Cập nhật: 12/06/2022 14:20 GMT+7

Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước

Vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng. Thực tế cho thấy ở doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng, thì ở đó nhận thức chính trị của người lao động thường cao hơn và việc định hướng tư tưởng cho người lao động cũng thuận lợi hơn.

Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nướcLà doanh nghiệp FDI có tổ chức Đảng, Chi bộ Công ty TNHH Seshin Việt Nam tuyên truyền vận động giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên và quần chúng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi bộ Công ty CP Gạch men Tasa Group thành lập năm 2013. Sau một năm thành lập Chi bộ có 11 đảng viên là những người trong hội đồng sáng lập. Đồng chí Phạm Hữu Vũ- Bí thư chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Với doanh nghiệp tư nhân như Công ty chúng tôi, tổ chức Đảng có vai trò rất quan trọng trong định hướng sản xuất, kinh doanh theo đúng chủ trương, đảm bảo quyền lợi, chế độ hợp pháp cho người lao động. Ngoài ra Công ty còn thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tập hợp công nhân, lao động vào tổ chức, tuyên truyền, vận động họ chấp hành quy định, quy chế của Công ty, pháp luật Nhà nước và tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Qua các tổ chức này, hàng năm đã giới thiệu cho Đảng từ ba đến năm quần chúng ưu tú để kết nạp”. Đến nay, Chi bộ Công ty đã có 81 đảng viên. Từ sự chỉ đạo sát sao của tổ chức Đảng cùng với sự hoạt động tích cực của các đoàn thể, doanh thu, sản lượng của Công ty năm sau cao hơn năm trước. Từ đầu năm đến nay sản lượng sản xuất đạt 55% tăng 10% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 là 40 tỉ đồng, thu nhập bình quân cho người lao động đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng, các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, tiền thưởng cho người lao động đều thực hiện đầy đủ.

Công ty TNHH Seshin Việt Nam có trụ sở tại KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì cũng giống như hầu hết các doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) chỉ quan tâm đến vấn đề kinh doanh, sản xuất mà chưa chú trọng đúng mức đến vai trò, chức năng của các tổ chức, đoàn thể nói chung và tổ chức Đảng nói riêng. Đầu năm 2021 Chi bộ Công ty TNHH Seshin Việt Nam được thành lập theo Quyết định của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đến nay Chi bộ có 14 đảng viên.

Thời gian qua, các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở tỉnh đã từng bước phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền người quản lý doanh nghiệp, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp; tham gia xây dựng và thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế, nội quy lao động trong doanh nghiệp; vận động công nhân lao động tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nướcSản xuất gạch ốp lát tại Công ty CP Gạch men Tasa Group.

Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Thanh Ba đặt mục tiêu phấn đấu có 80% trở lên số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn có từ ba đảng viên chính thức trở lên thành lập được tổ chức Đảng; 70% các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thành lập được công đoàn cơ sở và 30% thành lập được tổ chức đoàn. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có tám doanh nghiệp thành lập được tổ chức Đảng, phát huy tốt vị thế, vai trò trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với doanh nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Huyện ủy chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; chú trọng phát triển các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tạo cơ sở cho việc phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa của tổ chức Đảng.

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có trên 9.500 doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã đăng ký kinh doanh. Trong đó có trên 6.200 số doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, chiếm 65,3%. Toàn tỉnh hiện có 201 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước với tổng số 3.656 đảng viên. Chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng từng bước được nâng lên, khẳng định được vị trí, vai trò đối với chủ doanh nghiệp; quản lý, giáo dục đảng viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Hàng năm tỉ lệ tổ chức Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95,5%; tỉ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,7%...

Cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, để tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các hiệp hội, hội doanh nghiệp, các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã cần tiếp tục tạo điều kiện tốt cho việc thành lập, hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, vì sự phấn đấu, nguyện vọng của người lao động trong doanh nghiệp, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh Phú Thọ ngày càng lớn mạnh.

Thúy Hằng


Thúy Hằng

Các tin đã đưa

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
2022-06-09 08:27:00

baophutho.vn Thời gian qua, việc gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Phản biện và phản động

Phản biện và phản động
2022-06-08 10:42:00

baophutho.vn Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, phản biện xã hội luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định là kênh thông tin quan trọng giúp hoàn thiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long