Cập nhật:  GMT+7
51adx9bcexb8dbxeb8exb152xa5aex7413xba03x7548xX7xa5a3xe5b1xc6b3x83bbx8d34xaa4cxX5xd0ebxXax7545xXcxd877xX6x6215xX3xccd1xcbd1xc9f1xX3xX4xX1xX16xX3xXexX14x8a97xX3xX10xaa22xX3xX25xc681xX3xX4xbfb6xXdxX3xXexX1ax5d98xX3xXex832bxXexX3x5461xX1axX3xcd1fxXdxX6xX3xa7d8x7547xX30xX1xX3xX4xc39cxX3xX30xX39x9f33x8d56xXdxX3xX25xc1b2xX3xX1xX16xX1axX30xX3xX4x9d78xX30xX1xX3x7903xX1xX43xX3xX58xX1xbd54xX30xX0x52a3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7cdxX10xX6xa44exXaxX12x85c6xX1xcfc4xX30xX3xX73xb3a5xXbxX3xXcx8623xXexX3xXcxX14xX19xX30xX39xX3xXexX1xX19xX3xX30xX5exX25xX3xdccexc4d4xX91xX91x6d67xX3xX70x7946xXdxX3xa64axX54xX16xX3xXexX14xa405xX3xX30xX39xX47xX48xXdxX3xX58xX1xX19x8542xX80xXexX3xXexX33xXexX3xX36xX1axX3xXexX14xX22xX3xX25xX28xX3xX4xX2bxXdxX3xXexb8e5xX30xX1xX3xXbxX1xbe97xXdxX3xX1xXa1xXbxX3xX36x9ee5xXdxX3xX76xX1xX43xX25xX3xXexX1xXdx5fe8xX30xX3xX30xX39xX19xXacxXdcxX30xX3xXcxX1xX6xX30xX1xX3xXcxX1xae39xXacxX3xXexc5b8xX3xX4xX1xb2eaxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX2xX91x9d46xX3xX7xX19x7940xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX22xX3xX10xX25xX3xXex6fafxXdxX3xXcxX14xX19xX30xX39xX3xXexX78xX25xX3x91e9xX54xX16xX3xXexX14xXa1xX3xXexX14xX22xX3xX10xX25xX3xX25xX28xX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1axX30xX3xXexX33xXexX3x9e33xXdxXdcxXexX3xXcxX14xX3exX3xX36xX1axX3xX2xX92xX3xX1xX98xX3xX39xXdxX6xX3xX3dxX3exX30xX1xX3xX4xX43xX3xX30xX39xX47xX48xXdxX3xX25xX4cxX3xX1xX16xX1axX30xX3xX4xX54xX30xX1xX3xX58xX1xX43xX3xX58xX1xX5exX30x54e5xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd45exX6xXbxXexXdxX16xX30xXaxX12xX0xXdxX25xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18bxX10xX30xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxc824xXdxX73xXexX1x9f94xX3xX2xX92xX92xX92xXbx8a65x9a34xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX1b5xX3xbde6xX92x5821xXbxX1bcxX1bdxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX61xX61xX4xX17bxX124xX6xX16xXbxX1xX19xXexX1xX16xX17bxX36xX30xX61xX73xX10xX7xX58xXexX16xXbxX61xX30xX10xX1b0xX7xX61xX91xX91x688axc606xX61xX2xX2xX2xX73xX2xX2xX1f5xX91xX1c9xX1f4xX100xXexcc4bxX1f4xX92xX2xX5xX91xd9f0xX1f4xX92xa89dxX92xX2xX1c7xX100xX91xX100xX209xX2xX91xX1c9xX1c9xX20cxX1f4xX1c7xX92xX92xX2xX17bx5b51xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX22xX3xX10xX25xX3xX25xX28xX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1axX30xX3xXexX33xXexX3xX36xX1axX3xX39xXdxX6xX3xX3dxX3exX30xX1xX3xX4xX43xX3xX30xX39xX47xX48xXdxX3xX25xX4cxX3xX1xX16xX1axX30xX3xX4xX54xX30xX1xX3xX58xX1xX43xX3xX58xX1xX5exX30xXaxX3xX1b0xXdxX73xXexX1xX9xXaxX2xX92xX92xX92xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX1c7xX92xX1c9xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX16xX30xXaxX12xa2c5x8c4bxX30xX1xX3xX3dxX117xX16xX3xX70xX98xXdxX3xX9bxX54xX16xX3xXexX14xXa1xX3xX30xX39xX47xX48xXdxX3xX58xX1xX19xXacxX80xXexX3xXexX33xXexX3xX36xX1axX3xXexX14xX22xX3xX25xX28xX3xX4xX2bxXdxX3xXexXc3xX30xX1xX3xX36xX1axX3xX3dxX117xXdxX3xX73xXdxXdcxX30xX3xX76xX1xX43xX25xX3xXcxX1xXdxXdcxX30xX3xX30xX39xX19xXacxXdcxX30xX3xXcxX1xX6xX30xX1xX3xXcxX1xXeexXacxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX19xX30xX39xX3xXexX78xX25xX3xX124xX54xX16xX3xXexX14xXa1xX3xXexX14xX22xX3xX10xX25xX3xX25xX28xX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1axX30xX3xXexX33xXexX3xX142xXdxXdcxXexX3xXcxX14xX3exX17bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX16xX73xXacxXaxX12xX76xX1x794bxX30xX39xX3xXbxX1xdb3cxX30xX3xX18xX19xX1axX3xX39xX28xX25xX3xX4xX43xX1b5xX3xdbcdxX117xX16xX95xX3xX36xe2e0xX3xX36xXdxX80xXexX95xX3xX25x856dxX3xXexX2bxX25xX95xX3xX124xa92cxX30xX1xX3xX58x6d2exX16xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX38fxX4xX3xX10xX25xX3xXexX117xXdxX3xXcxX14xX19xX30xX39xX3xXexX78xX25xX1bdxX3xX124xX38fxX30xX1xX3xX58xX394xX16xX95xX3xXexXdx9e54xX30xX3xX25xa295xXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xX38fxX4xX3xX1xX98xX3xX39xXdxX6xX3xX3dxX3exX30xX1xX3xX36xXd1xXdxX3xXexXf2xX30xX39xX3xX7xXc9xX3xXexXdxX3bdxX30xX3xX1f4xX92xX3xXexX14xXdxXdcxX19xX3xX3dxX28xX30xX39xX17bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX16xX30xXaxX12xX0xXdxX25xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX18bxX10xX30xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX73xXexX1xX1b5xX3xX2xX92xX92xX92xXbxX1bcxX1bdxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX1b5xX3xX1f5xX1c9xX91xXbxX1bcxX1bdxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX61xX61xX4xX17bxX124xX6xX16xXbxX1xX19xXexX1xX16xX17bxX36xX30xX61xX73xX10xX7xX58xXexX16xXbxX61xX30xX10xX1b0xX7xX61xX91xX91xX1f4xX1f5xX61xX2xX2xX2xX73xX2xX2xX1f5xX91xX1c9xX20cxX1f5xXexX2xX2xX100xX203xX5xX1c9xX209xX1f4xX92xX203xX1c9xX1f5xX92xX203xX100xX203xX209xX2xX91xX1c9xX1c9xX20cxX1f4xX1c7xX92xX91xX20cxX17bxX21fxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX22xX3xX10xX25xX3xX25xX28xX3xX4xX2bxXdxX3xXexX1axX30xX3xXexX33xXexX3xX36xX1axX3xX39xXdxX6xX3xX3dxX3exX30xX1xX3xX4xX43xX3xX30xX39xX47xX48xXdxX3xX25xX4cxX3xX1xX16xX1axX30xX3xX4xX54xX30xX1xX3xX58xX1xX43xX3xX58xX1xX5exX30xXaxX3xX1b0xXdxX73xXexX1xX9xXaxX2xX92xX92xX92xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX1f5xX1c9xX91xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18bxX6xXbxXexXdxX16xX30xXaxX12xX2acxX2adxX30xX1xX3xX3dxX117xX16xX3xX70xX98xXdxX3xX9bxX54xX16xX3xXexX14xXa1xX3xX30xX39xX47xX48xXdxX3xX58xX1xX19xXacxX80xXexX3xXexX33xXexX3xX36xX1axX3xXexX14xX22xX3xX25xX28xX3xX4xX2bxXdxX3xXexXc3xX30xX1xX3xX36xX1axX3xX3dxX117xXdxX3xX73xXdxXdcxX30xX3xX76xX1xX43xX25xX3xXcxX1xXdxXdcxX30xX3xX30xX39xX19xXacxXdcxX30xX3xXcxX1xX6xX30xX1xX3xXcxX1xXeexXacxX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX16xX3xX4xX38fxX4xX3xX1xX98xX3xX39xXdxX6xX3xX3dxX3exX30xX1xX3xX4xX43xX3xX30xX39xX47xX48xXdxX3xX25xX4cxX3xX1xX16xX1axX30xX3xX4xX54xX30xX1xX3xX58xX1xX43xX3xX58xX1xX5exX30xX17bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX16xX73xXacxXaxX12xX142xXdxXdcxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX3c1xX30xX39xX3xX4xX38fxX4xX3xXbxX1xX369xX30xX3xX18xX19xX1axX3xX5xX1axX3xX7x54e1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX22xX3xX3dxXc9xXdxX3xX36xXd1xXdxX3xX4xX38fxX4xX3xX10xX25xX3xXexX1xXdxX80xX19xX3xX30xX1xXdxX95xX3xX30xX1xX363xX30xX39xX3xX39xXdxX6xX3xX3dxX3exX30xX1xX3xX4xX43xX3xX1xX16xX1axX30xX3xX4xX54xX30xX1xX3xX58xX1xX43xX3xX58xX1xX5exX30xX3xXexX14xX16xX30xX39xX3xX73xX7cxXbxX3xXcxX80xXexX3xXcxX14xX19xX30xX39xX3xXexX1xX19xX17bxX3x7c77xX19xX6xX3xX3dxX43xX3xX3dxX98xX30xX39xX3xX36xXdxd8d7xX30xX3xX4xX38fxX4xX3xX10xX25xX3xX4xXc9xX3xX39xab81xX30xX39xX3xX36xX47x57fcxX30xX3xX5xX66axX30xX95xX3xX36xX47xXa1xXexX3xX18xX19xX6xX3xX7xXc9xX3xXbxX1xX33xX30xX3xX3dxb4f4xX3xX1xd2b4xX6xX3xX30xX1xX33xXbxX3xX4xX4cxX30xX39xX3xX4xX98xX30xX39xX3xX3dxX28xX30xX39xX17bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcab4xX19xXexX1xX16xX14xXaxX12xXcxX1xX19xX3xX70xX1axX0xX61xXbxX12

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những tấm gương vượt khó

Những tấm gương vượt khó
2023-09-25 08:08:00

baophutho.vn Dù đang mang trên mình những khiếm khuyết, thiệt thòi... nhưng với sự đùm bọc, yêu thương, sẻ chia của gia đình và xã hội, không ít người...

Rực rỡ sắc cờ chào mừng Tết Độc lập

Rực rỡ sắc cờ chào mừng Tết Độc lập
2022-09-02 07:19:00

baophutho.vn Những ngày này, trên các con đường, tuyến phố tại thành phố Việt Trì, đều rực rỡ sắc cờ, băng rôn chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long