Cập nhật:  GMT+7
be86xc4ddxeb1fxee64xc4e8xe096xf322xe212xbfb3xX7x11c69x14726x12cb3xd717xffdbx14ca6xX5x110d2xXaxc39dx1492bxX1x14db2xX3xXcxX1xc718xX3xXexX1xX6x102fcxX3x1009axXdxX6xX3xec2fxX20x10e7ex1299axX3xX1x14c5cxXdxX3xe1fex12a67xf858xX3xX1x14b81x13c92xX3x10704xcc7bxX2fxX3xXexX2axX4xX3xeb89xX6xX32xX3xXexX32xX26xX2fxX3xeeebxf0acxc8dbxX4xX3xX5x14272xX2fxX3xXexX1x15104xX3xd64exX53xX0x1478bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105eaxX10xX6xX35xXaxX12xX24xX20xX26xX27xX3xda2exX56xX2x13378x149ffxX3xXexfa7fxXdxX3xXcxX1xX26xX2fxX1xX3xXbxX1xX48xX3xXcxX1xX33xXdxX3xX24xX20xX47xX27x135c2xX2fxX74xX3x10bfdxX2axX3x14133xX65x14e1fxXcxXcxf360xX3dxd80bxX3xXbxX1xX48xXdxX3xX1xce25xXbxX3xX2dx1144fxXdxX3x10ee9xX91xX24xX3dxX3xXex11cfcxX2fxX1xX3xXcxX1xX33xXdxX3xX24xX20xX47xX27xX8dxX2fxX3xXex1294cxX3xX4xX1xX51xX4xX3xX24xX20xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xX33xX3xX35xX36xX2fxX3xXexX2axX4xX3xX3dxX6xX32xX3xXexX32xX26xX2fxX3xX46xX47xX48xX4xX3xX5xX4cxX2fxX3xXexX1xX51xX3xX53xX53xf972xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx132e5xX6xXbxXexXdxX32xX2fxXaxX12xX0xXdxX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX2fxXexX10x115c9xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax131d9xXdxX35xXexX1x13c49xX3xX2xX73xX73xX73xXbxe557x145d0xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX133xX3xe107xX145x110dcxXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX124xX4xX9xXaxX56xX56xX4xXf9x11a3fxX6xX32xXbxX1xX47xXexX1xX32xXf9xX2dxX2fxX56xX35xX10xX7x131d3xXexX32xXbxX56xX2fxX10xX12exX7xX56x12125xX170xX147xX73xX56xX2xX2xX2xX35xX147xX2xX70xX170xX73xX147xX147xXexccacx14d88xX70xX147xX5xX2xX73xX96xX47xX2fxX2fxX6xX1exX10xX35xXf9x1003exXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX24xX20xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xX33xX3xX35xX36xX2fxX3xXexX2axX4xX3xX3dxX6xX32xX3xXexX32xX26xX2fxX3xX46xX47xX48xX4xX3xX5xX4cxX2fxX3xXexX1xX51xX3xX53xX53xXaxX3xX12exXdxX35xXexX1xX9xXaxX2xX73xX73xX73xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX145xX145xX147xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX32xX2fxXaxX12x1097exX1xf31bxX2fxX20xX3xX20xXdxX6xX2fxX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xX33xX3xX2fxX20xdfc8xc53fxXdxX3xX3dxX6xX32xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX77xXdxX3xX20xXdxX6xX2fxX3xXexX124xX228xX2fxX20xX3xX156xX26xX27xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX32xX35xX27xXaxX12xXcxXb0xX2fxX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xXexX124xX228xX2fxX20xX3xX156xX26xX27xX3xeeafxX213xX1xX215xX2fxX20xX3xX20xXdxX6xX2fxX3xX7x14eabxX4xX3xX1exX26xX47xX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xf3e3xX6xX3xX35xX36xX2fxX3xXexX2axX4xX3xX3dxX6xX32xX3xXexXb0xX2fxX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xd88dxXf9xX3xXcxX77xXdxX3xX20xXdxX6xX2fxX3xXexX124xX228xX2fxX20xX3xX156xX26xX27xX3xd4ecxcbfcxX3xX20xXdxXa7xXdxX3xXexX1xXdxc0aexX47xX3xX1exX2axXexX3xX7xX48xX3xX1xde27xX2fxX1xX3xec44xX2fxX1xX74xX3xX1xXdxX2d4xX2fxX3xX2dx11e89xXexX74xX3xXexX228xX3xX5xXdxX2d4xX47xX3xX2fxX1x113f5xX1exX3xXexX33xXdxX3xX1xXdxX2d4xX2fxX3xX1exX2axXexX3xX4xX33xX4xX1xX3xX166xX1xX33xXdxX3xX46xX47xX33xXexX3xX2dxd0a5xX3xX2c9xX229xXdxX3xX7xX48xX2fxX20xX3xX166xXdxX2fxX1xX3xXex109f9xX74xX3xX156xX2e3xX2fxX3xX7xX28cxX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xX33xX3xX2c9xX2axX4xX3xX2c9xX33xX32xX3xX4x136f3xX6xX3xX2c9xeadfxX2fxX20xX3xX156xX26xX32xX3xX35xX36xX2fxX3xXexX2axX4xX3xX3dxX6xX32xX3xXexXb0xX2fxX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX32xX35xX27xXaxX12xX24xX20xX26xX27xX3xX1xX2axXdxX3xX35xXdx100f4xX2fxX3xX124xX6xX3xXex130f3xX3xX2fxX20xX26xX27xX3xX70xX96xX3xc7d9xX56xX2xX73xX3xX2dxXa7xXdxX3xX7x10f31xX3xXexX1xX6xX1exX3xX20xXdxX6xX3xX4xX349xX6xX3xX4xX33xX4xX3xX2fxX20xX1xX2d4xX3xX2fxX1xX36xX2fxX74xX3xX2fxX20xX1xX2d4xX3xX7xf213xX74xX3xX35xXdxX38exX2fxX3xX2dxXdxX8dxX2fxX74xX3xX2dxX2eexX2fxX3xX2c9xX2axX2fxX20xX3xX2dxXdxX8dxX2fxX3xX46xX47xX4cxX2fxX3xX4xX1xX15xX2fxX20xX3xX35xX36xX2fxX3xXexX2axX4xX3xX3dxX6xX32xX3xX4xX349xX6xX3xX2xX147xX3xXexXb0xX2fxX1xX133xX3xXcxX1xX33xXdxX3xX24xX20xX47xX27xX8dxX2fxX74xX3xX91xX28cxX4xX3x121a5xXdxX6xX2fxX20xX74xX3xX91xX28cxX4xX3xX213xX77xX2fxX74xX3xX109xX6xX32xX3xX91xX2fcxX2fxX20xX74xX3xX65xX26xX3xX41exXdxX6xX2fxX20xX74xX3xX9bxX6xXdxX3xX109xX1xX36xX47xX74xX3xX9bxX26xX32xX3xX109xX6xXdxX74xX3x13da8xX47xX2e3xX2fxX20xX3xX24xXdxX2fxX1xX74xX3xf89cx10795xX2fxX3xX9bxX6xX74xX3xXcxX47xX27xX8dxX2fxX3xX455xX47xX6xX2fxX20xX74xX3xX94xX3cdxX2fxX1xX3xX13xX1xX15xX4xX74xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX74xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX65xX298xX6xX3xX2dxX26xX3x101c5xX8dxX2fxX3xX91xX33xXdxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX32xX35xX27xXaxX12xcd49xX36xX27xX3xX5xX26xX3xX35x11290xXbxX3xXexX215xX2fxX3xX2dxXdxX2fxX1xX3xX2fxX1x130d2xX2fxX20xX3xX20xXdxX33xX3xXexX124xX4bcxX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xX33xX3xXexX124xX47xX27xX31cxX2fxX3xXexX1xX48xX2fxX20xX3xXexX48xXexX3xX2c9x10ef4xXbxX74xX3xX20xXdxX4caxX3xX20xX2dfxX2fxX3xX2dxX26xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xX47xX27xX3xX156xX2e3xX2fxX3xX7xX28cxX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX298xX6xX3xX4xX349xX6xX3xX35xX36xX2fxX3xXexX2axX4xX3xX3dxX6xX32xX3xXexX124xX32xX2fxX20xX3xX2dxX2exX2fxX3xX1xX32xX33xX3xXexX1xX48xX2fxX20xX3xX2fxX1xf852xXexX74xX3xX2c9xX6xX3xX35xX77xX2fxX20xX3xX4xX349xX6xX3xX4xX2axX2fxX20xX3xX2c9xX34dxX2fxX20xX3xX145xX147xX3xX35xX36xX2fxX3xXexX2axX4xX3xX94xXdxX2d4xXexX3xX24xX6xX1exXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc08xX47xXexX1xX32xX124xXaxX12xXcxX1xX47xX3xX65xX26xX0xX56xXbxX12

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đổi đời từ tre

Đổi đời từ tre
2023-06-02 08:46:00

Nhắc đến cây tre, ai cũng liên tưởng đến loài cây gắn liền với thi ca, gắn với câu chuyện thần thoại Thánh Gióng đánh giặc giữ nước. Nay ở Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na Hang...

Thơm hương cốm Tú Lệ

Thơm hương cốm Tú Lệ
2022-10-05 09:36:00

Xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn (Yên Bái) từ lâu đã nổi tiếng với đặc sản gạo nếp Tan (Khẩu Tan chạu), thứ lương thực quý hiếm mà chỉ đất Tú Lệ mới trồng được. Cốm Tú Lệ chính là tinh...

Rước hồn nước của người Dao đỏ

Rước hồn nước của người Dao đỏ
2022-10-04 16:04:00

Mỗi mùa thu đến, những thửa ruộng bậc thang ngả sắc vàng, bông lúa uốn câu, chắc hạt, người Dao đỏ ở xã Bản Xèo (huyện Bát Xát) lại khẩn trương thu hoạch và làm lễ rước hồn lúa về nhà.

Người hồi sinh những tiếng đàn Chapi

Người hồi sinh những tiếng đàn Chapi
2022-09-30 14:22:00

Nếu Mã La là linh hồn của người Raglai thì loại nhạc cụ đơn sơ phỏng theo thanh âm của tiếng Mã La chính là đàn Chapi. Nhưng những nghệ nhân chế tác được đàn Chapi thì chỉ còn...

Lễ mừng cơm mới của người Dao

Lễ mừng cơm mới của người Dao
2022-09-26 07:33:00

baophutho.vn Tháng tám âm lịch, khi những tia nắng hanh hao của mùa thu chiếu xuống cánh đồng lúa sắp đến vụ thu hoạch, những bản làng người Dao Tiền ở...

Độc đáo hoa văn hình con nhện của người Tày

Độc đáo hoa văn hình con nhện của người Tày
2022-09-19 16:14:00

Được bà và mẹ truyền dạy cách nhuộm chàm, làm vải đay từ cây lanh và thêu hoa văn trang trí trên vải từ khi mới 13 tuổi, những thiếu nữ Tày ở thôn Bản Dền, xã Bản Hồ (Sa Pa -...

Trang phục dân tộc Mông “Xưa và nay”

Trang phục dân tộc Mông “Xưa và nay”
2022-09-19 13:48:00

Dân tộc Mông có nền văn hóa đặc sắc, nổi bật là sự đa dạng trong trang phục. Mỗi nhóm dân tộc Mông lại có những đặc điểm trang phục riêng biệt từ màu sắc, hoa văn đến phụ kiện...

Độc đáo nghề chạm bạc dân tộc Nùng U

Độc đáo nghề chạm bạc dân tộc Nùng U
2022-09-16 08:25:00

Người Nùng U chiếm đa số và có lịch sử cư trú lâu đời tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đây là dân tộc có bề dày văn hóa truyền thống ở cả hai lĩnh vực văn hóa vật thể và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long