Cập nhật:  GMT+7
7b18xbd96x9499x7d4bxc582xddddx8b94xc6c4xbecexX7xc9a3xfbbaxb6c3xb2a3xbac0xc7d8xX5xbbbdxXaxdab5xfbe0xd520xX4xX3xX7xXdxe1ecxX1xX3xXcxd8e7xba05xdb36xX19x8488xX3xXcxX13x7d5dx8a7axX3xX13xb74cxX19xX21xX3xa89bxX1ex9edbxX19xX21xX3x7c29xe403xXexX3xX33xXdxc90ax939dxX3xXexa3afxXbxX3xcd9fx7b3dxX3xX4xf459xX6xX3x7f87xf768xX3xXexX1xXdxX3x8462xc2acxX25x9368xX0xe5b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x7b7cxXaxX12xa58dxX48xX3xXexX1xXdxX3xXcxX3dx10380xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX13xX3dxX6xX3xX68xX48xX3xb97exX4exX3axX10xX1dxXdxX4xX6xX19xX3xX4fxX6xXexX1xX10xX3axX6xXexXdxX4xX7xX3xX25xX3dxX3axXbxX10xXexXdxXexXdxX3dxX19xX7xX3xc38dxX3xX4exX4fxX25x7b41xX3xX5x1017dxX3xX47xX48xX3xXexX1xXdxX3xX4xf07fxX3xX5x8bd5xX4xX1xX3xX7xaa15xX3xX5xa422x95a7xX3xX33xX1fxXdxX3xX33xX1ex10061xX4xX3xXexd124xX3xX4xX1xb31axX4xX3xe1e0x85e3xXdxX3xX13xXdx97ddxXbxX3xX1x97efxXdxX3xXcxX3dxX71xX19xX3xX1xX14xX4xX3xX13xX3dxX6xX3xX68xX48xX3xX7fxX4fxX6xXexX1xX10xX3axX6xXexXdxX4xX6xX5xX3xX4exX7xX7xX3dxX4xXdxX6xXexXdxX3dxX19xX3xX3dxd5d8xX3xX4exX3axX10xX1dxXdxX4xX6xXa7xX3xXex84eexX3xX19x902fxX3axX3xX2x8258xX40xdca9xb27dxX3xX25xX71xX4xX3xX47xX48xX3xXexX1xXdxX3xX4exX4fxX25xX3xX33xX1exXc8xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xXaaxX19xX1xX3xX4xX71xX4xX3xX47xX48xX3xXexX1xXdxX3xX4exX4fxX25xX51xe7b0xX3xX4exX4fxX25xX2xX120xX151xX3xX4exX4fxX25xX2x7f4exX121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa89xX3dxX65x92a8xXaxX12xX0xXdxX3axX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX19xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX172xX5xX10xX9xXax10316xXdxX65xXexX1xf0c7xX3xX2xX120xX120xX120xXbxc2d7xe0b8xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX196xX3x101d5xX15exf5c8xXbxX19dxX19exXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX53xX53xX4xX121xXd3xX6xX3dxXbxX1xXc0xXexX1xX3dxX121xc5d8xX19xX53xX65xX10xX7xX47xXexX3dxXbxX53xX19xX10xX191xX7xX53xX15exd7a7xX2xX1a8xX53xX2xX2xX2xX65xebbcxX2xX40xX1dcxX51xX1dcxX51xXexX1dcxX2xX1a8xX5xX1aaxXa2xX1d4xXd3xX1dcxX120xX15exX4xX4xX2xX1d4xX1dcxX65xX2xX10xXd3xX51xX10bxXd3xX15exX4xX120xX121xeff6xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX21xX3xXcxX13xX25xX26xX3xX13xX29xX19xX21xX3xX2dxX1exX2fxX19xX21xX3xX33xX34xXexX3xX33xXdxX39xX3axX3xXexX3dxXbxX3xX40xX41xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX3xXexX1xXdxX3xX4exX4fxX25xX51xXaxX3xX191xXdxX65xXexX1xX9xXaxX2xX120xX120xX120xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX1a8xX15exX1aaxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX3dxX65xX172xXaxX12xX68xX48xX3xXexX1xXdxX3xX4exX4fxX25xX51xX3xX65xXaaxX19xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX117xX3xX5xb912xXbxX3xX1dcxX3xX33xf936xX19xX3xX5xX29dxXbxX3xX51xX3xX19xX11axX3axX3xX15exX120xX15exX1d4xX3xX65xXdx8ed2xX19xX3xX1dxX6xX3xX1c3xXaaxX3dxX3xX19xX21xXaaxX172xX3xX2xX1a8xX53xX2xX53xX15exX120xX15exX1d4xX151xX3xXexX34xXdxX3xX33xXdxX39xX3axX3xXexX1xXdxX3xX2dxXdxXd9xXexX3x9f8axX6xX3axX3xX4xXb4xX3xX1xX2fxX19xX3xX2xX15exX121xX120xX120xX120xX3xXexX1x7c05xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX47xX1xd0fexXbxX3xX4x90b2xX3xX19xX1exX29dxX4xX151xX3xX33xX2a3xX19xX3xXexX117xX3xX40xX120xX3xXex90d8xX19xX1xX3xXexX1xXaaxX19xX1xX3xX1c3xX29dxXdxX3xX40xX2xX1dcxX3xXexX1dxX1exX1fxX19xX21xX3xXexX1dxc74dxX19xX3xXexX3dxXaaxX19xX3xdae8xXc0x92e2xX4xX121xX3xX2e3xX11axX3axX3xX19xX6xX172xX151xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX21xX3xXcxX13xX25xX26xX3xX13xX29xX19xX21xX3xX2dxX1exX2fxX19xX21xX151xX3xXexX1xXb7xX3xX19dx9b1axX3xfdeaxX1xdb71xX3xXcxX1xX14xX3xX4xXb4xX3xX1dcxX120xX3xXexX1xX2f7xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX3axX3xX65xd544xX3xX4exX4fxX25xX51xX121xX3xX68xX2a3xXexX3xX33axXc0xX304xX151xX3xX10xX3axX3xb69fxX332xX3xXcxXdxX2a3xX19xX3x9a46xX34xXexX151xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX29dxXbxX3xX51x8668xX3xX33xX34xXexX3xX21xXdxX304xXdxX3xX13xX3dxX19xX3dxX1dxX3x7e6dxX3dxX5xX5xX3xX25xX10xX1dxXexXdxX10bxXdxX4xX6xXexX10xX3xX7fxX68xX2f7xX3xX1xXdxXd9xXc0xX196xX3xX13xXa7xX196xX3xX399xX3dxX34xXdxX3xd5b9xXdxbe0bxXdxX3xX65xXaaxX19xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xX2f7xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX33xX34xXexX3xX47xX2a3xXexX3xX33axXc0xX304xX3xX4xX6xX3dxX3xXexX3dxXbxX3xX40xX41xX3xX4xX44xX6xX3xX4xX304xX3xX68xX48xX3xXexX1xXdxX3xX7fxXexX2f7xX19xX1xX3xXexX1dxX332xX19xX3xXexX3dxXaaxX19xX3xXexX1xX2a3xX3xX21xXdxX29dxXdxXa7xX121xX3xX25xX71xX4xX3xX10xX3axX3xX399xX332xX3xX4exX19xX1xX3xXcxX1xX1exX3xX5xX29dxXbxX3xX51xX4exX19exX3xX2e3xX21xXc0xX172xX2b7xX19xX3x102f7xXc0xXbfxX19xX3xX13xX304xXdxX3xX5xX29dxXbxX3xX51xX3b4xX19exX3xX2e3xX21xXc0xX172xX2b7xX19xX3xXcxXc0xe306xX19xX3xX13xX1exX19xX21xX3xX5xX29dxXbxX3xX51xX3b4xX3xX33xX34xXexX3xX21xXdxX304xXdxX3xX47xX1xXc0xX172xX2a3xX19xX3xX47xX1xX2f7xX4xX1xX3xX7fxX47xX2f7xX3xX1xXdxXd9xXc0xX196xX3xX25xXa7xX196xX3xX65xXaaxX19xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xXcxX3dxXbxX3xX1aaxX41xX3xXa2xX3xX2xX120xX41xX3xX4xX44xX6xX3xX47xX48xX3xXexX1xXdxX3xX4exX4fxX25xX51xX3xXexXccxX3xX4xX1xXd0xX4xX3xXexX34xXdxX3xX2dxXdxXd9xXexX3xX2e3xX6xX3axX121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX3dxX65xX172xXaxX12xX68xX48xX3xXexX1xXdxX3xXexX34xX3dxX3xX4xX2fxX3xX1xXddxXdxX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX71xX4xX3xXexX1xX2f7xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX33xX1exXc8xX4xX3xX5xXaaxX3axX3xX33axXc0xX10xX19xX3xX1c3xX29dxXdxX3xX19xX1x1006dxX19xX21xX3xX65xX34xX19xX21xX3xXexX3dxX71xX19xX3xX4xXb4xX3xX4xX1xXdxe524xXc0xX3xX7xXbfxXc0xX3xXexX1dxX3dxX19xX21xX3xX4xX1xX1exX2fxX19xX21xX3xXexX1dxde66xX19xX1xX3xX21xXdxX71xX3dxX3xX65x99fdxX4xX3xXbxX1xXccxX3xXexX1x8010xX19xX21xX151xX3xX1c3xX29dxXdxX3xX19xX1xXdxX549xXc0xX3xX4xXbfxXc0xX3xX1xX3ebxXdxX3xX5xXdxX332xX19xX3xX33axXc0xX6xX19xX3xXexX29dxXdxX3xX4xX71xX4xX3xXd0xX19xX21xX3xX65xX569xX19xX21xX3xXexX3dxX71xX19xX3xX1xX14xX4xX3xXexX1dxX3dxX19xX21xX3xXexX1xX385xX4xX3xXexX2a3xX121xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX21xX3xXcxX1dxXc0xX19xX21xX3xX1xX14xX4xX3xX4xX2fxX3xX7xXd4xX3xX13xX29xX19xX21xX3xX2dxX1exX2fxX19xX21xX151xX3xXexX1xXb7xX3xX19dxX366xX3xX368xX1xX36axX3xXcxX1xX14xX3xXexX1xX6xX3axX3xX65xX385xX3xX47xX48xX3xXexX1xXdxX3xX4exX4fxX25xX51xX3xXexX117xX3xX19xX11axX3axX3xX15exX120xX2xX1a8xX3xX33xX2a3xX19xX3xX19xX6xX172xX121xX3xX26xX6xXc0xX3xX1aaxX3xX47xX48xX3xXexX1xX6xX3axX3xX21xXdxX6xX151xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX21xX3xXcxX1dxXc0xX19xX21xX3xX1xX14xX4xX3xX4xX2fxX3xX7xXd4xX3xX13xX29xX19xX21xX3xX2dxX1exX2fxX19xX21xX3xX33xX366xX3xX4xXb4xX3xX11exX3xX10xX3axX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX33xX34xXexX3xX33xX1exXc8xX4xX3xX21xXdxX304xXdxX3xX13xX3dxX19xX3dxX1dxX3xX3c5xX3dxX5xX5xX3xX7fxXexX3dxXbxX3xX40xX41xX3xX33axXc0xX33cxX4xX3xXexX2a3xXa7xX121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exXc0xXexX1xX3dxX1dxXaxX12xX13xXdxX549xX19xX3xX4fxX6xXdxX0xX53xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long