Cập nhật:  GMT+7
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjMSpxqAs4bu4TOG7pOG7mC5MO+G6r+G7kkw6MSxMLOG7tuG7lOG6qUzhuqXhu5RMxq9WO0xOTi/DlMONL+G7uE7DjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjMONQDvhu7ZM4bumOuG7kjk54bq4S0DEqeG7qCxh4buoOEtMOWHhuqk64buo4bq4S+G6p0DFqGHhu7jhu4ZM4buOTU024bqt4buCTOG7uOG7qEDhu7bhu7hh4buGTMOTw5XDkjbhuq3hu4JLTDk44bum4bq4Sy8v4bumRuG7pOG7ki424bu4w6Fh4bu4LkbhuqUsL8Wo4buoOT9hLjYvLOG7qOG6pzkvT0/Dk08vTk5OxajDkk3hu5Dhu4zDlE9OYeG7kE3hu5DDlDrDlS07w6Hhu5JGNizhu7ZLTOG7kjph4bq4S8SpxqAs4bu4TOG7pOG7mC5MO+G6r+G7kkw6MSxMLOG7tuG7lOG6qUzhuqXhu5RMxq9WO0xOTi/DlEtM4bqnQMWoYeG7uOG6uEvhu45NTUtM4bu44buoQOG7tuG7uGHhurhLw5PDlcOSS0wvw4zDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu5Xhu6jhu5LFqEvDjHPhu7bhu5ThuqlMTk4vw5Thu4RMYeG7uOG7qC5MxajhurNM4buk4buYLkzhu6bDo+G7kkxr4buUQEw/4bu4I0xh4bqvMyzhu7ZMYeG7uMOhZEzhuqXhu5wsTD/hu7jDoUzhuqXhurPhu6ZM4bqkQFlhTOG7ieG7ouG7puG7hEzhu5g2TGHhu7hTNkws4bu4QFlhTMavMUBMOcOh4bqpTOG6qVfDoUxh4bq3TOG7pOG7mi5MOX1MT0zGr+G7mkzGr0BM4bql4buULkw/4bu4w6FM4bql4bqz4bumTOG7puG7mOG7pkxhJSzhu7hM4bu1w6HGoCzhu7ZMc0As4bu4TC1M4buVxqBATOG7s+G7uCgs4bu2RkxqLkzGoCzhu7hM4bu44bqvNCzhu7ZM4bumw6Phu5JM4buYNkxh4bu4UzZMLOG7uEBZYUzGrzFATDRM4buJ4buW4bum4bu4THEuLOG7tkzhuqQqTOG7piFM4bu2QCFMO+G7lizhu7hM4bumUzZM4buO4buETOG7tkBVYUzhu6ZTNkzDlOG7hEzEqXtMQXtMSOG7tcOhxqAs4bu2THNALOG7uElM4bql4buUTOG7s+G7uOG6oUxxQOG7sixMSOG7lcagQEzhu7Phu7goLOG7tklM4bumIUzhu7ZAIUzhu7ZAVWFM4bumUzZM4buORsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjGtWO0xOTS/DlOG7hEw0TOG7puG7mOG7pkxhJSzhu7hMNuG7uCPhu5JMa3ss4bu2TOG7ieG7ouG7pkzhu4ldTOG6peG7lExB4bu44buSLOG7uEzhu5Uh4buSTMav4buaTOG7piFMO+G6r+G7kkxhLkzGr1csTDhTYUxhLuG7hEw7XWFMOX1MLDBATOG7piFMOuG6rzMs4bu2TDvhuq/hu5JMOjEsTCzhu7jhuq/hu4ZM4buz4bu4w6BMa+G6seG7pkxIQeG7uOG7mEBM4buJPSzhu7hJTE7DleG7jkbhu447O+G7hEzEqXtMQXtMSOG7tcOhxqAs4bu2THNALOG7uElMTsOVTUbDkzs74buETGcsTEHhu7hATEjhu5Xhuq8s4bu2TOG6qFYsSUxO4buMw5Q7O+G7hEzhu4nhu5JM4bu54buSLkxI4buV4buUTHPhu5I7SUxO4buMw5Q7O+G7hEzhu5Xhuq8wLOG7tkzhu7kwLExI4buV4buUTHNdQElMTuG7jOG7jDs74buETOG7lcagQExBOEBYw6FMSOG7leG6ryzhu7ZM4bqoVixJTE7hu4xNOzvhu4RMRkZG4bqk4buULkzDlUzhu7ZAMkws4bu24buU4bqpTE5OL8OU4buETOG6pSRMYTgjTGFSO0zhu5g2TGHhu7hTNkws4bu4QFlhTMavMUBMNEzhuqXhu5QuTD/hu7guxqAs4bu2TE9O4buE4buMTMavXUzhuqQqTOG7ieG7ouG7puG7gkxOTeG7juG7hOG7kEzGr11McEAs4bu4TGt7LOG7tuG7hExhOFYsTD/hu7jDoUzhuqXhurPhu6ZMa3ss4bu2TOG7ieG7ouG7pkzhu6bDo+G7kkzhu4nhu6Lhu6ZM4buJXUZM4bu54bqx4bumTOG7tkAhTDvhu5Ys4bu4TCzhu7hTYUzhuqXhuqEs4bu2TOG7tlQsTGFSO0zhu5g2TGHhu7hTNkws4bu4QFlhTMavMUBMO+G7lizhu7hM4bumUzZM4buOTEjDk+G7kC3DkuG7kD87L+G7tkAySeG7hEzhu7ZAVWFM4bumUzZMw5RGTOG7ieG7mCxMPyMs4bu4TOG7tkAhTDvhu5Ys4bu4TOG7plM2TOG7juG7hEzhu7ZAVWFM4bumUzZMw5RMP+G7uC7GoCzhu7ZMw5VNPztMYSMs4bu4TGHhurdMYVI7TOG7mDZMYeG7uFM2TCzhu7hAWWFMxq8xQEbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xq4bqzTOG7pOG7mC5MYTguLOG7tkzhu45M4bu2QDJMYTFA4buETOG7mDZMYeG7uFM2TCzhu7hAWWFMxq8xQEzFqEBM4bum4bu4w6HhuqnDnSxM4bum4bu4w6NM4bqpV8OhTGHhu7jhu6guTOG7uOG6rzEs4bu2TEFS4bqpTEFS4bqpTOG7ieG7ouG7puG7hEw7IEBM4bu2QDJMxq9ATMav4bqvM+G7pkxO4buMLU9NPzvhu4RMxq9ATDlSw6FM4bql4buULkzGr1NhTDpAWCxM4bum4buY4bumTGElLOG7uEzhu4nhu6Lhu6ZM4buJXUzhuqXhu5RMOcOh4bqpTOG6qVfDoUzFqFQsTGHhu7jhu5Qs4bu4TOG6peG6oSzhu7ZM4buYNkxh4bu4UzZGTOG7ueG6seG7pkzhu7ZAIUw74buWLOG7uEws4bu4U2FMNExhOMOhLOG7tkxhUjtM4bql4bqhLOG7tkzhu5g2TGHhu7hTNkzhu7ZAxqA7TOG6rcOhfSzhu7ZMxajhuq8xQEzhu6ZTNkzhu45MSMWo4bqvMUBMw5Phu5A/Oy/hu7ZAMklGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OMQeG6t0ws4bu24buU4bqpTE5OL8OUTMavVyxMLOG7tuG7lOG6qUxOTy/DlOG7hExhOFYsTD/hu7jDoUzhuqXhurPhu6ZMYSUs4bu4TOG7s+G7uMOgTEHhu7gpTOG7piFMO+G6r+G7kkzhuqXhurfhu5Lhu4RMO+G6r+G7kkxhLkzhuqXhu5RMxah7LOG7tkzhuqUxQEw64bqvMyzhu7ZMO+G6r+G7kkw24bu4Ikzhu6RAVyxMw5VNLU5PTTs74buETOG7piFMLDBATGE4VixMTuG7jE07O0bDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zEqVM2TMavXUw4w6NATDguTGHhu7hAVixMYeG7kkBMxaguTDvhuq/hu5JMOjEs4buGTMSpUzZMTsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNmXDoWHhu7guOEvDjOG6pOG7nCxMceG7kizhu7bDjS82w4w=

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đổi mới hoạt động, đẩy mạnh thi đua

Đổi mới hoạt động, đẩy mạnh thi đua
2022-08-10 08:46:00

baophutho.vn Thời gian qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát tình hình ở cơ sở; chỉ đạo các...

Áo xanh xây dựng nông thôn mới

Áo xanh xây dựng nông thôn mới
2022-08-10 06:32:00

baophutho.vn Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều phong trào,...

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”
2022-08-09 06:38:00

baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa nhưng di chứng để lại nặng nề, ảnh hưởng tới nhiều thế hệ người Việt Nam chính là chất độc hóa học da cam (CĐDC/Dioxin)....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long