Cập nhật:  GMT+7
fa3exfed6x147bax18112x128e1x16d02x11c4ax18d10x17891xX7x1275bx153bfx137e7x134e1x14b0fx17a2fxX5x10e45xXax171edxXcx12102x120f7x10fc1xX3x143cexX3x18e0ax18077xX3xX16x17ce6xX1axX3xX16x186f1x1838cxX3xX1ax13ae1x11e7exX23x18c7dx189ddxX2x1362bx180d9xX3xXcx1687fxX26x1175cx114a1xX3x10db9x190dbxX3x16397xX3xX1axX1bxX3xXcx13587xX23xX3xX35x1883cxX3xX32x18903xX32xX33xX2dxX3xX2xX3xX1axX1bxX3xXcxX3exX23xX3xX14x14dd2xX23xX3xX29x14a87x175ecxX32xX33xX0x10449xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6x11b3cxXaxX12x13559xXcxX35xXcxX3xX2axX3x1224fx12998xfde4xX3xXexXdxX7bxX3xX5x128c2xX4xX3xX2x173ebxX1xX3xX7bx1861ex17098x1243dxX3xX2xX2cxX5dxX86xX3xX4x105d3xX6xX3xX79xX6xX7bxX3xX1axX1x1011dxX3x17e93x10c86x15e30xX3x13326x13bc2x179bcxX4xX3xX8axXdxX6xX3xXbxX1x11ae9xX7bxX8axX3xX4xX1xXa5xX7bxX8axX3xX6fx17668xX4xX1xX3xX1axX26xX27xX23xX29xX2axX2xX2cxX3xX4xX1xXa1xX3x14a7bxXdx173a4xXexX3xX9fx14e7bxX3xX8axX1xXdxX3xX7bxX1x16959xX7bxX3xXexX1x10f07x14fcexX3xX18xX3xXex140a1x16d8fx19129xX7bxX8axX3xX1x11a97xXbxX3xXdex14136xX4xX3xXdex14810xXdxX3xX1axX26xX27xX23xX29xX2axX2xX2cx13b2fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xXcxXe3xXa1xX7bxX8axX3xX9fx17131xX3xX35xX8bxX3xX32x143baxX7bxX8axX3xX4xX11axX3xX38xX3xX4xX6xX2dxX3xXa3xXa4xX7axX7bxX8axX3xX32xX6xXdexX3x12707xX8bxX3xX14xX7axXdxX3xX29xXe4x116a8xX7bxX8axX3xXdex163efxXdxX3xX9fxXb9xX6xX3xXbxX1xXe4xX140xX7bxX8axX3xX4xX11axX3xX2xX3xX4xX6xXfdxX3xXcx16a01xX7bxX8axX3xX7xXa5xX3xX4xX6xX3xXdexXeexX4xX3xX4xX94xX6xX3xX27xXdx142caxXexX3xX32xX6xXdexX3xX9fxXccxX7bxX3xX7bxX6xX8cxX3xX5xX8bxX3xX2cxX2cx1817dxX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1x14210xX7bxXfdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xXcxX1x180c1xX7bxX8axX3xXexXdxX7bxX3xX4x1396bxX3xXexX1x11d77xX3xX137x17150xX3xX4x119e8xX4xX3xX4xX6xX3xXdexXeexX4xX3xXdexXf2xXdxfe58xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX1axX1bxX3xX79x11195xX32xX14xX3xX2cxX2cx1029exX3x166d2xX79xX32xX2cxX2cxX1e8x14a33xX3xXexXa0xXdxX3xX35xX8bxX3xX32xX120xX7bxX8axX1c8xX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX7bx15899xX2dxX3xX38x114c9xX3xXexXa4xX15dxXdxX2dxX3xX5xX8bxX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX137xXdxXddxX7bxX3xX8cxX3xXexXccxX3xXexXa0xXdxX3xX79xX171xX7bxX1xX3xX137xXdxX171xX7bxX3xX9fxX6xX3x126a6xX1xXa1xX6xX3xX33xXdxX6xX3xX35x14d18xX7bxX1xXfdxX3xX14xXdxX171xX7bxX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX9fxXe4xXeaxX4xX3xX4xX1bbxX4xX1xX3xX5xX8cxX2dxX3xX9fxXdxX1b8xXa4xX3xXexXe3xXb9xX3xXexXa0xXdxX3xX79xX171xX7bxX1xX3xX137xXdxX171xX7bxX3xX29xXd0xX3xX4xX1xXdxXccxX7bxX3xX14xXaexX6xX3xX27xX6xX7bxX8axX3xX1eaxX9fxX6xX7bxX8axX3xXexXdxXccxXbxX3xXexX1b1xX4xX3xX9fxXdxX1b8xXa4xX3xXexXe3xX6xX3xX6fxXb9xX4xX1xX3xXex17672xX1f0xXfdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX1axX1bxX3xX79xX1e2xX32xX14xX3xX2cxX2cxX2xX3xX1eaxX79xX32xX2cxX2cxX2xX1f0xX3xXexXa0xXdxX3xXa3xXa4xX7axX7bxX8axX3xX32xX6xXdexX1c8xX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX7bxX6xXdexX2dxX3xX185xX18xX3xXexXa4xX15dxXdxX2dxX3xX4xX11axX3xX9fxXb9xX6xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXa0xXdxX3x170fexXd0xX3xX1ax10d6dxXdexX3xXcxX1xX6xX7bxX1xX2dxX3xXcxX72xXfdxX3xX14x170abxXdxX3xX1bxX7bxX2dxX3xXexX9dxX7bxX1xX3xXa3xXa4xX7axX7bxX8axX3xX32xX6xXdexX2dxX3xX4xX11axX3xX137xXeaxX3xX5xX8bxX3xX79xX32xX2cxX86xX2xX3xX9fxXd0xX3xXex126fexX7bxX8axX3xX7bx18914xXdexX3xX9fxXdxX1b8xXa4xX3xXexXe3xXb9xX3xXexXa0xXdxX3x12f22xX1xXa1xX6xX3xX32xX8axXa1xXa0xXdxX3xX2axX3xXcxX1x10473xX7bxX3xX239xXdxX7bxX1xX2dxX3xX79xX171xX7bxX1xX3xX137xXdxX171xX7bxX3xX35xX8bxX3xX32xX120xX7bxX8axXfdxX3xX14xXdxX171xX7bxX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX9fxXe4xXeaxX4xX3xX4xX1bbxX4xX1xX3xX5xX8cxX2dxX3xX9fxXdxX1b8xXa4xX3xXexXe3xXb9xX3xXexXa0xXdxX3xX79xX171xX7bxX1xX3xX137xXdxX171xX7bxX3xX35xX6xX3xX239xX1xXa1xX6xX3xX239xX1xXa4xX3xX137x142b8xX4xX3xXa3xXa4xX7axX7bxX8axX3xX32xX6xXdexXfdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX1axX1bxX3xX79xX1e2xX32xX14xX3xX2cxX2cxX38xX3xX1eaxX79xX32xX2cxX2cxX38xX1f0xX3xXexXa0xXdxX3xX35xX8bxX3xX32xX120xX7bxX8axX1c8xX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX7bxX20axX2dxX3xX185x11925xX3xXexXa4xX15dxXdxX2dxX3xX5xX8bxX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX137xXdxXddxX7bxX3xX8cxX3xXexXccxX3xXexXa0xXdxX3xX79xX171xX7bxX1xX3xX137xXdxX171xX7bxX3xX35xX8bxX3xX32xX120xX7bxX8axX3xX1eaxX9fxX6xX7bxX8axX3xXexXdxXccxXbxX3xXexX1b1xX4xX3xX9fxXdxX1b8xXa4xX3xXexXe3xX6xX3xX6fxXb9xX4xX1xX3xXexX2acxX1f0xXfdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX1axX1bxX3xX79xX1e2xX32xX14xX3xX2cxX2cxX185xX3xX1eaxX79xX32xX2cxX2cxX185xX1f0xX3xXexXa0xXdxX3xX14xX7axXdxX3xX29xXe4xX140xX7bxX8axX1c8xX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX7bxX20axX2dxX3xX18xX1e8xX3xXexXa4xX15dxXdxX2dxX3xX4xX11axX3xX9fxXb9xX6xX3xX4xX1xX9dxX3xXexXa0xXdxX3xXbxX1xXe4xXe5xX7bxX8axX3xXcxX18exX7bxX3xX79xX243xX7bxX1xX2dxX3xXcxX72xXfdxX3xX14xX7axXdxX3xX29xXe4xX140xX7bxX8axX2dxX3xXexX9dxX7bxX1xX3xX14xX7axXdxX3xX29xXe4xX140xX7bxX8axX2dxX3xX4xX11axX3xXexXdxX1b8xX7bxX3xX7x126a1xX3xXexXdxXccxXbxX3xX30exX82xX4xX3xX8axX36fxX7bxX3xX137xXf2xXdxX3xX79xX32xX2cxX1e8x153e3xX3xX137xX8bxX3xX79xX32xX2cxX41exX1e8xX2dxX3xX5xXdxXddxX7bxX3x1760cxXa4xX6xX7bxX3xX15dxX3xX6fxXb9xX4xX1xX3xXexXa0xXdxX3xX9fxXe4xXe5xX7bxX8axX3xX32xX8axX1a8xX3xXa3xXa4xX8cxX1b8xX7bxX2dxX3xXcxX72xXfdxX3xX14xX7axXdxX3xX29xXe4xX140xX7bxX8axXfdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX32xX8axX8bxX8cxX3xX2xX18xX5dxX86xX2dxX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX9fxXe4xXeaxX4xX3xX4xX1bbxX4xX1xX3xX5xX8cxX3xXexXd8xXbxX3xXexXe3xXa4xX7bxX8axX3xXexXa0xXdxX3xX239xX1xXa4xX3xX239x19348xX3xXexX82xX4xX3xX30exX1bbxX3xXcxXe3xXe4xXe5xX7bxX8axX3xX35xXa0xXdxX3xX1x1059cxX4xX3xX14xX7axXdxX3xX29xXe4xX140xX7bxX8axXfdxX3xX32xX8axX8bxX8cxX3xX2xX20exX5dxX86xX2dxX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX9fxXe4xXeaxX4xX3xX5x1829dxX8cxX3xXdex14ee9xXa4xX3xX30ex18805xXexX3xX7bxX8axX1xXdxX171xXdexX2dxX3xX239xXccxXexX3xX52exXa4xX7axX3xX18exXdexX3xXex13345xX7bxX1xX3xX137xXf2xXdxX3xX137xXdxX3xXe3xX82xXexX3x166f6xX1bxX30xX613xX2axX1axXa1xX27xX2axX38xXfdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX32xX8axX8bxX8cxX3xX2xX41exX5dxX86xX2dxX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX9fxXe4xXeaxX4xX3xX5xX5e5xX8cxX3xXdexX5e9xXa4xX3xX30exX5edxXexX3xX7bxX8axX1xXdxX171xXdexX3xX5xX36fxX7bxX3xX38xX2dxX3xX239xXccxXexX3xX52exXa4xX7axX3xX30exX5edxXexX3xX7bxX8axX1xXdxX171xXdexX3xX7bxX8axX8bxX8cxX3xX2xX86xX5dxX86xX3xX4xX94xX6xX3xXcxXe3xXa4xX7bxX8axX3xXexX18exXdexX3xX360xXdxX1b5xXdexX3xX7xXa1xX1bbxXexX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xXexXd8xXexX3xX14xX7axXdxX3xX29xXe4xX140xX7bxX8axX3xX137xX8bxX3xX27xXdxX171xX7bxX3xX27xX171xX3xX7xXdxX7bxX1xX3xX29xXb9xX4xX1xX3xXexX2acxX3xXcxXe3xXa4xX7bxX8axX3xXe4xX140xX7bxX8axX3xX4xX1xXa1xX3xX239xXccxXexX3xX52exXa4xX7axX3xX6fxXe4xX140xX7bxX8axX3xXexX604xX7bxX1xX3xX137xXf2xXdxX3xX137xXdxX3xXe3xX82xXexX3xX613xX1bxX30xX613xX2axX1axXa1xX27xX2axX38xXfdxX3xX14xXdxX171xX7bxX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xX18exX7bxX3xX9fxXe4xXeaxX4xX3xX4xX1bbxX4xX1xX3xX5xX8cxX2dxX3xX9fxXdxX1b8xXa4xX3xXexXe3xXb9xX3xXexXa0xXdxX3xX79xX171xX7bxX1xX3xX137xXdxX171xX7bxX3xX79xX171xX7bxX1xX3xX7bxX1xXdxX171xXexX3xX9fxXf2xXdxX3xXcxX72xXfdxX3xX14xX7axXdxX3xX29xXe4xX140xX7bxX8axXfdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX613xXa5xX3xX7bxX8axXe4xXe5xXdxX3xX4xX1bbxX4xX1xX3xX5xX8cxX1c8xX3xXcxX15dxX7bxX8axX3xX7xXa5xX3xX7bxX8axXe4xXe5xXdxX3xXexXdxXccxXbxX3xX30exX82xX4xX3xX8axX36fxX7bxX3xX137xX8bxX3xX7bxX1xXd8xXbxX3xX4xX7axX7bxX1xX3xXexX34bxX3xX137x1105exX7bxX8axX3xX6fxXb9xX4xX1xX3xX9fxX6xX7bxX8axX3xX9fxXe4xXeaxX4xX3xXexX1xX10xXa1xX3xX6fx15c7axXdxX3xX7x1887axX4xX3xX239xX1x156cbxX10xX3xX1eaxX4xX1bbxX4xX1xX3xX5xX8cxX1f0xX1c8xX3xX86xX2xXfdxX20exX86xX20exX2dxX3xXexXe3xXa1xX7bxX8axX3xX9fxX11axX1c8xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX2axX3xX1axX1bbxX4xX1xX3xX5xX8cxX3xXexXd8xXbxX3xXexXe3xXa4xX7bxX8axX3xXexXa0xXdxX3xXcaxX171xX7bxX1xX3xX137xXdxX171xX7bxX1c8xX3xX185xXfdxX185xX20exX1e8xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX2axX3xX1axX1bbxX4xX1xX3xX5xX8cxX3xXexXd8xXbxX3xXexXe3xXa4xX7bxX8axX3xXexXa0xXdxX3xX4xX140xX3xX7x18904xX3xX239xX1xX1bbxX4xX1c8xX3xX38xX38xXfdxX185xX51dxX1e8xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX2axX3xX1axX1bbxX4xX1xX3xX5xX8cxX3xXexXa0xXdxX3xX7bxX1xX8bxX2dxX3xX7bxX140xXdxX3xX5xXe4xXa4xX3xXexXe3xX82xX1c8xX3xX20exX20exXfdxX86xX41exX20exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX2axX3xX613xXa5xX3xX4xX6xX3xX18exXdexX3xXexX604xX7bxX1xX3xX137xXf2xXdxX3xX613xX1bxX30xX613xX2axX1axXa1xX27xX2axX38xX1c8xX3x16638xX3x15c0exX36fxX7bxX3xX2xX1c8xX3xX185xX185xX3xX8d1xX3xX8d3xX36fxX7bxX3xX38xX1c8xX3xX185xX51dxX3xX8d1xX3xX8d3xX36fxX7bxX3xX185xX1c8xX3xX38xX2cxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX2axX3xX613xXa5xX3xX4xX6xX3xXexX506xX3xX137xXa1xX7bxX8axX1c8xX3xX38xX20exX3xX4xX6xXfdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xXa1xX6fxX8cxXaxX12xX2axX3xX613xXa5xX3xX4xX6xX3xX9fxXdxX1b8xXa4xX3xXexXe3xXb9xX3xX239xX1xX7c6xXdxX1c8xX3xX20exX185xX20exX3xX4xX6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXa4xXexX1xXa1xXe3xXaxX12xX79xX1bbxXa1xX3xX72xX1xX82xX3xXcxX1xX5bcxX3xX9fxXdxX171xX7bxX3xXexX506xX3xX1eaxXexX15dxX7bxX8axX3xX1xXeaxXbxX1f0xX0xX5dxXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thêm 12 ca mắc mới COVID-19

Thêm 12 ca mắc mới COVID-19
2020-08-17 19:30:24

PTĐT - Chiều 17/8, Việt Nam ghi nhận 12 ca mắc mới Covid-19, Hải Dương có thêm 4 ca, Hà Nội 1 ca.

Ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19

Ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19
2020-08-17 06:49:16

PTĐT - Theo bản tin lúc 6h ngày 17/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, trong đó tại Hải Dương 1 ca, tại Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long