Cập nhật: 28/02/2019 14:51 GMT+7
3ac3x3ea1xc89exec08x63c3x7660xc025x9588xcd00xX7xae14x649ax5192x5008x8383xb029xX5xb080xXax3ae8xe7d1x3c4exX6xX3xX4xX1x3d90x5543xX3xXexdd95xX3xX4xX1x816dxX4xX3x9ea3x4ea5x92d3xX3x7712xXdx3fa6xX3xXexb597xXdxX3xX7x5dcaxX1axX0xb000xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb960xX10xX6x48bcxXaxX12xbcf4x8b67xX1axX1xX3xX28x6838xXdx7769xX3x9ea6xX2axX4xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xb4fbxX2axX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX4xX1xX26x8193x75d4xX1axX3xX1axX28xX1xXdx6e5fxXbx58d6xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa021x6c41xX46xX6exXaxX12xX53x7111xX1axX3xX4xX21xX3xX13xX26xefabxXexX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX1axX28xX2dxX6exX3xX2x531fxX34xX2xX2xX34xb549x3df7xX2xXb0xX78xX0xX34xXbxX12xX53xX8fxX1axX3xX4xX21xX3x4827xX26xX6ex7aacxXexX3xX24x7d7exX1axX1xX3xXexXccxX4xX1xX3xXexX1xX26xX3xXexX6xX1axX28xX3xdc56xX97xXex45a8xX3xXbxX1x678fx3dc3xX1axX28xX3xXexXdxX76xX1axX3xXdexXdxX3xXbxX1x8dd0xa104xX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX4xX1xX4axX1axX1xX3xX7x79d8xX3x40e7x49bcxX2xX34xXc5x7e46x85f3xc824xX88xc170xc9dbxX3xX1axX28xX2dxX6exX3xXb5xXb0xX34xXb6xXb5xX34xXb5xXb6xX2xX106xX3xX4x7b24xX6xX3xX53xX1xX122xX3xXexXccxX4xX1xX3xX10cxX88xX10exX10fxX3xXexb46cxX1axX1xX3xc495xX1xe5f5xX3xXcxX1xX19xX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX53xdf70xX1axX28xX3xX6xX1axX3xXexX1xXccxX3x3fc9xabf4xX3xX138xX1xX13axX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX156xX1axX28xX3xX5fxX2axX89xXe1xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX1axX1xXe5xX3xX7xX6xX26xX51xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX2xX78xX3xXcxX6fxX1axXe1xX3xX24xXccxX6xX3xX4xX1xX134xX3xX24xXe6xX1axX3xXdexXccxX3xX4x76b8xX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX51xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX2xX78xX2xX78xX3xXcxX6fxX1axX3xX24xXe6xX1axX3xXdexXccxX51xX3xX53xX156xX1axX28xX3xX6xX1axX3xXexX1xXccxX3xX161xX162xX3xX138xX1xX13axX3xXcxX1xX19xXe1xX3xXexX134xX1axX1xX3xX138xX1xX13axX3xXcxX1xX19xX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX2xX78xXb5xX78xX3xX10axXccxX6xX3xX4xX1xX134xX51xX3xd6eexX103xX3xXb0xXb0xX3xXbxX1xX103xX3xX88xXf4xX4xX1xX3xX10axe1cbxX1axX28xXe1xX3xXbxX1xXe5x885exX1axX28xX3xe7a0xX26xX3xX53xXe6xXe1xX3xXexX1xXccxX3xX161xX162xX3xX138xX1xX13axX3xXcxX1xX19xXe1xX3xXexX134xX1axX1xX3xX138xX1xX13axX3xXcxX1xX19xX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xXb5xX78xX3xXcxX1xX156xX1axX28xX3xXexXdxX1axX3xXdexc046xX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX5fxX2axX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX51xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xXb5xX78xX2xX78xX3xXcxX6fxX1axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX51xX3xda19xX10xX3xX156xX3xXexX156xX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xXb5xX78xXb5xX78xX3xX24dxX103xX3xX5xXe5xe6fcxX1axX28xX51xX3xXb6xX2xX3xX4xX1xXdxXc8xX4xX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xXb5xX78xXb5xX78xX3xX53xX1xX25xXexX3xX5xXe5xX314xX1axX28xXe1xX3xXex8f24xX1axX1xX3xXexa9edxXf4xX1axX28xX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX51xX3xX53xX1xXdxX3xXexXdxXc8xXexX3xXexXf4xXdxX3xX49xXc8xXexX3xX5xX26xX97xX1axX3xX24xXccxX1axX1xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX7xX103xX3xXb6xX2xX34xX49xX13xX10bxX10ax520exXcxX24dxX3xX1axX28xX2dxX6exX3xX2xXb6xX34xXb6xX2xX34xXb5xXb6xX2xX106xX3xX4xX122xX6xX3xX43xa1dcxXdxX3xX24xefeexX1axX28xX3xX24xXccxX1axX1xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xXexX6xX1axX28xX3xXdexX97xXexXe1xX3xXbxX1xXe5xXe6xX1axX28xX3xXexXdxX76xX1axX3xXdexXdxX3xXbxX1xXf4xXf5xX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX4xX1xX4axX1axX1xX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX105xX78xX3xX38dxXdxX2axX3x5439xX1x4e31xXdxX3xX24xXdxe368xXf5xX51xX3xXb5xX105xX106xX78xXb5xXb6xXb6xX78xXb6xXb6xXb6xX3xX24xX3aaxX1axX28xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX88xX25dxX1axX28xX3xX4xX1x4afaxX51xX3xX43xX6xXdxX3xXexX34exX8fxXf5xX3xX5fxX6xX3xXf5xXe5xXe6xXdxX3xX4xX1xX4axX1axX3xXexX34exXdxX76xX26xX3xX1xX6xXdxX3xXexX34exX8fxXf5xX3xX1axX28xX1xX349xX1axX3xX24xX3aaxX1axX28xX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12x5ba5xX78xX3xXcxXdxX6fxX26xX3xX4xX1xX4axX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX5fxX6xX89xX3xX28xX3aaxXf5xX51xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX483xX78xX2xX78xX3xX10exX8fxX1axX28xX3xX5xX14xX4xXe1xX3xX404xXdxX1axX1xX3xX1axX28xX1xXdxX76xXf5xX3xXdexX2dxX3xX26xX6exX3xXexX4axX1axX3xX4xX122xX6xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX51xX3xX13xX2dxX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX24xXe5xX314xX4xX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX5xX97xXbxX3xXexX1xX10xX89xX3xX24xX13axX1axX28xX3x5b7fxX26xX6exX3xX24xXccxX1axX1xX3xX4xX122xX6xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX26xX97xXexXe1xX3xX24xX162xX3xX24xX8fxX1axX28xX3xX404xe128xX3xX1xX89xXf4xXexX3xX24xX3a6xX1axX28xX3xXdex4cf6xXdxX3xX24dxX406xX3xXexXe5xX3xXbxX1xX2axXbxXe1xX3xX4xX1cdxX3xX24xd34axX6exX3xX24xX122xX3xX5fxX31xX1axX3xX7xX6xX89xX3xX4xX1xX21xX1axX28xX3xXexX1xX14xX4xX3xX4xX1xX21xX1axX28xX3xX4xX1xX134xX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX1axX28xX1xX2b0xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axXe1xX3xXcxX1x8f67xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXdexXdxX6fxX1axX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX483xX78xXb5xX78xX3xX53xXe6xX3xX7xX406xX3xXdexX97xXexX3xX4xX1xX25xXexX51xX3xX53xX1cdxX3xXexX34exc601xX3xX7xX406xXe1xX3xX24xXccxX6xX3xX4xX1xX134xX3xX34exf25exX3xX34exX2dxX1axX28xXe1xX3xX4xX1cdxX3xXexX34exX6xX1axX28xX3xXexX1xXdxXc8xXexX3xX5fxXccxX3xX4xX57cxX1axX3xXexX1xXdxXc8xXexX3xX5fxX31xX89xX3xX24xX31xXf5xX3xX4xX1xX89xX3xXdexXdxX76xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX24xX103xXdxX3xXdexX569xXdxX3xX5xX89xXf4xXdxX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX483xX78xX105xX78xX3xX53xX1cdxX3xXbxX1xXe5xXe6xX1axX28xX3xX2axX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX404xX1xX31xX3xXexX1xXdxXe1xX3xX1xXdxX76xX26xX3xX53bxX26xX31xX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX483xX78xX483xX78xX3xXcxX1x7e73xX3xX5xX6xX89xX3xX46xXccxX4xX1xX3xXdexX5f2xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axXe1xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX4axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xXbxX1xX6b8xX3xX1xX314xXbxX3xXdexX569xXdxX3xX53bxX26xX6exX3xX24xXccxX1axX1xX3xX4xX122xX6xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX26xX97xXexX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX483xX78xee54xX78xX3xX13xX2dxX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5fxX2axX1axX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xX4xX1xX26xX6exX6fxX1axX3xX1axX28xX1xXdxX76xXbxX3xXexX34exX6fxX1axX3xX24xXccxX6xX3xX5fxX2dxX1axX3xXexX134xX1axX1xX3xXdexX2dxX3xX4xX1cdxX3xXexX6fxX1axX3xXexX34exX89xX1axX28xX3xX46xX6xX1axX1xX3xX7xX2axX4xX1xX3xX4xX2axX4xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX46xX89xX3xX88xX3a6xX3xXcxXe5xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX4xX156xX1axX28xX3xX5fxX103xX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX483xX78xXb0xX78xX3xX43xX3aaxX3xX7xXe6xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX55cxX51xX3xX88xX31xX1axX3xX7xX6xX89xX3xX4xX1xX21xX1axX28xX3xXexX1xX14xX4xX3xX24xX8fxX1axX28xX3xX404xX55cxX3xX404xXdxX1axX1xX3xX46xX89xX6xX1axX1xXe1xX3xX38dxXdxX25xX6exX3xX4xX1xX21xX1axX28xX3xX1axX1xX97xX1axX3xX24xX57cxX26xX3xXexXe5xX3xX1xX89xa139xX4xX3xXc5xX26xX6exXc8xXexX3xX24xXccxX1axX1xX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX5xX97xXbxX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX721xX78xX3xXcxX1xX265xXdxX3xX28xXdxX6xX1axXe1xX3xX24xXccxX6xX3xX24xXdxX40bxXf5xX3xX1axX3a6xXbxX3xX1xX3aaxX3xX7xXe6xX3xX24xX8fxX1axX28xX3xX404xX55cxX3xXexX1xX6xXf5xX3xX28xXdxX6xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX51xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX721xX78xX2xX78xX3xXcxX1xX265xXdxX3xX28xXdxX6xX1axX3xX1axX1xX97xX1axX3xX1xX3aaxX3xX7xXe6xX51xX3xXb6xX105xX3xX1axX28xX2dxX6exX3xX5xX2dxXf5xX3xXdexXdxX76xX4xX3xX404xX40bxX3xXexcadcxX3xX1axX28xX2dxX6exX3xX5fxX6xX1axX3xX1xX2dxX1axX1xX3xXexX1xX156xX1axX28xX3xX5fxX2axX89xX3xXdexX2b0xX3xXdexXdxX76xX4xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX1axX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3x6c43xXcxX34exX89xX1axX28xX3xX28xXdxX265xX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX4xX1xX4axX1axX1x8420xX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX43xX3aaxX3xX7xXe6xX3xX1axX3a6xXbxX3xXexX34exX14xX4xX3xXexXdxXc8xXbxX3xX1xX89xX810xX4xX3xX28xX4fxXdxX3xXexX1xX10xX89xX3xX24xXe5xX265xX1axX28xX3xX5fxXe5xX26xX3xX24xXdxX76xX1axX3xX907xX43xX3aaxX3xX7xXe6xX3xX28xX4fxXdxX3xXexX1xX10xX89xX3xX24xXe5xX265xX1axX28xX3xX5fxXe5xX26xX3xX24xXdxX76xX1axX3xX24xXe5xX314xX4xX3xXexX4axX1axX1xX3xXexX1xX10xX89xX3xX46xX25xX26xX3xX5fxXe5xX26xX3xX24xXdxX76xX1axX3xXexX34exXe5xX569xX4xX3xX2x7b78xX3xX28xXdxX265xX3xX4xX122xX6xX3xX1axX28xX2dxX6exX3xX404xXc8xXexX3xXexX1xX13axX4xX3xXexX1xX156xX1axX28xX3xX5fxX2axX89xX91cxX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX721xX78xXb5xX78xX3xX10axXccxX6xX3xX24xXdxX40bxXf5xX3xX1axX3a6xXbxX3xX1xX3aaxX3xX7xXe6xX51xX3xXcxXf4xXdxX3xXf5xX5f2xX4xX3xX2xX3xXcxX1xX156xX1axX28xX3xX5fxX2axX89xX3xX1axX2dxX6exX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX89xX46xX6exXaxX12xX53xX156xX1axX28xX3xX6xX1axX3xXexX1xXccxX3xX161xX162xX3xX138xX1xX13axX3xXcxX1xX19xX3xXexX1xX156xX1axX28xX3xX5fxX2axX89xX3xX24xX40bxX3xX4xX2axX4xX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xX28xXdxX2axX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX1axX3xX5fxXdxXc8xXexX3xXdexX2dxX3xX24xX8fxX1axX28xX3xX404xX55cxX78xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX12


Các tin đã đưa

Mattana khai trương cửa hàng mới tại Phú Thọ

Mattana khai trương cửa hàng mới tại Phú Thọ
2018-06-15 14:54:42

PTĐT- Để đáp ứng nhu cầu mua sắm thời trang ngày càng lớn của người dân thành phố Việt Trì nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung, ngày 15-6, Mattana – nhãn hàng thời trang của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long