Cập nhật:  GMT+7
4cdbx806fxab36xb8a7xced1x5d35x83d8x5deexac45xX7xccf0x8a97xbfebxd436x9feaxa86bxX5x9c0exXax689bx827fxc362xX3xX1xa966xXdxX3xXex7585x63f8xae85xd93dx733fxX3xXexX1x9d56xX1fx83abxX3x6a1axX1exX1fxX3xab1dxX1xdda2xX3x5ae0xX2dxb123xX3x9b25xcb20xX3xXcxXdx6f08xX1fxX3xb023xX1cxX0x8d8cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx523axX10xX6x7167xXaxX12xd46bx88e6xX1fxX25xX3x8796x769bxX3exX58xX3x7902xXex50f3xX4xX3xae23x4f10xX1fxX25xX3xa438xX3xXexX1xX54xX1fxX25xX3xX58xX3xX1fxb882xX62xX3x9705xX1cx6a06xX3xa8afxX34xc727x7015xX31xX3xX33xX34xX3xXcxXdxX38xX1fxX3xX3bxX1cxX31xX3xX1xX1cxX1dxdd7dxX1fxX3xc572xX1xX63xX3xX2bxXdxX1fxX1xX3xXexdc5axX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX5xX14xX3xX1xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX1fxX25xX3xX27xX1exX1fxX3xX2bxX1xX2dxX3xX2fxX2dxX3x6812x74d1xXdxX3xX4xX54xX4xX3xX1fxX25xX1xXdxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1bx9384xXc2xX4xX3x81ebxXdxX8exX1cxX31xX3xX50x8941xX1fxX25xX3xX5xX14xX3xXc1x5a12xXexX3xXc1xX2dxX3xXex99d4xX3xX5xX14xX3xX4xX63xX1fxX25xX3xX4xX54xX4xX3xX1xX7bxb65cxXexX3xca3exX17xX1fxX25xX3xXc1xX72xX1fxX3xX1x8ad3xX6xX31xX3xXc1xX72xX1fxX3xX1fxX25xX1xX8exX31xX3xXexX1x53f8xX3xX50x8ac8xX4xX3xXexX1xX11bxX3xXexX1xX6xX7bxX3xXexX1xX1cxX3xX1x9a4fxXexX3xX7xbbe9xX3xXexX1xX6xX62xX3xX50xX133xX3xX4x60d9xX6xX3xX101xbdd5xX1fxX25xX3xX101x8023xX7bxX3xX1fxX1xXdfxX1fxX3xX50xXdfxX1fxX3xXc1xX2dxX3xX50xX1cxX3xXd8xX1xX54xX4xX1xa94cxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5bexX6xXbxXexXdxX7bxX1fxXaxX12xX0xXdxX62xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16exX10xX1fxXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax887exXdxX50xXexX1xb636xX3xX2x7b60xX19bxX19bxXbxX33x7ddaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX198xX3xd96fxae93xX1abxXbxX33xX1a0xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3exX3exX4xX15exd79bxX6xX7bxXbxX1xX1cxXexX1xX7bxX15exXc1xX1fxX3exX50xX10xX7xXd8xXexX7bxXbxX3exX1fxX10xX193xX7xX3exX58x87ffxX19bxX67xX3exX2xX2xX2xX50xX58xX2xX1d6x5365xX19bxX2xX1d6xXexX1aaxX67xX58xX1d6xX5xX58xa418xX1d6xX1d6xX1d6xX1d6xX58xX19bxX1abxX59xX59xX1ecxX2xX2xb4d8xX1d6xX2xX59xX1f9xX1abxX58xX1d6xX15exb88bxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX1fxX25xX3xX27xX1exX1fxX3xX2bxX1xX2dxX3xX2fxX2dxX31xX3xX33xX34xX3xXcxXdxX38xX1fxX3xX3bxX1cxXaxX3xX193xXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX19bxX19bxX19bxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1aaxX1abxX1abxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX6xXbxXexXdxX7bxX1fxXaxX12xX2bxX1xXdfxX1fxX3xX50xXdfxX1fxX3xX4xX54xX4xX3xXd8xX1xX1cxX3xX50xXdfxX1fxX3xX4xXd4xX3xX1bxXd4xXc2xX4xX3xX5xX14xX3xX5xX38xX1fxX3xX101xX1exX1fxX15exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX7bxX50xX1dxXaxX12xX27xX1exX1fxX3xX2bxX1xX2dxX3xX2fxX2dxX3xX5xX2dxX3xX1fxd0aaxXdxX3xXexX1x9834xX3xXexX133xX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX2dxX1fxX25xX3xX4xX142xX1fxX25xX3xX4xX1xX12fxX6xX3xXcxXdxX38xX1fxX3xX3bxX1cxX1fxX25xX31xX3xX2bxX25xd850xX4xX3xX4dxX7bxX6xX3xX1ecxX3xX4xX7bxX1fxX3xX25xX54xXdxX3xdc0dxX1cxX6xX3xX4dxX63xX1fxX25xX3xX2f3xXd4xX2b8xX1fxX25xX3xXexX1xX5fxX3xX2xX59xX3xXc1xX2dxX3xX101xXd4xb1d4xX4xX3x9bd9xX2fxX2bxX3bxX3xXex9f7cxX1fxX1xX3xX33xXeexXbxX3xX1xXfexX1fxX25xX3xX3bxXdxX3xXexae9axX4xX1xX3xX5xd31axX4xX1xX3xX7xc620xX3xXc1xX72xX1fxX3xX1xX10bxX6xX3xX4xbdf7xXbxX3xXexX317xX1fxX1xX3xX1fxX72xX62xX3xX2xX67xX67xX67xX15exX3xX27xX1exX1fxX3xX1fxdcb3xX62xX3xXexX1bxX7bxX1fxX25xX3xbb40xX1cx6d81xX1fxX3xXexX1xX11bxX3xX50xXdxX3xXexX328xX4xX1xX3xXexX328xX1fxX3xX1fxX25xXd4x6937xX1fxX25xX3xX25xd355xX62xX3xX4xX10bxX3xX101xX1exX1fxX3xX2bxX1xX2dxX3xX2fxX2dxX31xX3xX101x66a7xX1fxX1xX3xXcxX23xXdxX3xX13xXdxX1fxX1xX3xXc1xX2dxX3xX4xX1xX63xX6xX3xXcxX1xX54xXdxX3xX2fxX38dxX1fxX1xX15exX3xXcxXd4xX2b8xX1fxX25xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX31xX3xXexX1bxXd4xXc2xX4xX3xX101xXdfxX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX2dxX1fxX25xX3xX4xX142xX1fxX25xX3xX4xX1xX12fxX6xX3xX101xX34xX3xX101xXeexX1fxX3xXc1xX63xX1fxX25xX3xX35dxX1cxX38xX3xX1fxX2dxX1dxX3xXc1xd399xX6xX3xX101xX11bxX3xX50xX1cxX3xX33xX1cxXdfxX1fxX31xX3xXc1xX3edxX6xX3xX50xXfexX1dxX3xX1fxX1xXdfxX1fxX3xX50xXdfxX1fxX3xX7xX72xX1fxX3xX1bbx8b3bxX1fxX31xX3xX1xX54xXdxX3xX5xXd4xX30exX62xX3xXc1xX2dxX3xXexX1bxX37axX1fxX25xX3xX4xXdfxX1dxX15exX15exX15exX3xX27xX11bxX3xXexXd4x6670xX1fxX25xX3xX1fxX1xXc2xX3xX4xX142xX1fxX25xX3xX101xX5fxX4xX3xX4xX13exX6xX3xX1bbxX2dxX31xX3xX1fxX1xXdfxX1fxX3xX50xXdfxX1fxX3xX33xX34xX3xXcxXdxX38xX1fxX3xX3bxX1cxX3xX101xX34xX3xX5xXe7xXbxX3xX101xX1exX1fxX3xXexX1xX2bdxX3xXc1xX2dxX3xX50xX1cxX1dxX3xXexX1bxX38dxX3xX5xX14xX3xX1xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX1fxX25xX3xX4xX13exX6xX3xX101xX32dxX6xX3xXbxX1xXd4xX2b8xX1fxX25xX15exX3xX4dxXdxX8exX1fxX3xX1fxX6xX1dxX31xX3xX27xX1exX1fxX3xX2bxX1xX2dxX3xX2fxX2dxX3xX4xdb9cxX1fxX3xX5xXd4xX1cxX3xX25xXdxbff8xX3xX101xXd4xX30exX4xX3xX1bxX33dxXexX3xX1fxX1xXdxX1exX1cxX3xX50xXdxX3xXc1xXe7xXexX31xX3xX4xX9bxX3xXc1xXe7xXexX31xX3xX1xXdxX8exX1fxX3xXc1xXe7xXexX3xX4xX10bxX3xX25xXdxX54xX3xXexX1bxX32dxX3xXc1xX1exX3xX62x62efxXexX3xXd8xXdxXeexX1fxX3xXexX1bxX12fxX4xX3xX1fxX25xX1xX8exX3xXexX1xX1cxXe7xXexX31xX3xXexX1bxX7bxX1fxX25xX3xX101xX10bxX3xX4xX10bxX3xX67xX3xX7xX412xX4xX3xXbxX1xX7bxX1fxX25xX31xX3xXbxX1xX35fxX1fxX3xX5xXc2xX1fxX3xXexX1xX1cxX17xX4xX3xXexX1bxXdxX1exX1cxX3xX101xXfexXdxX3xX1fxX1xX2dxX3xX2bxX25xX1cxX1dxX14xX1fxX31xX3xXbxX1xX7bxX3xXexXd4xX30exX1fxX25xX3xX4xX9bxX3xX4xX1xX38dxX62xX3xXexX1bxX7bxX1fxX25xX3xXexXd4xX2bdxX1fxX25xX31xX3xXbxX1xX63xX3xX101xXdxX38xX1cxX3xX4xX9bxX15exX15exX15exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX6xXbxXexXdxX7bxX1fxXaxX12xX0xXdxX62xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16exX10xX1fxXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX193xXdxX50xXexX1xX198xX3xX58xX19bxX1f9xX59xXbxX33xX1a0xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX198xX3xX2xX1e1xX1d6xX1abxXbxX33xX1a0xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX3exX3exX4xX15exX1bbxX6xX7bxXbxX1xX1cxXexX1xX7bxX15exXc1xX1fxX3exX50xX10xX7xXd8xXexX7bxXbxX3exX1fxX10xX193xX7xX3exX58xX1d6xX19bxX67xX3exX2xX2xX2xX50xX58xX2xX1d6xX1e1xX19bxX58xX1f9xXexX1abxX19bxX1d6xX2xX5xX19bxX1ecxX1d6xX1d6xX1f9xX2xX67xX1f9xX19bxX1d6xX1d6xX1ecxX1aaxX1d6xX19bxX19bxX1abxX1d6xX1d6xX1d6xX59xX1aaxX15exX202xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX1xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX1fxX25xX3xX27xX1exX1fxX3xX2bxX1xX2dxX3xX2fxX2dxX31xX3xX33xX34xX3xXcxXdxX38xX1fxX3xX3bxX1cxXaxX3xX193xXdxX50xXexX1xX9xXaxX58xX19bxX1f9xX59xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX2xX1e1xX1d6xX1abxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX6xXbxXexXdxX7bxX1fxXaxX12xX16exX54xX4xX3xX1fxX6xX62xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxX4bexX3xXexX12fxX3xXexX1xX6xX62xX3xX25xXdxX6xX3xXexX1bxX4b5xX3xX4xX1xX2b8xXdxX3xX101xX1cxX3xXexXdxX38xX1fxX3xXexXfexXdxX3xX7xXdfxX1fxX3xX1xX17xXdxX3xX101xX1exX1fxX15exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX7bxX50xX1dxXaxX12xXcxX1xX142xX1fxX25xX3xX35dxX1cxX6xX3xXexX9bxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX5xX14xX3xX1xX17xXdxX3xX1fxX1xX354xX62xX3xX50xX1cxX1dxX3xXexX1bxX38dxX3xXc1xX2dxX3xX1bbxX147xX7bxX3xXexX37axX1fxX3xX4xX54xX4xX3xX25xXdxX54xX3xXexX1bxX32dxX3xXc1xX72xX1fxX3xX1xX10bxX6xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX1fxX25xX31xX3xX4xX35fxX1cxX3xX4xX1xX7bxX3xX62xXd4xX6xX3xXexX1xX1cxXe7xX1fxX3xX25xXdxX10bxX3xX1xX4b5xX6xX31xX3xX4xXdfxX1dxX3xX4xX23xXdxX3xXexX23xXexX3xXexXd4xX2b8xXdxX31xX3xX1fxX1xXdfxX1fxX3xXd8xX1xX6xX1fxX25xX3xXc1xXe7xXexX3xXexX1xX32dxX1fxX1xX31xX3xX4xX13exX1fxX25xX3xX4xX23xX3xX101xX7bxX2dxX1fxX3xXd8xXeexXexX3xX4xX17xX1fxX25xX3xX101xX37axX1fxX25xX31xX3xX25xXdxX54xX7bxX3xX50xX11exX4xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXexX1xX35fxX1fxX3xXexX1xXd4xX30exX1fxX25xX3xXc1xb169xX3xXc1xX2dxX3xX101xXfexX7bxX3xX5xX77xX3xcd3cxX1cxX23xX1fxX25xX3xX1fxXd4xXc2xX4xX3xX1fxX1xXc2xX3xX1fxX25xX1cxX37axX1fxdabaxX31xX3xX5xX4b5xX1fxX25xX3xXexX133xX3xX1xX2dxX7bxX3xX50xXdfxX1fxX3xXexX17xX4xX1a0xX3xX101xX37axX1fxX25xX3xXexX1xX2bdxXdxX3xXexXfexX7bxX3xXd8xX1xX142xX1fxX25xX3xXd8xX1xX328xX3xXbxX1xX33dxX1fxX3xXd8xX1xX434xXdxX31xX3xX25xX10bxXbxX3xXbxX1xX35fxX1fxX3xX101x5dc7xX1dxX3xX62xXfexX1fxX1xX3xXbxX1xX7bxX1fxX25xX3xXexX1bxX2dxX7bxX3xXexX7bxX2dxX1fxX3xX50xXdfxX1fxX3xX101xX7bxX2dxX1fxX3xXd8xXeexXexX3xX33xXdfxX1dxX3xX50xX133xX1fxX25xX3xX101xX2bdxXdxX3xX7xX23xX1fxX25xX3xXc1xX72xX1fxX3xX1xX10bxX6xX15exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8627xX1cxXexX1xX7bxX1bxXaxX12xX85dxX1fxX3xX2bxX25xX2e2xX4xX0xX3exXbxX12

An Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch

Phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch
2023-05-31 07:11:00

baophutho.vn Đối với mỗi điểm đến hấp dẫn du khách, ngoài yếu tố tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, một trong...

Triển vọng du lịch nông thôn

Triển vọng du lịch nông thôn
2023-05-13 06:50:00

baophutho.vn Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, lưu giữ nhiều di sản văn hoá phong phú gắn với đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam,...

“Du lịch xanh” tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn

“Du lịch xanh” tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn
2023-02-16 07:47:00

baophutho.vn Trong cuộc sống hiện đại, với xu hướng “Sống xanh” gắn liền với “Du lịch xanh”, ngày càng nhiều du khách tìm đến những địa điểm du lịch thân...

Trước ngày hội mở

Trước ngày hội mở
2023-02-13 15:25:00

baophutho.vn Lễ hội đình Thạch Khoán - xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn được tổ chức vào ngày 25 tháng Giêng hàng năm. Sau ba năm tạm hoãn do ảnh hưởng của...

Mùa lễ hội an toàn, giàu bản sắc

Mùa lễ hội an toàn, giàu bản sắc
2023-02-11 09:11:00

baophutho.vn Đầu Xuân cũng là thời điểm các lễ hội dân gian truyền thống khắp các vùng miền được tổ chức trong bầu không khí náo nức phấn khởi, làm cho bức...

Đặc sắc lễ hội đầu Xuân

Đặc sắc lễ hội đầu Xuân
2023-02-10 08:23:00

baophutho.vn Phú Thọ - vùng đất phát tích, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam có hàng trăm lễ hội truyền thống đặc sắc mà ít nơi nào có được. Hầu hết các lễ...

Hội làng ngày Xuân

Hội làng ngày Xuân
2023-02-06 07:41:00

baophutho.vn Phú Thọ - Đất Tổ là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hoá truyền thống với hàng trăm lễ hội tiêu biểu, gắn liền với yếu tố tâm linh, đặc biệt...

Khai hội đền Lăng Sương

Khai hội đền Lăng Sương
2023-02-05 15:02:00

baophutho.vn Trong không khí trẩy hội đầu Xuân mới, ngày 5/2 (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch) tại Khu Di tích Quốc gia Đền Lăng Sương, xã Đồng Trung, huyện...

Sôi nổi Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa

Sôi nổi Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa
2023-02-05 12:19:00

baophutho.vn Ngày 5/2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), tại Đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, TP Việt Trì đã diễn ra Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Sau ba năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long