Cập nhật:  GMT+7
78ebxcbc9xd117x8e87x807axa306x8c62xf9dbxd636xX7xb10fxd015xab8dx873dxffb2x8773xX5xba1dxXax97dax871cx9eafxX3x9f96x8ef7xX3x108b9xe26dx8259xX17x9d89xX3xX4xX6xb8faxX3xXexa46exX4xX3xXcxf99bxafa7x8b9exX17xX3xca94xX28xX6xX17xX1dxX3xe626xX3x81faxX1xeefdxX3xXcxX1x9d7dxX3xX7xfc7dxX3xX1xX21x87c3xX17xX3xXexX1xX42xX17xX1xX3xXexb96exX21xX17xX1dxX3xX17x8d14x9cecxX3xe569xab38xX55x9a87xX0xf493xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6c4xX10xX6xd038xXaxX12xX35xX1xabadxX3xXcxX1xaf7dxX3xXexX1axdaacxX17xX1dxX3x92d3xX1xcfb7xX17xX1xX3xXbxX1xX75xX3xXcxX4cxb5daxX17xX3xX69xaaf5xX17xX1dxX3xX69xX42xX3x10343x93ecxX6xX3xf61exc49exX3xX2dxX28xX29xd1c4xXexX3xX19xb560xX17xX1xX3xX7xX24xX3x81b7xe117xcebbxX5axX2dxd5c5xX33xXcxXcxX1dxX3xX17xX1dxX42xX29xX3xX55xb6c6xX5axXa9xX5axX55xX56xX55xX58xX3xXbxX1xX2axX3xX6cxX28xX29xcccbxXexX3xX19xXdxc6a0xX28xX3xX4xX1x82edxX17xX1xX3xX4xX1xX75xX3xXexX4cxX1axa8d7xX17xX1dxX3xX19xX89xX28xX3xXexX1axX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX3xX19xX89xX28xX3xXexX1axX3x7cb0xe3c8xX29xX3xX6cxX14xX17xX1dxX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX4xX6xX21xX3xXexX24xX4xX3xXcxX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX28xX6xX17xX1dxX3xX33xX3xX35xX1xX37xX3xXcxX1xX3bxX3xX98xX9exXexX3xX17xX24xXdxX3xX94xX79xXdxX3xX4xX6xX21xX3xXexX24xX4xX3x8883xc5d2xXdxX3xbb60xX42xXdxX3xX33xX3xf57cxX42xX21xX3xX7dxX6xXdx821fxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX21xX17xXaxX12xX0xXdxX53xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7dxX10xX17xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxf188xXdxX6cxXexX1xbd0dxX3xXaaxX56xX56xXbxXf7xa3a2xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX183xX3xb4a1xXaaxX56xXbxXf7xX18axXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5axX5axX4xX149xd705xX6xX21xXbxX1xX28xXexX1xX21xX149xX94xX17xX5axX6cxX10xX7xX98xXexX21xXbxX5axX17xX10xX17exX7xX5axX55xX58xX55xX55xX5axX2xX2xX2xX6cxX55xX2xXa9xXa9xX194xX58xXabxXexX2xX56xXbaxX55xX5xX56xX33x826axX194xX58xXaaxXbaxXabxX58xXaaxXaaxd11exXbaxX56xX58xX55xX33xX55xXbaxX1a5xX58xX58xX149xad41xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX4xX6xX21xX3xXexX24xX4xX3xXcxX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX28xX6xX17xX1dxX3xX33xX3xX35xX1xX37xX3xXcxX1xX3bxX3xX7xX3exX3xX1xX21xX42xX17xX3xXexX1xX42xX17xX1xX3xXexX4cxX21xX17xX1dxX3xX17xX52xX53xX3xX55xX56xX55xX58xXaxX3xX17exXdxX6cxXexX1xX9xXaxXaaxX56xX56xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX194xXaaxX56xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX6xXbxXexXdxX21xX17xXaxX12xXcxX52xX17xX1dxX3xXexa903xX17xX1dxX3xX53xf198xX4xX3xX19xX89xX28xX3xXexX1axX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX3xX19xX89xX28xX3xXexX1axX3xXf7xXf8xX29xX3xX6cxX14xX17xX1dxX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX4xX6xX21xX3xXexX24xX4xX3xXcxX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX28xX6xX17xX1dxX3xX33xX3xX35xX1xX37xX3xXcxX1xX3bxX3xX5xX2axX17xX3xXexX1xX42xX17xX1xX3xX58xX149xX1e0xXa9xX58xX3xXexXd4xX3xX19xX8dxX17xX1dxX149xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX21xX6cxX29xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX19xX71xe329xX3xX7dxX1xX7fxX17xX1xX3xXbxX1xX75xX3xa2c6xX28xX29xX9exXexX3xX19xXa2xX17xX1xX3xX1dxX139xXbxX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX19xX21xd8f1xX17xX3xX2xX3xX94xX42xX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX19xX21xX316xX17xX3xX55xX3xX4xX75xX6xX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX3xX19xX89xX28xX3xXexX1axX3xXf7xXf8xX29xX3xX6cxX14xX17xX1dxX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX4xX6xX21xX3xXexX24xX4xX3xXcxX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX28xX6xX17xX1dxX3xX33xX3xX35xX1xX37xX3xXcxX1xX3bxX3xX98xX9exXexX3xX17xX24xXdxX3xX94xX79xXdxX3xX4xX6xX21xX3xXexX24xX4xX3xX138xX139xXdxX3xX13cxX42xXdxX3xX33xX3xX142xX42xX21xX3xX7dxX6xXdxX3xX19x109f5xX3xX19xX89xX28xX3xXexX1axX3xX1xX21xX42xX17xX3xXexX1xX42xX17xX1xX3xXexX4cxX21xX17xX1dxX3xX17xX52xX53xX3xX55xX56xX55xX58xX149xX3xXcxX277xX17xX1dxX3xX53xX27cxX4xX3xX19xX89xX28xX3xXexX1axX3xX4xX75xX6xX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX3xX7xX3exX3xXexX52xX17xX1dxX3xX5xX2axX17xX3xXexX1xX42xX17xX1xX3xX58xX149xX1e0xXa9xX58xX3xXexXd4xX3xX19xX8dxX17xX1dxX149xX3xXcxX4cxX21xX17xX1dxX3xX19xX71xX2f4xX3xX94xX24xX17xX3xX17xX1dxXf8xX17xX3xX7xX16xX4xX1xX3xXcxX4cxX28xX17xX1dxX3xX1axXdfxX17xX1dxX3xX5xX42xX3xX55xX149xXbaxX56xX56xX3xXexXd4xX3xX19xX8dxX17xX1dxX3xX94xX42xX3xX94xX24xX17xX3xX17xX1dxXf8xX17xX3xX7xX16xX4xX1xX3xX19xXa2xX6xX3xXbxX1xX1axXdfxX17xX1dxX3xX5xX42xX3xXaaxXa9xX58xX3xXexXd4xX3xX19xX8dxX17xX1dxX149xX3xX35xX1xX71xX3xXcxX1xX75xX3xXexX1axX79xX17xX1dxX3xX29xX2axX28xX3xX4xX89xX28xX3xX13cxX139xX3x1088fxX9exX3xX1xX21xX316xX4xX1xX3xX94xX42xX3xXaexX89xX28xX3xXexX1axX3xX4xX1xXa2xX28xX3xXexX4cxX16xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXcaxX53xX3xXexX21xX42xX17xX3xX6cxXdxXcaxX17xX3xX19xX24xXdxX3xX94xX79xXdxX3xX98xX9exXexX3xX300xX28x8cb2xX3xXexX1xad50xX53xX3xX19xXa2xX17xX1xX3xX19xXdxXcfxX28xX3xX4xX1xXd4xX17xX1xX3xX4xX1xX75xX3xXexX4cxX1axXdfxX17xX1dxX3xX19xX89xX28xX3xXexX1axX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX18axX3xX4xX1xX75xX3xXexX4cxdf6fxX2f4xX3xXbxX1xX24xXdxX3xX1x894dxXbxX3xX94xX79xXdxX3xX13cxX139xX3xXcxX42xXdxX3xX4xX1xX7fxX17xX1xX3xX94xX42xX3xX4xX16xX4xX3xX4xXdfxX3xX300xX28xX6xX17xX3xX4xX71xX3xX5xXdxX2axX17xX3xX300xX28xX6xX17xX3xX4xXf8xX17xX3xX19xX24xXdxX2f4xX3xX1a5xX24xX3xXexX4cxX7fxX3xX19xX75xX3xX94xX24xX17xX3xX17xX1dxXf8xX17xX3xX7xX16xX4xX1xX3xXcxX4cxX28xX17xX1dxX3xX1axXdfxX17xX1dxX3xX19xX38fxX3xXexX4cxXdxX38fxX17xX3xX98xX1xX6xXdxX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX10xX21xX3xX19xX37xX17xX1dxX3xX300xX28xX29xX3xX19xXa2xX17xX1xX3xX4xX75xX6xX3xXbxX1xX16xXbxX3xX5xX28xc292xXexX149xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX21xX6cxX29xXaxX12xd49fxX6xX28xX3xX98xX1xXdxX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX3xX1xX21xX42xX17xX3xXexX1xX42xX17xX1xX2f4xX3xX13cxX139xX3x9eeexXcxb89axXcxX3xX7xX3exX3xXexXdxX9exXbxX3xX17xX1xX570xX17xX3xX1a5xX42xX17xX3xX1dxXdxX6xX21xX3xX19xX38fxX3xX300xX28xX4a3xX17xX3xX5xX99xX2f4xX3xX98xX1xX6xXdxX3xXexX1xX16xX4xX3xX19xX24xXdxX3xX94xX79xXdxX3xXexX28xX29xX9exX17xX3xX4xX1xX7fxX17xX1xX2f4xX3xX17xX37xXexX3xX1dxXdxX6xX21xX3xXexX4cxX2axX17xX3xXexX28xX29xX9exX17xX3xX4xX1xX7fxX17xX1xX3xX94xX42xX3xX4xX16xX4xX3xX4xc4ddxX17xX1dxX3xXexX4cxX4d9xX17xX1xX3xXexX4cxX2axX17xX3xXexX28xX29xX9exX17xX3xX4xX1xX7fxX17xX1xX2f4xX3xX4xX60dxX17xX1dxX3xXexX4cxX4d9xX17xX1xX3xXexX1xX28xX139xX4xX3xX17xX37xXexX3xX1dxXdxX6xX21xX3xXexX4cxX2axX17xX3xXexX28xX29xX9exX17xX3xX4xX1xX7fxX17xX1xX149xX13cxX21xXf7xX183xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX89xX28xX3xXexX1axX3xXf7xXf8xX29xX3xX6cxX14xX17xX1dxX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX4xX6xX21xX3xXexX24xX4xX3xXcxX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX28xX6xX17xX1dxX3xX33xX3xX35xX1xX37xX3xXcxX1xX3bxX3xX98xX9exXexX3xX17xX24xXdxX3xX94xX79xXdxX3xX4xX6xX21xX3xXexX24xX4xX3xX138xX139xXdxX3xX13cxX42xXdxX3xX33xX3xX142xX42xX21xX3xX7dxX6xXdxX3xX4xX71xX3xXexX277xX17xX1dxX3xX4xX1xXdxXcfxX28xX3xX6cxX42xXdxX3xX194xX56xX2f4xX55xX98xX53xX149xX3xXcxX4cxX21xX17xX1dxX3xX19xX71xX2f4xX3xX19xXa2xX6xX3xXbxX1xX570xX17xX3xXexXd4xX17xX1xX3xXcxX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX28xX6xX17xX1dxX3xX98xX1xX21xX4a3xX17xX1dxX3xX2xX2xX2f4xXabxX58xX3xX98xX53xX2f4xX3xX19xXa2xX6xX3xXbxX1xX570xX17xX3xXexXd4xX17xX1xX3xX35xX1xX37xX3xXcxX1xX3bxX3xX98xX1xX21xX4a3xX17xX1dxX3xX55xXaaxX2f4xXa9xX1e0xX3xX98xX53xX149xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX21xX6cxX29xXaxX12xd257xX13cxX138xX13xX3xXexXd4xX17xX1xX3xXcxX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX28xX6xX17xX1dxX2f4xX3xX743xX13cxX138xX13xX3xXexXd4xX17xX1xX3xX35xX1xX37xX3xXcxX1xX3bxX3xXexXdxX9exXbxX3xX17xX1xX570xX17xX3xX19xX38fxX3xX300xX28xX4a3xX17xX3xX5xX99xX2f4xX3xX98xX1xX6xXdxX3xXexX1xX16xX4xX3xX19xX24xXdxX3xX94xX79xXdxX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1dxX21xX53xX2f4xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1xX21xX42xX17xX3xXexX4cxX4a3xX2f4xX3xX4xX89xX28xX3xX94xX1axX4e2xXexX3xX300xX28xX6xX3xX4xX6xX21xX3xXexX24xX4xX2f4xX3xX19xX21xX316xX17xX3xX17xX24xXdxX3xXexX95xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX69xX8dxX3xX7dxX1xX7fxX3xe580xXdxX17xX1xX3xX19xX9exX17xX3xX17xX37xXexX3xX1dxXdxX6xX21xX3xedbdxX7dxXbaxX3xX94xX42xX3xX4xX16xX4xX3xX4xX60dxX17xX1dxX3xXexX4cxX4d9xX17xX1xX3xXexX4cxX2axX17xX3xXexX28xX29xX9exX17xX3xXexX1xX10xX21xX3xX19xXa2xX6xX3xX1dxXdxX79xXdxX3xX1xX42xX17xX1xX3xX4xX1xX7fxX17xX1xX3xX7xX6xX28xX3xX98xX1xXdxX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX3xX1xX21xX42xX17xX3xXexX1xX42xX17xX1xX149xX743xX13cxX138xX13xX3xXexXd4xX17xX1xX3xXcxX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX28xX6xX17xX1dxX3xX4xX1xXa2xX28xX3xXexX4cxX16xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXcaxX53xX3xXexX21xX42xX17xX3xX6cxXdxXcaxX17xX3xX94xXcfxX3xXexX1xX60dxX17xX1dxX3xXexXdxX17xX3xX7xX24xX3xX5xXdxXcaxX28xX3xX94xX42xX3xX1xX8dxX3xX7xXdfxX3xX1a5xX16xX21xX3xX4xX16xX21xX3xX19xXcfxX3xXf7xX28x10a4axXexX3xX19xXdxXcfxX28xX3xX4xX1xXd4xX17xX1xX3xX4xX1xX75xX3xXexX4cxX1axXdfxX17xX1dxX3xX19xX89xX28xX3xXexX1axX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX18axX3xX4xX1xXa2xX28xX3xXexX4cxX16xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXcaxX53xX3xX1a5xX24xX3xXexX4cxX7fxX3xX94xX42xX3xX7xc3cbxX3xX6cx9236xX17xX1dxX3xX94xX24xX17xX3xXexX1xX10xX21xX3xX19xX37xX17xX1dxX3xX300xX28xX29xX3xX19xXa2xX17xX1xX3xX1xXdxXcaxX17xX3xX1xX42xX17xX1xX2f4xX3xX1a5xX4a3xX21xX3xX19xX4a3xX53xX3xX19xX89xX29xX3xX19xX75xX2f4xX3xX98xXa2xXbxX3xXexX1xX1bxXdxX3xX19xX38fxX3xXexX4cxXdxX38fxX17xX3xX98xX1xX6xXdxX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX3xXexX1xX10xX21xX3xX19xX37xX17xX1dxX3xXexXdxX9exX17xX3xX19xX139xX3xX19xX1axX4e2xX4xX3xXbxX1xX2axX3xX6cxX28xX29xXcaxXexX2f4xX3xX1a5xX4a3xX21xX3xX19xX4a3xX53xX3xXexXdxX9exXexX3xX98xXdxXcaxX53xX2f4xX3xX1xXdxXcaxX28xX3xX300xX28xX4a3xX3xX94xX42xX3xXexX4cxX16xX17xX1xX3xXexX1xX89fxXexX3xXexX1xX21xX16xXexX2f4xX3xX5xca33xX17xX1dxX3xXbxX1xX7fxX149xXaexX8dxX17xX1dxX3xXexX1xX1bxXdxX2f4xX3xX743xX13cxX138xX13xX3xXexXd4xX17xX1xX3xXcxX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX28xX6xX17xX1dxX3xXbxX1xX24xXdxX3xX1xX4e2xXbxX3xX4xX1x7a82xXexX3xX4xX1xX3exX3xX94xX79xXdxX3xX743xX13cxX138xX13xX3xXexXd4xX17xX1xX3xX35xX1xX37xX3xXcxX1xX3bxX3xX94xX42xX3xX4xX16xX4xX3xX4xXdfxX3xX300xX28xX6xX17xX3xX4xX71xX3xX5xXdxX2axX17xX3xX300xX28xX6xX17xX3xXexX4cxX21xX17xX1dxX3xX300xX28xX16xX3xXexX4cxX4d9xX17xX1xX3xXexX4cxXdxX38fxX17xX3xX98xX1xX6xXdxX3xX6cxX14xX3xX16xX17xX149xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx862fxX28xXexX1xX21xX4cxXaxX12xX13cxX4a3xX21xX3xX467xX1xX16xX17xX1xX0xX5axXbxX12

Bảo Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sông Lô khan cạn tại nhiều khu vực

Sông Lô khan cạn tại nhiều khu vực
2023-05-30 10:46:00

baophutho.vn Do tác động của nắng nóng nên trong nhiều ngày qua, trên tuyến sông Lô chảy qua địa bàn tỉnh xuất hiện hiện tượng cạn nước tại nhiều khu vực....

Thêm mùa vàng bội thu

Thêm mùa vàng bội thu
2023-05-30 08:20:00

baophutho.vn Vụ Chiêm Xuân năm nay diễn ra trong bối cảnh có những khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ...

Những nông dân thời 4.0

Những nông dân thời 4.0
2023-05-28 14:41:00

baophutho.vn Chủ động học hỏi, tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường..., những năm gần đây xuất hiện...

Trụ cảnh báo cọc tiêu giao thông

Trụ cảnh báo cọc tiêu giao thông
2023-05-26 14:14:00

baophutho.vn Các cột giao thông là những vật thể hình trụ dạng hoặc hình chóp. Thường được trang trí bởi sơn phản quang với màu cam hoặc đỏ trên thân cột và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long