Cập nhật:  GMT+7
4a3x2db9x6c7ax339dx35fax3279x38eex6c35x4b8cxX7x5e5ax426fx15b2x33c9x6fcfx60c3xX5x63adxXax3b72x2acbxX1x33d4xX3xXcxX1x3c9bxX3xX4x7019xX3x5241xX3x1cb4xX1cx84a1xX3x2cf1xX22xX3x3ce9xd83xX3x4d15x7fbxX28xX3xXex68b6xX22x8506xX3xX27xX28x4571xX3xXcxX35xXbxX3xX2x2f7axX3cxX3x531xX2fxX4xX3xX7x505fxX22xX3xX22x1269xXdxX3x3b32x2d76xXexX3xddbxXdx2804xXexX3x4daexX6xX20xX0x69e9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx62fxX35x18cax1fc4xXaxX12xX0xXdxX20xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xXexX1xX2bxX20xX4bxX3xX69xX1xXdxX69xX10xX3xXdx3de1xX10xX22xXexX10x1f19xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXax2d6bxXdxX69xXexX1x51b9xX3x4fd6xX3cxX3cxXbx109dx6d47xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9bxX3x1398x3a84xX9dxXbxXa1xXa2xXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX58xX58xX4xa1cxX4bxX6xX35xXbxX1xX2bxXexX1xX35xXbcxX27xX22xX58xX69xX10xX7x52d5xXexX35xXbxX58xX22xX10xX96xX7xX58x1d91xXd7xXacxXadxX58xX2xX2xX2xX69xX1exX2xX3cxXacxXadxX9dxX2xXexXadxX1exX1exX9dxX5xX9dx13dcxX4bxX6xX22xX1xXeexXexX10xXeexX20xX6xXexXeexXbxX1xX2bxXeexXexX1xX35xXbcx5494xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX1cxX22xX3xX24xX22xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX28xX3xXexX2fxX22xX31xX3xX27xX28xX35xX3xXcxX35xXbxX3xX2xX3cxX3cxX3xX3fxX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX22xX48xXdxX3xX4bxX4cxXexX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xXaxX3xX96xXdxX69xXexX1xX9xXaxX9dxX3cxX3cxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxXacxXadxX9dxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4c84xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX48xX3xX4xX1x58c1xX4xX3x83ddx11d9xX3xX5x3b07xX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xX3xX4x5c85xX22xX31xX3xX4bx2aedxX3x75a2xX2bxX6ax5784xXexX3xX3fx3bdfxX22xX1xX3xXa1x693bxX4xX3xX5xX4cxXbxX3xXcxX35xXbxX3xX2xX3cxX3cxX3x31cdxX1cxX22xX3xX24xX22xX3x1cd9xX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX27xX28xX3xXcxX35xXbxX3xX2xX3cxX3cxX3xX1c5xX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX1a3xX2bxX28xX3xXexX2fxX22xX31xX3xX22xX48xXdxX3xX4bxX4cxXexX3xX4x702exX6xX3x4293xXacxX3xXex759bxX22xX1x1fcbxX3xXexX1xX28xX22xX1xX3xXbxX1xX1a1xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xX3x2587xX5x4849xX22xX3xXexX1xX188xX3xX4fxX3xX22xX24xX20xX3xXd7xX3cxXd7xX2xX3x7882xX3xXd7xX3cxXd7xXd7x19cdxX3xXexX8cxX35xX22xX31xX3xX17dxX28xX22xX1xX3xXexX8cx4698xX22xX1xX3xXexX23axX20xX3xXcdxXdxX1a6xX20xX3xX2axX2bxX44xX22xX31xX3xX4bxX1afxX3xX4xX1afxX4xX3xX31xXdxX1afxX3xXexX8cxX1aaxX3x30d3xX20xX3xXexX1x6d8dxX4xX1fcxX3xX3fxX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xXbcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX35xX69xX6axXaxX12xX0xXdxX20xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX22xXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX96xXdxX69xXexX1xX9bxX3xX2xX3cxX3cxX3cxXbxXa1xXa2xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9bxX3xXacxXadxX9dxXbxXa1xXa2xXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX58xX58xX4xXbcxX4bxX6xX35xXbxX1xX2bxXexX1xX35xXbcxX27xX22xX58xX69xX10xX7xXcdxXexX35xXbxX58xX22xX10xX96xX7xX58xXd7xXd7xXacxXadxX58xX2xX2xX2xX69xX1exX2xX3cxXacxXadxX1exX3cxXexX9dxX1f5xXadxX1f5xX5xXadxXeexX2xXbcxX103xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX1cxX22xX3xX24xX22xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX28xX3xXexX2fxX22xX31xX3xX27xX28xX35xX3xXcxX35xXbxX3xX2xX3cxX3cxX3xX3fxX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX22xX48xXdxX3xX4bxX4cxXexX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xXaxX3xX96xXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX3cxX3cxX3cxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxXacxXadxX9dxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX35xX69xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX3fxX1cxX1fcxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX20xX1cxX22xX3xX24xX22xX3xX5xX28xX3xXcxX8cxX1afxX20xX3xX35xX20xX3xXcdxX1xX35xX3xX4xX1afxX3xX27xX28xX3xXexX1xX1aaxXexX3xX4xX1xX2bxX6xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3x12bfx8464xX22xX3xX3fx149dx197fxX4xX3xX4xX1xX19xX22xX3xX27xX28xX35xX3xXcxX35xXbxX3xX20xX1cxX22xX3xX24xX22xX3xX3fxX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xX3xX211xXd7xX3cxXd7xX2xX3xX225xX3xXd7xX3cxXd7xXd7xX22bxXbcxX3xX67xX1afxX22xX1xX3xXex6359xX3xX20xX4cxXexX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX27xX28xX3xXcdx5812xX35xX3xX5x5d33xX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xXcxX8cxX23axX3xX3fxX3c9xX3caxX4xX3xX4xX1xX19xX22xX3xX27xX28xX35xX3xXcxX35xXbxX3xX2xX3cxX3cxX3xX3fxX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX2axX2bxX28xX3xXexX2fxX22xX31xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xX3xX211xXd7xX3cxXd7xX2xX3xX225xX3xXd7xX3cxXd7xXd7xX22bxX3xXexX1xX10xX35xX3xX67x2289xX3xXexXdx8385xX2bxX3xX4xX1x1a86xX3xX4xX19cxX22xX31xX3xX4bxX1a1xX3xX31xXdxX1afxX3xXexX8cxX1aaxX3x7e02xX20xX3xXexX1xX261xX4xX1fcxX3xX3fxX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xXbcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX35xX69xX6axXaxX12xX0xXdxX20xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX22xXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX96xXdxX69xXexX1xX9bxX3xX2xX3cxX3cxX3cxXbxXa1xXa2xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9bxX3xXacxXadx4ab3xXbxXa1xXa2xXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX58xX58xX4xXbcxX4bxX6xX35xXbxX1xX2bxXexX1xX35xXbcxX27xX22xX58xX69xX10xX7xXcdxXexX35xXbxX58xX22xX10xX96xX7xX58xXd7xXd7xXacxXadxX58xX2xX2xX2xX69xX1exX2xX3cxX9dx4840xXd7xX2xXexX2xX1f5xX3cxX1exX5xX1f5xXeexX2xXd7xXbcxX103xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX20xX1cxX22xX3xX24xX22xX3xX27xX28xX3xX2axX2bxX28xX3xXexX2fxX22xX31xX3xX27xX28xX35xX3xXcxX35xXbxX3xX2xX3cxX3cxX3xX3fxX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX22xX48xXdxX3xX4bxX4cxXexX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xXaxX3xX96xXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX3cxX3cxX3cxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxXacxXadxX4ecxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX35xX69xX6axXaxX12xX87xX1afxX4xX3xX20xX1cxX22xX3xX24xX22xX1fcxX3xX3fxX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX4xX1f2xX6xX3xX3fxX1aaxX6xX3xXbxX1xX3c9xX3c5xX22xX31xX3xXexX1xX2bxX46dxX4xX3xX4xX1afxX4xX3xXcxX35xXbxX3xX3fxX3c9xX3caxX4xX3xX4xX19cxX22xX31xX3xX4bxX1a1xX1fcxX3xX31xXdx547cxXdxX3xXexX1xXdxX51xX2bxX3xXexX8cxX471xX22xX3xX4xX48xX22xX31xX3xXexX1xX19cxX22xX31xX3xXexXdxX22xX3xX3fxXdxX51xX22xX3xXex1551xX3xX4xX1f2xX6xX3xXcxX48xX3xX4xX1xX188xX4xX3xX18bxX18cxX3xX5xX18fxX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xX3xX211xX4fxXdxX10xXexXcdxXdxX22xX31xX7xX22bxX1fcxX3xXcxX35xXbxX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xX1fcxX3xXcxX48xX3xX4xX1xX188xX4xX3xX18bxX18cxX3xX5xX18fxX4xX3xX22xX31xX3c9x2d67xXdxX3xX4fxXdxX51xXexX3xXexX35xX28xX22xX3xX4xX213xX2bxX3xX211xX4fxXdxX10xXex3382xX35xX8cxX5xX69xX22bxX1fcxX3xXexX8cxX471xX22xX3xX4xX1afxX4xX3xXcdxX471xX22xX1xX3xXexX8cxX2bxX6ax53d6xX22xX3xXexX1xX19cxX22xX31xX3xXexX1xX2bxX46dxX4xX3xX1xX51xX3xXexX1xX1a1xX22xX31xX3xXcdxX18cxX3xX5xX18fxX4xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xX3xX27xX28xX3xXexX1xX19cxX22xX31xX3xX4bxX1afxX35xX3xX3fxX1a6xX22xX3xX3fxX1aaxX6xX3xXbxX1xX3c9xX3c5xX22xX31xXbcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX35xX69xX6axXaxX12xX4fxX690xX3xX27x3682xX22xX3xX3fxX690xX3xX22xX28xX6axX1fcxX3xX87xX1xX1f2xX3xXexX1aaxX4xX1xX3x5a54xX67xX54x39a0xX3xXexX1f9xX22xX1xX3xX31xXdxX6xX35xX3xX3c4x8538xX3xX4fxX24xX22xX3xX1xX1cxX6xX1fcxX3xXcxX1x2682xX3xXexX1xX6xX35xX3xX27xX28xX3xX704xX2bxX3xX5xX1aaxX4xX1xX3xX4xX1xX1f2xX3xXexX8cxX23axX1fcxX3xXbxX1xX1a1xXdxX3xX1xX3caxXbxX3xX27xX5f2xXdxX3xX3c4xX711xX3xXcxX1xX19cxX22xX31xX3xXexXdxX22xX3xX27xX28xX3xXcxX8cxX2bxX6axX690xX22xX3xXexX1xX19cxX22xX31xX1fcxX3xX3c4xX711xX3xX54xX19cxX22xX31xX3xX22xX31xX1xXdxX51xXbxX3xX27xX28xX3xX13xX1xX1afxXexX3xXexX8cxXdxX71exX22xX3xX22xX19cxX22xX31xX3xXexX1xX19cxX22xX1fcxX3xX1c5xX28xXdxX3xX13xX1xX1afxXexX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX27xX28xX3xXcxX8cxX2bxX6axX690xX22xX3xX1xX23axX22xX1xX3xXexX1f9xX22xX1xX1fcxX3xX67xX1afxX35xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX261xX4xX3xX1xXdxX51xX22xX3xXexX2bxX6axX471xX22xX3xXexX8cxX2bxX6axX690xX22xX1fcxX3xX31xXdxX5f2xXdxX3xXexX1xXdxX51xX2bxX1fcxX3xX2axX2bxX44xX22xX31xX3xX4bxX1afxX3xX4xX1afxX4xX3xX31xXdxX1afxX3xXexX8cxX1aaxX3xX25cxX20xX3xXexX1xX261xX4xX1fcxX3xX3fxX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX4xX1f2xX6xX3xXexX1f9xX22xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX3fxX3c9xX3caxX4xX3xX4xX19cxX22xX31xX3xX22xX1xX4cxX22xX3xXexX1xX10xX35xX3xX67xX46dxX3xXexXdxX471xX2bxX3xX4xX1xX476xX3xX4xX19cxX22xX31xX3xX4bxX1a1xX3xX31xXdxX1afxX3xXexX8cxX1aaxX3xX488xX20xX3xXexX1xX261xX4xX1fcxX3xX3fxX2fxX4xX3xX7xX44xX22xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX54xX6xX20xX3xX22xX24xX20xX3xXd7xX3cxXd7xXd7xXbcxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5987xX2bxXexX1xX35xX8cxXaxX12xX4fxX24xX22xX3x26edxX6xX22xX31xX0xX58xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đậm đà thịt thính Mỹ Lung

Đậm đà thịt thính Mỹ Lung
2023-01-27 08:30:00

baophutho.vn Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, các gia đình đều sắp mâm cỗ với những món ăn đặc trưng như gà luộc, nem rán, chả nướng, giò, thịt...

Độc đáo nếp Quạ đen

Độc đáo nếp Quạ đen
2023-01-25 08:02:00

baophutho.vn Về huyện Thanh Sơn vào thời điểm cuối năm, nhất là vào giai đoạn thu hoạch luá nếp Quạ đen trĩu hạt, sây bông dễ dàng nhận thấy nếp Quạ đen đã...

Độc đáo ẩm thực Đất Tổ

Độc đáo ẩm thực Đất Tổ
2021-04-21 06:07:48

PTĐT - Phú Thọ - Đất Tổ không chỉ là nơi lưu giữ những huyền tích thiêng liêng về truyền thuyết Hùng Vương, Mẫu Âu Cơ mà còn là vùng trung du nổi tiếng với ẩm thực độc đáo, đẹp...

Đêm ở phố ẩm thực

Đêm ở phố ẩm thực
2021-01-18 21:18:30

PTĐT - Phố ẩm thực Nguyễn Du (phường Nông Trang) và Tiên Dung (phường Tiên Cát) là hai khu phố sầm uất, náo nhiệt của thành phố Việt Trì. Ra đời nhằm phục vụ nhu cầu của người...

Mùa củ ấu trên đất Quân Khê

Mùa củ ấu trên đất Quân Khê
2020-11-15 09:00:44

PTĐT - Không phải sơn hào hải vị, củ ấu sừng trâu với vỏ ngoài đen nâu, bên trong trắng nõn được biết đến như một món ăn vặt đậm chất thôn quê dân dã với mùi thơm trong trẻo,...

Về thị xã Phú Thọ thưởng thức bánh tai

Về thị xã Phú Thọ thưởng thức bánh tai
2020-05-10 07:44:21

PTĐT - Thị xã Phú Thọ với bề dày lịch sử truyền thống lâu đời cùng nét văn hóa ẩm thực đa dạng được ví như chiếc cúc áo vàng đính trên dải lụa ven sông Thao ...

Bánh sắn – món quà quê

Bánh sắn – món quà quê
2020-04-17 16:08:24

PTĐT - Bánh sắn là món quà quê với hương vị dân dã, khơi gợi ký ức tuổi thơ của nhiều người con Đất Tổ. Bánh sắn có thể làm từ bột củ sắn tươi hoặc bột sắn khô. Hầu hết người...

Đậm đà hương vị thịt chua

Đậm đà hương vị thịt chua
2020-01-20 08:06:46

PTĐT - Xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn nơi tập trung khá đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống nên vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo cả trong lối sinh hoạt thường ngày, phong...

Hội thi nấu ăn hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam

Hội thi nấu ăn hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam
2019-06-27 14:14:15

PTĐT - Ngày 27-6, huyện Thanh Sơn tổ chức hội thi nấu ăn hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Bữa cơm gia đình - Bản sắc văn hóa dân tộc Mường”, hướng tới đề án...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long