Cập nhật:  GMT+7
571cx656exe873xc8caxd817xab1dx8641x118abx828fxX7xa33axd493x943fx1155fxf1bexee7bxX5x9895xXaxdacaxXcxX1xf62ex12c06xf5daxX3xfbf2xX1xd81dx11009xabedxX16xX3x6fd6x9383xXdxX3xXex7017xXbxX3xXexe4c3xX1bxX16xX17xX3x9576xX1bxd6a7xX4xX3xX17xXdxX6xX3x10914xebc4xXexX3x93c9x6cf9xX1bxX3xXexcc34xX3xX16xX17x6968xX1cxX3xba32x11743xX2x746dxX0xX48xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc36exX10xX6x110b0xXaxX12xXcxX1xX10x122c9xX3x112a3xdd86xX3xee64x9bf7xX16xX17xX3xXexX1x105b3xe3bexX16xX17xce05xX3xX4xX1xX70xX71xX16xX17xX3xXexX29x72dexX16xX1xX3x7862xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xXbxX3xXexX29xX1bxX16xX17xX3xX2exX1bxX30xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4axaecfxX4axca23xf5ecxac75xXdxX10xXexX16xX6xX20xX3x5ddaxX29xX6xX16xX5exX3xX66xX6xX5xX10xX3xX4axXa9xX4axXabxd646xX3xXexX29xfab5xX16xX3xX3bxd197xX6xX3xX37xX44xX16xX3xXex10dbfxX16xX1xX3xX5exXdx10681xX16xX3xX29xX6xX3xXexX40xX3xX16xX17xX44xX1cxX3xX47xX48xX2xX4axX48xX4axXa9xX4axXabxX3xX3bxX1dxX16xX3xX16xX17xX44xX1cxX3xX2xXa9xX48xX2xX48xX4axXa9xX4axX47xe58exX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX64xX16xXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXax10576xXdxX5exXexX1x11ba6xX3xX2xXa9xXa9xXa9xXbxc3cbx6da2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12exX3xf59exd4b6xX140xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX48xX48xX4xX104xX37xX6xX64xXbxX1xX1bxXexX1xX64xX104x6499xX16xX48xX5exX10xX7xX19xXexX64xXbxX48xX16xX10xX129xX7xX48xX4axXabxX47xX141xX48xX2xX2xX2xX5exX2xX2xX141xXabx6663xX2xX178xXex111c5x6a65xX140xX17cxX5xX178xXacxX2xXabxX178xX5exX2xX2xX17dxX47xX17cxX2xX17dxXexXabxXabxXabxX17dxX5xXa9xXacx1185axX104xfbaaxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xXbxX3xXexX29xX1bxX16xX17xX3xX2exX1bxX30xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX37xX38xXexX3xX3bxX3cxX1bxX3xXexX40xX3xX16xX17xX44xX1cxX3xX47xX48xX2xX4axXaxX3xX129xXdxX5exXexX1xX9xXaxX2xXa9xXa9xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX140xX141xX140xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX64xX16xXaxX12xXcxX29xX64xX16xX17xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xXbxX3xXexX29xX1bxX16xX17xX3xX2exX1bxX30xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4axXa9xX4axXabxX74xX3xX16xX17xX70x689cxXdxX3xXexXdxXc8xX1bxX3xX5exa8bcxX16xX17xX3xX7x9b2fxX3xX3bxX70x1088fxX4xX3xX20xX1bxX6xX3xX7xX38xX20xX3xX3bxX70xX255xX4xX3xX16xX1x8f65xX16xX17xX3xX7x1293axX16xX3xXbxX1xf538xX20xX3xX1xX44xX16xX17xX3xX1x107cbxX6xX74xX3xX5exXccxX4xX1xX3xX15bxa2c3xX3xX3bxX26cxX20xX3xX37xX26cxX64xX3xX4xX1xa100xXexX3xX5xX70xX255xX16xX17xX74xX3xX17xXdxX15xX3xX4xX26cxX3xXbxX1xX24cxX3xX1xX255xXbxX104xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e4fxX64xX5exX1cxXaxX12xX69xX1xX70xX71xX16xX17xX3xXexX29xX7fxX16xX1xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xX3bxX70xX255xX4xX3xXex72e9xX3xX4xX1xac95xX4xX3xXexX29xXc8xX16xX3xX3bxXccxX6xX3xX37xX44xX16xX3xXexXd4xX16xX1xX3xX3bxb36dxX16xX17xX3xXexX1xX243xXdxX3xXexX29xXc8xX16xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX15bxXdxX3xXexX64xX44xX16xX3xX2exX1bxX30xX4xX3xX19xX1dxXexX3xX1xX255xXbxX3xX4xX15xX4xX3xX1xX64xX21xXexX3xX3bxa4f2xX16xX17xX3xXexX1xX70xX71xX16xX17xX3xX20xX21xXdxX3xXexX29xX1bxX1cxccf1xX16xX3xXexX1xX30xX16xX17xX3xX15bxX44xX3xXexX1xX70xX71xX16xX17xX3xX20xX21xXdxX3xX3bxXdxa31cxX16xX3xXex9979xX3xX3bxc722xX3xXexX21xX64xX3xX7xX2e0xX4xX3xX5xX6xX16xX3xXexd472xX6xX3xX15bxX44xX3xXexX1xX1bxX3xX1x91efxXexX3xX7xff08xX3xXexX1xX6xX20xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX5exX64xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX354xXbxX3xX7xX26cxX16xX3xX135xX1bxX290xXexX74xX3xX19xXdxX16xX1xX3xX5exX64xX6xX16xX1xX3xXexX29xX64xX16xX17xX3xX20xdbb4xXdxX3xX5xb488xX16xX1xX3xX15bxX379xX4xX104xX3xd180xX30xXdxX3xXexX70xX255xX16xX17xX3xXexX1xX6xX20xX3xX17xXdxX6xX3xX5xX44xX3xXexX290xXexX3xX4xX26cxX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX70xX71xX16xX17xX3xX16xX1x12a80xX16xX3xXexX1xX10xX64xX3xX2exX1bxX1cxX3xX3bxXccxX16xX1xX3xX4xf74fxX6xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX1bxX25xXexX104xX3xX5bxX21xX16xX3xX20xX2e0xX4xX3xXexX30xXdxX3xX3bxX6xX3xX17xXdxX15xX3xXexX29xXccxX3xX1xX44xX16xX17xX3xX1xX27axX6xX74xX3xX5exXccxX4xX1xX3xX15bxX284xX3xX5exX24cxX16xX17xX3xX3bxX35bxX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xX15bxX44xX3xX20xX2e0xX4xX3xX17xXdxX26cxX20xX3xX17xXdxX15xX3xXexX30xXdxX3xX3bxX6xX3xX3bxX30xXdxX3xX15bx9e72xXdxX3xX1xX44xX16xX17xX3xX1xX27axX6xX74xX3xX5exXccxX4xX1xX3xX15bxX284xX3xX3bxX70xX255xX4xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xX5xX44xX3xX2xXa9xXa9x7315xX3xXexX1xX10xX64xX3xX2exX1bxX1cxX3xX3bxXccxX16xX1xX3xXexX21xXdxX3xX19xX1xX64xX26cxX16xX3xX47xX3xX3c2xXdxX33bxX1bxX3xX140xX3xX15bxX44xX3xX19xX1xX64xX26cxX16xX3xX4axX3xX3c2xXdxX33bxX1bxX3xX17cxX3xdf87xX17xX1xXccxX3xX3bxXccxX16xX1xX3xX178xX2xX48xX4axXa9xX2xX178xX48xX4c4xX3c2xXacxX69x104a5xX3xX16xX17xX44xX1cxX3xX4axX4axX48xX17dxX48xX4axXa9xX2xX178xX3xX4xX3fexX6xX3xX69xX1xa444xX16xX1xX3xXbxX1xX3fexX104xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xX64xX5exX1cxXaxX12xc787xX284xX4xX3xXexXdxXc8xX1bxX3xX4xX3fexX6xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xXbxX3xXexX29xX1bxX16xX17xX3xX2exX1bxX30xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4axXa9xX4axXabxX3xX5xX44xX3xX16xX1xdc2bxX20xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX19xX1xX4f1xX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xX5exX64xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX354xXbxX74xX3xXexX29xX1bxX16xX17xX3xXexX3ecxX20xX3xXexX1xX70xX71xX16xX17xX3xX20xX21xXdxX74xX3xX7xXdxXc8xX1bxX3xXexX1xXccxX104xX104xX104xX3xXexX29xXdxX35bxX16xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX70xX71xX16xX17xX3xXexX29xX7fxX16xX1xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xX19xX4f1xX4xX1xX3xX4xX3cxX1bxX3xXexX1xXccxX3xXexX29xX70xX243xX16xX17xX3xXexXdxXc8xX1bxX3xX5exX24cxX16xX17xX3xXexX29xX64xX16xX17xX3xX16xX70xX464xX4xX136xX3xXexd07dxX16xX17xX3xX4xX70xX243xX16xX17xX3xX2exX1bxX26cxX16xX17xX3xX37xX15xX74xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX1xXccxX3xX7xX26cxX16xX3xXbxX1xX271xX20xX74xX3xX16xX38xX20xX3xX37xX38xXexX3xXexX1xXccxX3xX1xXdxX1dxX1bxX3xXexXdxXc8xX1bxX3xX5exX24cxX16xX17xX74xX3xX19xX1xc318xX16xX17xX3xX3bxXccxX16xX1xX3xX1bxX1cxX3xXexX4f1xX16xX3xXexX1xX70xX71xX16xX17xX3xX1xXdxX354xX1bxX104xX3x83dcxX1bxX6xX3xX3bxX27axX74xX3xX16xX17xX70xX243xXdxX3xXexXdxXc8xX1bxX3xX5exX24cxX16xX17xX3xX3bxX70xX255xX4xX3xX5xX379xX6xX3xX4xX1xX3b5xX16xX74xX3xX7xX358xX3xX5exX284xX16xX17xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX26cxX16xX3xXbxX1xX271xX20xX3xXexX29xX64xX16xX17xX3xX16xX70xX464xX4xX3xX4xX27axX3xX4xX1xX290xXexX3xX5xX70xX255xX16xX17xX3xXexX30xXexX3xX15bxX464xXdxX3xX17xXdxX15xX3xX4xX26cxX3xXbxX1xX24cxX3xX1xX255xXbxX3xX15bxX44xX3xX1xXdxX35bxX1bxX74xX3xX3bxX15xX16xX1xX3xX17xXdxX15xX3xX3bxX375xX16xX17xX3xX15bxX33bxX3xX4xX1xX290xXexX3xX5xX70xX255xX16xX17xX3xX7xX26cxX16xX3xXbxX1xX271xX20xX74xX3xX1xX44xX16xX17xX3xX1xX27axX6xX74xX3xX5exXccxX4xX1xX3xX15bxX284xX74xX3xXexX29xXc8xX16xX3xX4xX71xX3xX7xX67xX3xX3bxX27axX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX19xX1xX4f1xX4xX1xX74xX3xX3bxXccxX16xX1xX3xX1xX70xX464xX16xX17xX3xX7xX358xX3xX5exX284xX16xX17xX3xX1xX44xX16xX17xX3xXadxXdxX354xXexX3xX4c4xX6xX20xX104xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xX64xX5exX1cxXaxX12xX3c2xX35bxX3xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xXexX25xXbxX3xXexX29xX1bxX16xX17xX3xX2exX1bxX30xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4axXa9xX4axXabxX3xXexX1xX379xX4xX3xX1xXdxX354xX16xX3xX4xX27axX3xX1xXdxX354xX1bxX3xX2exX1bxX26cxX74xX3xX66xX67xX3xX69xX6axX16xX17xX3xXexX1xX70xX71xX16xX17xX3xX3bxbdd9xX3xX4xX27axX3xX19xX1dxX3xX1xX64xX21xX4xX1xX3xX1xX70xX464xX16xX17xX3xX5ex10787xX16xX3xXexX1xX70xX71xX16xX17xX3xX16xX1xX3ecxX16xX3xXexX29xXc8xX16xX3xX3bxXccxX6xX3xX37xX44xX16xX3xXexXd4xX16xX1xX3xXexX1xX6xX20xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX64xX21xXexX3xX3bxX328xX16xX17xX3xX15bxX44xX3xX4xX1xX70xX71xX16xX17xX3xXexX29xX7fxX16xX1xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX136xX3xX1x8f76xX3xXexX29xX255xX3xXexX21xX64xX3xX3bxXdxX33bxX1bxX3xX19xXdxX354xX16xX3xXexX1xX1bxX25xX16xX3xXexXdxX354xX16xX3xX4xX1xX64xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX70xX71xX16xX17xX3xX16xX1xX3ecxX16xX3xXexX1xX379xX4xX3xX1xXdxX354xX16xX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xX3fexX3xXexX284xX4xX3xX1xX44xX16xX1xX3xX4xX1xX4f1xX16xX1xX3xX15bxX44xX3xX3bxX5dfxX16xX17xX3xX19xX4f1xX3xX1xX64xX21xXexX3xX3bxX328xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX10xX64xX3xX2exX1bxX1cxX3xX3bxXccxX16xX1xX3xX4xX3fexX6xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX1bxX25xXexX136xX3xX1xX70xX464xX16xX17xX3xX5exX7a9xX16xX3xXexX1xX379xX4xX3xX1xXdxX354xX16xX3xXexX1xX6axX16xX17xX3xX37xX15xX64xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xXexX29xXc8xX16xX3xX5exXccxX4xX1xX3xX15bxX284xX3xX4xX6axX16xX17xX3xX2exX1bxX30xX4xX3xX17xXdxX6xX104xX3xX3c2xX2f6xX16xX17xX3xXexX1xX243xXdxX74xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1xX255xXbxX3xX15bxX464xXdxX3xX69xX284xX4xX3xX641xX1bxX26cxX16xX3xX5xaf1bxX3xXexX1xXccxX3xXexX29xX70xX243xX16xX17xX74xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX1bxX1cxX354xX16xX74xX3xXexX1xX44xX16xX1xX74xX3xXexX1xXccxX3xX15bxX44xX3xX4xX15xX4xX3xX3bxX71xX16xX3xX15bxXccxX3xX4xX27axX3xX5xXdxXc8xX16xX3xX2exX1bxX6xX16xX3xXexX1xX10xX64xX3xX5ex7fdbxXdxX74xX3xX19xXdxX35bxX20xX3xXexX29xX6xX74xX3xX135xX358xX3xX5xX8f6xX3xX1xX44xX16xX17xX3xX1xX27axX6xX3xX19x12750xX20xX3xX4xX1xX290xXexX3xX5xX70xX255xX16xX17xX74xX3xX1xX44xX16xX17xX3xX19xX1xX6axX16xX17xX3xX29xX93bxX3xX16xX17xX1bxX2f6xX16xX3xX17xX30xX4xX3xX135xX1bxX290xXexX3xX135xX2e0xX74xX3xX1xX44xX16xX17xX3xX15bxXdxX3xXbxX1xX21xX20xX3xX7xX67xX3xX1xX267xX1bxX3xXexX29xX4f1xX3xXexX1bxX354xX74xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX44xX16xX1xX3xX15bxXdxX3xX15bxXdxX3xXbxX1xX21xX20xX3xX15bxX33bxX3xX1xX64xX21xXexX3xX3bxX328xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX1cxX1dxX16xX3xX20xX21xXdxX3xXexX1xX10xX64xX3xX2exX1bxX1cxX3xX3bxXccxX16xX1xX3xX4xX3fexX6xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX1bxX25xXexX74xX3xX3bxX35bxX3xX37xX26cxX64xX3xX3bxX26cxX20xX3xX2exX1bxX1cxX33bxX16xX3xX5xX255xXdxX3xX4xX3fexX6xX3xX16xX17xX70xX243xXdxX3xXexXdxXc8xX1bxX3xX5exX24cxX16xX17xX104xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb97xX1bxXexX1xX64xX29xXaxX12xX5bxX44xX3xX4c4xX1xX1bxX16xX17xX0xX48xXbxX12

Hà Nhung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới
2024-03-01 08:36:00

baophutho.vn Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Tam Nông đã khoác lên mình diện mạo mới với một sức sống mới. Đời sống vật chất, tinh thần...

Thước đo xây dựng nông thôn mới

Thước đo xây dựng nông thôn mới
2024-03-01 08:16:00

baophutho.vn Ngày 6/2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 153/QĐ-TTg công nhận huyện Tam Nông đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023. Những ngày...

Phụ nữ Hạ Hòa giúp nhau phát triển kinh tế

Phụ nữ Hạ Hòa giúp nhau phát triển kinh tế
2023-12-03 10:55:00

baophutho.vn Xác định việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua, các cấp...

Sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý

Sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý
2023-12-01 09:52:00

baophutho.vn Ngày 8/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 1416/QĐ-EVN về việc điều chỉnh giá mức giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá bán lẻ điện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long