Cập nhật: 11/05/2022 18:06 GMT+7
9441xf64dxfad2xb5eex9885x1146axcf2fx10d26xb9b3xX7xac1dx11c9exef85xcf82x975cx1223bxX5xc8adxXaxd720xXcx1152dxX3xXex94bcxbd1fxb0bbxdfddxX3xXexdde9xXdxX3xade2xb304xc8bfxX4xX3xXexd324xX3xc613xccefxX19xX3xbd2fxd20fxX19xX1axX3xf924x11c33xX3xX19xX6xX28xX3xf3a8xec52x11d3axX3x11979xX6xX28xX10xX7xX3xcfeaxX2xX3xXexX1xf57bxX28xX3xcbedx1041fxdb91xX19xX3xd830xX21xX22xX4xX3xX1axXdxX6xX3xe885xX21x111bbxX19xX3xX38x9956xX19xX0xa2b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeab5xf152xfb1fxf983xXaxX12xX0xXdxX28xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX61xX61xX4xbd7fxX2cxX6xX71xXbxX1xX21xXexX1xX71xX83x1010exX19xX61xX72xX10xX7x12476xXexX71xXbxX61xX19xX10xf718xX7xX61xdf9axX9exX2xcc3axX61xX2xX2xX2xX72xX42xX2xf4dcxcdc2x114dexXaaxXaaxXexX2xXa9xf6f4xX2xXa9xXa1xX5xX2xX83xd02fxXbxX1axXaxX3xX61xX12xXcxX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxXdxaf5exX3xX1axXdxX32xX28xX3xX7xX32xXexX3xX20xX21xX22xX4xX3xXexX26xX3xXexX1xX6xX28xX3xX20xX21xX6xX19xXcbxX3xX94xX1xX32xX28xX3xXbxX1xX32xX3xX4axX4bxX4cxX19xX3xX4fxX21xX22xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX58xX21xX5axX19xX3xX38xX5exX19xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc166xX10xX6xX72xXaxX12x9ccfxX1axX1dxX73xX3xX2xX2xX61x109dbxXcbxX3xXcxX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX4xX3xXexX26xX3xX5xX1dxX28xX3xX19xX1xXdxa801xX28xX3xX8ex10a2axX3xXex1050exXdxX3xX70xd94dxX19xX1axX3xX3axX3xX28xX29xX19xX3xX70xX2dxX19xX1axX3xX31xX32xX3xX19xX6xX28xX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX6xX28xX10xX7xX3xX42xX2xX3xX31xaab0xX3xXexX1xX6xX28xX3xX20xX21xX6xX19xXcbxX3xX94xX1xX32xX28xX3xXbxX1xX32xX3xX8exfd9exX3xX31x11e26xXbxX3xXexX1xXdx1253bxX19xX3xX19xX1xXdxX193xX19xXcbxX3xXexe0f2xX28xX3xX1xXdxa249xX21xX3xX19xb894xXexX3xX8exX47xX19xX3xX1xX2dxX6xX3xX31x10fdfxX4xX3xX31xX32xX71xX3xX4x9fd9xX6xX3xX31xb162xX19xX1axX3xX2cxX1dxX71xX3xa5abxX4bxX4cxX19xX1axXcbxX3x11574xX6xX71xX3xXexX14bxXdxX3xX4axX4bxX4cxX19xX3xX4fxX21xX22xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX58xX21xX5axX19xX3xX38xX5exX19xX83xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX71xX72xX73xXaxX12xbfd5xX71xX1dxX19xX3xX1axX1bfxX28xX3xX2xX125xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX3xX8exX1dxX3xX1axXdxX32xX28xX3xX7xX32xXexX3xX31xX26xX19xX3xXexb010xX3xX4xX32xX4xX3xX19xX4bx124efxX4xX3x1139cxX19xX3xX202xX1b3xXcbxX3xd996xX28xX6xX19xXcbxX3xa02dxX71xX17xX72xX6xX19xXcbxX3xX38xX73xX17xXdxX6xXcbxX3xfd8cxX21xX9bxX6xXdxXexXcbxX3xX70xX6xX19xX1axX5xX6xX72xX10xX7xX1xX83xX83xX83xX3xX31xX173xX3xX31xXdxX3xXexX1xX6xX28xX3xX20xX21xX6xX19xXcbxX3xX94xX1xX32xX28xX3xXbxX1xX32xX3xX8exX18axX3xX31xX18dxXbxX3xX4xX32xX4xX3xX31xXdxX1a3xX28xX3xX72xX21xX3xX5xe9f5xX4xX1xX3xXexX14bxXdxX3xX2cxX14fxX19xX3xX1cex1139bxXcbxX3xe248x10a54xXbxXcbxX3xb4d2xd3bdxXdxXcbxX3xX31xX1b3xX19xX1axX3xXcxXdxX193xX19xXcbxX3xX1xX6xX19xX1axX3xX11dxX6xXcbxX3xXcxX17xX21xX19xX1axX3xXexX5axX28xX3xXcxX1xX29xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX1x10e69xX3xXexX17xea47xX3xX94xX1xX32xX4xX1xX3xX72xX21xX3xX5xX294xX4xX1xX3xX8exX1dxX3xXexX1xX4bxdf8axX19xX1axX3xXexX1xd6d4xX4xX3xf660xX28xX3xXexX1xd877xX4xX3xXexX14bxXdxX3xX31xXdxX1a3xX28xX3xX72xX21xX3xX5xX294xX4xX1xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX32xXdxX3xX4xX1b3xX19xX1axX3xX31xX1bfxX19xX1axX3xX4axX4bxX4cxX19xX3xX20xX21xX22xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX58xX21xX5axX19xX3xX38xX5exX19xX83xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX71xX72xX73xXaxX12xXcxX17xX21xX19xX1axX3xXexX5axX28xX3xXcxX1xX29xX19xX1axX3xXexXdxX19xXcbxX3x10913xa185xX4xX3xXexXdxX26xX19xX3xX72xX21xX3xX5xX294xX4xX1xX3xXbxX1xX22xXdxX3xX1xX2dbxXbxX3xX8exX231xXdxX3xX117xX1b3xXdxX3xX2a4x11c28xX3xX1xX1dxX19xX1xX3x12111xX1xX369xX3xXcxX1xX18xX3xX368xX5axX73xX3xX72xX2ffxX19xX1axX3xX368xX5axX73xX3xX72xX2ffxX19xX1axX3xX4xX1xX2a1xX28xX3xXexX71xX21xX17xX3xX72xX21xX3xX5xX294xX4xX1xX3xXexX1xX1a3xX3xXexX1xX6xX71xX3xXexX17xX14fxXdxX3xX19xX1axX1xXdxX144xX28xX3xX72xXdxX3xX7xX14fxX19xX3xX8exX47xX19xX3xX1xX2dxX6xXcbxX3xX72xX6xX19xX1xX3xX5xX6xX28xX3xXexX1xcbbdxX19xX1axX3xX4xX14fxX19xX1xX3xXexX17xX193xX19xX3xX31xX294xX6xX3xX2cxX1dxX19xX3xXexa6d7xX19xX1xX3xXbxX1xX148xX4xX3xX8exX148xX3xX4xX32xX4xX3xX31xX71xX1dxX19xX3xX8exf45bxX19xX3xX31xX1b3xX19xX1axX3xX8exXdxX193xX19xXcbxX3xX4xX32xX4xX3xX4xX5exX3xX20xX21xX6xX19xX3xXexX17xX21xX73xeab8xX19xX3xXexX1xX29xX19xX1axX3xX2cxX32xX71xX3xX4xX1xd0baxX3xXexX17xX71xX19xX1axX3xX19xX4bxX231xX4xXcbxX3xX20xX21xX22xX4xX3xXexX26xXcbxX3xX19xX1xX5axX19xX3xX72xX5axX19xX3xX8exX1dxX3xX72xX21xX3xX94xX1xX32xX4xX1xX3xX31xX26xX19xX3xX8exX231xXdxX3xX392xX1xX369xX3xXcxX1xX18xX3xXexX17xX71xX19xX1axX3xX7xX21xX22xXexX3xXexX1xX4cxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX72xXdx10a70xX19xX3xX17xX6xX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX6xX28xX10xX7xX3xX42xX2xXcbxX3xX31xX1bfxX19xX1axX3xXexX1xX4cxXdxX3xX20xX21xX14fxX19xX1axX3xX2cxX32xX3xX8exX18axX3xX31xX18dxXbxX3xXexX1xXdxX193xX19xX3xX19xX1xXdxX193xX19xXcbxX3xX8exX47xX19xX3xX1xX2dxX6xXcbxX3xX4xX71xX19xX3xX19xX1axX4bxX4cxXdxX3xX202xX2a5xXexX3xXcxX14xX3xX31xX26xX19xX3xX8exX231xXdxX3xX72xX21xX3xX94xX1xX32xX4xX1xX3xXexX17xX71xX19xX1axXcbxX3xX19xX1axX71xX1dxXdxX3xX19xX4bxX231xX4xX83xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX21xXexX1xX71xX17xXaxX12xX392xX1xX4bxX5exX19xX1axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX0xX61xXbxX12

Phương Thanh

Các tin đã đưa

Để du lịch Thanh Thủy “cất cánh”

Để du lịch Thanh Thủy “cất cánh”
2022-04-30 10:16:00

baophutho.vn Dải đất Thanh Thủy uốn quanh dòng Đà giang hiền hòa, đối diện là dãy Ba Vì tạo thế “tựa sơn đạp thủy” được ưu đãi rất nhiều tiềm năng lợi thế...

Phát triển du lịch học đường

Phát triển du lịch học đường
2022-04-26 11:06:00

baophutho.vn Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID- 19, ngành du lịch trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước phục hồi,...

Du lịch an toàn

Du lịch an toàn
2022-03-28 08:23:00

baophutho.vn Khi dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, du lịch an toàn trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình. Mỗi gia đình đều lựa chọn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long