Cập nhật:  GMT+7
3d15x806ax906bxb22fx3e85x73c0x7776x8df6x4b72xX7x8e9bxa09exa650x4c95xd5c8x7650xX5xad0dxXax6ddbx817bx68d6xX3x8e03x9029xc534x5bb8xX3xXcxX1x5d84x9427xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3x7703x6370xX3xc6b0xX6xX18xX1xX3xX7x5766xX4xX1xX3xX2ax7c71xX3xX30xX18xX3xX4x9a02xX3xX18xX19xaddfxd99dxX3xX4xX1exX3xX19xb211xX40xX3xX17xX3xX18xX1xXdxc3ecx406exX3xX4fxX17xXdxX3xXex4538xX1dx84ebxX18xX19xX0x69caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx934fxX10xX6xX2axXaxX12x917bxX19x4139xX40xX3x5cf1xc1b0xX5cxX2xX77x6400xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX27xX28xX3xX19x47d8xX18xX3x555bxX77xX3xX2axX35xX3xX30xX18xX7bxX3xX18xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xX18xX1xXdx86f2xXexX3xc6dfxXdxXadxX18xX7bxX3xX1xX3bxX6xX3xX4xX1x9141xXexX7bxX3xXexX1x609dxX40xX3xXb0xXdxXadxX18xX3x6f45xX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xXcaxX1x72b2xX30xX18xX19xX3xX7xb920xX18xX3xX18xca90xX4fxX3xXexX56xXd6xX18xX19xX3xX2axX6xX18xX1xX3xX7xX30xX4xX1xX3xX4xX3bxX3xX18xX19xX3fxX40xX3xX4xX1exX3xX19xX46xX40xX3xX17xX3xX18xX1xXdxX4exX4fxX3xX4fxX17xXdxX3xXexX56xX1dxX58xX18xX19xX3xX18xXe0xX4fxX3xXexX56xXd6xX18xX19xX3xX2axXdxXadxX18xX3xXaxX19xXdxX30xX4fxX3xX7xX30xXexX3xXb0x49b4xX4xX3xX27xXdxXadxXexXax887dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXd6xX2axX40xXaxX12xX0xXdxX4fxX19xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4fxX19x7550xX56xX10xX7xXbxXd6xX18xX7xXdx7aedxX10xXaxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx9275xX5cxX5cxX2axX6xX18xX19xX4xXd6xX18xX19xX7xX6xX18xX137xX16cxX18xX5cxadaexcecexXcxX18cxX5cxX77xX5cxX76xX77xX2xb859xX5cxX2xX77xX5cxX18xX1xXdxX10xXex5cdexX2axXdxX10xX18xXexX1xX6xXdxX19fxX27xXdxX18xX1xX163xX2x643dxX19fx7923xX2xX19fxX1b1x7b28xX19fxX77xX77x47b6xX137x4448xXbxX19xXaxX3x54ebxXdxX2axXexX1xX9xXaxX1b1xX77xX77xXbxa84fxXaxX12xX0xXbxX12x846dxX18xX1xX3xX4xX1xb445xX3xX4xX3bxX3xXex55adxX18xX1xX3xX4fxXdxX18xX1xX3xX1xXd6x9441xX3xd66fxX71xX19xX3fx5d11xX18xX179xX3xX27xX6xXd6xXexX1xX6xXdxX27xXdxX18xX1x8253xX0xXbxX12xXcxX1xX10xXd6xX3xXb0xX3bxX7bxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX4fxc015xX4xX3xX4xX30xX4xX3xX18bxX35xX3xX30xX18xX7bxX3xX18xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xX4xX3bxX3xX18xX19xX3fxX40xX3xX4xX1exX3xX19xX46xX40xX3xX17xX3xX18xX1xXdxX4exX4fxX3xX4fxX17xXdxX3xXexX56xX1dxX58xX18xX19xX3xX1xXd6xX12fxX4xX3xX4xX3bxX3xX18xX1x7190xX18xX19xX3xXexX1eexX18xX3xXexX1e8xXdxX3xXexX56xXd6xX18xX19xX3xX4xX1xXbcxXbxX3xX1xX73xX18xX1xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX5xX3fx73e2xXexX3xX16cx91f7xX3xX27xXdcxXd6xX3xX16cxXadxX3xX4fxX17xXdxX3xXexX56xX1dxX58xX18xX19xX3xX19xX1eexX4fxX179xX3xXcxX275xXbxX3xXb0xXd6xX73xX18xX3x488cxXdxXadxX18xX3xX5xX35xX4xX3x82c4xXdxXadxXexX3xX71xX6xX4fxX179xX3xX71xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xX18xX1xXdxXadxXexX3xXb0xXdxXadxX18xX3xXcxX1xX30xXdxX3xX13xdad1xX18xX1xX3xX2xX7bxX3xX2a4x6937xX18xX1xX3xXcxX46xX18xX3xX76xX7bxX3xX2a4xX2cfxX18xX1xX3xXcxX46xX18xX3xX1b9xX7bxX3xX2a4xX2cfxX18xX1xX3xXcxX46xX18xX3xX1b9xX3x4cfbxae79xX3xX56xX14xX18xX19xX7bxX3xX18bxX3fxX40x4785xX18xX3xX6bxXdcxXdxX3xX2xX7bxX3xX18bxX3fxX40xX2fdxX18xX3xX6bxXdcxXdxX3xX98xX7bxX3xX18bxX3fxX40xX2fdxX18xX3xX6bxXdcxXdxX3xX98xX3xX4fxX2f2xX3xX56xX14xX18xX19xb4b6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xX16x86e3xX3xXbxX1xX95xX18xX3xX18xX1xXdxXadxXexX3xXb0xXdxXadxX18xX3xb180xX3fxXdcxX18xX19xX3xX71xXdxX18xX1xX327xX3xXcxX275xXbxX3xXb0xXd6xX73xX18xX3xX18bxX95xX3fxX3xXcaxX1xX1ddxX3xX2a4xXdxXadxXexX3xX71xX6xX4fxX179xX3xX71xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xXb0xXdxXadxX18xX3xX2a4x9d97xX18xX19xX3x4feexX18xX19xX3xX2xX3xX163xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xXb0xXdxXadxX18xX3xX5xX35xX4xX3xX2axX95xX3fxX3xXcaxX1xX1ddxX3xX6bxX73xX3xXcxX2cfxX18xX1xX7bxX3xX71xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xX18xX1xXdxXadxXexX3xXb0xXdxXadxX18xX3x75ecxXd6xX18xX19xX3xd836xX1x6a2cxX3xX2xX7bxX3xX71xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xX18xX1xXdxXadxXexX3xXb0xXdxXadxX18xX3xXcxX1xX30xXdxX3xX13xX2c7xX18xX1xX3xX76xX7bxX3xX71xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xX18xX1xXdxXadxXexX3xXb0xXdxXadxX18xX3x8388xX17xX18xX19xX3xX6bxX275xX3fxX3xX2xX7bxX3xX3baxXdxX2fdxX18xX3xX6bxXdxXadxXbxX3xX5xa1f7xX4xX3xX1xX3bxX6xX3xX2axX95xX3fxX3xX71xX19xX1xXdxX3xX3f9xX1exX18xX7bxX3xX18bxX35xX3xX30xX18xX3xX71xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xX1cbx9639xX3xX5xd71dxX3xXcaxX1xX1ddxX3xX16xX73xX3xX2f1xX6xX3fxX327xX3xXcxX275xXbxX3xXb0xXd6xX73xX18xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXadxXbxX3xXcxX1xX6xX18xX3xX163xX3xc1bfxX1xXd6xX30xX18xX19xX3xX7xXdcxX18xX3xX2a4xXdxXadxXexX3xX71xX6xX4fxX179xX3xX18bxX35xX3xX30xX18xX3xX18cxX5xX3fxX4fxXdxX18xX3xX71xX1xX46xX18xX3xX16xX1exX3xX163xX3xX29bxd22cxX4xX3xX71xX17xX18xX19xX7bxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xX71xX1xX17xX4fxX3xX3baxX46xX4fxX3xX29bxX1eexX18xX19xX7bxX3xX18bxX35xX3xX30xX18xX3xX4fx5bc1xX3xX7xX48exXexX3xXcxX1xX1e8xX4xX1xX3xX461xX1xX2fdxX3xX16cxX73xX3xX18bxX35xX3xX30xX18xX3xXcaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX30xX4xX3xX16cxX73xX3xX4xX1xa06fxX3xX27xXdxX4ddxX18xX3xXb0xX1eexX18xX19xX3xX3f9xXdxX18xX3xX344xX3fxX40xX279xX18xX327xX3xXcxX275xXbxX3xXb0xXd6xX73xX18xX3xX6bxX3bxX6xX3xX4xX1xXbcxXexX3xX2a4xXdxXadxXexX3xX71xX6xX4fxX179xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xX18bxX18cxX3bfxX3xX7xX28xX3xX2xX7bxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xX18bxX18cxX3bfxX3xX7xX28xX3xX76xX7bxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xX4xX332xX3xXbxX1xX95xX18xX3xX3f9xX3fxXbxX10xX3xX3bfxX1xX28xXexX3xXbxX1xX30xXexX3xX16cxX73xX3xX6bxX3bxX6xX3xX4xX1xXbcxXexX3xX3baxX46xX4fxX3xXcxX1xX6xXd6xX7bxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xX7xXdcxX18xX3xX1cbxX3fxXbcxXexX3xX3bfxX1xXd6xXexXbxX1xXd6xX3xX16cxX73xX3xX1xX3bxX6xX3xX4xX1xXbcxXexX3xXexX1xX3fxX14xX4xX3xX461xX1xX3fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXadxXbxX3xXcxXe0xX18xX19xX3xX3baxXd6xX4b5xX18xX19xX3xX3baxX73xXd6xX3xX16xX6xXdxX3xX16cxX73xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xX3bfxX1xX46xX18xX3xXb0xX1e8xX4fxX3xX71xXdxX18xX1xX3xX13xX2c7xX18xX1xX327xX3xXcxX332xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xXcxX1x5d0exXbxX3xX2a4xXdxXadxXexX3xX71xX6xX4fxX179xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xX16xX332xX3xXbxX1xX95xX18xX3xX19xX6xX18xX19xX3xXexX1xX5e9xXbxX3xXcxX1xX30xXdxX3xX71xX19xX3fxX40xX2fdxX18xX3xX163xX3xXcx4534xX3f9xX16x7142xX327xX3xXcxX275xXbxX3xXb0xXd6xX73xX18xX3xX18bxXadxXexX3xX4fxX6xX40xX3xX2a4xXdxXadxXexX3xX71xX6xX4fxX179xX3xX461xX1xX3fxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXadxXbxX3xX2axXadxXexX3xX4fxX6xX40xX3xX3bfxX1xX28xX3xX71xX28xXdxX3xX2a4xXdxX18xX6xXexX10xX1cbxX7bxX3xXcxX332xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xX4fxX6xX40xX3xX2a4xXdxXadxXexX3xXcxX1xX48exX18xX19xX327xX3xXcxX332xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xb9c1xXdxXbcxX40xX3xX2a4xXdxXadxXexX3xX71xX6xX4fxX179xX3xX71xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xX19xXdxXbcxX40xX3xX13x6691xXdxX3xX13xXe0xX18xX19xX137xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXd6xX2axX40xXaxX12xX16xc388xX18xX19xX3xX16cx4491xXdxX3xXb0xX3bxX7bxX3xX13xX14xX3xXexX56xX1dxX2f2xX18xX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXb0xX6b0xX3xX4xX3bxX3xX40xX2fdxX3fxX3xX4xX95xX3fxX3xX16xX210xX4xX3xX461x917exX3xXexX1xX3fxX275xXexX3xX6xX18xX3xXexXd6xX73xX18xX3xX16cxX73xX3xX2f1xX17xXdxX3xXexX56xX1dxX58xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXadxXbxX3xX5xX73xX4fxX3xXb0xX95xX3fxX3xX4fxX28xXdxX3xX4xX1xXc2xX3xXexX56xX2c7xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xd72cxXbxX3xX16cxX6d3xXdxX3xX4xX30xX4xX3xXb0xX1exX18xX3xX16cxd588xX3xXexX56xXd6xX18xX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX16cxX73xX3xX16cxX6d3xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX73xXdxX3xX18xX19xX3fxX40xX2fdxX18xX3xX16cxX73xX3xX2f1xX17xXdxX3xXexX56xX1dxX58xX18xX19xX3xXexX332xX3xX4xX1x62c7xX4xX3xX4xX30xX4xX3xX1xXd6xX1e8xXexX3xXb0xX14xX18xX19xX3xX19xXdxX30xX4fxX3xX7xX30xXexX3xXb0xX12fxX4xX3xX27xXdxXadxXexX3xX16cxX6d3xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX2axX35xX3xX30xX18xX3xX4xX3bxX3xX18xX19xX3fxX40xX3xX4xX1exX3xX19xX46xX40xX3xX17xX3xX18xX1xXdxX4exX4fxX3xX4fxX17xXdxX3xXexX56xX1dxX58xX18xX19xX3xX1xXd6xX12fxX4xX3xX4xX3bxX3xX18xX1xX252xX18xX19xX3xXexX1eexX18xX3xXexX1e8xXdxX3xXexX56xXd6xX18xX19xX3xX4xX1xXbcxXbxX3xX1xX73xX18xX1xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX5xX3fxX275xXexX3xX16cxX279xX3xX27xXdcxXd6xX3xX16cxXadxX3xX4fxX17xXdxX3xXexX56xX1dxX58xX18xX19xX7bxX3xXb0xXdcxX4fxX3xX27xXdcxXd6xX3xX19xXdxXdcxXdxX3x5c2bxX3fxX40xX4ddxXexX3xX2axX799xXexX3xXb0xXdxd46bxX4fxX7bxX3xX1xXdxXadxX3fxX3xX83fxX3fxXdcxX3xX4xX30xX4xX3xXexX1eexX18xX3xXexX1e8xXdxX3xX4xX379xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX3xX4xX1xXbcxXbxX3xX1xX73xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2fdxX4fxX3xXexX3c1xX4xX7bxX3xXb0xX95xX40xX3xXb0xXc2xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX5xX3fxX275xXexX3xX71xX1xX73xX3xX18xX1dxX6d3xX4xX3xX16cxX279xX3xX27xXdcxXd6xX3xX16cxXadxX3xX4fxX17xXdxX3xXexX56xX1dxX58xX18xX19xX3xXexX56xXd6xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xXb0xXd6xX1e8xX18xX3xX76xX77xX2xX195xX163xX76xX77xX2xX1afxX137xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXd6xX2axX40xXaxX12xX29bxX28xXdxX3xX16cxX6d3xXdxX3xXcxX275xXbxX3xXb0xXd6xX73xX18xX7bxX3xXcxX332xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX40xX3xX16cxX73xX3xX4xX30xX4xX3xX2axXd6xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXadxXbxX7bxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX4xX379xX18xX19xX3xXcaxXdxX2fdxX18xX3xX83fxX3fxX40xX4ddxXexX3xXexb055xX3xX4xX1xX28xXdxX3xXb0xX95xX3fxX3xXexX1dxX3xX4xX30xX4xX3xX2axX35xX3xX30xX18xX3xX4xX3bxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXadxX3xXexXdxX279xX4fxX3x55b6xX18xX3xX4xX30xX4xX3xX18xX19xX3fxX40xX3xX4xX1exX3xXdcxX18xX1xX3xX1xX1dxX2f2xX18xX19xX3xXb0xX4ddxX18xX3xX4fxX17xXdxX3xXexX56xX1dxX58xX18xX19xX7bxX3xXexX935xX18xX19xX3xX27xX1dxX6d3xX4xX3xXb0xX332xXdxX3xX4fxX6d3xXdxX7bxX3xX4xXdcxXdxX3xXexXdxX4ddxX18xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXadxX3xXb0xX28xXdxX3xX16cxX6d3xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX18xX1xX73xX3xX4fxX30xX40xX3xX1xXdxXadxX18xX3xX4xX3bxX3xXb0xX84bxX3xX19xXdxXdcxX4fxX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX1xXdcxXdxX7bxX3xX4xXdcxXdxX3xXexX1xXdxXadxX18xX3xX4fxX17xXdxX3xXexX56xX1dxX58xX18xX19xX137xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXd6xX2axX40xXaxX12xXcxX1xX10xXd6xX3xX29bxX16xX3f9xX2a4xX71xX0xX5cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Trì tăng cường công tác quản lý đất đai

Việt Trì tăng cường công tác quản lý đất đai
2016-06-23 10:43:00

PTO- Nhằm nâng cao công tác quản lý đất đai trên địa bàn, thành phố Việt Trì đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực như: Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2016...

Thanh Thủy: Nỗ lực trong xử lý rác thải sinh hoạt

Thanh Thủy: Nỗ lực trong xử lý rác thải sinh hoạt
2016-03-29 10:34:00

PTO- Trong khi điều kiện hạ tầng, nhận thức và tập quán sinh hoạt của người dân còn nhiều hạn chế thì vệ sinh môi trường đang là vấn đề nan giải ở hầu hết các địa phương trong cả nước.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
2016-03-22 12:09:00

PTO- Năm vừa qua, các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh được triển khai tương đối mạnh mẽ và mang lại những dấu ấn tích cực.

Nâng cao chất lượng điện nông thôn ở Đoan Hùng

Nâng cao chất lượng điện nông thôn ở Đoan Hùng
2016-01-12 17:59:00

PTO- Những năm gần đây, Điện lực Đoan Hùng đã có nhiều nỗ lực trong việc tiếp nhận, nâng cấp và cải tạo lưới điện nông thôn để nâng cao năng lực cung ứng điện an toàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long