Cập nhật:  GMT+7
f7cfx1281ax1656fx11b17x1228dx13c22x14d48x119f5x11a8cxX7x121f4x11574x11912x14850x15735x155b0xX5x1607bxXax150cex10151x11661x146cbx17142xX3x16702x17dccx17c38xX16xX3x14826x16b1dxXexX3x11831xX3xXcxX1exXexX3xXexX1x14e9ex16e9dxX3xXex13ffexX16xX1xX3xfa0exX14xX15xX16xX3x179a3xX15xX16xX0xfcadxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13dcdxX10xX6xX36xXaxX12x1566axffdaxX1ax15a7fxX3xX2xX2xX3axX2x181e2xX3xXex17fffxXdxX3x18835x11c58xX3x12993x1286cxX16xX3x157ddx18d23x18dacxX16xX50xX58xX3xX1xX14xX52x15a75xX16xX3x14c04x15d4cxX2axX3x14161xX1xX62xX58xX3x18381x10b48xX3xX72xX49x115c0x164f0xX3xXex15c90xX16xX1xX3xXex15333xX3xX4xX1x11588xX4xX3xX72xX1xX66x10622xX16xX50xX3xXex18d4dxX2dxX16xX1xX3xXcxX1exXexX3xX31xX14xX15xX16xX3xX36xX15xX16xX3x146a1x184d5xXdxX3xX4xX1x17f9exX3xX18x14f27xX3x144a3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX3xXcxX1exXexX3xXexX1xX29xX2axX3xXexX2dxX16xX1xX3xX31xX14xX15xX16xX3xX36xX15xX16xf8aaxX3xX2ax14693xX16xX50xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX80xX14x18b0axX3xfb57xX5fxX19xX3xfcbcx10b90xXf0x16062x14868xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX19xX36xX52xXaxX12xXcxX1xX6xX2axX3xX36x10ba5xX3xX4xX1xX66xX93xX16xX50xX3xXexX98xX2dxX16xX1xX3xX4x15939xX3xX5xX5fxX16xX1xX3xX18xX5bxX19xX3xX72x18f3fxX4xX3xX72xX1x10e16xX16xX1xX3xXexX98x139abxX3xX80xX14xX15xX16xX3xX1dxX1xX14xX3xXf0x13d5fxX3xX5xX5fxX16xX1xX3xX18xX5bxX19xX3xX7bxX7cxX3xX72xX49xX80xX81xX3xXexX84xX16xX1xX143xX3xX18xX5bxXdxX3xX36xXdxX6fxX16xX3xX2axX7cxXexX3xX7x12ab2xX3xX7xfd4dxX58xX3x121e3xX6xX16xX58xX3xX16xX50xX1axX16xX1xX3xX4xXb0xX6xX3xXexX84xX16xX1xX143xX3xX5xX5fxX16xX1xX3xX18xX5bxX19xX3xX1xX14xX52xX6fxX16xX3xX72xX73xX2axX3xX76xX1xX62xX58xX3xX5exX5fxX3xX61xX62xX16xX3xX65xX66xX67xX16xX50xX3xX4x10043xX16xX50xX3xX18x10da0xX16xX50xX3xX18x13f6cxX19xX3xX170xX1axX3xX4xX19xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX36xX15xX16xX3xX5exX5fxX3xX61xX62xX16xX3xX65xX66xX67xX16xX50xXf4xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX19xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX16xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXax16158xXdxX36xXexX1x182dbxX3xX2xXf1xXf1xXf1xXbxX5exX143xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX20exX3x13c00xXf1xX2xXbxX5exX143xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX3axX3axX4xXf4xX170xX6xX19xXbxX1xX14xXexX1xX19xXf4xXaaxX16xX3axX36xX10xX7xX1dxXexX19xXbxX3axX16xX10xX209xX7xX3axXf0xXf3xXf1xXf0xX3axX2xX2xX2xX36xXf3xX2xXf3xXf3xf7f9x13be0x18594xXexXf0xX25axX258xX220xX5x13df7x130b4xX2xXf0xXf3xXf4x1499cxXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX3xXcxX1exXexX3xXexX1xX29xX2axX3xXexX2dxX16xX1xX3xX31xX14xX15xX16xX3xX36xX15xX16xXaxX3xX209xXdxX36xXexX1xX9xXaxX2xXf1xXf1xXf1xXaxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX9xXaxX220xXf1xX2xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX19xX16xXaxX12x108f0xX5fxX16xX1xX3xX18xX5bxX19xX3xX7bxX7cxX3xX72xX49xX80xX81xX3xXexX84xX16xX1xX3xXex16b56xX16xX50xX3xX31xX14xX1axX3xX4xX1xX19xX3xX4x19286xX4xX3xX50xXdxX6xX3xX18xX2dxX16xX1xX3xX4xX1xX131xX16xX1xX3xX7xX2f1xX4xX1xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX19xX36xX52xXaxX12xXcxX98xX19xX16xX50xX3xX1dxX1xX14xX1b0xX16xX3xX1dxX1xX89xX3xX4xXb0xX6xX3xX4xX1xX66xX93xX16xX50xX3xXexX98xX2dxX16xX1xX3xXb5xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exXexX3xX262xX3xXcxX1exXexX3xXexX1xX29xX2axX3xXexX2dxX16xX1xX3xX31xX14xX15xX16xX3xX36xX15xX16xXdcxX58xX3xX7bxX7cxX3xX72xX49xX80xX81xX3xXexX84xX16xX1xX3xXexX89xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xX1dxX1xX2f1xX2axX3xX170xX6fxX16xX1xX58xX3xXexX66xX3xXaax1452fxX16xX3xX7xX8dxX4xX3xX1dxX1x17b3exX10xX58xX3xX4xX38bxXbxX3xXexX1xX14xX16axX4xX3xX2axXdx11d92xX16xX3xXbxX1xX131xX143xX3xXexX1x1491exX2axX3xX1xX394xXdxX58xX3xXexX2e4xX16xX50xX3xX31xX14xX1axX3xX2ax16435xX3x10936xXdxX6fxXexX3xX4fxX6xX2axX3x10fb9xX16xX1xX3xX1xX1abxX16xX50xX3xXaaxX1axX3xXexX2e4xX16xX50xX3xX1xX93xX16xX3xX2xX220xXf1xX3xX5exX14xX38bxXexX3xX31xX14xX1axX3xX4xX1xX19xX3xX4xX2f1xX4xX3xX50xXdxX6xX3xX18xX2dxX16xX1xX3xX4xX1xX131xX16xX1xX3xX7xX2f1xX4xX1xX58xX3xX1xX7cxX3xX16xX50xX1xfcf2xX19xX58xX3xX50xXdxX6xX3xX18xX2dxX16xX1xX3xX4xX120xX3xX1xX19xX1axX16xX3xX4xX1b5xX16xX1xX3xX18xX2e4xX4xX3xX170xXdxX6fxXexX3xX1dxX1xX120xX3xX1dxX1xX3aexX16xX58xX3xX1x16245xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX50xX1xX410xX19xX3xXaaxX66x10123xXexX3xX1dxX1xX120xX3xXaaxX1axX3xXexX89xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xX4xX2f1xX4xX3xX1xX19xX5bxXexX3xX18xX7cxX16xX50xX3xXaaxX3aexX16xX3xX1xX120xX6xX58xX3xXexX1xf934xX3xXexX1xX6xX19xX3xXeaxX3xX16xX50xX1x13cd7xX6xX3xX16xX1xX66xX20exX3xXcxX1xXdxX3xX50xX120xXdxX58xX3xX16xX38bxX14xX3xX170xX2f1xX16xX1xX3xX4xX1xX66xX16xX50xX58xX3xX1dx1243fxX19xX3xX4xX19xX58xX3xX50xXdxX6xX19xX3xX5xX66xX14xX3xXaaxX3aexX16xX3xX16xX50xX1xX6fxXf4xXf4xXf4xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX19xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX16xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX209xXdxX36xXexX1xX20exX3xX2xXf1xXf1xXf1xXbxX5exX143xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX20exX3x14b67xX261xXf0xXbxX5exX143xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX3axX3axX4xXf4xX170xX6xX19xXbxX1xX14xXexX1xX19xXf4xXaaxX16xX3axX36xX10xX7xX1dxXexX19xXbxX3axX16xX10xX209xX7xX3axXf0xXf3xXf1xXf0xX3axX2xX2xX2xX36xXf3xX2xXf3xX25axXf1xX2xXf3xXexX261xXf0xX2xX220xX5xXf0xX262xfea3xX25axXf1xXf3xXf1xXf3xX25axXf0xX2xX2xXf0xXf3xX261xX220xX262xX170xX36xX6xX36xX2xXf4xX267xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX3xXcxX1exXexX3xXexX1xX29xX2axX3xXexX2dxX16xX1xX3xX31xX14xX15xX16xX3xX36xX15xX16xXaxX3xX209xXdxX36xXexX1xX9xXaxX2xXf1xXf1xXf1xXaxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX9xXaxX50dxX261xXf0xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX19xX16xXaxX12xX80xX14xX15xX16xX3xX52xX3xX7bxX7cxX3xX72xX49xX80xX81xX3xXexX84xX16xX1xX3xXexX66xX3xXaaxX38bxX16xX3xXbxX1xX2f1xXexX3xXexX1xX14xX16axX4xX3xX2axXdxX3a4xX16xX3xXbxX1xX131xX3xX4xX1xX19xX3xX16xX50xX66x12b48xXdxX3xX36xX15xX16xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX19xX16xXaxX12xX0xXdxX2axX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX72xX10xX16xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX209xXdxX36xXexX1xX20exX3xX2xXf1xXf1xXf1xXbxX5exX143xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX20exX3xX50dxX2xX258xXbxX5exX143xXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX3axX3axX4xXf4xX170xX6xX19xXbxX1xX14xXexX1xX19xXf4xXaaxX16xX3axX36xX10xX7xX1dxXexX19xXbxX3axX16xX10xX209xX7xX3axXf0xXf3xXf1xXf0xX3axX2xX2xX2xX36xXf3xX2xXf3xX25axXf1xX259xXf0xXexX25axX2xX25axX258xX5xX261xX262xX550xX25axXf1xXf0xX258xX220xX2xXf1xX261xX220xXf0xXf0xX259xX2xX262xXf0xX258xX25axX36xXf3xXf4xX267xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX16xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX3xXcxX1exXexX3xXexX1xX29xX2axX3xXexX2dxX16xX1xX3xX31xX14xX15xX16xX3xX36xX15xX16xXaxX3xX209xXdxX36xXexX1xX9xXaxX2xXf1xXf1xXf1xXaxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX9xXaxX50dxX2xX258xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX19xX16xXaxX12xX72xX2f1xX4xX3xX18xX7cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX50xX120xXdxX3xX170xX2f1xX16xX1xX3xX4xX1xX66xX16xX50xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX19xX36xX52xXaxX12x12f20xX15xX52xX3xX5xX1axX3xX16xX3aexX2axX3xXexX1xX8dxX3xX261xX3xX7bxX7cxX3xX72xX49xX80xX81xX3xXexX84xX16xX1xX3x19070xX1x17f4axX3xXcxX1xX43exX3xXexX89xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xX72xX1xX66xX93xX16xX50xX3xXexX98xX2dxX16xX1xX3xXcxX1exXexX3xX31xX14xX15xX16xX3xX36xX15xX16xX3xX4xX120xX3xX7xX110xX3xXexX1xX6xX2axX3xX50xXdxX6xX3xX4xXb0xX6xX3xX16xX1xXdxXb3xX14xX3xX18xX93xX16xX3xXaaxX137xXf4xX3xXcxX1xX1b0xX16xX50xX3xX31xX14xX6xX3xX4xX1xX66xX93xX16xX50xX3xXexX98xX2dxX16xX1xX3xX16xX1x1601fxX2axX3xXexX14xX52xX62xX16xX3xXexX98xX14xX52xXb3xX16xX58xX3xXaax132c3xX16xX3xX18xX7cxX16xX50xX3xX31xX14x155f9xX16xX3xX4xX1xX75fxX16xX50xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX36xX15xX16xX3xX4xX1xX38bxXbxX3xX1xX1axX16xX1xX3xX16xX50xX1xXdxX62xX2axX3xX18xX66xX601xX16xX50xX3xX5xX16axXdxX58xX3xX4xX1xXb0xX3xXexX98xX66xX93xX16xX50xX3xX4xXb0xX6xX3xX73fxX1b5xX16xX50xX58xX3xX4xX1xX131xX16xX1xX3xX7xX2f1xX4xX1xX58xX3xXbxX1xX2f1xXbxX3xX5xX14xX7d3xXexX3xX4xXb0xX6xX3xX4fxX1xX1axX3xX16xX66xXabxX4xX143xX3xXexX1xXdxX1exXexX3xXexX1xX110xX4xX3xX1xX66xX16dxX16xX50xX3xX8dxX16xX50xX3xXbxX1xX19xX16xX50xX3xXexX98xX1axX19xX3xXb5xX72xX1b5xX3xX16xX66xXabxX4xX3xX4xX1xX14xX16xX50xX3xXexX6xX52xX3xXaaxX2dxX3xX16xX50xX66xX601xXdxX3xX16xX50xX1xX410xX19xX3xX262xX3xX76xX1xX1b0xX16xX50xX3xX18xX479xX3xX6xXdxX3xX170xX137xX3xX170xX394xX3xX5xX5bxXdxX3xXbxX1xX131xX6xX3xX7xX6xX14xXdcxX3xXaaxX1axX3xX1xX1axX16xX1xX3xXexX98xX2dxX16xX1xX3xXb5xX80xX14xX15xX16xX3xX18xX7cxXdxX3xX4xX1xX14xX16xX50xX3xXexX6xX52xX3xXaaxX2dxX3xX16xX50xX66xX601xXdxX3xX16xX50xX1xX410xX19xXdcxXf4xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cbxX14xXexX1xX19xX98xXaxX12xX80xX14x115d9xX16xX1xX3xX72xX1xXdxX0xX3axXbxX12

Quỳnh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao nhà nghĩa tình nông dân

Trao nhà nghĩa tình nông dân
2023-06-06 15:07:00

baophutho.vn Ngày 6/6, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Luyến ở khu 9, xã Hoàng Cương.

Dân vận khéo tạo đồng thuận

Dân vận khéo tạo đồng thuận
2023-01-11 07:57:00

baophutho.vn Khắc ghi lời dạy sâu sắc của Bác: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì...

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu
2023-01-10 06:24:00

baophutho.vn Trở về địa phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long