Cập nhật:  GMT+7
b891x14e95x14971xcfabxe56ex1588ex12353xbe66x15b3fxX7xc86bxcf91x1137dx14f6cx14cc6xfb53xX5xf010xXax15ad0x10a79xb9fexf929xX13xdea2xX3x101fexff03xX2x155b6x13626xX3x11da0xdc6dxe1cbxX3x119a7xf68exX3xX21x1461axX4xX3xX21xX6x11400xf74cxX3xXexX1x108fdxX2cxX2dxX3x13eacxXdxc4d1xXbxX3xX35x13391xcd61xX2cxX3xcecexX24xXexX0xdb70xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11e4axX10xX6x136aaxXaxX12xXcxc938xXdxX3xX19xX43x14286x130fcxX3xX1fxX27xXdxX3xX1x11464xXdxX3xXexX1xdcadxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX4xX1xe403x122dfxX3x16036xX3xX5xf1c5xX2cxX3xXexX1xc391xX3xX2xX1cxX3x156cdxX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axX2xX1cxda6axX3xXexX27xXdxX3xX15xX2cxX55xX3bxX2cxX10xX7xXdxX6xX3xX35xbd00xX3xX4xX1x108a6xX2cxX1xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX3fxX1x10e7bxXbxX3xX5xX27xXdxX3x1327fx159bdxXdxX3xX35xX20xX21xX3xX23xX24xX3xX21xX27xX4xX3xX5xX75xX2cxX2dxX3xX5xXdxX2cxX1xX5fxX3xc717xebc3xX4xX3xXd0x11feaxX3xfbf8xX3xX7xX74xX2cxX3xXb6x155c8xX2cxX3xX35xX66xX2cxX2dxX3xe3cdxX10xX5xX3bxXd0xX6xX3x14e96xX75xX2cxX2dxX3xbcb0xX6xXd0xX2cxX3bxX3xX4x12e8exX6xX3xd6ccxX6xX3fxX6xXd0xXexX6xX3xX23xXd7xXdxX3xX2cxX1x15fa2xX2cxX2dxX3xX21xX3cxX2cxX3xXexXd0xc1d2xX2cxX1xX3xX55xXdxf244xX2cxX3xX35xX7axec51xX3xX21xX3cxX75xX3xX7x12bdfxX4xX3xXb6xX3cxX3xXexX1xX126xX21xX3xX35x11860x13522xX21xX3xXexXdxX2cxX1xX3xXexX1xX7axX2cxX3xX2dxX126xX2cxX3xX3fxX24xXex12086xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX3bxX55xX11fxXaxX12xX0xXdxX21xX2dxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dxX43xX43xX55xX6xX2cxX2dxX4xX3bxX2cxX2dxX7xX6xX2cxX147xXb6xX2cxX43xX17xX13xXcxX13xX43xX1axX43xX19xX1axX2xX1cxX43xX1axX5exX43xXexXexcc01xXb6xX2cx11908xX6xX7xXdxX6xX55xX2xf310xX19xe55exX198xX19xc865xX198xX1a1xX1a4xX198xX1a4xcfb5xX19xX147x13546xXbxX2dxXaxX3xbd89xXdxX55xXexX1xX9xXax15c8dxX1axX1axXbxX195xXaxX3xX43xX12x1133exX66xXexX3xX21xX3cxX2cxX3xX23xXdxX6bxX75xX3xX55xXdxX11axX2cxX3xX2cxX2dxX1xX37xX3xXexX1xX75xXdexXexX3xX35x147eaxX4xX3xX7xX126xX4xX3xXexX27xXdxX3xX5xX11axX3xX23xX24xX3xX21xX27xX4xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axX2xX1cxX147xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX3bxX55xX11fxXaxX12xee8dxXb7xXdxX3xX4xX1xXf9xX3xX35xf51dxX3xXaxX1c2xX66xXexX3xX4xX66xX2cxX2dxX3xX35x1258cxX2cxX2dxX3xX4xX1xX74xX75xX3xX77xX3xXexX1xX59xX2cxX2dxX3xX2cxX1xd053xXexXaxX5fxX3xX7xX3bxX3xXb6xXb7xXdxX3xX5xX11axX3xX3fxX1xX6xXdxX3xX21xX27xX4xX3xX35xXdexX21xX3xX4xX1xX23exXexX3xXb6x12b7bxX2cxX3xX1xe25fxX6xX3xX15xX2cxX55xX3bxX2cxX10xX7xXdxX6xX3xX4x1545fxX4xX1xX3xX35xX74xX11fxX3xX2dxX7axX2cxX3xX21xX66xXexX3xXexX1xX272xX2cxX2dxX5fxX3xX5xX11axX3xX23xX24xX3xX21xX27xX4xX3xX35xX132xX133xX4xX3xXexX1xXdxX24xXexX3xX3fxX24xX3xX2cxX1xX132xX3xX21xX66xXexX3xX23xX10axX6xX3xXexXdxX37xX4xX3xXexX1xXdexXexX3xX7xXd1xX3xX55xX3cxX2cxX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX272xX4xX3xX215xX1fxX215xX3xXb6xX3cxX3xX52x1440exX215xX3xX35xXa0xX3xXexX1xX6xX21xX3xX2dxXdxX6xX3xXexXd0xX6xX2cxX1xX3xXexX3cxXdxX3xXexX27xXdxX3xX2dxXdxd54cxXdxX3xX35xX23exX75xX3xX2cxX260xX21xX3xX2cxX6xX11fxX147xX3xde69xX272xX4xX3xX215xX1fxX215xX3xXb6xX3cxX3xX52xX2cfxX215xX3xX35xX132xX133xX4xX3xX3fxX1xX75xX11fxX24xX2cxX3xX3fxX1xXa4xX4xX1xX3xXexX1xX6xX21xX3xX2dxXdxX6xX3xX23xX75x113efxXdxX3xX5xX11axX3xXexX1xX10xX3bxX3xX21xX31xX2cxX3xXexX1xXdxX3xX35xX23exX75xX3xX4xX1xX7fxX3xX3fxX1xX31xX2cxX2dxX3xXexX1xX10xX3bxX3xX21xX3cxX75xX3xX4x14312xX3xX7xX126xX4xX3xX272xX3bxX3xX35xX6bxX3xXexX260xX2cxX2dxX3xXexX114xX2cxX1xX3xX1xX10axX75xX3xX2cxX2dxX1xb897xX3xXb6xX3cxX3xXexX27xX3bxX3xX2cxX20xX2cxX3xX21xX66xXexX3xX3fxbfb4xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX35xX3bxX3cxX2cxX3xX3fxX24xXexX5fxX3xX2dxX126xX2cxX3xX23xX264xX3xX2dxXdxX10axX6xX3xX4xX272xX4xX3xX55xX74xX2cxX3xXexX66xX4xX147xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX3bxX55xX11fxXaxX12x15619xX1xX272xXexX3xX23xXdxX6bxX75xX3xXexXd0xX3bxX2cxX2dxX3xX23xX75xX32axXdxX3xX5xX11axX3xX23xX24xX3xX21xX27xX4xX5fxX3xX3c3xX1xX264xX3xXcxX1xXf9xX3xXexX132xXb7xX2cxX2dxX3xX15xX2cxX55xX3bxX2cxX10xX7xXdxX6xX3xXb6xX3cxX3xX4xca1axX2cxX2dxX3xX5xX3cxX3xXexXd0xX132xXd7xX2cxX2dxX3xX23xX6xX2cxX3xXexX32axX3xX4xX1xX7fxX4xX3xX23xX75xX32axXdxX3xX5xX11axX3xX23xX24xX3xX21xX27xX4xX5fxX3xX31xX2cxX2dxX3xXfcxX75xX7xX75xeac1xX3xXf2xX6xX5xX5xX6xX3xX23xX3cxX11fxX3xXexe8c8xX3xX1xX11fxX3xXb6x15009xX2cxX2dxX3xX4xX272xX4xX3xX215xX1fxX215xX3xX35xXa0xX3xX4xX264xX3xX21xX66xXexX3xXexXd0xX2eexXdxX3xX2cxX2dxX1xXdxX37xX21xX3xX3fxX1xX264xX3x15611xX75xX20xX2cxX3xX3fxX1xXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX2dxXdxX6xX3xXexXd0xX6xX2cxX1xX3xXexX3cxXdxX3xXexX27xXdxX3xX3fxX384xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX2cxX260xX21xX3xX2cxX6xX11fxX147xX3xXcxXd0xX3bxX2cxX2dxX3xX3fxX1xXdxX3xX35xX264xX5fxX3xX2fexX1xXf9xX3xXexX372xX4xX1xX3x116adxX11fxX3xX23xX6xX2cxX3xc31dxX5xX11fxX21xXbxXdxX4xX3xX4xX1xX74xX75xX3xX77xX5fxX3xX31xX2cxX2dxX3xX13xX5xX19fxX13xX1xX21xX10xX55xX3xX13xX5xX19fxX14xX6xX23xX6xX1xX3xX1xX3bxX6xX2cxX3xX2cxX2dxX1xX20xX2cxX1xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axX2xX1cxX3xX35xXa0xX3xX55xXdxX11axX2cxX3xXd0xX6xX3xXexX1xX3cxX2cxX1xX3xX4xX31xX2cxX2dxX3xX35x13b52xX2cxX2dxX3xX2cxX1xX132xX3xX3fxX384xX3xXb6xX444xX2cxX2dxX3xX4xXf9xX6xX3xX23xX6xX2cxX3xXexX32axX3xX4xX1xX7fxX4xX5fxX3xX35xX22bxX2cxX2dxX3xXexX1xX355xXdxX3xX2dx14bd0xXdxX3xX5xX355xXdxX3xX4xX2eexX21xX3xe87dxX2cxX3xXexXb7xXdxX3xX4xX272xX4xX3xX215xX1fxX215xX147xX3xede9xX2cxX2dxX3xX4xX3ffxX2cxX2dxX3xX23xX3cxX11fxX3xXexX43exX3xX1xX11fxX3xXb6xX444xX2cxX2dxX3xX3fxX384xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xXexXdxX24xXbxX3xXexX1xX10xX3bxX3xXexX27xXdxX3xX52xX3cxX2cxX2dxX3xX2fexX1xX74xX75xX5fxX3xXcxXd0xX75xX2cxX2dxX3x1215bxX75xX59xX4xX3xXb6xX3cxX3bxX3xX2cxX260xX21xX3xX19xX1axX19xX19xX3xX7xce76xX3xXexXdxX24xXbxX3xXex15230xX4xX3xXexX1xX3cxX2cxX1xX3xX4xX31xX2cxX2dxX3xXd0xXd1xX4xX3xXd0xXd5xX147xX3xXcxX32axX2cxX2dxX3xXexX1xX59xX2cxX2dxX3xX15xX2cxX55xX3bxX2cxX10xX7xXdxX6xX3xXfcxX3bxX3fxX3bxX3x1338axXdxX55xX3bxX55xX3bxX3xX35xXa0xX3xX4xX264xX3xX23xX3cxXdxX3xXbxX1xX272xXexX3xX23xXdxX6bxX75xX3xX46axX75xX6xX3xXexXd0xX75xX11fxX21exX2cxX3xX1xX114xX2cxX1xX147xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX3bxX55xX11fxXaxX12xX2cfxX11axX3xX23xX24xX3xX21xX27xX4xX3xX4xX264xX3xX2cxX1xXdxX21exX75xX3xX21xX3cxX2cxX3xXexXd0xX114xX2cxX1xX3xX55xXdxX11axX2cxX3xX2cxX2dxX1xX37xX3xXexX1xX75xXdexXexX3xX23exX2cxX3xXexX132xX133xX2cxX2dxX3xX4xXf9xX6xX3xX4xX272xX4xX3xX2cxX2dxX1xX37xX3xX7xf51cxX3xX15xX2cxX55xX3bxX2cxX10xX7xXdxX6xX3xXb6xX3cxX3xX4xX272xX4xX3xX2cxX132xXb7xX4xX3xX4xX1xX74xX75xX3xX77xX147xX3xX14xX6xX75xX3xX7xXd1xX3xX195xX75xX23exXexX3xX1xXdxX37xX2cxX3xX4xXf9xX6xX3xXexX3bxX3cxX2cxX3xX23xX66xX3xX4xX272xX4xX3xX215xX1fxX215xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axX2xX1cxX5fxX3xX23xX10axX6xX3xXexXdxX37xX4xX3xX74xX21xX3xX2cxX1xX27xX4xX3xX4xX1xXa4xX2cxX1xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX35xX132xX133xX4xX3xX23xX126xXexX3xX35xX7axX75xX3xXb6xXb7xXdxX3xX4xX6xX3xX3fxX1xX50exX4xX3xXaxXcxXd0xX20xX2cxX3xX21xX74xX11fxX3xX4xX6xX3bxXaxX3xX55xX3bxX3xX4xX6xX3xX7xX664xX3xX15xX7xX11fxX6xX2cxX6xX3xX14xX6xXd0xX6xX7xX1b2xX6xXexXdxX3xX4xXf9xX6xX3xX2cxX132xXb7xX4xX3xX4xX1xXf9xX3xX2cxX1xX3cxX3xXexX1xX6bxX3xX1xXdxX37xX2cxX147xX3xXedxX3cxXdxX3xX1xX272xXexX3xX21xX6xX2cxX2dxX3xXexXb7xXdxX3xXexX1xX31xX2cxX2dxX3xX35xXdxX37xXbxX3xXexX114xX2cxX1xX3xX23xX27xX2cxX3xX35x15163xXbxX3xX4xba4cxX2cxX2dxX3xX2cxX1xX6xX75xX3xXb6xX132xX133xXexX3xX46axX75xX6xX3xX21xX444xXdxX3xX2dxXdxX6xX2cxX3xX3fxX1xX264xX147xX3xX2fexX3ffxX2cxX2dxX3xX35xX6bxX3xX5xX27xXdxX3xX23exX2cxX3xXexX132xX133xX2cxX2dxX3xX3fxX1xX264xX3xX46axX75xX20xX2cxX3xX5xX3cxX3xX21xX3cxX2cxX3xX23xXdxX6bxX75xX3xX55xXdxX11axX2cxX3xXexXd0xX59xX2cxX2dxX3xX35xX1e0xX4xX3xX7xX126xX4xX3xXb6xX3cxX3xX35xX132xX133xX4xX3xX55xX3cxX2cxX3xX55xXd1xX2cxX2dxX3xX4xX31xX2cxX2dxX3xXbxX1xX75xX3xX4xXf9xX6xX3xX5xXd1xX4xX3xX5xX132xX133xX2cxX2dxX3xXb6xX3ffxX3xXexXd0xX6xX2cxX2dxX3xX15xX2cxX55xX3bxX2cxX10xX7xXdxX6xX147xX3x10d8cxX2dxX3bxX3cxXdxX3xX2cxX1xX10axX2cxX2dxX3xX21xX3cxX2cxX3xX23xXdxX6bxX75xX3xX55xXdxX11axX2cxX3xX4xXf9xX6xX3xX2cxX132xXb7xX4xX3xX4xX1xXf9xX3xX2cxX1xX3cxX5fxX3xX15xX2cxX55xX3bxX2cxX10xX7xXdxX6xX3xX4xX3ffxX2cxX2dxX3xX21xX355xXdxX3xX2cxX1xXdxX21exX75xX3xX2cxX2dxX1xX37xX3xX7xX664xX3xX2cxX32axXdxX3xXexXdxX24xX2cxX2dxX3xX3fxX1xX75xX3xXb6xXd1xX4xX3xX2cxX1xX132xX3xX4xX6xX3xX7xX664xX3xX2cxX2dxX132xX355xXdxX3x1044exX2cxX3xX1fxX66xX3xX14xXdxX55xX55xX1xX6xXd0xXexX1xX3xX14xX5xX6xXexX1xXdxX6xX3xX4xX758xX2cxX2dxX3xX19xX3xX23xX6xX2cxX3xX2cxX1xX27xX4xX3xX35xX114xX2cxX1xX3xX35xX272xX21xX3xX52xX3cxX2cxX3xX595xX75xX59xX4xX3xX5xX3cxX3xX14xX75xXbxX10xXd0xX3xXfcxX75xX2cxXdxX3bxXd0xX3xXb6xX3cxX3xXdxXf2xX3bxX2cxX3xXexXd0xX114xX2cxX1xX3xX55xXdxX11axX2cxX147xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX3bxX55xX11fxXaxX12xX2fexX3ffxX2cxX2dxX3xXexX27xXdxX3xX5xX11axX3xX23xX24xX3xX21xX27xX4xX5fxX3xX5xX272xX3xX4xX355xX3xXb6xX3cxX3xX2cxX2dxX444xX2cxX3xX35xX75xX59xX4xX3xX4xXf9xX6xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX35xXa0xX3xX35xX132xX133xX4xX3xX2cxX132xXb7xX4xX3xX4xX1xXf9xX3xX2cxX1xX3cxX3xX15xX2cxX55xX3bxX2cxX10xX7xXdxX6xX3xXexXd0xX6xX3bxX3xX5xX27xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xX35xX27xXdxX3xX55xXdxX37xX2cxX3xXcxXd0xX75xX2cxX2dxX3xX595xX75xX59xX4xX5fxX3xX2cxX132xXb7xX4xX3xX7xX5a8xX3xX35xX260xX2cxX2dxX3xX4xX6xXdxX3xX1fxX27xXdxX3xX1xX66xXdxX3xXexX1xX6bxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX4xX1xX74xX75xX3xX77xX3xX5xX7axX2cxX3xXexX1xX7fxX3xX2xX5exX3xXexX27xXdxX3xX52xX3cxX2cxX2dxX3xX2fexX1xX74xX75xX3xXb6xX3cxX3bxX3xX2cxX260xX21xX3xX19xX1axX19xX19xX147xX3xX7f1xX1xX74xX2cxX3xX55xX372xXbxX3xX2cxX3cxX11fxX5fxX3xX2cxX132xXb7xX4xX3xX4xX1xXf9xX3xX2cxX1xX3cxX3xX4xXf9xX6xX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axX19xX19xX3xX4xX3ffxX2cxX2dxX3xX35xX10xX21xX3xXexXb7xXdxX3xX23xX75xX32axXdxX3xX5xX11axX3xX23xX24xX3xX21xX27xX4xX3xX21xX66xXexX3xX21xX3cxX2cxX3xX2dxXdxXb7xXdxX3xXexX1xXdxX37xX75xX3xX35xX1e0xX4xX3xX7xX126xX4xX3xX35xXdexX21xX3xX4xX1xX23exXexX3xXexXd0xX75xX11fxX21exX2cxX3xXexX1xX59xX2cxX2dxX147xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX75xXexX1xX3bxXd0xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xXcxXcx103ddxX215xX7f1xX0xX43xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Hướng về đội tuyển Olympic Việt Nam

Hướng về đội tuyển Olympic Việt Nam
2018-08-29 15:24:50

PTĐT-Chỉ còn ít phút nữa là trận bán kết lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra. Hòa theo hàng triệu người hâm mộ trên cả nước, các cổ động viên đất Tổ...

Quan tâm, phát triển các môn thể thao dân tộc

Quan tâm, phát triển các môn thể thao dân tộc
2018-08-29 07:42:20

PTĐT-Những năm qua, bên cạnh việc quan tâm, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng và các môn thể thao thành tích cao, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Khai mạc giải bơi, điền kinh năm 2018

Khai mạc giải bơi, điền kinh năm 2018
2018-08-28 14:55:17

PTĐT-Ngày 28-8, Sở Văn hóa, Thể thao, và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải bơi, điền kinh tỉnh Phú Thọ năm 2018 nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long