Cập nhật:  GMT+7
f249x11241x15c68x16dc5x16f58x11253x15c42x13b3fx1363fxX7x127dax103e6x13d26x12457x11b2fx10f19xX5x13e8bxXax114e6x15ad8x14f03x126d9xX3x16eb1x11486x15090xX1xX3x167d9xXdx16a23xX3x16836xX18xX4xX1xX3x14272x1671exX3x164dax15899xXexX3xX19xX1cxX1xXdx124cbx144dcxX3xfc59x118f4x14818xX33xff02x10ffdx15aefx12c2exX37x14587xX3x13127xX1x12d56xX19xX1cxX3xXexX1xX14x12c83xX4xX3xXbxX1x11ffbxX31xX3xX25xXdxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX39xX1exX19xX3xX4x152c1xX6xX3xX13xX14x16518xX3x145ebx1043bxX39xX3xX1xXdx13630xX31xX3xX15xX3xXex1141exX3xX1exXbxX3xX20xX26xX19xX1cxX3xX4xX1xX39xX3xX4xX1exX4xX3xX4x11216xX3xX7x10210xX3xX15xX3xXexX71xX3xX4xX40xX19xX1cxX3xX5xf4b7xXbxX3xXexX1xX14xX47xX4xX3xXex10725xX19xX1xX3xf829xX1x100fdxX3xXcxX1x16927xX3x1649axX14xX66xX19xX3xX5x14e34xX0x11e63xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15aafxX10xX6xX20xXaxX12xXc1x14866x14c9fxfc58xX3xXexX9exX19xX1xX3xX25x16b4dxX6xX3x12aadxX6xX19xX3xX1xf7d6xX19xX1xX3xXc9xX1cxX1xX18xX3xXaaxX14xX15xX71xXexX3xX7x10ae1xX3xX3cxX2xXb2xX3cx11023xX3cxX2xXb2xXc9xX13xX37xXc1xXc8xXc9xXcaxX3xX25x16723xX3xXaaxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxXdxX1exX3xX20xX18xX4xX1xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXexX3xX19xX1cxX1xXdxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX33xX37xX38xX39xX3axX37xX3cxX3xX3exX1xX40xX19xX1cxX3xXexX1xX14xX47xX4xX3xXbxX1xX4cxX31xX3xX25xXdxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX39xX1exX19xX3xX4xX5exX6xX3xX13xX14xX63xX3xX65xX66xX39xX3xX1xXdxX6bxX31xX3xX15xX3xXexX71xX3xX1exXbxX3xX20xX26xX19xX1cxX3xX4xX1xX39xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX84xX3xX7xX87xX3xX15xX3xXexX71xX3xX4xX40xX19xX1cxX3xX5xX94xXbxX3xXexX1xX14xX47xX4xX3xXexX9exX19xX1xX3xXa2xX1xXa4xX3xXcxX1xXa8xX3xXaaxX14xX66xX19xX3xX5xXb0x1578dxX0xXb2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX39xX20xX15xXaxX12xXc8xXeaxXdxX3xXexfa32x12a28xX19xX1cxX3xX1exXbxX3xX20xX26xX19xX1cxX3xX5xXdaxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX84xX3xX7xX87xX3xX15xX3xXexX71xX3xX4xX40xX19xX1cxX3xX5xX94xXbxX3xXexX1xX14xX47xX4xX3xXexX9exX19xX1xX3xXa2xX1xXa4xX3xXcxX1xXa8xX3xXaaxX14xX66xX19xX3xX5xXb0x1382cxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX84xX3xXaaxX14xX6xX19xX1faxX3xXex13744xX3xX4xX1x12b53xX4xX3xX4xff3bxX3xX5xXdx15b0exX19xX3xXaaxX14xX6xX19xX19dxX3xXcxX1x13e9dxXdxX3xX1cxXdxX6xX19xX3xXexX1x17107xX4xX3xX1xXdxX30xX19xX3xXexX1xX10xX39xX3xXaaxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX4cxXdxX3xXcxX1xX40xX19xX1cxX3xXexX1b8xX3xX2x1454cxXb2xX3cxXf0xX3cxX2xXb2xXcxXcxX37xX65x10260xXcxX3xX19xX1cxXdaxX15xX3x151f6xXb2xX2xX2xXb2xX3cxXf0xX3cxX2xX3xX4xX5exX6xX3xX65xX47xX3xXexfc8exX1b8xX87xX19xX1cxX3xX65xX47xX3xX25axX3xXexX71xX3xXaaxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX20xX18xX4xX1xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXexX3xX19xX1cxX1xXdxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX33xX37xX38xX39xX3axX37xX3cxX19dxX0xXb2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX39xX20xX15xXaxX12xXcxX274xX39xX19xX1cxX3xX17xX212xX1faxX3xXaaxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX26xX3xXexX1xX6bxX3xX20xX18xX4xX1xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXexX3xX19xX1cxX1xXdxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX33xX37xX38xX39xX3axX37xX3cxX3xX34xX1cxX3xXexX10xX7xXexX3xX19xX1xX6xX19xX1xX1faxX3xX28xX29xXexX3xX19xX1cxX1xXdxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX33xX37xX38xX39xX3axX37xX3cxX3xX34xX1cxX3xX31xXdx11383xX19xX3xX20xX18xX4xX1xX3xXexX22bxX3xX17xX47xX19xX1cxXb2xXd5xX1exX19xX3xXexX22bxX3xX17xX47xX19xX1cxX1faxX3xX28xX29xXexX3xX19xX1cxX1xXdxX30xX31xX3xX33xX34xX35xX33xX37xX38xX39xX3axX37xX3cxX3xXd5x16c8fxX19xX1cxX3xX3exX63xX3xXexX1xX14xX94xXexX3xX35xX10xX6xX5xXexXdxX31xX10xX3xX35xXcxX37xXa2xX38xX35xX3xX31x169d6xX14xX3xX17xX84xX19xX1faxX3xX31xX372xX14xX3xX1cxX47xXbxX19dxX0xXb2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX39xX20xX15xXaxX12xXc1xXc8xXc9xXcaxX3xXexX9exX19xX1xX3xX1cxXdxX6xX39xX3x14ffcxX65xXc9xXcaxX3xXexX9exX19xX1xX3xXexX20axX3xX4xX1xX20exX4xX3xXexX274xXdxX6bxX19xX3xX3exX1xX6xXdxX3xXexX1xX22bxX4xX3xX1xXdxX30xX19xX3xXc9xX1cxX1xX18xX3xXaaxX14xX15xX71xXexX19dxX3xXcxX1xX1b8xX221xX19xX1cxX3xXexX274xX22bxX4xX3xXc1xXc8xXc9xXcaxX1faxX3xX4xX1exX4xX3xX65xX6xX19xX3xX4xX5exX6xX3xXc1xXc8xXc9xXcaxX1faxX3xX4xX1exX4xX3xXcxX20axX3xX17xX4cxXdxX3xXd5xXdxX6bxX14xX3xXc1xXc8xXc9xXcaxX3xX25xXdaxX3xX17xX4cxXdxX3xXd5xXdxX6bxX14xX3xXc1xXc8xXc9xXcaxX3xXexX9exX19xX1xX3xX1cxXdxX1exX31xX3xX7xX1exXexX3xX25xXdxX30xX4xX3xXexX1xX22bxX4xX3xX1xXdxX30xX19xX3xXc9xX1cxX1xX18xX3xXaaxX14xX15xX71xXexX19dxX0xXb2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX39xX20xX15xXaxX12xX0xXdxX31xX1cxX3xX7xX274xX4xX9xXaxXb2xXb2xX4xX19dxXd5xX6xX39xXbxX1xX14xXexX1xX39xX19dxX25xX19xXb2xX20xX10xX7xX3exXexX39xXbxXb2xX19xX10x108aaxX7xXb2xX3cxX2x159e4xX2xXb2xX2xX2xX2xX20xX3cxXf0x15e82x11990xX24fxXf0xXf0xXexX2xX262xX2xX493xX2xX48axX5xX2xX19dx14380xXbxX1cxXaxX3xXb2xX12xX0xXdxX31xX1cxX3xX7xX274xX4xX9xXaxXb2xXb2xX4xX19dxXd5xX6xX39xXbxX1xX14xXexX1xX39xX19dxX25xX19xXb2xX20xX10xX7xX3exXexX39xXbxXb2xX19xX10xX485xX7xXb2xX3cxX2xX48axX2xXb2xX2xX2xX2xX20xX3cxXf0xX493xX494xX24fxXf0xXf0xXexX2xX262xX2xX493xX2xX48axX5xX3cxX19dxX4a2xXbxX1cxXaxX3xXb2xX12xX0xXb2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX14xXexX1xX39xX274xXaxX12xX13xX14xXeaxX4xX3xX34xX19xX0xXb2xXbxX12

Quốc An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long