Cập nhật: 26/10/2022 10:45 GMT+7
5b9exbbd2x82afx8341xde57x5cdexb493x90eexcb03xX7xe911xa3f2xd160x7df4xa6fbxd2c2xX5x7dbbxXax8217x5c33xb3c8xb3f7xX1xX3x884fxcf22x7bb0xX3xc3bfxX3xXexX1xdff1xX3xbce1xX1axe58cxX15xX3xX5x9e30xX6xX3xX22xX14xX1axX3x7ef7xd5a7xX6xX3x612exX24xX15xcecexX0xa0f2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx98eaxX1ax75c9xde89xXaxX12xX0xXdxX33xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xXexX1xX30xX33xX18xX3xX49xX1xXdxX49xX10xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xc66dxXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXax5e5dxXdxX49xXexX1x677cxX3xX2xe2c2xbb28xX1cxXbx6db5x5fd9xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX7bxX3xX2xX2x7cc3x639fxXbxX82xX83xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX38xX38xX4x7c4exX18xX6xX1axXbxX1xX30xXexX1xX1axX9exdeb4xX15xX38xX49xX10xX7x7890xXexX1axXbxX38xX15xX10xX76xX7xX38xcf2cxXb9x9d9axX8fxX38xX2xX2xX2xX49xX8fxX2xX7fxXbbxX7exX7fxX2xXexd6b0xX90xX90xXb9xX5xX7exd17dxXexX1xX30xXd0xX49xX1axX6xX15xXd0x9349xXbxX36xXb9xX9exXdaxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX1axX24xX15xX3xX5xX28xX6xX3xX22xX14xX1axX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX15xX36xXaxX3xX76xXdxX49xXexX1xX9xXaxX2xX7exX7fxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX2xX2xX8fxX90xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX1axX49xX4axXaxX12xX0xXdxX33xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX76xXdxX49xXexX1xX7bxX3xX2xX7exX7fxX1cxXbxX82xX83xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX7bxX3xXcaxXb9xX7fxX1cxXbxX82xX83xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX38xX38xX4xX9exX18xX6xX1axXbxX1xX30xXexX1xX1axX9exXa9xX15xX38xX49xX10xX7xXafxXexX1axXbxX38xX15xX10xX76xX7xX38xXb9xXb9xXbbxX8fxX38xX2xX2xX2xX49xX8fxX2xX7fxXbbxX7exXb9xXcaxXexX8fxX7exXbbxX7fxX5xX7exXd0xXexX1xX30xXd0xX49xX1axX6xX15xX9exXdaxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX3xXexX1xX20xX3xX22xX1axX24xX15xX3xX5xX28xX6xX3xX22xX14xX1axX3xX2fxX30xX6xX3xX33xX24xX15xX36xXaxX3xX76xXdxX49xXexX1xX9xXaxX2xX7exX7fxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxXcaxXb9xX7fxX1cxXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12


Các tin đã đưa

An ninh phi truyền thống và thách thức đặt ra

An ninh phi truyền thống và thách thức đặt ra
2022-10-19 16:22:00

An ninh phi truyền thống (ANPTT) đang là thách thức đặt ra đối với toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Các nguy cơ, thách thức, mối đe dọa ANPTT hiện hữu ngày càng rõ nét hơn...

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2022-08-30 17:09:00

baophutho.vn Xác định xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long