Cập nhật:  GMT+7
29cax851fx5ab7x5368xb42bx53e5x4991xbdf7xd593xX7x75f0x6f41xb361x312fxbf30x36c8xX5xe17exXax79f9xX0xX7xXex4d0fx3585xce33xaf5exX12x47edxe061xX18xX3xX2x4327x38b1xX21xX21xX3xXex3ab9xX3xde88x9401xX18xX19xX3xX28xdbb1xc87dxX3xXexb83cxX3x56c3xbd99xX3xb9e2xX18xX3x2e2cxb4a8xXexX3xX18x74daxXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3x6f40x5ed6xXdxX3x8d56xc261xXdxX3xae1bxX3x4ddcxX4fxX17xX3x3075xX6xXdxX3xababxbc06xXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xXcxX2fx4597x6c33xX18xX3x496exX2fxX6xX18xX19xX3xX52xX3xcd86xX1x85b2xX3xXcxX1x3be4xX0xe302xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x55ffxXaxX12xXcxX1xX35xX4xX3xX1xXdx6bf7xX18xX3x8a48xX2fxX6axX3bxXexX3xX28x9ff6xX18xX1xX3xX7xX3fxX3xX2x46a8xd36bx8387xX7exX6ex5ddbxX3x4f5dxX3xX4exe079xXcx8c1axXcxX3xX4xcb53xX6xX3xX4exX4bxX3xXbfxXdxX6xX17xX3xXexX1x382cxX18xX19xX3xXc1xdda3xX18xX3xXex4cf5xXdxX3x4490xXbfxXcxXc1xXcx44c8xX3xX5cx861exX3xXbxX1xX6bxX3xX99xX2fxX6axXa3xXexX3xX4xX1xXc5xX3xXexX16xX32xX1cxX18xX19xX3xX28xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX3xX37xX18xX3xX28xX2exX2fxX3xXexX32xX3xXexX2fxX6axX3bxX18xX3xX18xX3fxXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xX4axX4bxXdxX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX3xX54xX4fxX17xX3xX58xX6xXdxX3xX5cxX5dxXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xXcxX2fxX6axX6bxX18xX3xX6exX2fxX6xX18xX19xX3xX52xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cx5bdbxX3xXbfxXdxX37x64e1xX3xX28xX3fxX4xX3xdd38x2dd9xX3xXbfxXcxXc1xXcxX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cxX3xX5cx7795xX6xX3xX4x8f56xX3xXa6xX2fxX6axX3bxXexX3xX28xXadxX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xX1xXdxXa3xX15bxX3xX5cx75dfxX3xXex66f7xX3xX4xX1x9876xX4xX3xX5xXd7xXbxX3xX4exX37xX17xX3xX4xX37xX17xX3xX18xX19xX1xXdxX6bxX18xX3xX4xX196xX2fxX3xX3axX1xXdbxX3xXexX1xXdxX3xXdexbcfdxX32xX5dxX4xX3xX5xXd7xXbxX156xX3xXexX16xd27cxX18xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX99xX2fxX6axXa3xXexX3xX99xX35xX3xX37xX18xX3xX28xX2exX2fxX3xXexX32xXe3xX3xX34xX35xX3xX37xX18xX3xX28xX2exX2fxX3xXexX32xX3xXexX2fxX6axX3bxX18xX3xX18xX3fxXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xX4axX4bxXdxX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX3xX54xX4fxX17xX3xX58xX6xXdxX3xX5cxX5dxXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xXcxX2fxX6axX6bxX18xX3xX6exX2fxX6xX18xX19xX3xX52xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cxX3xX4xX1xX17xX3xX4exX6xX18xX3xX6exX2fxXdbxX18xX3xX5x7891xX3xX99xX35xX3xX37xX18xX3xX28xX2exX2fxX3xXexX32xX3x7fe6x3162xX6axX3xX99xX35xX18xX19xX3xX4xXd2xX18xX19xX3xXexX16xX1c5xX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xXd2xX18xX19xX156xX3xX99xX252xX18xX3xX99xX18fxX18xX19xX3xX5cxX4fxX3xX4xXd2xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXa3xXbxX3xXexX26xX18xX1xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cxX20xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX0xXdxX15bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXax8c16xXdxX99xXexX1x9ff1xX3xXb7xXb6xX21xXbxX251x9460xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX2cfxX3x9ce8xXb5xXb7xXbxX251xX2d6xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7exX7exX4xX20xX1b9xX6xX17xXbxX1xX2fxXexX1xX17xX20xX5cxX18xX7exX99xX10xX7xX3axXexX17xXbxX7exX18xX10xX2caxX7xX7exa10exX2e0xX21xX30bxX7exX2x453exX30bxX99xX30bxX2xX21xX30bx3977xX2e0xX2xXexX2e0xXb7xX2e0xX5xX2xX52xX2caxX52xX4xX6xX17xX52xXexX17xX4xX52xX2xX30bxX52xX2xX52xX2xXb7x31c7xX30bxX20xd253xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX18xX3xX2xX20xX21xX21xX21xX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX28xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX3xX37xX18xX3xX3axX3bxXexX3xX18xX3fxXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xX4axX4bxXdxX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX3xX54xX4fxX17xX3xX58xX6xXdxX3xX5cxX5dxXdxX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xXcxX2fxX6axX6bxX18xX3xX6exX2fxX6xX18xX19xX3xX52xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cxXaxX3xX2caxXdxX99xXexX1xX9xXaxXb7xXb6xX21xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX2e0xXb5xXb7xXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX58xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xXcxX2fxX6axX6bxX18xX3xX6exX2fxX6xX18xX19xX3xXbcxX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cxX3xX28xX17xc9afxX18xX3xXa6xX2fxX6xX3xXexX26xX18xX1xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cxX3xX18xX1xX1c5xX18xX3xXexX172xX3xXexX16xX6bxX18xX3xX4xX6xX17xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX17xX99xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX28xX176xX156xX3xX34xX35xX3xX37xX18xX3xX4xX176xX3xX28xXdxdbebxX15bxX3xX28xX2exX2fxX3xX3axX3bxXexX3xX18xX3fxXdxX3xX5cxX5dxXdxX3xX28xX32xaa7fxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xXcxX2fxX6axX6bxX18xX3xX6exX2fxX6xX18xX19xX3xX52xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cxX3xXexX3f7xXdxX3xX28xXadxX6xX3xX1b9xX4fxX18xX3xXexX1xXadxX3xX251xdf1cxX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cxX2d6xX3xX28xXdxX444xX15bxX3xX4xX2fxX3fxXdxX3xX18xX3fxXdxX3xX5cxX5dxXdxX3xX28xX32xX459xX18xX19xX3xX1bxX29xX3xX58xX1xd6c6xX3x5e32xXdxX18xX1xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX1xc18exX2fxX156xX3xXexX192xX18xX19xX3xX4xX1xXdxXe6xX2fxX3xX99xX4fxXdxX3xX3axX1xX17xXdbxX18xX19xX3xX30bxX156xXb5xX3axX15bxX3xX5cxX5dxXdxX3xXa6xX2fxX6axX3xX15bxXd2xX3xX28xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX28xX32xX459xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xXa6xX2fxX6axX3xX15bxXd2xX3xX2e0xX3xX5xX4fxX18xX3xX251xX10xX156xX3xX1b9xXe6xX3xX16xX4bxX18xX19xX3xX4xXd2xX18xX19xX3xXexX16xX1c5xX18xX1xX3xX4xX2exX2fxX3xXbxX1xe165xX3xX1x8347xXbxX3xX5cxX5dxXdxX3xX3axX1xX192xX3xX18xXe6xX18xX3xX28xX32xX459xX18xX19xX20xX3xXcxX192xX18xX19xX3xX15bxX196xX4xX3xX28xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX3xX37xX18xX3xX3axX1xX17xXdbxX18xX19xX3xX2xX20xX21xX333xX318xX156xX2e0xX30bxX3xXexX26xX3xX28xX29xX18xX19xX3xX1b9xad2bxX18xX19xX3xX18xX19xX2fxX29xX18xX3xX5cxX3fxX18xX3xX18xX19xX252xX18xX3xX7xX37xX4xX1xX3xXexX16xX2fxX18xX19xX3xX32xX1cxX18xX19xX20xX3xXcxX1xX459xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX99xX35xX3xX37xX18xX3xXexX172xX3xX18xa511xX15bxX3xX30bxX21xX30bxX311xX156xX3xX4xX1cxX3xX1b9xXdbxX18xX3xX1xX17xX4fxX18xX3xXexX1xX4fxX18xX1xX3xX5cxX4fxX17xX3xX18xX5b5xX15bxX3xX30bxX21xX30bxXb6xX20xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX17xX99xX6axXaxX12xX34xX35xX3xX37xX18xX3xX3axX1xXdxX3xX1xX17xX4fxX18xX3xXexX1xX4fxX18xX1xX3xX7x39eexX3xX18xX252xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX5b5xX18xX19xX3xX5xX35xX4xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX37xX4xX156xX3xX19xXdxXdbxX15bxX3xXexX1xXdxX444xX2fxX3xXexX6xXdxX3xX18xX3f7xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xXd2xX18xX19xX156xX3xX18xX252xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX1xXdxXa3xX2fxX3xXa6xX2fxXdbxX3xX28xX2exX2fxX3xXexX32xX3xX4xX37xX4xX3xXexX2fxX6axX3bxX18xX3xX4xX6xX17xX3xXexX3fxX4xX3xX4axX4bxXdxX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX3xX54xX4fxX17xX3xX58xX6xXdxX156xX3xXcxX2fxX6axX6bxX18xX3xX6exX2fxX6xX18xX19xX3xX52xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cxX2d6xX3xXexX172xX18xX19xX3xX1b9xX32xX5dxX4xX3xX1xX17xX4fxX18xX3xXexX1xXdxXa3xX18xX3xXa6xX2fxX6axX3xX1xX17xX3f7xX4xX1xX3xX15bxX3f7xX18xX19xX3xX5xX32xX5dxXdxX3xX28xX32xX459xX18xX19xX3xX1b9xX4bxX3xXexX1xX459xXdxX3xX3ax39adxX3xX30bxX21xX30bxX2xX3xX52xX3xX30bxX21xX311xX21xX156xX3xXexX2exX15bxX3xX18xX1xX1c5xX18xX3xX28xX3bxX18xX3xX18xX5b5xX15bxX3xX30bxX21xXb6xX21xX2d6xX3xX1x7c28xX3xXexX16xX52exX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX16xXdxX444xX18xX3xX3axXdxX18xX1xX3xXexX3bxX3xX52xX3xX251xX48cxX3xX1xX4bxXdxX3xXexX26xX18xX1xX3xX76xX1xX78xX3xXcxX1xX7cxX2d6xX3xX19xX176xXbxX3xXbxX1xX2exX18xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxXa3xX18xX3xX15bxX18fxX4xX3xXexXdxX6bxX2fxX3xX4xXc5xX6xX3xX4axX19xX1xXadxX3xXa6xX2fxX6axX3bxXexX3xX2xX2xX52xX4axX6exX7exXcx8667xX3xX4xXc5xX6xX3xX4exX4bxX3xX58xX1xX4b4xX18xX1xX3xXexX16xXadxX3xX5cxXe6xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX16xXdxX444xX18xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX16xXdxX444xX18xX3xX3axXdxX18xX1xX3xXexX3bxX3xX52xX3xX251xX48cxX3xX1xX4bxXdxX156xX3xX1b9xXdbxX17xX3xX28xXdbxX15bxX3xXa6xX2fxX3fxX4xX3xXbxX1xb06axX18xX19xX156xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX5cxX52bxX18xX19xX3xXexX16xX2fxX18xX19xX3xX99xX2fxX3xX5cxX4fxX3xX15bxXdxXe6xX18xX3xX18xX78xXdxX3xX4exa1f3xX4xX3xX4exX4bxX20xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc257xX2fxXexX1xX17xX16xXaxX12xXbaxXdxX18xX1xX3xXc1xb3adxX0xX7exXbxX12

Đinh Vũ

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tăng 6,9%

Thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tăng 6,9%
2024-01-08 08:23:00

Thu nhập bình quân của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng và nữ 6 triệu đồng. Riêng quý 4 năm 2023, thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng 180.000 đồng so với quý 3...

Khúc quân hành trên “trận tuyến” kinh tế

Khúc quân hành trên “trận tuyến” kinh tế
2024-01-07 07:21:00

“Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo” là nhận định chất chứa tình cảm ngưỡng mộ, kính trọng của mọi người đối với những cựu chiến binh, Bộ đội Cụ Hồ năm xưa cống hiến tuổi xuân,...

Đất lành chim đậu

Đất lành chim đậu
2024-01-06 06:58:00

baophutho.vn Tập trung nguồn lực hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long