Cập nhật:  GMT+7
d8fx4aebx5857x109cx6ad3x9f69x2371xdbcx9558xX7x9f5dx2cf2x34ebx4ae6x6b37x8accxX5x3328xXax166ax1cacx55e6x2c62xX3x58d7xX6x6789xX3x482bx74dcx54f5x9a3fxX3xX1x3f99xX17xX3xX2xa2f9x1a53x4bffxX27xX3xXexX1x2218xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1xXdxX3x2204x7a73xa17cxX3xX5x3589xXbxX3xX2xX27xX3xXcxX13x3e87xXcxX3xa15bxX1x2b42xX19x3497xX17xX3xX13x52fdxX17x764bxX3x27acx2652xX21xX17xX51xX0xX1cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x6751xXaxX12xXcx4875xX39xX17xX51xX3xX4xX6xX3xXexX1xXdxX3x4217xX49x1e09xXdxX3xX7x2062xX17xX51xX1exX3xX51x9e3fxX17xX3xX1dxX27xX27xX3xXexX1xX2cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX6bx514exX3xXexX1xXdxX3xX37xX38xX39xX3xXcxX6fxX54x4484xX17xX51xX3xXcxX13xX44xXcxX3xX47xX1xX49xX19xX4bxX17xX3xX13xX4fxX17xX51xX3xX53xX54xX21xX17xX51xX1exX3xXexX1xX38xX17xX1xX3xXbxX1x539cxX3xX53xXdx6245xXexX3xXcxX6fx8e5dxX3xX7xf6exX3xX5xX38xX15xX3xX7bxX38xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX81xX4xX3xX15xX14xX17x9f93xX3xXcxX39xX81xX17xX1exX3x848exX51x52e9xX3xX37x1d89xX17xX1exX3xXcxXdx5fc3xX17xX51xX3x6273xX17xX1xX3x3d51xX4xX1xX49xX19xX4bxX17xX3xXcxXdxXfdxX17xX51xX3xX101xX17xX1x623fxX1exX3xXexX1xXa5xXdxX3xX51xXdxX6xX17xX3xX5xX38xX15xX3xX7bxX38xXdxX3xX2x4d45xX27xX3xXbxX1x8101xXexX25xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx73ccxX39xX6bxX19xXaxX12xX0xXdxX15xX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax80adxXdxX6bxXexX1xXeaxX3xX2xX27xX27xX27xXbx1374x3abbxX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexXeaxX3xX1dxX1dxX1bxXbxX171xX172xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1cxX1cxX4xX25xX7bxX6xX39xXbxX1xX49xXexX1xX39xX25xX37xX17xX1cxX6bxX10xX7x7b84xXexX39xXbxX1cxX17xX10xX165xX7xX1cxX26x1fe5xX26xX1a8xX1cxX2xX2xX2xX6bxX1a8xX27x2131xX26xX1b2xX26xX1a8xXexX1a8xX1a8xX2xX2xX5xX2x5385x46e9x16ecxX1c0xX2xX27x5a61xX27xX1bxX1b2xX26xX12cxX1c0xX12cxX1b2xX1bexX6bxX7bxX1bxX12cxX1a8xX25x7b3cxXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1xX21xX17xX3xX2xX25xX26xX27xX27xX3xXexX1xX2cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1xXdxX3xX37xX38xX39xX3xX5xX3cxXbxX3xX2xX27xX3xXcxX13xX44xXcxX3xX47xX1xX49xX19xX4bxX17xX3xX13xX4fxX17xX51xX3xX53xX54xX21xX17xX51xXaxX3xX165xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX27xX27xX27xXaxX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexX9xXaxX1dxX1dxX1bxXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX39xX6bxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX51xX1xXdxX3xX17xX1x2ae5xX17xX3xX4x77c0xX6xX3xXbxX1x7196xX17xX51xX3xX37xXdxX4bxX17xX1exX3xX19dxX1xX14xX17xX51xX3xX4xX26axX3xXexXd2xX17xX1xX3xXexX6fx6418xX17xX51xX3xXex8736xX4xX3x9ebbxX54xXa5xX17xX51xX3xX171x94c3xX19xX3xX6fxX6xX1exX3xX4xX14xX17xX51xX3xXexX81xX4xX3xXbxX1x54b4xX17xX3xX5xX49x62e8xX17xX51xX3xX28cxX54x98aexX4xX3xXexX1xX98xX4xX3xX1xXdxXcdxX17xX1exX3xX28cxX293xX15xX3xX7bxX293xX39xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX6fxX261xXexX3xXexX98xX25xX3x4f4axX1xX14xX17xX51xX3xX4xX26axX3xXexX1xX2cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX28cxXfdxX17xX3xX15xX49x467dxX17xX3xX51xXdxXa5xX3xXexX1xXdxX25xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX39xX6bxX19xXaxX12xX0xXdxX15xX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX6bxXexX1xXeaxX3xX2xX27xX27xX27xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexXeaxX3xX1dxX2xX2xXbxX171xX172xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1cxX1cxX4xX25xX7bxX6xX39xXbxX1xX49xXexX1xX39xX25xX37xX17xX1cxX6bxX10xX7xX19dxXexX39xXbxX1cxX17xX10xX165xX7xX1cxX26xX1a8xX26xX1a8xX1cxX2xX2xX2xX6bxX1a8xX27xX1b2xX26xX1c0xX12cxX1c4xXexX12cxX1c0xX1c4xX1bxX5xX1c4xX1bexX7bxX2xX6xX26xX2xX6x89dfxX1a8xX1dxX1c4xX1c4xX26xX7bxX1b2xX4xX4xX10xX2xX1b2xX1a8xX25xX1d4xXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1xX21xX17xX3xX2xX25xX26xX27xX27xX3xXexX1xX2cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1xXdxX3xX37xX38xX39xX3xX5xX3cxXbxX3xX2xX27xX3xXcxX13xX44xXcxX3xX47xX1xX49xX19xX4bxX17xX3xX13xX4fxX17xX51xX3xX53xX54xX21xX17xX51xXaxX3xX165xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX27xX27xX27xXaxX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexX9xXaxX1dxX2xX2xXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX39xX6bxX19xXaxX12x2698xX87xX17xX3xX1dxX27xX27xX3xXexX1xX2cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX28cxX54xX2b0xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX38xX17xX1xX3xX26xX1dxX3xXbxX1x24c4xX17xX51xX3xXexX1xXdxX25xX3xX47xX81xX4xX3xXbxX1xX442xX17xX51xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX14xX17xX51xX3xXexX1xX39xX81xX17xX51xX3xX37xX3cxXdxX3xX28cxX87xX19xX3xX28cxX265xX3xX28cxXdx3182xX49xX3xX19dxXdxXcdxX17xX3xX4xX21xX3xX7x5ed6xX3xX7xX47fxX3xX37xX261xXexX3xX4xX1x1381xXexX1exX3xX28cxXdxX473xX49xX3xX1xX39xX38xX1exX3xX28cxX293xX15xX3xX7bxX293xX39xX3xX7x3bd5xX4xX3xX19dxX1x743fxX10xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xX2cxX3xX7xXdxX17xX1xX25xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX39xX6bxX19xXaxX12xX0xXdxX15xX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX165xXdxX6bxXexX1xXeaxX3xX2xX27xX27xX27xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexXeaxX3xX1bxX1a8xX2xXbxX171xX172xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1cxX1cxX4xX25xX7bxX6xX39xXbxX1xX49xXexX1xX39xX25xX37xX17xX1cxX6bxX10xX7xX19dxXexX39xXbxX1cxX17xX10xX165xX7xX1cxX26xX1a8xX26xX1a8xX1cxX2xX2xX2xX6bxX1a8xX27xX1b2xX26xX12cxX27xX1dxXexX12cxX1c4xX1a8xX2xX5xX1bxX1bexX27xX4xX1bxX1c4xX1bxX10xX26xX1a8xX38bxX1b2xX1c0xX26xX26xX1c4xX2xX4xX1bxX27xX12cxX1a8xX25xX1d4xXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1xX21xX17xX3xX2xX25xX26xX27xX27xX3xXexX1xX2cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1xXdxX3xX37xX38xX39xX3xX5xX3cxXbxX3xX2xX27xX3xXcxX13xX44xXcxX3xX47xX1xX49xX19xX4bxX17xX3xX13xX4fxX17xX51xX3xX53xX54xX21xX17xX51xXaxX3xX165xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX2xX27xX27xX27xXaxX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexX9xXaxX1bxX1a8xX2xXaxX3xX1cxX12xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX39xX6bxX19xXaxX12x1794xX131xX17xX51xX3xX1bxX1xX1a8xX27xX1exX3xX4xX81xX4xX3xXexX1xX2cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX38xX15xX3xX7bxX38xXdxX3xXexX1xXdxX25x7125xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX39xX6bxX19xXaxX12xX143xX49xX7dxXdxX3xX4xX1xXdxX473xX49xX1exX3xX4xX81xX4xX3xXexX1xX2cxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX6bxX98xX3xXexX1xXdxX3xX17xX1xXf4xX17xX51xX3xX15xX14xX17xX3xX4xX1xX49xX19xX4bxX17xX3xX4xX442xX17xX3xX5xX284xXdxX3xX7xXd5xX3xXexX1xXdxX3xX4xX81xX4xX3xX15xX14xX17xXeaxX3xX53xX261xXexX3xX5xX2cxX1exX3xX13xX26axX6xX3xX1x51b1xX4xX1exX3x4ba6xXdxX17xX1xX3xX1xX668xX4xX1exX3x8659x9897xX4xX1xX3xX66cx1213xX1exX3xX5d8xX677xX6xX3xX5xX2cxX1exX3xXcxX39xX81xX17xX3xX105xX4xX1xX49xX19xX4bxX17xX3xXcxXdxX17xX3xX1xX668xX4xX116xX1exX3xXcxXdxXfdxX17xX51xX3xX101xX17xX1xX3xX105xX4xX1xX49xX19xX4bxX17xX3xXcxXdxXfdxX17xX51xX3xX44xX1xX81xXbxX116xX25xX0xX1cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX49xXexX1xX39xX6fxXaxX12xX13xX284xX17xX1xX3xXcxX1xX131xX19xX0xX1cxXbxX12

Hạnh Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hơn 15.000 thí sinh làm bài thi môn Toán

Hơn 15.000 thí sinh làm bài thi môn Toán
2023-06-06 10:00:00

baophutho.vn Sáng 6/6, hơn 15.000 thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán, môn thi cuối tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Môn Toán thời...

Môn Tiếng Anh có tính phân hoá cao

Môn Tiếng Anh có tính phân hoá cao
2023-06-05 17:11:00

baophutho.vn Đúng 16 giờ chiều 5/6, hơn 15.000 thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT kết thúc bài thi môn Tiếng Anh.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long