Cập nhật:  GMT+7
bb32xd132xc2b4x12dd3x105fdxcb20xd3c8x1057bxfb03xX7x1249fxeeedxceb5xcb85x10c30xe8e3xX5x123bfxXax11388xc95dxX1x137f1x1109exe701x1274fxX3xXex10545xffeaxX17xX1xX3xX17xX18xbce2x135cfxXdxX3xd15cxX1x12be7xX6xX3xd0fbxd5cfxf842xXexX3xX17xX18xda89xcc6fxX3xX5xX32xX3xX1xdd51xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX13xX1x12564xX33xc8eexX17xX3xc4c5x11523xX17xX18xX3xf2dexX15xX16xX17xX18x11583xX0x11bd4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx107d6xX22xf8f9xX33xXaxX12xX0xXdx12ea3xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX43xX6bxf101xX3xX65xX1xXdxX65xX10xX3xXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax11e09xXdxX65xXexX1x11c1cxX3xX2xc4aexee03xdd3fxXbxf0d9xdaa2xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX97xX3xX2xX9bx13a95xe86fxXbxX9exX9fxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX54xX54xX4x1373bxX7axX6xX22xXbxX1xX43xXexX1xX22xXbax10b2cxX17xX54xX65xX10xX7xX26xXexX22xXbxX54xX17xX10xX92xX7xX54xX9bx109dexX9bxXacxX54xX2xX2xX2xX65xX9bxXacxX9cxf4cexXacxX2xX9axXexXabxXacxXd6xXe1xX5xXacxe63dxX9bxXbaxf4acxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX22xX23xXdxX3xX26xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxXexX3xX17xX18xX32xX33xX3xX5xX32xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX3xX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX15xX16xX17xX18xX52xXaxX3xX92xXdxX65xXexX1xX9xXaxX2xX9axX9bxX9cxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2xX9bxXabxXacxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6xX65xXaxX12xXcxX1bxX15xdaa5xX17xX18xX3xXcxX48xd419xXcxX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX3xX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX15xX16xX17xX18xX3xX7xc395xX3xXexfb1cxX3xX4xX1xcdefxX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX22xX23xXdxX3xX26xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxXexX3xX17xX18xX32xX33xX3xX5xX32xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX3xX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX15xX16xX17xX18xX52xX3xXc5xX32xX22xX3xX9cxX1xXacxXacxX3x128b5xX3xX2xXabxX1xXacxXacxe8b5xX3xX4xX1xdc41xX3xX17xX1xf2d2xXexX1e7xX3xX17xX18xX32xX33xX3xX9bxX2xX54xd083xX3xXexX23xXdxX3xXcxX1bxX15xX170xX17xX18xX3xXcxX48xX176xXcxX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX3xX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX15xX16xX17xX18xX3xf696xX26xX1xX43xX3xX9axX1e7xX3xX9exdfbcxX3xXcxX1bxX15xX17xX18xX3xX4dxX15xX16xX17xX18xX1e7xX3xXcxX176xX3xX4dxXdxbf00xXexX3xXcxX1bxX1cxfaabxXbaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX17xXaxX12xX0xXdxX6bxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX92xXdxX65xXexX1xX97xX3xX2xX9axX9bxX9cxXbxX9exX9fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX97xX3xX9bxX1fbxXabxXacxXbxX9exX9fxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX54xX54xX4xXbaxX7axX6xX22xXbxX1xX43xXexX1xX22xXbaxXc5xX17xX54xX65xX10xX7xX26xXexX22xXbxX54xX17xX10xX92xX7xX54xX9bxXd6xX9bxXacxX54xX2xX2xX2xX65xX9bxXacxX9cxXe1xXacxX9bxX9axXexX9bxXacxf28exXe1xX5xX9cxXecxX7axX10xX9axX4x11ee0xX2d7xX2cexX9axX2xX7axX2d7xXacxX4xX1fbxX6xX10xX2cexX4xX10xX2xXbaxXefxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX22xX23xXdxX3xX26xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxXexX3xX17xX18xX32xX33xX3xX5xX32xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX3xX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX15xX16xX17xX18xX52xXaxX3xX92xXdxX65xXexX1xX9xXaxX2xX9axX9bxX9cxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX9bxX1fbxXabxXacxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX17xXaxX12xX176xX22xX7xXexX10xX1bxX3xX4xX1ebxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXexX3xX17xX18xX32xX33xX3xX5xX32xX6bxX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXcxX1bxX15xX170xX17xX18xX3xXcxX48xX176xXcxX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX3xX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX15xX16xX17xX18xX52xXbaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX22xX65xX33xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX22xX23xXdxX3xX26xX1xX28xX6xX3xX2bxX2cxX2dxXexX3xX17xX18xX32xX33xX3xX5xX32xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX3xX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX15xX16xX17xX18xX52xX3xX5xX32xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX65xX32xX17xX1xX3xX4xX1xX22xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5x11374xXbxX3xX2cexX3xXcxX48xX13x1034bxX3xXexX1bxX45xX17xX3x103dfxf8fbxX6xX3xX7axX32xX17xX3xXex11589xX17xX1xX3xX43fxX15x108a2xX4xX3xXexX18fxX3xX4xX1xX193xX4xX3xX7ax10852xXdxX3xXcxX1bxX15xX170xX17xX18xX3xXcxX48xX176xXcxX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX3xX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX15xX16xX17xX18xXbaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX22xX65xX33xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX17xX1xcb65xX6bxX3xXexX1bxX43xX33xd58fxX17xX3xXexX1xd70dxX17xX18xX3xX17xX1xd7c6xX17xX18xX3xXexX1xX4abxX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX1xXdxc72exXexX3xXexX1x10d83xX4xX1e7xX3xX1x10b3fxXbxX3xX65x12686xX17xX3xXc5xX4a6xX3xXcxX1bxX15xX170xX17xX18xX3xXcxX48xX176xXcxX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX3xX65xX43xX33xX3xX17xX1xX4ccxXexX3xX4xX1ebxX6xX3xXexX448xX17xX1xX1e7xX3xX43fxdc01xX17xX18xX3xXexX1xX170xXdxX3xXexX1bxX6xX17xX18xX3xX7axX440xX3xX17xX1xX4b1xX17xX18xX3xX26x12d63xX3xX17xbcc0xX17xX18xX3xX4xX16xX3xX7axe8f0xX17xX3xXc5xX4a6xX3xX26xf95fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX43xX33x127acxX17xX3xX4xX4ccxXbxX3xX4xX1xX22xX3xX4xf67bxX4xX3xX7axX23xX17xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX43x13326xXdxX3xX4xX4ccxXbxX3xXcxX48xX13xX438xXbaxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX4x1145cxX17xX3xX6bxX6xX17xX18xX3xX43fxX4c2xX17xX3xX4xX53exX4xX3xX26xX1xX4abxX17xX18xX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX1bxX521xXdxX3xX17xX18xX1xXdxX23cxX6bxX97xX3x128c8xX1xX53exX6bxX3xXbxX1xX53exX3xX17xX1xX4b1xX17xX18xX3xX18xX28xX4xX3xX45axX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX9fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13347xX3xX26xXdxX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX23cxX6bxX3xXexX1xXdxX3xX4x11aeexX9fxX3xX17xX18xX1xX23cxX3xXexX1xX43xX1efxXexX1e7xX3xXexX1xX532xX3xXexX1xX6xX22xX1e7xX3xX26x12fc0xX3xX17xX519xX17xX18xX3xX6bxX4a6xX6bxX9fxX3xX4xbccaxX43xX3xX5xX23xX4xX3xX7axX2dxX3xXc5xX32xX3xX4xX53exX4xX3xX1xX22xX23xXexX3xX43fxX2dxX17xX18xX3xXexX1bxX521xXdxX3xX17xX18xX1xXdxX23cxX6bxX1e7xX3xXexX1bxX56bxX3xX4xX1xX16xXdxXbaxXbaxXbaxX3xX17xX1xX49fxX6bxX3xX26xX1xX16xXdxX3xX65xX1efxX33xX3xXexX1bxX22xX17xX18xX3xX4xX53exX4xX3xX7axX23xX17xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXcxX48xX13xX438xX3xX17xXdxX4a6xX6bxX3xX43fxX6xX6bxX3xX6bxX45xX3xXc5xX32xX3xX43fxX2dxX17xX18xX3xX5xX4c7xX4xX3xXbxX1xX4ccxX17xX3xX43fxX4ccxX43xX3xX43fxX532xX3xXexX1bxX45axX3xXexX1xX32xX17xX1xX3xX17xX1xX4b1xX17xX18xX3xXexX1xX32xX17xX1xX3xXc5xXdxX45xX17xX3xX4xX1xe0faxX17xX1xX3xXexX1xX193xX4xX3xX4xX1ebxX6xX3xX6bxX53exXdxX3xX17xX1xX32xX3xX4xX1xX43xX17xX18xX3xXcxX1bxX15xX170xX17xX18xX3xXcxX48xX176xXcxX3xX13xX1xX43xX33xX45xX17xX3xX48xX49xX17xX18xX3xX4dxX15xX16xX17xX18xXbaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX22xX65xX33xXaxX12x1169cxX532xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX1e7xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX430xXbxX3xX2cexX3xXcxX48xX13xX438xX3xXexX1bxX45xX17xX3xX43fxX440xX6xX3xX7axX32xX17xX3xXexX448xX17xX1xX3xX43fxX519xX17xX18xX3xX26xcee1xX3xXexX1bxX4c7xX4xX3xXexX43xX33xX4c2xX17xX3xXexX23xXdxX3xX43fxX15xX170xX17xX18xX3xX5xXdxX17xX26xX97xX3xX0xX6xX3xX1xX1bxX10xX2d7xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX97xX54xX54xXexXdxX17xX33xX43xX1bxX5xXbaxX4xX22xX6bxX54xX9bxX22xXefxX33xX1x12e1axX43xX1fbxXaxX12xX1xXexXexXbxX7xX97xX54xX54xXexXdxX17xX33xX43xX1bxX5xXbaxX4xX22xX6bxX54xX9bxX22xXefxX33xX1xX762xX43xX1fbxX0xX54xX6xX12xXbaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10463xX43xXexX1xX22xX1bxXaxX12xX13xX1xXdxX3xX48xX15xX16xX17xX18xX0xX54xXbxX12

Chi Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giờ học Lịch sử sinh động

Giờ học Lịch sử sinh động
2023-05-16 07:50:00

baophutho.vn Thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa năm 2022-2023 giữa Sở...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long