Cập nhật: 25/05/2022 21:05 GMT+7
f628x14a1cx18fd5x134b5xf63fx15cbex182dex16106x134ddxX7x127fex13ba8x19494x14f0dx177d1x18bf9xX5x17ce5xXax12699xX2x16161x1066dx1082ax15354x193dexX3xXexX1xf828xX3xX7xXdx13f5cxX1xX3x1921bx17e01xX20x11978xX3x12655x12c64xX3x11f2fx154cfxX3xXexX1xXdxX3xX28xX1x17668x10c45xX3xX7x10188xXexX3xX4xX1x157cfxXexX3xX5x10808x1253exX20xX26xX3xX1x12316xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5x12d2dxXbxX3xX2xf8fcxX3xX23xX42xXexX3xX1xX6xXdxX0x14c22xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx190c1xX10xX6xX2bxXaxX12x1529bxX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX20xX26xX3xX5xX50xXbxX3xX2xX54xX3xXcxX6dx102f1xXcxX3xX23xX42xXexX3xX1xX6xXdxX3xX20xX24x1760dxX3xX1xX47xX4xX3xX54xX17xX54xX2x15bcdxX54xX17xX54xX54xX3xX4x12a1fxX3xX18xX17xX3xX23x105e1xX20xX3x1284fx16ff4x16928xX3x16885x121acxX3xX1x18f2exXdxX3xX23x13562xX20xX26xX3xX4xX35xXdxX3xX28xX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexX3xXb7xX50xXdxX3xX2xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX23xX24xX20xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xXexX1xXdx150b2xX3xXb7x179b7xX20xX26xX3xX2xX16xX16xX3xXexX1xX1cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX1xXdx1494cxX9dxX3xX17xXb9xXbcxXbbx18fa4xX3x13800xX4xX1x162b2xX3x16c6cxX10dxfa28xX3xX2bxX35xX3xX9dxXf9xX4xX3x177d0xf9e1x13cb3x17a51x11961xX3xXa7xX2xXbcx17dcaxX15xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX12xX0xXdxX9dxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX126xX10xX20xXexX10x171c7xXaxX3xX7xXexX11bxX5xX10xX9xXax12ebfxXdxX2bxXexX1x19096xX3x12991xX14xX17xXbx142bbxXf6xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX16axX3xX14xX14xXbcxXbxX170xXf6xXaxX3xX7xX15bxX4xX9xXaxX5exX5exX4xX15x11027xX6xX35xXbxX1xX11dxXexX1xX35xX15xXb7xX20xX5exX2bxX10xX7xX28xXexX35xXbxX5exX20xX10xX165xX7xX5exX54xX54xX54xX2xX5exX2xX2xX2xX2bxXbbxX54xX2xX54xX17xX16xXbbxXexX18xX16xXbcxX16xX5xX2xX17xXa7xX14xX14xX18xX18x17d57xX15x1063bxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX23xX24xX20xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xXexX1xXdxX3xX28xX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX20xX26xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX50xXbxX3xX2xX54xX3xX23xX42xXexX3xX1xX6xXdxXaxX3xX165xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX16cxX14xX17xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX14xX14xXbcxXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX12xX6dxX47xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX50xXbxX3xX2xX54xX3xXcxX15bxX41x118d9xX20xX26xX3xXcxX6dxX90xXcxX3xX126x13cebxX20xX26xX3xX20xX26xX1xXdx17ff6xXbxX3xX128xXdxX273xXexX3xXcxX15bx17bdfxX3xXexX1cxX4xX1xX3xX4xX2cxX4xX3xX26bxX20xX3xXex172d6xXbxX3xX4xX1xX35xX3xX73x11432xX3xXexX1xXdxX15xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa34xX35xX2bxX11bxXaxX12x1597fx17c4exX3x13006xXdxX38xX35xX3xX2bx12137xX4xX3xXb7xf66axX3x12030xX2bcxX35xX3xXex15517xX35xX3xX23x13277xX3xX1xX11dxX11bxX3xX23xXbfxX20xX26xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX41xX42xX20xX26xX3xX26xXdxX38xX35xX3xXb7xXdx16d64xX20xX3xX4x116ddxXexX3xX4xX38xX20xX3xXexX15bxX35xX20xX26xX3xXex16f30xX20xX1xXb9xX3xX4xX24xX20xX3xX4x17891xX3xXb7xX2bcxX35xX3xX20xXbfxXdxX3xX2bxX11dxX20xX26xX3xX28xXdxX10dxX20xX3xXexX1xX2ffxX4xXb9xX3xX18cxX38xX9dxX3xX7xX38xXexX3xX23x11643xX3xXexX1xX6xX9dxX3xX28xX1xX34xX35xX3xXexX1xXdxX3xXexX2e7xXexX3xX20xX26xX1xXdxX273xXbxX3xXcxX6dxX90xXcxX3xX20xX24xX9dxX3xX54xX17xX54xX54xX3xX4xX119xX6xX3xX2a9xXbfxX3xX2b2xXdxX38xX35xX3xX2bxX2b8xX4xX3xXb7xX2bcxX3xX2bexX2bcxX35xX3xXexX2c3xX35xX3xX23x16122xX3xX170x1084fxX11bxX3xX2bxX2cxX20xX26xX3xX23xX322xX3xX28xX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexXf6xX3xXexX1xX2bcxX20xX1xX3xX5xX28cxXbxX3xX6dxXbfxXdxX3xX23xXc3xX20xX26xX3xXdxX20xX3xX7xX6xX35xX3xX23xX322xX3xX28xX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexXb9xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX273xX20xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX11bxX3xXexX1xX10xX35xX3x12474xX11dxX11bxX3xX23xXb8xX20xX1xXb9xX3xX23xX34xX9dxX3xX18cxX34xX35xX3xXexX11dxX11bxX273xXexX3xX23xX2e7xXdxX3xX6xX20xX3xXexX35xX2bcxX20xX15xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a9xX35xX2bxX11bxXaxX12xX6dxX47xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX10xX35xX3xX4xX1xX41xXb4xX20xX26xX3xXexX15bxX27dxX20xX1xX3xX2b2xX12axX3xXcxX6dxX90xXcxX3xX28xX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexX3xX18cxX2e7xX20xX3xX18cxX2bcxXdxXb9xX3xX26xXc3xX9dxX16axX3xX2a9xX6xX3xX18cxX2bcxXdxX3xX23xXbfxX4xX3xX5xX28cxXbxX3xX5xX2bcxX16axX3xXcxX35xX38xX20xXb9xX3x12acfxX26x11273xX3xXb7xX24xX20xXb9xX3xX44dxX26xX35xX2c3xXdxX3xX20xX26xX44fxX3xXb7xX2bcxX3xX4xX1xX47xX20xX3xX9dxXbfxXexX3xXexX15bxX35xX20xX26xX3xX1xX6xXdxX3xX18cxX2bcxXdxX3xXex15ed5xX3xX1xX42xXbxX3xX5xX2bcxX3xX73xX1xX35xX6xX3xX1xX47xX4xX3xXcxX2cxX3xX20xX1xXdxX2e3xX20xX3xX116xXexX47bxX3xX1xX42xXbxX3xX4xX38xX4xX3xX9dxX26bxX20xX3xX128xX28cxXexX3xX5xX1cxXb9xX3xX6dxXaexX6xX3xX1xX47xX4xXb9xX3xX2afxXdxX20xX1xX3xX1xX47xX4xX12fxXb9xX3xX73xX1xX35xX6xX3xX1xX47xX4xX3xfcdexX2c7xX3xX1xXbfxXdxX3xX116xXexX47bxX3xX1xX42xXbxX3xX4xX38xX4xX3xX9dxX26bxX20xX3x14903xXb8xX4xX1xX3xX7x188faxXb9xX3xX2bexXb8xX6xX3xX5xX1cxXb9xX3xX2b2xXdxX38xX35xX3xX2bxX2b8xX4xX3xX4xX26bxX20xX26xX3xX2bxX36axX20xX12fxXf6xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX10xX35xX3xX4xX1xX41xXb4xX20xX26xX3xXexX15bxX27dxX20xX1xX3xX2b2xX12axXcxX4cbxX3xX28xX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexX3xX18cxX6xX3xX18cxX2bcxXdxXb9xX3xX26xXc3xX9dxX16axX3xX6dxX6xXdxX3xX18cxX2bcxXdxX3xX23xXbfxX4xX3xX5xX28cxXbxX3xX5xX2bcxX16axX3xXcxX35xX38xX20xXb9xX3xX44dxX26xX44fxX3xXb7xX24xX20xX3xXb7xX2bcxX3xX4xX1xX47xX20xX3xX9dxXbfxXexX3xXexX15bxX35xX20xX26xX3xX1xX6xXdxX3xX18cxX2bcxXdxX3xXexX47bxX3xX1xX42xXbxX3xX5xX2bcxX3xX73xX1xX35xX6xX3xX1xX47xX4xX3xXcxX2cxX3xX20xX1xXdxX2e3xX20xX3xX116xXexX47bxX3xX1xX42xXbxX3xX4xX38xX4xX3xX9dxX26bxX20xX3xX128xX28cxXexX3xX5xX1cxXb9xX3xX6dxXaexX6xX3xX1xX47xX4xXb9xX3xX2afxXdxX20xX1xX3xX1xX47xX4xX12fxXb9xX3xX73xX1xX35xX6xX3xX1xX47xX4xX3xX4cbxX2c7xX3xX1xXbfxXdxX3xX116xXexX47bxX3xX1xX42xXbxX3xX4xX38xX4xX3xX9dxX26bxX20xX3xX4e2xXb8xX4xX1xX3xX7xX4e8xXb9xX3xX2bexXb8xX6xX3xX5xX1cxX15xX12fxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a9xX35xX2bxX11bxXaxX12xX2bexXdxX367xX9dxX3xXexX15bxX11dxX20xX26xX3xX18cxX27dxX20xX1xX3xX28xX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexX3xX23xX42xXexX3xX1xX6xXdxX3xX20xX24xX9dxX3xX1xX47xX4xX3xX54xX17xX54xX2xXa7xX54xX17xX54xX54xX3xX5xX2bcxX3xX14xXb9xX16cxX1c3xX3xX23xXdxX367xX9dxXb9xX3xXexX1xX3dxXbxX3xX1xXb4xX20xX3xX7xX35xX3xXb7xX50xXdxX3xX28xX1xX34xX35xX3xX5x13641xX20xX3xX1xX6xXdxX3xX20xX24xX9dxX3xX1xX47xX4xX3xX54xX17xX54xX17xXa7xX54xX17xX54xX2xX3xX5xX2bcxX3xX17xXb9xX17xX2xX3xX23xXdxX367xX9dxX15xX3xXcxX24xX20xX26xX3xX7xX35xX3xXb7xX50xXdxX3xX5xX662xX20xX3xX9dxXbfxXexX3xX20xX24xX9dxX3xX1xX47xX4xX3xX54xX17xX54xX17xXa7xX54xX17xX54xX2xX3xX5xX2bcxX3xX17xXb9xX16xX17xX3xX23xXdxX367xX9dxXf6xX3xXexX1xX3dxXbxX3xX1xXb4xX20xX3xX28xX294xX3xXexX1xXdxX3xXexX2e7xXexX3xX20xX26xX1xXdxX273xXbxX3xXcxX6dxX90xXcxX3xX20xX24xX9dxX3xX54xX17xX54xX2xX3xX5xX2bcxX3xX17xXb9xX18xX16xX3xX23xXdxX367xX9dxX15xX3xX2afxX35xX3xXb7xX50xXdxX3xX73xX294xX3xX28xX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexX3xX23xX42xXexX3xX9dxXbfxXexX3xX20xX24xX9dxX3xX1xX47xX4xX3xX54xX17xX54xX2xX3x13ae6xX3xX54xX17xX54xX54xXb9xX3xX23xXdxX367xX9dxX3xXexX15bxX11dxX20xX26xX3xX18cxX27dxX20xX1xX3xX4xX38xX4xX3xX9dxX26bxX20xX3xX20xXaexXdxX3xX4xX1xX11dxX20xX26xX3xXexX24xX20xX26xXf6xX3xX15bxXdxX2e3xX20xX26xX3xX23xX2e7xXdxX3xXb7xX50xXdxX3xX9dxX26bxX20xX3xX2afxXdxX20xX1xX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX3dxXbxX3xX1xXb4xX20xX16axX3xX17xXb9xX54xX16xX3xX23xXdxX367xX9dxXb9xX3xX4e2xXb8xX4xX1xX3xX7xX4e8xX3xXexX1xX3dxXbxX3xX1xXb4xX20xX16axX3xX17xXb9xX2xX3xX23xXdxX367xX9dxX15xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a9xX35xX2bxX11bxXaxX12xX73xX294xX3xX28xX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX20xX26xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX50xXbxX3xX2xX54xX3xX23xX42xXexX3xX1xX6xXdxX3xX20xX24xX9dxX3xX1xX47xX4xX3xX54xX17xX54xX2xXa7xX54xX17xX54xX54xX3xX20xX1x131b8xX9dxX3xX23xX38xX20xX1xX3xX26xXdxX38xX3xX28xX10dxXexX3xX3bdxX11dxX34xX3xX2bxX2c3xX11bxX3xX1xX47xX4xXb9xX3xX26bxX20xX3xXexX28cxXbxX3xX4xX1xX35xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX5xX50xXbxX3xX2xX54xX3xX4xX38xX4xX3xXexX15bxX41xX261xX20xX26xX3xXcxX6dxX90xXcxXb9xX3xX4xX38xX4xX3xX4xXb4xX3xX7xX2b0xX3xX2b2xX12axXcxX4cbxX15xX3xXcxX15bxX2e3xX20xX3xX4xXb4xX3xX7xX2b0xX3xX23xXaexXb9xX3xX2afxX2b0xX3xX2b2xXdxX38xX35xX3xX2bxX2b8xX4xX3xXb7xX2bcxX3xX2bexX2bcxX35xX3xXexX2c3xX35xXb9xX3xX4xX38xX4xX3xX23xXb4xX20xX3xXb7xXb8xX3xX4xXaexX3xX26xXdxX34xXdxX3xXbxX1xX38xXbxX3xX4xX1xX2f5xX3xX23xX2c3xX35xXb9xX3xXexX47bxX3xX4xX1xX2ffxX4xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX273xX20xX3xXbxX1x1900cxX3xX1xX42xXbxX3xXexX15bxX35xX20xX26xX3xX2bxX2c3xX11bxX3xX1xX47xX4xXb9xX3xX26bxX20xX3xXexX28cxXbxX3xX20xX36axX20xX26xX3xX4xX6xX35xX3xX4xX1xX3dxXexX3xX5xX41xX42xX20xX26xX3xX73xX294xX3xXexX1xXdxX3xXexX2e7xXexX3xX20xX26xX1xXdxX273xXbxX3xXcxX6dxX90xXcxX3xX20xX24xX9dxX3xX54xX17xX54xX54xXf6xX3xX23xXc3xX20xX26xX3xXexX1xX261xXdxXb9xX3xX3bdxX11dxX6xX3xX73xX294xX3xX28xX1xX34xX35xX3xX7xX38xXexXb9xX3xXexX28cxXbxX3xX2bxX41xX42xXexX3xX20xX26xX1xXdxX273xXbxX3xXb7xX2b8xX3xX5xX2bcxX9dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX35xX3xX4xX38xX20xX3xX18cxXbfxX3xX3bdxX11dxX34xX20xX3xX5xX29xXb9xX3xX26xXdxX38xX35xX3xXb7xXdxX2e3xX20xXb9xX3xX20xX1xX36axX20xX3xXb7xXdxX2e3xX20xXf6xX3xX28x11e41xX3xX20xX24xX20xX26xX3xX5xX2bcxX9dxX3xX18cxX2bcxXdxX3xX4xX119xX6xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX4xX1xX11dxfd40xX20xX3xX18cxXb8xX3xX4xX1xX35xX3xX73xX294xX3xXexX1xXdxX3xXexX2e7xXexX3xX20xX26xX1xXdxX273xXbxX3xXcxX6dxX90xXcxX15xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18beexX11dxXexX1xX35xX15bxXaxX12xX6dxXdxX322xX20xX3x10646xX6xXdxX0xX5exXbxX12

Hiền Mai

Các tin đã đưa

Trao tặng chăn ấm mùa đông cho trẻ mầm non

Trao tặng chăn ấm mùa đông cho trẻ mầm non
2023-02-03 15:53:00

baophutho.vn Ngày 3/2, Hội Chữ thập đỏ thành phố Việt Trì đã trao tặng 34 chăn ấm mùa đông với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho các em học sinh Trường Mầm...

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
2022-05-24 08:02:00

baophutho.vn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đang đến gần. Kỳ thi này có ý nghĩa quan trọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người...

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác
2022-05-17 15:36:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dành nhiều tình cảm cho thiếu niên, nhi đồng. Người luôn quan tâm, chăm sóc và giáo dục thế hệ măng non trở thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long