Cập nhật:  GMT+7
f41dx16e86x16a21x13144x16361x15b66x10c0ex13720x13e02xX7x10aaex1537cx15501x16ddfx1132fx11e40xX5x12426xXax16163xXcx13a98xXdx13d87x1439cxX3x1430exX1xX6xXdxX3xX4x11d13x13e2bxX3xX5xXdx1688dxX17xX3xX19x11383xXexX3x1029bx11e02xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX14x11100xXexX3xXex14a60xX3xXex12167xXdxX3x1453fx12265xX6xX3x14dbdx10fa4xX17xX3x11a39xXdx15d2fxXbxX3xX14xX6xX17xX1xX0x1447fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc93xX10xX6x175f1xXaxX12x16b48xX1xXdxX2cx101e7xX3x147b6xX54xfc0ax14df1xX3x164aax149f8x103b5x1196fxX3x1688bx15096xX3xX63x112f1xX17xX4axX3x111e6xX6dx11e2axX24xX17xX72xX3xX1xX6dxX83x13e4axX17xX3x1331fx14a8exX6xX17xX3xX63xX7dxX17xX4axX3xXbxX1x13bfaxXdxX3xX1x15c89xXbxX3xX2bx175f3xXdxX3xX4xX4cxX4xX3xX79xX7axX3xX63xX4cxX17xX3xX8exX47xX72xX3xX8exX3fxXdxX3x1101exXdxX17xX1xX3xX4x10b59xX6xX3xX1xX6dxX83xX8bxX17xX3x1684exX24xX17xX3xX75xfd5exX17xX1xX72xX3xXex15fdcxX17xX1xX3xXc7xX24xX17xX3xX75xX4cxXdxX3xXex10d14xX3xX4xX1x155a9xX4xX3xX1x13f86xXdxX3xX17xX4axX1xX43xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xXdxX24xX17xX3xX19xX28xXexX3xX2bxX2cxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX14xX38xXexX3xXexX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX17xX3xX4axXdxX4cxXbxX3xX14xX6xX17xX1x14c67xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX8fxX66xX83xXaxX12xX0xXdxX20xX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXax12ecdxXdxX66xXexX1x15e4cxX3x12f37x13d13xfd61xXbxX79x1181dxX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX166xX3x16052xX177xfb23xXbxX79xX16dxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX54xX54xX4xX12fxX46xX6xX8fxXbxX1xX6dxXexX1xX8fxX12fxX2bxX17xX54xX66xX10xX7xX19xXexX8fxXbxX54xX17xX10xX161xX7xX54xX179xX179xX6fxX2xX54xX2xX2xX2xX66xX177xX2xX2xX2xX6fxX169xX169xXexX71xX168xX6fxX71xX5xfa18xfedcxX5xX6xX17xX1xX1b9xX66xX6xX8fxX1b9xX6fxX1b9xX79xX6xX1b9xX1xX6dxX17xX4axX1b9xX79xX12fxX4axXdx17622xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xXdxX24xX17xX3xX19xX28xXexX3xX2bxX2cxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX14xX38xXexX3xXexX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX17xX3xX4axXdxX4cxXbxX3xX14xX6xX17xX1xXaxX3xX161xXdxX66xXexX1xX9xXaxX168xX169xX16axXaxX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX9xXaxX177xX177xX179xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX8fxX66xX83xXaxX12xX81xX7axX3xX63xX7dxX17xX4axX3xX81xX6dxX83xX24xX17xX72xX3xX1xX6dxX83xX8bxX17xX3xX8exX8fxX6xX17xX3xX63xX7dxX17xX4axX3xX2bxX47xX3xX4xX4cxX4xX3xX79xX7axX3xX63xX4cxX17xX3xX8exX47xX72xX3xX8exX3fxXdxX3xXb8xXdxX17xX1xX3xX4xXbexX6xX3xX1xX6dxX83xX8bxX17xX3xXc7xX24xX17xX3xX75xXccxX17xX1xX72xX3xXexXd2xX17xX1xX3xXc7xX24xX17xX3xX75xX4cxXdxX3xX4x118b2xX3xX42xX43xX6xX3xX4axXdxXa2xXdxX3xX4axXdxX4cxXbxX3xX14xX6xX17xX1xX3xX19xX1xX8fx10962xX17xX4axX3xX169xX72xX71xX19xX20xX3xX4xX1xX3fxX83xX3xX66x144b4xX4xX3xXexX1xX10xX8fxX3xX7x12533xX17xX4axX3xX69xX1xX2bfxX83xX12fxX3xX75xX6xX3xX79xX7axX3xX4xX2a7xX3xXexXdfxX17xX4axX3xX66xXdxX8bxX17xX3xXex13cbcxX4xX1xX3xX4ax120a2xX17xX3xX1b8xX12fxX6fxX16axX16axX3xX1xX6xX72xX3xX66x15547xX17xX3xX7xX9axX3xXexX14xX24xX17xX3xX179xX16axX12fxX179xX16axX16axX3xX17xX4ax16515x17965xXdxX72xX3xX4xX2a7xX3xX17xX1xXdxX2cxX6dxX3xX17x167dfxXexX3xXexX31dx144ddxX17xX4axX3xX42x11978xX17xX4axX3xX2bxX2cxX3xX2bxX43xX3xXexX14xX2f6xX3xX42xX43xX6xX3xX5x10065xX72xX3xX42xXdxX2cxX6dxX3xX19xXdxX8bxX17xX3xX19xXdxX17xX1xX3xXexX28xX72xX3xX2bx17179xX17xX3xX1xX2a7xX6xX72xX3xX79xX7axX3xX1xXe7xXdxX16dxX3xX17xX4axX31dxX31exXdxX3xX66xX309xX17xX3xXexX1xX31dxX31exX17xX4axX3xX79xX6dxX83xX24xX17xX3xX4xX2a7xX3xX4xX4cxX4xX3xX1xX8fxX3fxXexX3xX42xXe7xX17xX4axX3xX4axXdxX6xX8fxX3xXexX1xX31dxX331xX17xX4axX72xX3xXexX14xX6xX8fxX3xX42xXdfxXdxX72xX3xX46xX6dxX2d8xX17xX3xX46xX4cxX17xX72xX3xX4x110d7xX17xX4axX3xX17xX1xX31dxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xX8fxX3fxXexX3xXexX2f6xX17xX3xX17xX4axX31dx14b0cxX17xX4axX3xXexX309xX20xX3xX5xXdxX17xX1xX3xXexX3fxXdxX3xX4xX4cxX4xX3xX4xX1xX7dxX6xX72xX3xX17xX1xX47xX3xXexX1xX31exX3xXexX14xX24xX17xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX17xX12fxX3xXcxXccxX17xX1xX3xX1xXccxX17xX1xX3x13b93xX76xXcxXcxX3xX4x11d2fxX17xX3xXexXdxX2cxX20xX3x14121xX17xX3xX17xX1xXdxX2cxX6dxX3xX83xX28xX6dxX3xXexX9axX3xXbxX1xXe3xX4xX3xXexX3fxXbxX3xX5xXdxX24xX17xX3x14346xX6dxX6xX17xX3xX42xX28xX17xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX17xX2d8xX17xX4axX3xXexX1xX2d8xX17xX72xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX2d8xX17xX3xX4axXdxX4cxX8fxX72xX3xX2bxXdxX8bxX4xX3xX4axXdxX2bfxXdxX3xX43axX6dxX83xX28xXexX3xX4xX4cxX4xX3xX2bxX1fxX3xXexX14xX6xX17xX1xX3xX4xX1x129b7xXbxX72xX3xX19xX1xXdxX28xX6dxX3xX19xXdxX8bxX17xX3xX2bxX2cxX3xX42xX487xXexX3xX42xX6xXdxX72xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX4xX4cxXexX3xX7x145e7xXdxX3xX2bxX10xX17xX3xX7xX2d8xX17xX4axX3xX69xX1xX2bfxX83x14473xX3xX66xX8fxX3xX42xX2a7xX3xX2bxXdxX8bxX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1fxX20xX3xX5xXdxX24xX17xX3xX19xX28xXexX3xX2bxX2cxX3xX40exX76xXcxXcxX3xX5xX47xX3xX14xX487xXexX3xX4xX2fbxX17xX3xXexX1xXdxX28xXexX12fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX8fxX66xX83xXaxX12xXcxX3fxXdxX3xX1xXe7xXdxX3xX17xX4axX1xX43xX72xX3xX5xX7axX17xX1xX3xX42xX3fxX8fxX3xX74xX75xX76xX77xX3xX6fxX3xX79xX7axX3xX42xX7axX3xX19xX349xX3xX43axX6dxX83xX3xX4xX1xX28xX3xXbxX1xX9axXdxX3xX1xX9exXbxX3xX46xX2bfxX8fxX3xX42xX2bfxX20xX3xX40exX76xXcxXcxX3xXexX3fxXdxX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX17xX3xX4axXdxX4cxXbxX3xX14xX6xX17xX1xX12fxX3xXcxX1xX10xX8fxX3xX42xX2a7xX72xX3xX4xX4cxX4xX3xXexX1xX47xX17xX1xX3xX2bxXdxX24xX17xX3xXexX14xX8fxX17xX4axX3xX69xX1fxX20xX3xX5xXdxX24xX17xX3xX19xX28xXexX3xX4xX2a7xX3xX17xX1xXdxX8bxX20xX3xX2bxX1fxX3xXbxX1xX9axXdxX3xX1xX9exXbxX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxX8bxX17xX3xX4xX2d8xX17xX4axX3xXexX4cxX4xX3xXbxX1xX414xX17xX4axX72xX3xX4xX1xX9axX17xX4axX3xXexXe7xXdxX3xXbxX1xX3fxX20xX3xX2bxX47xX3xXexX8bxX3xX17xX3fxX17xX3xX79xX7axX3xX1xXe7xXdxX16dxX3xX4xX2d8xX17xX4axX3xXexX4cxX4xX3xX43axX6dxX2bfxX17xX3xX5xX349xX3xX76xX1xX47xX3xX17xX31dxXa2xX4xX3xX2bxX2cxX3xX40exX76xXcxXcxX3xXexX3fxXdxX3xX4xX331xX3xX7x1265bxX16dxX3xX79xX309xX83xX3xX66xX3cxX17xX4axX3xXbxX1xX8fxX17xX4axX3xXexX14xX47xX8fxX3xXexX8fxX47xX17xX3xX66xX309xX17xX3xX46xX2bfxX8fxX3xX2bxX8bxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexXdfxX3xX43axX6dxX9axX4xX16dxX3xXexX14xX6xX8fxX3xX42xXdfxXdxX3xXexX1xX2d8xX17xX4axX3xXexXdxX17xX3xX2bxX2cxX3xX4xX4cxX4xX3xX2bxX1fxX3xX2bxXdxX8bxX4xX72xX3xX42xX9axXdxX3xXexX31dxX9exX17xX4axX3xX2bxX47xX3xX4xX4cxX4xX3xX2bxX487xX17xX3xX42xX2cxX3xX4xX2a7xX3xX5xXdxX24xX17xX3xX43axX6dxX6xX17xX3xX42xX28xX17xX3xX40exX76xXcxXcxX16dxX3xXbxX1xX9axXdxX3xX1xX9exXbxX3xXexXdfxX3xX4xX1xXe3xX4xX3xXexX6dxX2fbxX17xX3xXexX14xX6xX72xX3xX19xXdxX16xX20xX3xX7xX8fxX4cxXexX3xX615xX3xX4xX4cxX4xX3xX19xX1xX6dxX3xX2bxX3cxX4xX3xX4axXdxX4cxXbxX3xX14xX6xX17xX1xX72xX3xX4axXdxX2bfxXdxX3xX43axX6dxX83xX28xXexX72xX3xX79x17574xX3xX5xX349xX3xX4xX4cxX4xX3xX2bxX1fxX3xX2bxXdxX8bxX4xX3xX4xX2a7xX3xX5xXdxX24xX17xX3xX43axX6dxX6xX17xX4c1xX3x1035fxX6dxX6xX3xX42xX2a7xX3xX17xX1x16de8xX20xX3xX42xX2bfxX20xX3xX46xX2bfxX8fxX3xX40exX76xXcxXcxX72xX3xXbxX1xX4cxXexX3xX1xX6dxX83xX3xX1xXdxX8bxX6dxX3xX43axX6dxX2bfxX3xf5b6xX1xX8fxX17xX4axX3xXexX14xX47xX8fxX3xXexX8fxX47xX17xX3xX66xX309xX17xX3xX46xX2bfxX8fxX3xX2bxX8bxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexXdfxX3xX43axX6dxX9axX4xX72xX3xXbxX1xX414xX17xX4axX3xX4xX1xX9axX17xX4axX3xXexXe7xXdxX3xXbxX1xX3fxX20xX3xX2bxX47xX3xX79xX309xX83xX3xX66xX3cxX17xX4axX3xXexXccxX17xX1xX3xX4xX2bfxX20xX3xX42xX8fxX47xX17xX3xX19xX28xXexX3xX4ax13da3xX17xX3xX46xX2a7xX3xX4axXdx11068xX6xX3xX4xX487xXbxX3xXbexX83xX72xX3xX4xX1xX2f6xX17xX1xX3xX43axX6dxX83xX2cxX17xX3xX2bxX47xX3xX17xX1xX309xX17xX3xX66xX309xX17xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX17xX3xX4axXdxX4cxXbxX3xX14xX6xX17xX1xX12fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40exX6dxXexX1xX8fxX14xXaxX12xX76xX4axX6dxX83x1549cxX17xX3xXcxXccxX17xX1xX0xX54xXbxX12

Nguyễn Tình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long