Cập nhật:  GMT+7
f5fx905cx58c6x3ea3x75fax779cx3e36x5569x5940xX7x7d69x1a78x9350x1997x44bfx3c5fxX5x1253xXax5ad9xXcxX1xX6x7788xX1xX3xXcxX1x5a49x4128xX3xX4xX1xX1bx1ba3xX16xX3x6652x867cxX3xXex6415xX3xX4xX1x6d19xX4xX3xXcxX1bx4c8axX16xX3x7e6bxX1bxX3xX5xX25xX4xX1xX3x18b4xX3x55aax8d8dxX6xX3xXexX1xX1bxX3x1a60x24ddxX46x225axX0x179bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx914cxX10xX6xX34xXaxX12xXcx7fffxX3xX16x2219x5069x1767xX3xX49xX2xX4bx95aaxX3x9329x6767xX16xX3xX16xX64xX65xX66xX3x918dxX4bx366dxf8bxX3xXex4b7axXdxX3xX1xX1bxX66x3be5xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX1bxX1cxX3xX7x843exX3xX34xXdx7883xX16xX3x20c1xX6xX3xXcxX1bxX31xX16xX3xX34xX1bxX3xX5xX25xX4xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX6xX3xXexX1xX1bxX3xX46xX47xX46xX49xX3x25eex20a2xXdxX3xX4xX1x5b3dxX3xX6dx542axX3x9acfx82f3xX1bxX3xX5xX25xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xXbdxX66xX3xX3cxX3xXcxXdxX16xX1xX3xX1x2edfxX6xX3xX16xX64xX1x4f60xX3xX34x4af9x7352xX16xX64xX3xXb7xX3fxX16xX64xX3x4dcbx1722xXexX3xXcxX28x39b7x76dfxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx842fxX6xXbxXexXdxXdexX16xXaxX12xX0xXdx4b67xX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX16xXexX10xX98xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXax1a1exXdxX34xXexX1x4582xX3xX2xX49x2697xX136xXbx4df2x926fxX3xX1xX10xXdxX64xX1xXexX132xX3xX6bxX2xX76xXbxX139xX13axXaxX3xX7xX98xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXf8xX24xX6xXdexXbxX1xX1bxXexX1xXdexXf8xXb7xX16xX4bxX34xX10xX7x40f1xXexXdexXbxX4bxX16xX10xX12dxX7xX4bxX46xX49xX49xX2xX4bxX2xX2xX2xX34xX49xX46xX2xX2xX46xX2xX2xXex7bf0xX47xX78xX5xX6bx2fe6xX49xX136xX76xX78xX47xX2xX47xX78xX46xX185xX6bxX2xX6bxX78xX180xX76xX76x3716xX136xX76xXf8x6f6bxXbxX64xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX1bxX1cxX3xX4xX1xX1bxX21xX16xX3xX24xX25xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xXcxX1bxX31xX16xX3xX34xX1bxX3xX5xX25xX4xX1xX3xX3cxX3xX3exX3fxX6xX3xXexX1xX1bxX3xX46xX47xX46xX49xXaxX3xX12dxXdxX34xXexX1xX9xXaxX2xX49xX136xX136xXaxX3xX1xX10xXdxX64xX1xXexX9xXaxX6bxX2xX76xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxXdexX16xXaxX12xXcxX1bxX31xX16xX3xX34xX1bxX3xX5xX25xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xXbdxX66xX3xX185xX3xX3exX3fxX6xX3xXexX1xX1bxX3xX16x67d1xX113xX3xX46xX47xX46xX46xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8b65xXdexX34xX66xXaxX12x7531xX1bxX66x52b9xX16xX3xX7xX1bx14c5xXexX3xXexX1x96abxXdxX3xX64xXdxX6xX16xX3xX34xXdxX95xX16xX3xX98xX6xX79xX3xX1xX1bxX66xX82xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xXbdxX66xX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX165xX1x6911xX16xX64xX3xX64xXdxX6xX16xX3xX6dxXdxX3xX24x273cxX3xX64x4d2axX16xX3xXb7xXb8xXdxX3xXexX98xXe7xX16xX64xX3xX24xX65xX66xX79xX3x5eebxX1bx9836xX16xX64xX3xX24x942bxX3xX7xX2afxX16xX3xXbxX1xX21xX113xX3xX34xX1bxX3xX5xX25xX4xX1xX79xX3xX7xX2afxX16xX3xXbxX1xX21xX113xX3x7c1fxX108xX2d1x55e8xXf8xX3xX3ex7374xX3xX6dxX31xX1bxX3xXexX1bxX31xX16xX3xX5xX95xX3xXb7xX65xXdexX3xXexX25axXdxX3xX49xX2xX4bxX6bxX79xX3xX1xX1bxX66xX82xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xX1bxX1cxX3xXexX28xX3xX4xX1xX2cxX4xX3x891cxX95xX3xX6dx74ebxX16xX3xX16xX1x3c99xX16xX3xX5axX1bx48dcxX16xX3xX4xX1xXe7x77d3xX16xX64xX3xX30dxX6xXdexX3xX6dxX298xX16xX64xX3xX1xX7cxX16xX64xX3x95caxX1xXf2xXexX3xXb7xX65xX3xX4xX1xXe7xX321xX16xX64xX3xXexX98x7bd1xX16xX1xX3xX16xX64xX1xX82xX3xXexX1xX1bxX316xXexX3xXb7xXb8xXdxX3xX16xX1x271bxX16xX64xX3xXexXdxX6exXexX3xX113x54ddxX4xX3xX6dxXe7x7abfxX4xX3xX34xX65xX16xX3xX34x19bcxX16xX64xX3xX4xX28bxX16xX64xX3xXbxX1xX1bxX79xX3xX6dx5f12xX4xX3xX24xXdxX82xXexX3xX4xX311xX3xX113xX65xX16xX3xXbxX1xX2b4xXdexX3xX1xXdexX6xX3xX6dxX37fxX4xX3xX7xX29bxX4xX3xX4xX1xX65xXdexX3xX113xX61xX16xX64xX3x277bxX1bxX25axX4xX3xX165xX1xX2b4xX16xX1xX3xX46xX185xX78xX3xXb7xX65xX3xXcxX1bxX31xX16xX3xXc3xX1bxX3xX5xX25xX4xX1xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24cxXdexX34xX66xXaxX12xXcxX98xXdexX16xX64xX3xX4xX2b4xX4xX3xXexX25axXdxX3xX2xX185xX46xX4bxX78xX79xX3xXexX7cxXdxX3xX7xX31bxX16xX3xX165xX1xXf2xX1bxX3xX6dxXe7xX25fxX16xX64xX3xX6dxX28bxXdxX3xX6dxX25axXdxX3xX34xXdxX82xX16xX3xX4xX31xX1bxX3xXf1xX2afxXdexX3xX333xX64x1178xX4xX3xX252xX6xX16xX1xX3xX7xX91xX3xX34xXdxX95xX16xX3xX98xX6xX3xX4xX1xXe7xX321xX16xX64xX3xXexX98xX344xX16xX1xX3xX64xXdxX6xXdexX3xX5xXe7xX1bxX3xXb7xX235xX16xX3xX16xX64xX1xX82xX3xX2adxX1bxX31xX16xX3xX4xX1x94b3xX16xX64xX3xXb7xXb8xXdxX3xX4xX2b4xX4xX3xXexXdxX6exXexX3xX113xX363xX4xX3xX1xX2b4xXexX3xX113xX455xX6xX79xX3xX165xX25xX4xX1xX79xX3xXexX98x1d7fxX3xX4xX1xX321xXdxX3xX34xX31bxX16xX3xX64xXdxX6xX16xXf8xXf8xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24cxXdexX34xX66xXaxX12xXc3xX370xX3xX165xXdxX6exX16xX3xXcxX1bxX31xX16xX3xX34xX1bxX3xX5xX25xX4xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX1xXbdxX66xX3xX3cxX3xX3exX3fxX6xX3xXexX1xX1bxX3xX46xX47xX46xX49xX3xX7xX91xX3xXexX1xX1bxX3xX1xX455xXexX3xX6dxX28bxX16xX64xX3xX6dxX2afxXdexX3xX34xX1bxX3xX165xX1xX2b4xX4xX1xX3xXexX1xX6xX113xX3xXexX98xXdexX16xX64xX3xX34xX25xXbxX3xX3a9xX1bxX25axX4xX3xX165xX1xX2b4xX16xX1xX3xX46xX4bxX78xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4e7dxX1bxXexX1xXdexX98xXaxX12x82a1xX235xX16xX3xX30dxX6xX16xX64xX0xX4bxXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chương trình Presstrip Long Cốc

Chương trình Presstrip Long Cốc
2023-11-28 18:39:00

baophutho.vn Trong hai ngày 27-28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đón đoàn Presstrips sáng tác ảnh và xây dựng video quảng bá du lịch Long Cốc...

Trải nghiệm cafe suối Xuân Sơn

Trải nghiệm cafe suối Xuân Sơn
2023-11-27 08:03:00

baophutho.vn Vườn Quốc gia Xuân Sơn từ nhiều năm nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những du khách muốn trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng, tham quan lý...

Phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch

Phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch
2023-05-31 07:11:00

baophutho.vn Đối với mỗi điểm đến hấp dẫn du khách, ngoài yếu tố tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng, dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, một trong...

Triển vọng du lịch nông thôn

Triển vọng du lịch nông thôn
2023-05-13 06:50:00

baophutho.vn Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, lưu giữ nhiều di sản văn hoá phong phú gắn với đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam,...

Lễ hội khai sáng nghề nông

Lễ hội khai sáng nghề nông
2023-04-30 09:19:00

baophutho.vn Miền đất của những di sản văn hóa và thắng cảnh, Phú Thọ hiện còn lưu giữ, duy trì tổ chức thường niên hàng trăm lễ hội gắn với thời đại Hùng...

Không khí tưng bừng những ngày vào Hội

Không khí tưng bừng những ngày vào Hội
2023-04-28 19:21:00

baophutho.vn Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn đang thu hút lượng lớn du khách hành hương về...

Đặc sắc lễ rước kiệu về Đền Hùng

Đặc sắc lễ rước kiệu về Đền Hùng
2023-04-26 15:33:00

baophutho.vn Trong khuôn khổ lễ hội Đền Hùng, Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm 2023, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra lễ rước kiệu về Đền Hùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long