Cập nhật:  GMT+7
4f6bx5a41x783ax5b2exa07dx5e9bx84a9xc8adxb37dxX7x525dxcc03x655bx6134x614axa812xX5x7b1dxXax61dbxc183xXdxb053xXexX3xc749xX6xc0ffxX3x7cebxX1xXdxX3x7c36xX1xa026xX20xX3xXexX1xcf4dxX1axX3x630dx66a8xX3xX4xX6xX3xX1axa100xX4xX3xX1ax7e5dxXdxX3x9e66x9d52xX13xaab4xa426x6578xX2x7e9fxX0x8c09xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9c61xX10xX6x9524xXaxX12xXcxbccexX20xX1xX3xXex70e3xX3xX2xX3fxX3xX1cxXdx7daaxX3xc7acxX2bxX3xXbxX1x8880xXexX3xX20xX1cx935ex7363xX3x6327xca5dxX41xX73xX3x5d0ex9e23xX20xX3x5d53xX3xX1cxXdxX63xX3xX20xX1cxX6fxX70xX3xX72xX7bxX41xX73xc812xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xX2axX2bxX3xX4xX6xX3xX1axX31xX4xX3xX1axX35xXdxX3xX38xX39xX13xX3bxX3cxX3dxX2xX3fxX8axX3xX77x85a9xbf00xX3xX5xX6fxX3xX4xX6xX3xXex5de4x6a43xX20xX1cxX3xX20x8cc4xX35xX4xX3xXex8e6fxXdxX3xc7f3xX31xX4xX3x5e00xXdxX6xX20xX1cxX3xb1b3xX73xX73xX3xX4xX6x9ee1xX8axX3xXcfxX31xX4xX3xX18xXdxX20xX1xX3xXd9xX72xX65xX3xX4xX6xXdfxX8axX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX50x96b3xX6xX3xXd9xX2xX3xX4xX6xXdfxX8axX3xX50x859cxXdxX3xX3cxXc7x8412xX20xX1cxX3xXd9xX2xX3xX4xX6xXdfxc737xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXc2xX53xX70xXaxX12xX38xX6xX3x611bxX15xX20xX1xX3xXcfxX18xX73xb595xX137xc68axX3dxXcfxX18xX73xX2axX73xX2xX3xXd9xX137xX2axX3xX4xX6xX3xX4xc6ccxX20xX1cxX3xX12fxaa60xX3xX5xX6axX4xX3xX2xX3fxX3xX1cxXdxX63xX3xX65xX2bxX3xXbxX1xX6axXexX3xX20xX1cxX6fxX70xX3xX72xX73xX41xX7bxXdfxX3xc8ecxX6fxX3xXcfxX18xX73xX2axX73xX72xX8axX3xXcfxX18xX73xX2axX137xX2axX3dxXcfxX18xX73xX3fxX65xX2xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexXccxXdxX3xXex56f7xX20xX1xX3xXcfxX31xX4xX3xXd3xXdxX6xX20xX1cxbcd9xX3x50baxXb7xXb8xX3xX5xXdxX27xX20xX3x8272xXb8xX6xX20xX3xX77xX78xX20xX3xa4b6xX3xX53x9226xX4xX1xX3xX4x9148xX4xX3xc1eexX1xXb8xX3xX4xX14axX20xX1cxX3xX20xX1cxX1xXdxX15xXbxX3xX16fxX6fxX3xX16fx93faxX20xX1cxX3xXbxX1xXc2xX20xX1cxX3xXex9f75xX6xX116xX3xX1c2xX78xXexX3xX1aexXb8xX107xX3x73cdxc7a4xXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX53xXc7xX10cxX20xX1cxX3xXexX57xX20xX1xX3xX16fxX35xXdxX3x5088x8ccax556axX207xX3dxX38xXc2xX13xX3dxX72xX116xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXc2xX53xX70xXaxX12xX38xX6xX3xX12fxX15xX20xX1xX3xXcfxX18xX73xX2axX73xX65xX3dxXcfxX18xX73xX2axX137xX73xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexXccxXdxX3xXexX196xX20xX1xX3xXcfxX31xX4xX3xX18xXdxX20xX1xX1a3xX3xX72xX72xX3xX4xX6xX3xX5xX6fxX3x8f88xX2xX8axX3xX2xX3xX4xX6xX3xX5xXdxX27xX20xX3xX1aexXb8xX6xX20xX3xX53xX1baxX4xX1xX3xXexb228xX3xX16fxX35xXdxX3xXcfxX18xX65xX72xX2axX2bxX116xX3xX1c2xX78xXexX3xX1aexXb8xX107xX3xX1edxX1eexXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX20xX1cxX6fxX70xX3xX72xX139xX3dxX72xX73xX41xX73xX41xX72xX2bxX72xX2xX3xX53xXc7xX10cxX20xX1cxX3xXexX57xX20xX1xX3xX16fxX35xXdxX3xX207xX208xX209xX207xX3dxX38xXc2xX13xX3dxX72xX116xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXc2xX53xX70xXaxX12xXcfxX18xX73xX2axX137xX7bxX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexXccxXdxX3xXexX196xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX50xXfbxX6xX1a3xX3xX18x748axX8axX3xX65xX2xX3xXexXb8xX1b7xXdxX8axX3xX77xX1baxX6xX3xX4xX1xX196xX3xXexXccxXdxX3xX1xXb8xX70xX15xX20xX3xXcxX1x883axX3xbfb7xXb8x8cfbxX20xX8axX3xXexX196xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX50xXfbxX6x6a4cxX3xX5xX6fxX3xX262xX2xX3xX5xXdxX27xX20xX3xX1aexXb8xX6xX20xX3xX77xX78xX20xX3xX1b7xX3xX53xX1baxX4xX1xX3xX4x6331xX8axX3xX77xc873xX3xX77xXc7x6412xX4xX3xX4xX1bfxX4xX1xX3xX5xX70xX116xX3xX1c2xX78xXexX3xX1aexXb8xX107xX3xX1edxX1eexXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX20xX1cxX6fxX70xX3xX72xX73xX41xX73xX41xX72xX2bxX72xX2xX3xX53xXc7xX10cxX20xX1cxX3xXexX57xX20xX1xX3xX16fxX35xXdxX3xX207xX208xX209xX207xX3dxX38xXc2xX13xX3dxX72xX116xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXc2xX53xX70xXaxX12xXcfxX18xX73xX2axX137xX137xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexXccxXdxX3xXexX196xX20xX1xX3xX50xX107xXdxX3xX3cxXc7xX10cxX20xX1cxX1a3xX3xX18xX302xX8axX3xX65xX137xX3xXexXb8xX1b7xXdxX8axX3xX77xX1baxX6xX3xX4xX1xX196xX3xXexXccxXdxX3xXexX1xX6fxX20xX1xX3xXbxX1xX14fxX3xX50xX107xXdxX3xX3cxXc7xX10cxX20xX1cxX8axX3xXexX196xX20xX1xX3xX50xX107xXdxX3xX3cxXc7xX10cxX20xX1cxX338xX3xX4xXfbxX3xX5xXdxX27xX20xX3xX1aexXb8xX6xX20xX3xX53xX1baxX4xX1xX3xXexX27bxX3xX16fxX35xXdxX3xXcfxX18xX139xX73xX139xX139xX116xX3xX1c2xX78xXexX3xX1aexXb8xX107xX3xX1edxX1eexXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX20xX1cxX6fxX70xX3xX72xX73xX41xX73xX41xX72xX2bxX72xX2xX3xX53xXc7xX10cxX20xX1cxX3xXexX57xX20xX1xX3xX16fxX35xXdxX3xX207xX208xX209xX207xX3dxX38xXc2xX13xX3dxX72xX116xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXc2xX53xX70xXaxX12xX18xX1xXc7xX3xX16fxX22xX70xX8axX3xX77xX78xX20xX3xX7bxX3xX1cxXdxX63xX3xX20xX1cxX6fxX70xX3xX72xX7bxX41xX73xX8axX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xXfbxX3xXexX1b7xX20xX1cxX3xX4x5791xX20xX1cxX3xX139xX116xX139xX139xX72xX3xX4xX6xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexXc1xXc2xX20xX1cxX3xX20xXc7xX35xX4xX3xX16fxX6fxX3xX2xX116xX139xX2axX3fxX3xX4xX6xX3xX20xX1xX22xXbxX3xX4xX107xX20xX1xX116xX3xX207xX14fxX3xX5xXc7xX35exX20xX1cxX3xX4xX6xX3xX1axX31xX4xX3xX1axX35xXdxX3xXexX57xX20xX1xX3xXexX5cxX3xX20xX1cxX6fxX70xX3xX72xX137xX41xX139xX3xX77xX78xX20xX3xX20xX6xX70xX3xX5xX6fxX3xX72xX116xX2axX137xX72xX3xX4xX6xX116xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX208xXb8xXexX1xXc2xXc1xXaxX12xXcfxX1bfxXc2xX3x7273xX1xX6axX3xXcxX1xX322xX3xX77xXdxX15xX20xX3xXexbc77xX3xXd9xXexX1b7xX20xX1cxX3xX1xX35exXbxXdfxX0xX41xXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

5 lỗi sai thường gặp khi vệ sinh răng miệng

5 lỗi sai thường gặp khi vệ sinh răng miệng
2023-06-08 20:15:00

Làm sạch răng miệng không đúng cách có thể dẫn đến những hệ quả như hôi miệng, sâu răng, viêm nướu… Dưới đây là 5 sai lầm thường gặp mà bạn nên tránh để chăm sóc răng miệng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long