Cập nhật:  GMT+7
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJuG6tMOtaeG6uSHhurXhuqPFqSFo4bqtIeG6tzEqL+G6uykmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq6w6Iw4bqzLibhu5LGoOG6tMagIS0h4bq24bujaeG6uSHDueG7jeG6vSFp4bq74bq9Y+G7myHhurcxaeG6uyHhurVtaeG6uSHhurUwaeG6uSHGoeG6u+G7myHhurvDrTPhurfhurshZ+G7nTBAIcahM+G6vSFm4bq74bubIeG6tW1p4bq5Icag4buVOGghLSHhu6c1IeG6tjDDrSHhu6YxQCHhurvhu5vFqWRpIUfDoGghxqDhursww60haWtp4bq5IeG6s8OgaSHhurdwaeG6uSHhurUwaeG6uSHhurdx4buP4bq9IWnDrOG6vSHhu5UzaeG6uSHhu5Xhu5EhZuG6pcOtIWjhuq0h4bq3MSHhurVxw7XhurchaeG7m2vhur0hxqEz4bq9IeG6tzFp4bq7IeG6tW1p4bq5IeG7nWnhurkhxqHhu5VwaeG6uSHhurfhurvhu4ch4bq3MGnhurshxqEx4bq3IeG6tXHDteG6tyEpIcO54bufIWfhu50wIcah4buVw61p4bq5IWk2aCMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibDmeG7jeG6vSHhurvDsmkhPuG6uzAhaDnGoSFpceG7jeG6tyHhurVxw7XhurchaeG7m2vhur0haeG6u+G6vWPhu5sh4bq54bq9bGnhurkh4bq3MSFp4bq7cSHhurcxIeG6t+G6u+G6peG7k0Ah4bq3MSHGoeG7lTdoQCHhurcxIeG6t+G6u+G6vWhA4oCmIcO5MiFobsahIeG7l2whw6rGoSHhurcxIWnhurvDosOtQCEwaeG6uyFG4bq9xJFoQCHhurfhurvhu6EhMMOtIeG6t+G6u8OtIeG6seG6vWLGoSHhurN0IWbhur1iaSHGoeG6u+G7myHhurvDrTPhurfhursh4bq1ccO14bq3IWbhurvDrTRp4bq5ISAtKSghxqHhuqFpIeG6tzEhxqHhu5XDrWnhurkhw7nhu58haeG7m2vhur0haTZoIWkwxakjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88KDx9L3sg4bqzKChdKFsoXcahKV0pfT4gZykj4buF4buT4bq5LiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJsagcyF94bq7Pigh4buXMWnhurlAIWjhuq0hZ3Hhu43hur0h4bq3MSHhurXhuqPhu5shxqHhur3huqtpIeG6tTUh4bqxN8ahIeG6teG6o+G7myHhurVxw7XhurchZuG6pcOtIeG6tcSRIcah4buVMWnhurshMWnhurshaTdp4bq5IeG6uTDFqSHhurk3xqEh4bq34buhMCFo4bujMCHhurvDqCMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzwoPH0veyDhurMoKF0oWyhdxqEpXSl9PiBnPCPhu4Xhu5PhurkuIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88KDx9L3sg4bqzKChdKFsoXcahKV0pfT4gZz4j4buF4buT4bq5LiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJkjDs+G6vSFo4bqtIWbhuqXDrSFnceG7jeG6vSHGoeG6u+G7myHhurvDrTPhurfhursh4bq1ccO14bq3IWbhurvDrTRp4bq5IeG6ueG6o2khKSHGoeG6oWkh4bq3MSMhxqDhurvDosOtIeG6s3QhZuG6vWJpQCHDueG7jeG6vSHhurPhur1kaSHGocOq4bq34bq7IT7hurswQCFnccO1aeG6uSHhurcxIeG7l+G6qSHhurVxw7XhurchxqHhurvhu5sh4bq7w60z4bq34bq7IeG6u2LGoSHGoeG7lcOtaeG6uSF7LX0haeG6uTLFqSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzwoPH0veyDhurMoKF0oWyhdxqEpXSl9PiBneyPhu4Xhu5PhurkuIS8m4bq2MSHhurVxw7Xhurchw7nhu43GoSHDuTIhw7nDo2kh4bq34bq74bubxanEkWkhZ+G6q2kh4bqx4buPIeG6tcSRIWnhurvDumnhurkhaeG6uXHhu4/hur0hxqHhurvhu5shaOG7mzAh4bq3MSFndDAh4bq34bq74buJaSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzwoPH0veyDhurMoKF0oWyhdxqEpXSl9PiBnfSPhu4Xhu5PhurkuIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88KDx9L3sg4bqzKChdKFsoXcahKV0pfT4gZ1sj4buF4buT4bq5LiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJsOZ4bub4bq9IcO54bqtIWd0MCHhurfhurvhu4lpIeG6tXHDteG6tyFnayHhurcxIXFp4bq5IcawIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhur1o4bq5IeG7l+G7leG6t1cuLy/hurcj4bqxMMOt4buT4bq74bubxqHhurvDrSPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvPCg8fS97IOG6sygoXShbKF3GoSldKX0+IGddI+G7heG7k+G6uS4hLyYqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzwoPH0veyDhurMoKF0oWyhdxqEpXSl9PiBnIiPhu4Xhu5PhurkuIS8mKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mSG7GoSHhu5dsIeG6t+G6u+G7oSHhurHhu5traSHhurcxIWfhu41pIcO5w6NpIeG6t+G6u+G7m8WpxJFpIeG6sThp4bq5IeG7p8OiIcahNOG6vSHhurXEkSHGoeG6u+G7myFo4bubMCHhurcxIWgwaeG6uSHhurXhur0hxqHhur3huqvhu5shxqHhurvhu58hw7kyIeG6tzEhw7ljIWcyaCHhurnhur1saeG6uSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5Phu6/hu5vGoeG6u8Ot4buVLibhurRy4bq3IeG6usOtMmnhurkqL+G7kyY=

Đức Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tục ăn cơm rượu Tết Đoan Ngọ

Tục ăn cơm rượu Tết Đoan Ngọ
2020-06-25 08:26:25

PTĐT - Tết Đoan Ngọ (5-5 âm lịch) hay còn được gọi là Tết Đoan Dương, “Tết diệt sâu bọ” là một trong những lễ tiết truyền thống từ xa xưa. Giữa tiết hạ oi bức, nóng nực của...

Bảo Sái cổ tự

Bảo Sái cổ tự
2020-06-08 14:51:15

PTĐT - Trong không gian làng quê yên bình xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, chùa Bảo Sái với tuổi đời gần 700 năm không chỉ đẹp về kiến trúc, cảnh quan, địa thế mà còn chứa đựng...

Thơm vị chè Long Cốc

Thơm vị chè Long Cốc
2020-05-27 16:13:27

PTĐT - HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc hiện có 13 thành viên và 20 hộ liên kết trồng các giống chè Shan, Bát Tiên, Hương Bắc Sơn, Tri 5.0... theo quy trình VietGap.

Tinh hoa làng mộc Dư Ba

Tinh hoa làng mộc Dư Ba
2020-05-11 10:33:46

PTĐT - Làng mộc Dư Ba, xã tuy Lộc, huyện Cẩm Khê có truyền thống hơn 200 năm được công nhận làng nghề truyền thống từ năm 2005. Sản phẩm của làng nghề rất đa dạng, phong phú,...

Về thị xã Phú Thọ thưởng thức bánh tai

Về thị xã Phú Thọ thưởng thức bánh tai
2020-05-10 07:44:21

PTĐT - Thị xã Phú Thọ với bề dày lịch sử truyền thống lâu đời cùng nét văn hóa ẩm thực đa dạng được ví như chiếc cúc áo vàng đính trên dải lụa ven sông Thao ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long