Cập nhật: 30/03/2022 18:36 GMT+7
2459x2ab0x50f2x5437x2abbx4669x58f5x47e5x2586xX7x823cxacf9x9286x3ceax65aexb279xX5x76a5xXax2970xXcx7b9cx459bx25a5x5e2bx666dxX3x71d0xX6xX17xX3x515cx324exX17xX3x47d1x845cxX17xX3xXcx82cfxX17xX1xX3x9cc6x8f6dxX3xXexX14xX6xb154xX3x6bbdx567fxX2cxX3xX1xXdx2681xX34xX3x331cx5217xX17xX18xX3xXex6052xXdxX3xX1xX34xX2cxX39xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX34x7041xX0xad5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6x6cd7xXaxX12x98b8xX1xXdx3678xX34xX3x981cx994bxX56xX71xafd2xX3x3abfx50b2xX17xX18xX3xX4xX1x6062xX3x5202xX18xX34xX2cx66c7xX17xX3xXcxX1x7863xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX33xX34xX2cxX6exX17xX3xb3f2xX3x6a8cxX2cxX3xX22xXdx9b95xX17xX3xX1axXcxa706xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX75xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1fxX17xX3xX22xX23xX17xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xX77x31cfxX3xXexX14xX6xX31xX3xX33xX34xX2cxX3xX1xXdxX39xX34xX3xb35bx46daxX3xX17x903ax68cfxX3xXexX34x8f1fxXdxX3xX3cxX3dxX17xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX77xX3dxX17xX18xX3xX22xXdxX9exX17xX3xX80xX18xX34xX2cxX84xX17xX3xX1axa265xX3xX80xX18xX1xXdxX39xXdfxX3xXexX42xXdxX3x97a6xX1xX34xX3x4001xX3x4b2axXcaxX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX3cxX78xX17xX18xX75xX3xX1xX34xX2cxX39xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX34xX54x5f45xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX31xX68xX2cxXaxX12xX0xXdxXdfxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX133x8012xX6xX31xXbxX1xX34xXexX1xX31xX133xX22xX17xX56xX68xX10xX7xX10exXexX31xXbxX56xX17xX10x97acxX7xX56x86f8xX171xX2xX71xX56xX2xX2xX2xX68xX71xX2x2dacxX71xX112xX72xX72xXexX2xX17cxX71x76afxXdaxXdbxX5xX2xX133x6611xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX3xX1exX1fxX17xX3xX22xX23xX17xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX2bxX2cxX3xXexX14xX6xX31xX3xX33xX34xX2cxX3xX1xXdxX39xX34xX3xX3cxX3dxX17xX18xX3xXexX42xXdxX3xX1xX34xX2cxX39xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX34xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX31xX68xX2cxXaxX12xX3cxX3dxX17xX18xX3xX22xXdxX9exX17xX3xX80xX18xX34xX2cxX84xX17xX3xX1axX101xX3xX80xX18xX1xXdxX39xXdfxX75xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xXdexXdfxX3xX2x327fxX171xXdaxX75xX3xX22x7451xX31xX3xX77xX3dxX17xX18xX3xX17xX18xX21cxX2cxX3xX171xX72xX56xX2xX2xX56xX2xX216xX185xXdaxX75xX3xX4xX1xX7exX17xX1xX3xXexX1xb6d7xX4xX3xX17xX18xX21cxX2cxX3xX171xXdbxX56xX71xX56xX2xX216xX185xX17cxX75xX3xX1xXdxX39xX17xX3xX77xX6xX17xX18xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX31xX42xXexX3xXexX42xXdxX3xX3cxX3dxX17xX18xX3xX157xb22fxX3xX114xXcaxX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xX3cxX78xX17xX18xX133xX3xXcxX14xX31xX17xX18xX3xX7xX34x2eaexXexX3x54bexX34xX101xX3xXexX14x43faxX17xX1xX3xX1xX31xX42xXexX3xX77xX26exX17xX18xX3xX4xX101xX4xX1xX3xXdfxX42xX17xX18xX3xX4x5ba5xX17xX18xX3xX17xX1xX15xX3xXexX14xX9exX17xX3xXdfx2cebxXdxX3xX4xX15x6d68xX17xX18xX3xX22xX89xX75xX3xX22xX89xX3xXexX14xX7exX3xX4x58eexX17xX18xX3xXexX101xX4xX75xX3xX77xX3dxX17xX18xX3xX22xXdxX9exX17xX3xX80xX18xX34xX2cxX84xX17xX3xX1axX101xX3xX80xX18xX1xXdxX39xXdfxX3xX5xX34xX2ccxX17xX3xX10exXdxX9exX17xX3xX77xX89xX17xX1xX3xXexX15xX3xXexX15xX16xX17xX18xX75xX3xX18xXdx96a5xX3xX22xX30bxX17xX18xX3xX5xX23xXbxX3xXexX14xX15x2b12xX17xX18xX75xX3xXdfxX26exXexX3xX5x8c59xX17xX18xX3xXexX1xX10xX31xX3xX3cxX3dxX17xX18xX3xX22xX21cxX3xX1axX101xX4xX3xX33xX78xaba3xX3xX18xX15xX2bcxX17xX18xX3xXdfx7cb8xX34xX3xX4xX1x5e25xXbxX3xX1xX21cxX17xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX14xX15xX2bcxX17xX18xX75xX3xX77xX15xX319xX17xX18xX3xX5xX287xXdxX3xX4xX2bxX6xX3xX3cxX3dxX17xX18xX75xX3xX4xX1xX7exX17xX1xX3xX7xX101xX4xX1xX75xX3xXbxX1xX101xXbxX3xX5xX34xX23xXexX3xX4xX2bxX6xX3xX80xX1xX21cxX3xX17xX15x7a22xX4xX33axX3xX1xX31xX21cxX17xX3xXexX1xX21cxX17xX1xX3xXexX287xXexX3xXdfxX2b7xXdxX3xX17xX1xXdxX39xXdfxX3xX22x50cexX3xX77xX15x33f8xX4xX3xX18xXdxX6xX31xX33axX3xX18xXdxX101xX31xX3xX68xX3aexX4xX3xX4xX31xX17xX3xX4xX1xX101xX34xX3xXexX7exX4xX1xX3xX4x7504xX4xX3xX1xX2b7xX4xX3xXexX23xXbxX75xX3xX5xX6xX31xX3xX77xX26exX17xX18xX75xX3xXexX1xX6xXdfxX3xX18xXdxX6xX3xXbxX1xX101xXexX3xXexX14xXdx86efxX17xX3xX10exXdxX17xX1xX3xXex6fccxX3xX97xX3xX114xXcaxX3xX1xX26exXdxX3xX16xX3xX77xX89xX6xX3xXbxX1xX15xX2bcxX17xX18xX133xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX31xX68xX2cxXaxX12xXcxX42xXdxX3xX5xX84xX3xXexX14xX6xX31xX3xXexae40xX17xX18xX3xX33xX34xX2cxX3xX1xXdxX39xX34xX3xX3cxX3dxX17xX18xX75xX3xX77xX78xX17xX18xX3xX4xX1xX7exX3xX80xX18xX34xX2cxX84xX17xX3xXcxX1xX89xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX33xX34xX2cxX6exX17xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX23xX17xX3xX17xX1xX30bxX17xX18xX3xX4xX287xX17xX18xX3xX1xXdxX403xX17xX3xX4xX2bxX6xX3xX77xX3dxX17xX18xX3xX22xXdxX9exX17xX3xX80xX18xX34xX2cxX84xX17xX3xX1axX101xX3xX80xX18xX1xXdxX39xXdfxX3xXexX14xX31xX17xX18xX3xX4xX2ccxX17xX18xX3xX4xX34xX26exX4xX3xX114xX1fxX2cxX3xX68xX3d3xX17xX18xX75xX3xXbxX1xX101xXexX3xXexX14xXdxX3faxX17xX3xX77xX348xXexX3xX17xX15xX390xX4xX133xX3xX3cxX78xX17xX18xX3xX4xX1xX7exX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX157xX6xX17xX3xX1exX1fxX17xX3xX22xX23xX17xX3xXcxX27xX17xX1xX3xX34xX54xX3xX10exX1x903cxX17xX18xX3xX77xX89xX17xX1xa21cxX3xX33xX34xX2cxX3xX1xXdxX39xX34xX3xX3cxX3dxX17xX18xX3xX10exX1xX2ccxX17xX18xX3xX4xX1xX27xX3xX5xX21cxX3xX17xXdxX6exXdfxX3xX22xXdxX17xX1xX3xX68xX3d3xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX101xX3xX17xX1xX1fxX17xX3xX77xX3dxX17xX18xX3xX22xXdxX9exX17xX3xXdfxX21cxX3xX4xX323xX17xX3xX5xX21cxX3xX17xXdxX6exXdfxX3xXexX3d3xX3xX1xX21cxX31xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX31xX21cxX17xX3xX3cxX3dxX17xX18xX3xX157xX26exX3xX22xX21cxX3xXdfxX31xX17xX18xX3xXdfxX34xX287xX17xX3xX77xX3dxX17xX18xX3xX22xXdxX9exX17xX3xX5xXcaxX31xX3xXexX1xX21cxX17xX1xX3xX80xX18xX34xX2cxX84xX17xX3xXa3xXdexX17xX3xX80xX18xX1xXdxX39xXdfxX3xX5xX34xX2ccxX17xX3xX18xX15xX2bcxX17xX18xX3xXdfxX343xX34xX3xX77xX3faxX3xX4x64bdxX17xX18xX3xX3cxX3dxX17xX18xX3xX157xX26exX3xX1xX34xX2cxX39xX17xX3xXexX1xX3d3xX4xX3xX1xXdxX39xX17xX3xXexX287xXexX3xX4xX2ccxX17xX18xX3xXexX101xX4xX3xX18xXdxX101xX31xX3xX68xX3aexX4xX3xXexX14xX34xX2cxX6exX17xX3xXexX1xX287xX17xX18xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX403xX3xX1xX39xX3xXexX14xb382xX133xX3xX3cxX6exX3xX17xX18xX1xX89xX3xX4xX348xXbxX3xX2bxX2cxX3xX4xX101xX4xX3xX4xX348xXbxX3xX1xX34xX2cxX39xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX2bxX2cxX3xXexXdxX403xXbxX3xXexX3aexX4xX3xX28axX34xX6xX17xX3xXexX1fxXdfxX3xX7xX1fxX34xX3xX7xb47exX4xX3xX77xX403xX17xX3xX4xX1xX403xX3xX77xX26exX75xX3xX4xX1xX7exX17xX1xX3xX7xX101xX4xX1xX3xX77xX287xXdxX3xX22xX390xXdxX3xX17xX18xX15xX319xXdxX3xX4x59b6xX3xX4xX2ccxX17xX18xX3xX22xX390xXdxX3xX4xX101xX4xX1xX3xXdfxX42xX17xX18xX75xX3xX4xX101xX4xX3xX77xX3dxX17xX18xX3xX22xXdxX9exX17xX3xX4xX6xX31xX3xXexX34xXe3xXdxX3xX77xX3faxX3xX4xX101xX4xX3xX77xX3dxX17xX18xX3xX22xXdxX9exX17xX3xXexXdxX403xXbxX3xXexX3aexX4xX3xX77xX669xX17xX18xX3xX18xX669xXbxX3xXexX14xX7exX3xXexX34xX39xX75xX3xX114xX1fxX2cxX3xX68xX3d3xX17xX18xX3xX3cxX3dxX17xX18xX3xX17xX18xX21cxX2cxX3xX4xX21cxX17xX18xX3xXexX14xX31xX17xX18xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX22xX30bxX17xX18xX3xXdfxX42xX17xX1xX133xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx41dbxX34xXexX1xX31xX14xXaxX12xX6fexX17xX1xX3xXcxX34xX348xX17xX0xX56xXbxX12

Anh Tuấn

Các tin đã đưa

Đảng bộ mạnh, Công ty phát triển

Đảng bộ mạnh, Công ty phát triển
2023-02-03 08:37:00

baophutho.vn Rà soát, bổ sung, ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; không ngừng đổi mới nội dung,...

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở
2022-03-18 06:30:00

baophutho.vn Xác định nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) là điều kiện quan trọng quyết định đến phát triển bền vững về hệ thống chính trị và các...

Việt Trì xây dựng Đảng bộ tiêu biểu

Việt Trì xây dựng Đảng bộ tiêu biểu
2022-03-17 08:47:00

baophutho.vn Là một trong mười tổ chức cơ sở Đảng được Thành ủy Việt Trì tặng Giấy khen đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, ngay từ những...

Kỳ II: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Kỳ II: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
2022-03-16 07:47:00

baophutho.vn Để nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên, là cơ sở tạo nguồn phát triển Đảng, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng các mô...

Sắc áo xanh dưới cờ Đảng

Sắc áo xanh dưới cờ Đảng
2022-03-15 08:05:00

baophutho.vn Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long