Cập nhật:  GMT+7
bc9fx160f4x10372x147cbx18046x102e6x15994xe53ax1414bxX7x17e65xbe8cx160b5xff58x13dc3x1182fxX5x16024xXaxea05xXcx11922xX3xX4xX1x13469xX4xX3xXcx14276xXexX3xXcx10b86x19ac5x17324x16dfexX3xXexX1xX21xX3x18f2fxc131xX3xXexX20xX6x109d1xX3xX1x13c50xX4xX3xc302xX14xX22xX23xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX22xX23xX1x14d64xX2fxX3xX1xXdxX1cxX21xX3xX1xX32xX4xX0xc668xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcdc2xX10xX6x191a7xXaxX12xXcxX20xX2fxX22xX23xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX23xX2ax11b58xX3xfd02xfe4axf915xX56x19081x1a253xX3xX65xd09cxXdxX3x129bexX1x18313xX3xXexX1x161cfxXbxX3x15c53x1350exX3xXex11718xX22xX1xX3xXbxX1x16f26xXdxX3xX1xe6c4xXbxX3xX29x135f6xXdxX3xX85x127b7xX22xX23xX3xXexX78xX3xXcx11ecdxX65xX65xX3xX85xXa4xX22xX23xX3xX22xX23xX1x103b8xX3xX85xX2fxX7x15bacxX2fxX7xX3xX2xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX4xX1xcb65x16c8dxX22xX23xX3xXexX20x11b0dxX22xX1xX3xbd8axXcxX20xX6xX2fxX3xX78x174cfxX21xX3xXexX1xXcdxXcexX22xX23xX3xX8exd086xX21xX3xX22xd6e5xXbdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXa0xXdxf91dxX3xX29xX2axX3xXd8xXcxX1cxXexX3xXcxX20xX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xXf8xX3xXex170a4xXdxX3x171dcxd4ecxX3xe057xX21x11a5bxX22xX3xc20fxX22xX23xX7fxX3xX1xX21xX78xXb8xX22xX3xX65xX10exX3xX65x136c9xX6x14339xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX2fxX22xXaxX12xX0xXdxXbdxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX22xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxd10axXdxX68xXexX1xe158xX3xX2x134adxX167xX167xXbxX111xf285xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX164xX3xdd09xX7cxX2xXbxX111xX16cxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX12axX35xX6xX2fxXbxX1xX21xXexX1xX2fxX12axX29xX22xX56xX68xX10xX7x1731bxXexX2fxXbxX56xX22xX10xX15fxX7xX56xf36exX1a1x11628xX7cxX56xX2xX2xX2xX68xX1a3xX167x10e5fxX167xX167xX167xX167xXex108b0xX1b2xX167xX5xX2xX7bxX1a3xX167xX1a1xX1acxX1a3xX1acxX176xX7exX176xX7bxX1a1xX167xX1a3xX1a1xX1acxX1a1xX167xX1a1xX7cxX167xX12ax111c2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xXcxX1cxXexX3xXcxX20xX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX3xX29xX2axX3xXexX20xX6xX2fxX3xX1xX32xX4xX3xX35xX14xX22xX23xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX22xX23xX1xX4axX2fxX3xX1xXdxX1cxX21xX3xX1xX32xX4xXaxX3xX15fxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX167xX167xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX176xX7cxX2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX2fxX22xXaxX12xX65xX82xXdxX3xX85xX1xX87xX3xXexX1xX8bxXbxX3xX8exX8fxX3xXexX92xX22xX1xX3xX29xX2axX3xX22xX1xX2axX3xXexX2axXdxX3xXexX20xX9cxX3xXexX20xX6xX2fxX3x1428cxX21xX2axX3xX4xX1xX2fxX3xX4xfe8cxX4xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX22xX23xX1xX4axX2fxX3xX1xXdxX1cxX21xX3xX1xX32xX4xX3xXexX10exXdxX3xXcxX20xXcdx18a5fxX22xX23xX3xXcxX65xX85xf5bfxX3xX114xX21xX116xX22xX3xX119xX22xX23xX7fxX3xX1xX21xX78xXb8xX22xX3xX65xX10exX3xX65xX128xX6xX12axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1724dxX2fxX68xX78xXaxX12xX65xX128xX6xX3xXexX20xX2fxX22xX23xX3xX197xX1xXa4xX22xX23xX3xX197xX1x19501xX3xX20xX82xX22xX3xX20xX2axX22xX23xX3xX4xe439xX6xX3xXexX1xXdxX1cxX21xX3xX22xX1xXdxX3xX4x1792bxX3xX22xXcdxXa0xX4xX3xX35xXcdxXa0xX4xX3xX29xX2axX2fxX3xX22xXeexXbdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXa0xXdxX3xX29xX2axX3xX29xX21xXdxX3xX8ex16c53xX22xX3xXexX1cxXexX3xXcxX20xX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX7fxX3xX65xX82xXdxX3xX85xX1xX87xX3xXexX1xX8bxXbxX3xX8exX8fxX3xXexX92xX22xX1xX3xX29xX2axX3xX22xX1xX2axX3xXexX2axXdxX3xXexX20xX9cxX3xX8exX112xX3xXexX20xX6xX2fxX3xXex16d9dxX22xX23xX3xX1a3xX167xX167xX3xX7xX21x1820dxXexX3xX278xX21xX2axX7fxX3xXbdx19aacxXdxX3xX7xX21xX371xXexX3xXexX20x1567axX3xX23xXdxX281xX3xX7axX167xX167xX3xX22xX23xX1xXd4xX22xX3xX8ex16d42xX22xX23xX3xX4xX1xX2fxX3xX1a3xX167xX167xX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5xX2axX3xX4xX2fxX22xX3xX10xXbdxX3xX4xX281xX4xX3xX1xX82xX3xX22xX23xX1xX4axX2fxX3xXexX1xX21xX82xX4xX3xX4xX281xX4xX3xX4xX371xXbxX3xX1xX32xX4xX3xXexX10exXdxX3xX111xX112xX3xX114xX21xX116xX22xX3xX119xX22xX23xX16cxX3xX8exX395xX22xX23xX3xXexX1xX2a3xXdxX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xXcxX1cxXexX3xXcxX20xX21xX22xX23xX3xXexX1xX21xX3xX29xXa0xXdxX3xX4xX1xX2f6xX3xX8ex13a4cxX3xXd8x150b8xX21xXdxX3xX8exX328xX22xX3xXexX20xXeexX22xX23xX3xX20xdcb1xXbdxXf8xX3xX4xX1xX2fxX3xX1a1xX12axX167xX167xX167xX3xX10xXbdxX3xXexX1xXdxX1cxX21xX3xX22xX1xXdxX3xXexX20xXdfxX22xX3xX8exX384xX6xX3xX35xX2axX22xX3xXexX2fxX2axX22xX3xX111xX112xX12axX3xXcxX14xX22xX23xX3xX23xXdxX281xX3xXexX20xX384xX3xX1xX2fxX10exXexX3xX8exX82xX22xX23xX3xX4xX2f6xX6xX3xX4xX1xXcdxXcexX22xX23xX3xXexX20xXd4xX22xX1xX3xXexX20xX384xX3xX23xXdxX281xX3xX1a3xX167xX167xX3xXexX20xXdxXb8xX21xX3xX8exX395xX22xX23xX12axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2d2xX2fxX68xX78xXaxX12xe0bbxX116xX78xX3xX5xX2axX3xX22xX1xX87xX22xX23xX3xXbdxX328xX22xX3xX278xX21xX2axX3x19fd8xX3xX22xX23xX1x16d62xX6xX7fxX3xX22xX1xX41fxXbdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xdff7xX3xX197xX1xX328xX3xX197xX1xXeexX22xX3xX29xX2axX3xX8exX82xX22xX23xX3xX29xXdxXdfxX22xX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xXeaxX22xX3xX8exX98xXdxX3xX29xXa0xXdxX3xX4xX281xX4xX3xX10xXbdxX3xX1xX32xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX4xX328xX3xXbdxX82xXexX3xX22xXeexXbdxX3xX1xX32xX4xX3xXbdxXa0xXdxX3xX22xX1xXdxX40dxX21xX3xX4b9xX3xX22xX23xX1xX4bexX6xX7fxX3xXbdxX82xXexX3xXbdx19688xX6xX3xXexX20xXeexX22xX23xX3xX371xXbdxX3xX281xXbxX3xXexX20xX2fxX22xX23xX3xX29xX128xX22xX23xX3xXexX6xX78xX3xX78xXdfxX21xX3xXexX1xXcdxXcexX22xX23xX3xX4xX2f6xX6xX3xX111xX112xX3xX1xX82xXdxX7fxX3xX23xX328xXbxX3xXbxX1xXeaxX22xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX1xXdfxXbdxX3xX8exX82xX22xX23xX3xX5x154dbxX4xX3xX8exf2ccxX3xX4xX281xX4xX3xX10xXbdxX3xXbxX1xX371xX22xX3xX8exX371xX21xX3xX29xXcdxXcexX22xX3xX5xXdfxX22xX3xXexX20xX2fxX22xX23xX3xX1xX32xX4xX3xXexX8bxXbxX3xX29xX2axX3xX20xX4axX22xX3xX5xX21xX78xXb8xX22xX12axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd590xX21xXexX1xX2fxX20xXaxX12xXcxX1xX21xX3x12e3cxXdxX6xX22xX23xX0xX56xXbxX12

Thu Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Rực rỡ sắc cờ chào mừng Tết Độc lập

Rực rỡ sắc cờ chào mừng Tết Độc lập
2022-09-02 07:19:00

baophutho.vn Những ngày này, trên các con đường, tuyến phố tại thành phố Việt Trì, đều rực rỡ sắc cờ, băng rôn chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long