX6cxX72xX4xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXcfxX3xX25xX138xX3xX107xXdxX13cxXffxX3xXexX6bxX108xX3xXexXa3xXdxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX25xXdxX8cxX1dxX3xX43xX6xX3xX1d1xX1xX24xX6xX3xXexX10dxX1dxX1xX3xXabxXdxX1dxX1xX3xX52xX1faxX1dxX1xXbcxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX24xX27xXcfxXaxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXe0xX52xXabxXb3xX4dxX2xXe6xXe7xX0xX2cxXbxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX1dxX245xX50xX3xae49x9482xX3xXexXffxX84xXdxX50xX3xX4xX105xX3xX107xX108xX6xX3xX4xX1xX10dxX3xXexXa3xXdxX3xX15cxf20dxX3xX154xXdxX16xX3x10982xX6cxX50xX3xX1xXffxXcfxX8cxX1dxX3xXabxX6xX3xX18bxX1faxX50xX3xXexX10dxX1dxX1xX3xX52xX76xX4xX3xX154xXa3xX1dxX50xX3xX5xX138xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX25xXdxX15xX1dxX3xX23x10bfaxX1dxX4bxX3xXexXcfxX3xXcxX6bxX6cxX6dxX1dxX4bxX3xX48xXdxX1dxX1xXbcxX3xX154xX58xXexX3xX158xXffxX145xX3xX15cxX15dxXexX3xX1dxX4bxX1xXdxX8cxX16xX3xX4xX1xX24xX3xXexX1xX16dxXcfxX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX27xX6cxX17cxX1dxX4bxX3xXexX181xX1dxX1xX3xX25xX7axXdxX3xX48xX18axX18bxX48xX28xX23xX24xX9bxX28xXb3xXbcxX3xX3bxXdxX8cxX1dxX3xXexXa3xXdxX50xX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX107xX6xX1dxX4bxX3xX107xX6cxX72xX4xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXcfxX3xX25xX138xX3xX107xXdxX13cxXffxX3xXexX6bxX108xX3xXexXa3xXdxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX25xXdxX8cxX1dxX3xX43xX6xX3xX1d1xX1xX24xX6xX3xXexX10dxX1dxX1xX3xX3bxX138xX3xXabxX6xX16xXbcxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX24xX27xXcfxXaxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXe0xX52xXabxXb3xX4dxXb3xXe6xX0xX2cxXbxX12xXe7xX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX1dxX6xX16xX50xX3xX18xX499xX3xXexXffxX84xXdxX50xX3xX4xX105xX3xX107xX108xX6xX3xX4xX1xX10dxX3xXexXa3xXdxX3xX52xX138xX3xX18bxX108xX6xX28xX9bx1566cxX1dxX4bxX3xXcxX138xXffxXbcxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXexX12exX3xX1dxX6cxX7axX4xX3xX1dxX4bxX24xX138xXdxX3xX25xX13cxX3xXexX6bxX15xX1dxX3xX4xX1xXffxXcfxX58xX1dxX3xX8bxX6xXcfxX3xX48xc8a8xXb3xX2axX14fxX50xX3xX1dxX1xX60xXbxX3xX4xX145xX1dxX1xX3xX1dxX4bxX138xXcfxX3xXb3xX499xX2cxX4dxXbcxX3xX154xX58xXexX3xX158xXffxX145xX3xX15cxX15dxXexX3xX1dxX4bxX1xXdxX8cxX16xX3xX4xX1xX24xX3xXexX1xX16dxXcfxX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX27xX6cxX17cxX1dxX4bxX3xXexX181xX1dxX1xX3xX25xX7axXdxX3xX48xX18axX18bxX48xX28xX23xX24xX9bxX28xXb3xXbcxX3xX3bxXdxX8cxX1dxX3xXexXa3xXdxX50xX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX107xX6xX1dxX4bxX3xX107xX6cxX72xX4xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXcfxX3xX25xX138xX3xX107xXdxX13cxXffxX3xXexX6bxX108xX3xXexXa3xXdxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX25xXdxX8cxX1dxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xXabxX1xXdxX8cxXexX3xX107xX7axXdxX3xXcxX6bxXffxX1dxX4bxX3xX6cxX17cxX1dxX4bxX3xX4xX17cxX3xX7x148a2xX3xXb3xXbcxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX24xX27xXcfxXaxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXe0xX52xXabxXb3xX4dxX4dxXe6xXe7xX0xX2cxXbxX12xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX1dxX245xX50xX3xXb3xX4fxX3xXexXffxX84xXdxX50xX3xX4xX105xX3xX107xX108xX6xX3xX4xX1xX10dxX3xXexXa3xXdxX3xX9dxXdxX20xX1dxX3xX23xX1xX7fxXffxX50xX3xXabxX4bxX1xX8cxX3xX18axX1dxXbcxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xXexX12exX3xX1dxX6cxX7axX4xX3xX1dxX4bxX24xX138xXdxX3xX25xX13cxX3xXexX6bxX15xX1dxX3xX4xX1xXffxXcfxX58xX1dxX3xX8bxX6xXcfxX3xX48xX61dxXb3xX2axX14fxX50xX3xX1dxX1xX60xXbxX3xX4xX145xX1dxX1xX3xX1dxX4bxX138xXcfxX3xXb3xX499xX2cxX4dxXbcxX3xX154xX58xXexX3xX158xXffxX145xX3xX15cxX15dxXexX3xX1dxX4bxX1xXdxX8cxX16xX3xX4xX1xX24xX3xXexX1xX16dxXcfxX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX27xX6cxX17cxX1dxX4bxX3xXexX181xX1dxX1xX3xX25xX7axXdxX3xX48xX18axX18bxX48xX28xX23xX24xX9bxX28xXb3xXbcxX3xX3bxXdxX8cxX1dxX3xXexXa3xXdxX50xX3xX8bxX8cxX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fxX1dxX3xX107xX6xX1dxX4bxX3xX107xX6cxX72xX4xX3xX4xX49xX4xX1xX3xX5xXcfxX3xX25xX138xX3xX107xXdxX13cxXffxX3xXexX6bxX108xX3xXexXa3xXdxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xX25xXdxX8cxX1dxX3xX52xX8cxX1dxX1xX3xXabxX1xXdxX8cxXexX3xX107xX7axXdxX3xXcxX6bxXffxX1dxX4bxX3xX6cxX17cxX1dxX4bxX3xX4xX17cxX3xX7xX6d7xX3xXb3xXbcxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18axXffxXexX1xX24xX6bxXaxX12xX52xX49xX24xX3xX41xX1xc819xX3xXcxX1xfa56xX3xX107xXdxX8cxX1dxX3xXex100a9xX3xXe0xXexX84xX1dxX4bxX3xX1xX72xXbxXe6xX0xX2cxXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Số ca nhiễm nCoV lên 227

Số ca nhiễm nCoV lên 227
2020-04-02 18:21:29

PTĐT - Đến 18h ngày 2/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 5 ca nCoV, gồm một nhân viên công ty Trường Sinh, hai người tiếp xúc gần với bệnh nhân, hai ca từ nước ngoài về được cách ly ngay.

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19
2020-04-02 09:19:49

PTĐT - Sáng nay 2/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm 4 ca nhiễm nCoV, gồm một người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai, ba người nhập cảnh được cách ly ngay​​​​​​. 4 ca nhiễm bệnh...

Thêm 6 ca mắc COVID-19

Thêm 6 ca mắc COVID-19
2020-04-01 19:32:38

PTĐT - Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tới 19h00 hôm nay, đã ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, trong đó 2 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long