Cập nhật: 09/06/2022 08:20 GMT+7

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 80 năm 2022

Sáng ngày 9/6, Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 80 năm 2022 cho 84 quần chúng ưu tú đến từ 18 Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 80 năm 2022

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian từ ngày 9-13/6, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Huy Lê


Huy Lê

Các tin đã đưa

Phản biện và phản động

Phản biện và phản động
2022-06-08 10:42:00

baophutho.vn Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, phản biện xã hội luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là kênh thông tin quan trọng giúp hoàn thiện...

Dân tộc Việt Nam là một!

Dân tộc Việt Nam là một!
2022-05-26 16:35:00

baophutho.vn Một trong những âm mưu thâm độc, thường xuyên được bè lũ phản động, chống phá cách mạng Việt Nam sử dụng là kích động, chia rẽ khối đại đoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long