Cập nhật:  GMT+7
w73Dk+G6osOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rDssOSVuG7lEjDgeG7s+G6p8OS4bqk4buaw4Dhu4LhuqTGoMOAJVnGoE/DgMOy4bq6P8OAOEThu4TDgDhUw4AlSsOA4buEUcagT8OAVuG6puG7hMOA4buwV+G6qsagw4Dhu5Q6w4Dhur3Dk+G6rMOAxqDhu7bhu6Thu4TDgFbhu6zhu5rGoE/DgOG7lOG7kMagw5PDgCUj4buEw4BW4bqsw5LDgMagT1c/4buIxqDDgCXhuqzDgOG7llHDksOAVuG7rOG7tuG7psagT8O9L8OT4bqi4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buq4bqtSOG6pEbDgeG7s8O9VuG6pOG7guG7lEjDgOG7rlY/4buUSOG7pcOB4buW4bqk4busT8OSxqDhu7HDg+G7qibDgOG6pFdW4buaw4Hhu7PDvVbhu6zhu7PDvVZG4buzw73hu6rhu7PDvcOS4buWT8OA4buu4bus4buE4bulw4HDk1ZW4buq4buxLy/hu4LhuqThu5rhu6rDk1dWw5Phu5p2JcagL+G7muG7lEZG4bqkVuG6pC8qSOG7guG7rsOSVkgvVsOSxqAtVlfhu4Qt4buuVy3hu5jDkkjGoC/huqLhuqDhuqA54bqlOOG6tOG6ouG6sOG6sCgvw4PhuqDhuqDhurQvw4Iv4bqi4bqiw6DhuqI44bq24bqgYcSC4bq24bq2L+G6osODw4PhurThurTDg+G6oOG6osOD4bqw4bqy4bqi4bq0X+G6osOD4bqg4bqy4bqgxILhurLEgsOCw4PDg+G6tuG6sF/huqLhuqLDgsOCw4LhurDhurbhuqLhuq7huq7hurDhuqDhuqBf4bqi4bqiw4LEguG6ouG6oOG6oOG6sOG6ruG6ssSC4bqiw4NfVsOTV+G7hFbhu6zhuqTGoE924buS4buqT8OBw4DhuqThu5TDkk/GoOG7pcOB4buUSE5Ww4Hhu7PDvS9WRuG7s8O9L1bhu6zhu7PDvVbhu6zhu7PDvVZG4buzw73hu6rhu7N7xqDDk8OA4buWw5LGoMOTw4DDk+G7nuG6pHbDvS/hu6rhu7PDvS9WRuG7s8O9L1bhu6zhu7PDvS9W4bqk4buC4buUSOG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7quG6rUjhuqRGw4Hhu7Ntw7LDqi3DgOG6vU/huqw/w4DDgi3huqLDg+G7r8OAVuG6qMOSw4Btw5NYw4DDssOT4bue4buvw4A4VMOAw7LhuqzDksOAxqBPVz/hu4jGoMOAJeG6rMOA4buWUcOSw4BW4bus4bu24bumxqBPw4BWVcOA4buEw5Phu7jhu4TDgMOTVMOSw4DGoE/Dk8OVw4BPw5LhuqThu5rDgOG7guG6pMagw4AlWcagT8OAT1Phu5bDgOG7hOG6puG7hMOAVsOUxqDDk8OAw7PDmcagw4DhurnhuqThu6/DgOG6reG7ouG6pMOAOOG7jsagw5Phu6/DgOG6ueG6rOG7msOAOeG6pMOS4buvw4Bw4buIxqDDgDjhuqbDkuG7r8OAbcOTWMOAw7LDk+G7nuG7r8OAw6HDkkvGoMOAOMOS4buIxqDhu6/DgOG6ueG6pMOSw4A5w5PhurpXdsOAw6FTxqBPw4Dhu4TDk+G7jMOA4bq9T1c/Tcagw4Dhu6FX4bq6xqDDgDnhu7bhu6bGoE/hu6/DgMOyw5Phu7jDgFbhu6zhu7bGr8agT8OAOFTDgMOy4bq94bup4bq7w7Lhu63DgEdTxqBPw4Dhu4TDk+G7jMOAw6FFxqBPw4DDoeG7jsagw5PDgOG7o+G7tsWoxqBP4buvw4DDsuG7jeG7o+G7r8OAbcOT4bucw4A5w5Phu7LDgFbDleG7hMOTw4Dhu4044bq9YcOAVsOUxqDDk8OAbcOTWMOAw7LDk+G7nsOA4buEw5Phu7LDgFbhu6zhu47DgOG7gldVw5LDgE/DkuG6pOG7msOA4buC4bqkxqB2w70v4buq4buzw73hu6rhu7Phu6Phu6TDksOAR0Xhu4TDgEfDkkzhu5bDgOG7lOG6rMOAJVnGoE/DgOG7hOG7nMOAR8OV4bqkw4DDk+G7jsagw5PDgMOTw5JM4buWw4BW4busxq/hu6/DgOG7mMOT4buMw4DDk+G6vlfDgOG7mMOTUcagT8OAVsOTV+G6vsagw4Dhu5TFqMOS4buvw4BPw5LhuqThu5rDgFbDk1HGoE/DgOG7mMOT4bucw4Dhu5jDk0PGoOG7r8OA4buYw5LGoMOTw4BWxKjDgCXhu4bGoMOAJsSo4buqw4Al4bqs4buaw4BGw5JLxqDDgCVZxqBPw4DGoE/Dk8Oo4buaw4DGoMOT4bq8VsOAxq/DgMag4bu24buk4buEw4BW4bqkdsOAw7Phu5rGoE/DgEfhuro/w4Dhu4Thu7TGoE/DgOG7lOG6rMOAJVnGoE/DgOG7hOG7nMOAVsOSSuG7lsOAxqBDxqBPw4AlSsOA4buYw5Phu5rhuqbGoE/DgOG7ruG6qsag4buvw4BWw5Phu7I/w4BHw5JLxqDhu6/DgMagUcagT8OA4buU4bq64buWw4Dhu67huqrGoOG7r8OARlfDgOG7lMOV4buEw5PigKbDgOG6vcOTJMagT8OAxqBD4buWw4Dhu7BX4bqk4buvw4Dhu4RRxqBPw4BW4bqm4buEw4Dhu7BX4bqqxqDDgOG7lDrDgOG6vcOT4bqsw4DGoOG7tuG7pOG7hMOAVuG7rOG7msagT8OA4buU4buQxqDDk8OAJSPhu4TDgMOy4bq94bq7w7LDgFbhu5rhuqzGoMOAJVnGoE/DgEdCw4BH4bqoVsOAR+G7tsWo4buEw4DGoMOTJMagT8OA4buYxKhWw4Dhu7BX4bqqw4DGoMOT4bq8VsOAR8OVxqDDk8OAxqDDk+G7tsagT8OAJeG7hsagw4Dhu4Thu6LGoMOAxqDDk8OSSlfDgOG7guG6vFbDgOG7hOG6vuG7qnbDgMOy4bqow5LDgMOTVMOSw4DGoE/Dk8OVw4BPw5LhuqThu5rDgOG7guG6pMag4buvw4Dhu7BX4bqkw4BH4bqmxqDDk8OAT8OS4bqmw4Dhu5jEqFbDgOG7sFfhuqrDgOG7hFHGoE/DgFbhuqbhu4TDgOG7sFfhuqrGoMOA4buUOsOA4bq9w5PhuqzDgMag4bu24buk4buEw4AlSsOAw7Lhur3hu6nhurvDssOAVuG7rOG7msagT8OAVsOT4bumw5LDgE/DkuG6pMagw4Dhu7BX4bqk4buvw4DGoMOT4bq8VsOA4buU4bqsw4DGoEPhu5bDgMOD4bqg4bqg4bq04buvw4A4VMOAxqBE4buWw4Dhu4TDk0Thu4TDgFbhu47GoMOTw4DDk+G7jsagw5PDgOG7sFfhuqrGoMOA4buUOsOAVuG7rOG7iMagw4BHw5XhuqTDgOG7guG6rMagw4AlWcagT3bDgMOyQMOAR+G7nMOA4buC4bqsxqDDgOG7gsOSS8agw4Dhu6rDk+G6puG7qsOAVsOT4bqm4buaw4BP4buow4Dhu5jDk+G7nMOA4buYw5NDxqDhu6/DgCXhu7bhu6TGoE/DgOG7lkThu4TDgOG7hOG7suG6pMOA4buE4bqm4buEw4BHw5XhuqTDgOG7qsOT4bu2w5nGoE/hu6/DgEdF4buEw4Dhu4LDkktWw4Dhu5ThuqzDgMagw5MkxqBPw4Al4bq8xqDDgEdKw4BW4bua4bqsxqDDgCVZxqBPw4Dhu4Thu5zDgFbhu4zGoMOTw4Dhu5TDkuG7iMagw4BWw5TGoMOTw4DGoMOTxJDhu5bDgMag4bq6xqBPw4Dhu4ThuqThu5rDgMOTw5JLV8OA4buUI+G7hOG7r8OAw5PDkktXw4Dhu7BX4bqqw4Dhu7BX4bqqxqDDgOG7lDrDgOG6vcOT4bqsw4DGoOG7tuG7pOG7hMOAJUrDgMOy4bq94bq7w7LDgFbhu6zhu5rGoE/DgCVZxqBPdsO94buq4buzbcOT4bqmVsOA4buCw5JMV8OAVuG6qMOSw4DDk1TDksOAxqBPw5PDlcOAT8OS4bqk4buaw4Dhu4LhuqTGoOG7r8OAR1PGoE/DgOG7hMOT4buMw4DDoUXGoE/DgMOh4buOxqDDk8OA4buj4bu2xajGoE/DgEdCw4BWw5NRxqBPw4Dhu4Lhuqbhu5rDgOG7llRWw4Dhu65Sw4DGoElWw4Dhu4TDmcOA4buC4bqqxqDDgFbhu6zhu5rGoE/DgOG7qsOT4bqmVsOAVuG7rMOSTMagw4Dhu5jDksagw5PDgFbEqMOA4oCTw4AmQsOAw5NUw5Lhu6/DgOG7hFHGoE/DgFbhuqbhu4TDgOG7hMOTw5TDgEfhuqjhu5rDgCVKw4DDsuG6veG6u8Oyw4BW4bqow5LDgEfDleG6pMOA4buC4bqsxqDDgFbDlMagw5Phu63DgMag4buIV8OAxqDDkyTGoE/DgOG7mMSoVsOA4buwV+G6qsOAR+G6qFbDgEfhu7bFqOG7hOG7r8OAxqBPw5PDkuG7iOG7lsOAVljhu4TDgOG7hMOTw5TDgOG7rOG6pMOAw5PhuqjGoMOA4buEw5PEqOG7r8OA4buC4bq8VsOA4buE4bq+4buqw4BW4bus4buaxqBPw4Dhu7BX4bqqxqDDgOG7lDrDgMOy4bq94bq7w7J2w4DDoVPGoE/DgOG7hMOT4buMw4Dhu5jDk8OJxqBPw4BHw5XGoMOT4buvw4DDk1TDksOAxqBPw5PDlcOAT8OS4bqk4buaw4Dhu4LhuqTGoMOAJVnGoE/DgFbhuqjDksOAVsOUxqDDk8OA4buU4bqsw4BGw5Xhu6rDgFbDk1fhur7GoMOA4buUxajDksOA4buEw5Phu5rDgMagT+G6rMagw5PDgMOy4bq94bq7w7LDgFbDlMagw5PDgEfhu7bFqOG7hMOAVuG7rCPhu4TDgFbDksSo4buqw4BWw5LEqOG7qsOAVsOTV8OA4buuI8OAw5Phu7bhu6TGoE/DgEbhu4bGoMOA4buE4buy4bqkw4Dhu5RCxqDDk8OAR+G6qOG7msOAOFThu6/DgOG7hOG6puG7hMOA4buEw5nDgOG7sFfhuqTGoMOA4buE4buy4bqkw4A4VOG7r8OAR+G7tsWo4buEw4DDk+G7nuG7hMOAw5Phu6DDksOA4buYw5LGoMOTw4DGoE/Dk8OSS+G7lsOAVkDDgOG7hOG6puG7hMOA4buuxq/DgFbhu6zhu5rGoE/DgCVZxqBPdsOAw7Lhu6zhu4jGoMOA4buEw5nDgOG7rsavw4BH4buc4buvw4BW4buM4buEw5PDgOG7lOG7tD/DgFbDk+G7iOG7lsOA4buYw5LGoMOTw4DGoE/Dk8OSS+G7lsOAVuG7rOG7msagT8OA4buEUcagT8OAJcOSS+G7hMOAR0zDgOG7lOG6rOG7lsOAVlJWw4Dhu4TDk+G7uOG7hMOAxqBDxqBPw4BH4bu2xajhu4TDgE/DkuG6pOG7muG7r8OAVsOTI+G7hMOAw5PDkkvGoMOAxqDDk8OSS+G7lsOAJcOdw4Dhu5ZUVsOA4buE4bqm4buEw5PDgOG7hMOT4buyw4BHVMagT+G7r8OA4buu4bqmxqBPw4BW4bqo4bua4buvw4BWw5PDksSoVsOAVsOTI+G7hMOAJeG6rMOAw5PDkktXw4Dhu7BX4bqqw4DDk8OZxqB2w4A5dig=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
2024-07-18 20:38:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long