Cập nhật: 14/06/2022 10:06 GMT+7
f62dx1603fx142ebx1085fx1695bx107c1x1769dx17955x11852xX7x134bex1646dx15584x15819xfc2ax129a3xX5x12c73xXax16ea8xXcxX1x1790fx12548x16669xX3x14dc7x17785x105e0xX3xXbxX1x15bd8x13f3cxX16xX17xX3xXexX1x132f3xX4xX3xXexX1x1787exX3x11b69xX1bx16bd8xX16xX3x180acx142d9xX3xX19xXdx15a6axX16xX3xXbxX1xX1axXbxX3xXbxX1x1247bxX16xX17xX3xX16xX17x1162exX6xX3xXex16165xXdxX3xXbxX1xX2fx142e1xX3xX5xX47xX6xX3xX2dx12a83xX1bxX3xX4xX1xXdx10f59xX51xX3xX2dxX1bxX2fxXexX3xXexX33xXdxX3xX7xX58xX16xX3x17685x182fdxX6xX3xX51xX2fxX16xX17xX3x151bex160c6xX3xX1xX4bxXdxX0x13ee8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1583fxX1bx189acx1460exXaxX12xX0xXdxX51xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8fxXexX1xX6fxX51xX19xX3xX8fxX1xXdxX8fxX10xX3xXdx114d4xX10xX16xXexX10x117ddxXaxX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXax175ddxXdxX8fxXexX1x144f5xX3x149d7x18088x171b7xXbxX77x17539xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXc1xX3x150c1x1704cx15957xXbxX77xXc8xXaxX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX7exX7exX4x16eeaxX19xX6xX1bxXbxX1xX6fxXexX1xX1bxXe2xX32xX16xX7exX8fxX10xX7x1316exXexX1bxXbxX7exX16xX10xXbcxX7xX7ex16875xXfdxXfdx17a6cxX7exX2xX2xX2xX8fxXc4xXfdxX2xX2xXc3xXfdxX100xXexXd4xXd4xXc5xX2xX5xXc5x10951xX5xX6fxX6xX114xX8fxX6xX1bxX114xX4xX1bxX16xX17xX114xX16xX17xX1xX10xX2xXe2x14fccxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1bxX2fxX16xX3xX32xX33xX3xX19xXdxX37xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX3xXbxX1xX41xX16xX17xX3xX16xX17xX47xX6xX3xXexX4bxXdxX3xXbxX1xX2fxX51xX3xX5xX47xX6xX3xX2dxX58xX1bxX3xX4xX1xXdxX5exX51xX3xX2dxX1bxX2fxXexX3xXexX33xXdxX3xX7xX58xX16xX3xX6exX6fxX6xX3xX51xX2fxX16xX17xX3xX77xX78xX3xX1xX4bxXdxXaxX3xXbcxXdxX8fxXexX1xX9xXaxXc3xXc4xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXd2xXd3xXd4xXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1187axX10xX6xX8fxXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1bxX2fxX16xX3xX32xX33xX3xX19xXdxX37xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX3xXbxX1xX41xX16xX17xX3xX16xX17xX47xX6xX3xXexX4bxXdxX3xXbxX1xX2fxX51xX3xX5xX47xX6xX3xX2dxX58xX1bxX3xX4xX1xXdxX5exX51xX3xX2dxX1bxX2fxXexX3xXexX33xXdxX3xX7xX58xX16xX3xX6exX6fxX6xX3xX51xX2fxX16xX17xX3xX77xX78xX3xX1xX4bxXdxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX1bxX8fxX90xXaxX12xX0xXdxX51xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXadxX10xX16xXexX10xXb2xXaxX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxXbcxXdxX8fxXexX1xXc1xX3xX2xXc5xXc5xXc5xXbxX77xXc8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXc1xX3xX100xXc4xXd4xXd2xXbxX77xXc8xXaxX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX7exX7exX4xXe2xX19xX6xX1bxXbxX1xX6fxXexX1xX1bxXe2xX32xX16xX7exX8fxX10xX7xXf3xXexX1bxXbxX7exX16xX10xXbcxX7xX7exXfdxXfdxXfdxX100xX7exX2xX2xX2xX8fxXc4xXfdxX2xX2xXc3xXd2x12c35xXexX2bbxXc4xXfdxXc3xX5xXfdxX114xX5xX6fxX6xX114xX8fxX6xX1bxX114xX4xX1bxX16xX17xX114xX16xX17xX1xX10xXe2xX128xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xXbxX1xX1fxX20xX16xX17xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX1bxX2fxX16xX3xX32xX33xX3xX19xXdxX37xX16xX3xXbxX1xX1axXbxX3xXbxX1xX41xX16xX17xX3xX16xX17xX47xX6xX3xXexX4bxXdxX3xXbxX1xX2fxX51xX3xX5xX47xX6xX3xX2dxX58xX1bxX3xX4xX1xXdxX5exX51xX3xX2dxX1bxX2fxXexX3xXexX33xXdxX3xX7xX58xX16xX3xX6exX6fxX6xX3xX51xX2fxX16xX17xX3xX77xX78xX3xX1xX4bxXdxXaxX3xXbcxXdxX8fxXexX1xX9xXaxX2xXc5xXc5xXc5xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX100xXc4xXd4xXd2xXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12


Các tin đã đưa

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long