Cập nhật:  GMT+7
d176x12a4cx13e86x157bbx1565dx1829cx15acfx12a1cxd3bbxX7x13421x11bf1xdf89x14244x1032fxe478xX5x114e5xXax167c5x14b19xX3x1058bxX1x1350dx11b98x111b0x17b3cxX3xX4xd98ax14eb3xX3xXbxX1x16eecxX1ax1712fxX3xff11x18950xX1axX1xX3xXexXdxf78fxX17xX3xX4xX1xee31xX18xX3xX4xf22cxXbxX0xff86xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0a3xX10xX6x105b2xXaxX12xX13xX3xX15xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xXbxX1xX22xX1axX24xX3xX26xX27xX1axX1xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xX32xX18xX3xX4xX36xXbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf317xX1exX4bxX18xXaxX12xX82xX27xX1axX1xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xX32xX18xX3xX4xX36xXbxX3xX1axX24xX17xX18xX3xX1xXdx167b9xe44exX3xX5x143c9xX18xX3xX5xX6xX1axX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3x18892xe1ccxX3xX4bxebd3xX3xXexdcebxX3xXb3xX1exX1axX24x17a60xX3xX1axX1x14925xX1axX24xX3xX4xffbexX3xXexX1xXa2xX3x14ddex18029xX3xXbxX1xX22xX1axX24xX3xXcfxXc4x15ab6xX4x106afxX3x114f2xXa2xX3xX1axX24x17dd3xX1axX3xX1axX24x16ccbxX6xX3xX26xX27xX1axX1xX3xXb3xXb4xX3xXbxX1xX22xX1axX24xX3xX4bxfd81xX4xX1xX3xX26xX27xX1axX1xX3xX5xXa6xX18xX3xX5xX6xX1axXc0xX3xXa3x102b7xXdxX3xX1axX24xXc4x150c6xXdxX3xXexX1x14c48xX4xX3xX1xXdxX27xX1axX3xX1axX1x12438xX1axX24xX3xX15xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX1exX3xX7xX6xX17x15740xX0xXbxX12xX0xXexX6xX26xX5xX10xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXa3xX6x12f12xX24xXdxX1axX134x181d9xXbxf78dxX3xX6xX17xXexX1exXaxX12xX0xXexX148xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxXa3xX24xX3xX7xX148xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX39xX39xX26xX6xX1exXbxX1xX17xXexX1xX1exXdcxXb3xX1axX39xX1exX5xX4bxX4bxX6xXexX6xX39x17020xX10xX26xX7xXdxXexX10xX39xX7xX17xX4x1657dxX15xX1xX1exX10xX190xX4bxX1exXdxX190xX7xX1exX1axX24xX39xX14dx173adxX1a0x1837fxX39xX2xX2xX39xX2xX2xdd54xd3bcxX82xX13x1346cxX14dxX13xX14dxX1aaxX39xX2xX14dxX1a0x1797exX1a2xX1a2xX1a0xX1b6xX1a9xe7b0xX1a9xX1bcxX1aax108e4xX2xX13xX1b6xdbebxX2xX1c4xXdcxf1a7xXbxX24xXaxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX148xX12xX0xXexX148xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX12x171b5xX1axX3xXexX1exXb4xX1axX3xXexX1xX118xX4xX3xXbxX1xd799xXa3xX3xX5xXb4xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXex14f0bxXexX3xXcfxXa2xX3xXbxX1xX22xX1axX24xX3xX26xX27xX1axX1xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xX32xX18xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX148xX12xX0xX39xXexX6xX26xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX1exX4bxX18xXaxX12xX2xXdcxX3x15bc1xX27xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX1dxX3xX1axX1xXa6xX1axXc0xX3xXb3xX27xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXa3x162cbxXdxX3xXexX148xXc4xX113xX1axX24xX134xX0xXbxX12xX190xX3x167fbxXbaxX6xX3xXexX6xX18xX3xX26xf574xX1axX24xX3xX14fxXb4xX3xXbxX1xX22xX1axX24xX3xXexX148xXc4xe1e4xX4xX3xX15xX1xXdxX3xXe3xX1axX3xXb3xXb4xX3xX7xX6xX17xX3xX15xX1xXdxX3xXcfxXdxX3xXb3xX27xX3xX7xXdxX1axX1xXdcxX0xXbxX12xX190xX3x13813x13203xXdxX3xX24xXdxX6xX3xXcfxf415xX1axX1xX3xX4xXc9xX3xXa3xf90fxXexX3xX1axX1xXb4xX3xXexXdxX2dxX17xX3xX1xXdaxXbxX3xXb3xX27xX3xX7xXdxX1axX1xXc0xX3xX4xX36xXa3xX3xXcfxXdxX3xXexXdxX2dxX17xX3xX26xXe8xX6xX3xX26xe7cdxXdxXdcxX3xXdexX1fdxXdxX3xXb3xX283xXdxX3xX24xXdxX6xX3xXcfxX2b1xX1axX1xX3xX4xXc9xX3xX26xX27xX1axX1xX3xX1axX1xXa6xX1axX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xX32xX18xX3xX4xX36xXbxX3xX4x107aexX1axX3xX148x112c7xX4xX3xXb3xX25bxXdxX3xX26xX2b9xXexX3xX1xX1exff12xX4xX3x104bcxX5xX1exX148xX6xXa3xXdxX1axX3xX82xX3xX7xX6xX17xX3xXa3xX2a9xXdxX3xX5xX314xX1axX3xXcfxXdxX3xXexXdxX2dxX17xXdcxX0xXbxX12xX190xX3x151e5xX1xXa6xX1axX3xXb3xXb4xX3xX4xX1xX36xXexX3xXexX1xX32xXdxX3xX4xd3cexX6xX3xX1axX24xXc4xX113xXdxX3xX26xX27xX1axX1xX3xXbxX1xX32xXdxX3xXcfxf420xX3xXb3xXb4xX1exX3xX1axX1xXb4xX3xXexXdxX2dxX17xXc0xX3xX4xX1xX1exX3xXb3xX25bxXdxX3xX26xX2b9xXexXc0xX3xX328xX5xX1exX148xX6xXa3xXdxX1axX3xX82xXdcxXdcxXdcxX3xXb3xXb4xX1exX3xX7xX6xX17xX3xXa3xX2a9xXdxX3xX5xX314xX1axX3xXcfxXdxX3xXcfxXa2xX3xX7xX1dxXexX3xX15xX1xX17xX1f1xX1axXdcxX0xXbxX12xX190xX3xXcxX148xX1dxX1axX1xX3xXex177a1xXbxX3xXexX148xX17xX1axX24xX3xXe3xX1axX3xX17xX1fdxX1axX24xX3xXcfxX25bxX1axX24xX3xX1axX24xXc4xX113xXdxX3xX1axX1xXc4xX3xXa3xX6xX3xX4xX1xX6xX18xXc0xX3xX4xXc4xX283xXdxX3xX14fxXdxX1axXc0xX3xX4xd561xX1axX24xX3xX24xXdxX2a9xXdcxX0xXbxX12xX190xX3xX48x109f1xX1axX3xX4xX1xX19xX3xX1axX24xXc4xX113xXdxX3xX148xX6xX3xXb3xXb4xX1exX3xXb3x11657xX1axX24xX3xXcfxX6xX1axX24xX3xX4xXc9xX3xX4bxXfaxX4xX1xXdcxX0xXbxX12xX14dxXdcxX3xX1e2xX1axX3xXexX1exXb4xX1axX3xXb3xX27xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX118xX4xX3xXbxX1xX1f1xXa3xX134xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX1exX4bxX18xXaxX12xX190xX3xX2a8xX10dxXdxX3xX1axX24xXc4xX113xXdxXc0xX3xXa3xX10dxXdxX3xX1axX1xXb4xX3xXcfxXd0xX17xX3xXexX1xX118xX4xX3xX1xXdxX27xX1axX3xXe3xX1axX3xX4xX1xef8exX1axXc0xX3xX17xX1fdxX1axX24xX3xX7xX25bxXdxXdcxX0xXbxX12xX190xX3x1463exX1xX25bxX1axX24xX3xXe3xX1axX3xX148xX6xX17xX3xX7xX1fdxX1axX24xXc0xX3xX15xX1xX25bxX1axX24xX3xX17xX1fdxX1axX24xX3xX1axXc4xX283xX4xX3xX5xX2e3xXdcxX0xXbxX12xX190xX3xX4a1xX1xX25bxX1axX24xX3xXe3xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xd97axX4xX3xXe3xX1axX3xX4bxXb7xX3xX26xXfaxX3xX1axX1xXdxXb7xXa3xX3xX15xX1xX17xX1f1xX1axXc0xX3xXcfxX325xX4xX3xX26xXdxX27xXexX3xX5xXb4xX3xXa3xX318xXa3xX3xXexX25bxXa3xX3xX7xX1fdxX1axX24xXc0xX3xX1xX32xXdxX3xX7xX32xX1axX3xXexXc4x17c7dxXdxX3xX7xX1fdxX1axX24xXc0xX3xX24x12e71xXdxX3xX4xX1dxXc0xX3xXexXdxX19xXexX3xX4xX6xX1axX1xXc0xX3xX1axX10xXa3xX3xX4xX1xX17xX6xXdcxX0xXbxX12xX1aaxXdcxX3xX82xX32xX1exX3xXb3xX27xX3xX1axX24xX17x160c3xX1axX3xX1axXc4xX283xX4xX3xXb3xXb4xX3xX4bxX421xX1axX24xX3xX1axXc4xX283xX4xX3xX7xX40cxX4xX1xX134xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX1exX4bxX18xXaxX12xX190xX3x156f0xX24xX17xX54dxX1axX3xX1axXc4xX283xX4xX3xXe3xX1axX3xX17xX1fdxX1axX24xX3xXbxX1xX32xXdxX3xXcfxXc4xXdaxX4xX3xX26xX32xX1exX3xXb3xX27xX3xX7xX40cxX4xX1xX3xX7x15449xXdcxX0xXbxX12xX190xX3xXcxX36xXexX3xX4xX32xX3xX1axXc4xX283xX4xX3xXe3xX1axX3xX17xX1fdxX1axX24xX3xXcfxXd0xX17xX3xXbxX1xX32xXdxX3xXcfxXc4xXdaxX4xX3xX7xX1dxXexX3xX15xX1xX17xX1f1xX1axX3xX26xX273xX1axX24xX3xX1xXc9xX6xX3xX4xX1xX36xXexX3xX328xX5xX1exX148xX6xXa3xXdxX1axX3xX82xXdcxX0xXbxX12xX190xX3xX328xX36xXa3xX3xXcfxX373xX3xX4xX1xX36xXexX3xXexX1xX32xXdxXc0xX3xX1axXc4xX283xX4xX3xX24xXdxX325xXexXc0xX3xX148xXbaxX6xX3xXb3xXb4xX3xXcfxX54dxX3xX4bxX421xX1axX24xX3xX4xX35fxX6xX3xX1axX24xXc4xX113xXdxX3xX26xX27xX1axX1xX3xX14fxX17xX1fdxX1axX24xX3xX6xX1exXc0xX3xX1xX54dxXc0xX3xX7xX25bxX1axX24xXc0xX3xX24xXdxX19xX1axX24xXdcxX3xX328xX36xXa3xX3xXb3xX4dbxXexX3xX7xX3fexX4xX3xXb3xX3caxXexX3xX4xX1xX19xXexX3xXb3xXb4xX3xX148xX1dxX4xX3xX14fxX17xX1fdxX1axX24xX3xX6xX1exXc0xX3xX1xX54dxXc0xX3xX7xX25bxX1axX24xXc0xX3xX24xXdxX19xX1axX24xXdcxX0xXbxX12xX13xXdcxX3xX4a1xX1xXdxX3xX4xXc9xX3xX1axX24xXc4xX113xXdxX3xX26xXfaxX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xX32xX18xX3xX4xX36xXbxX134xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX1exX4bxX18xXaxX12xX4a1xX1xXdxX3xX24xXdxX6xX3xXcfxX2b1xX1axX1xX3xX4xXc9xX3xX1axX24xXc4xX113xXdxX3xX26xXfaxX3xXexXdxX2dxX17xX3xX4xX1xX32xX18xX3xX4xX36xXbxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xXc9xX1axX24xX3xX26xX1dxX1exX3xX1axX24xX6xX18xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX518xX3xX7x10a6bxX3xX18xX3xXexX19xX3xX1axX518xXdxX3xX24xX314xX1axX3xX1axX1xX36xXexX3xXcfxXa2xX3xXcfxXc4xXdaxX4xX3xXcfxXdxXd0xX17xX3xXexX148xXfaxX3xX15xXfaxXbxX3xXexX1xX113xXdxXdcxX0xX39xXbxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXcxX34cx1648b


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trẻ khoẻ mạnh, hiếu động dễ mắc viêm não

Trẻ khoẻ mạnh, hiếu động dễ mắc viêm não
2008-04-09 14:01:00

BS Nguyễn Văn Lộc, nguyên Phó GĐ BV Nhi T.Ư cảnh báo: Tỷ lệ trẻ mắc căn bệnh viêm não Nhật Bản ở những trẻ khoẻ mạnh, nghịch ngợm nhiều hơn là những trẻ gầy yếu.

Cà ri giúp ngừa bệnh tim

Cà ri giúp ngừa bệnh tim
2008-04-09 08:00:00

Các nhà nghiên cứu Canada cho biết một trong những bí mật giúp ngừa bệnh tim có thể nằm trong căn bếp nhà bạn. Đó chính là gia vị cà ri kì diệu.

Ăn trứng giúp ngừa ung thư vú

Ăn trứng giúp ngừa ung thư vú
2008-04-07 15:34:00

Choline - một dưỡng chất có trong một số loại thực phẩm như trứng, cà phê, sữa gạn kem - có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ.

Dịch heo tai xanh lan đến Nghệ An

Dịch heo tai xanh lan đến Nghệ An
2008-04-07 08:00:00

Chiều 6/6, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành tiêu huỷ 208 con lợn ốm và bị mắc bệnh heo tai xanh. Chiều cùng ngày tỉnh này đã công bố dịch heo tai xanh xuất hiện...

Đau đầu - Căn bệnh thời đại

Đau đầu - Căn bệnh thời đại
2008-04-04 13:10:00

Đau đầu là bệnh thường gặp và gây ảnh hưởng không nhỏ đối trong công việc và sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, những triệu chứng đau đầu thông thường đôi khi cũng là những cảnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long