Cập nhật:  GMT+7
b452x1165ex11ae3xd5ffxb896x1347bxef40x12d37xd9c4xX7xcc2ex13cafx10f96xef93xb76dx1424cxX5xe8bexXaxf731xebfexe3c7x10c63xXcxd4e3xf9a7xc5bcx10ac6x13d4bxbce0x11d9dxX3x14122xe177xefc0xX3xXcxX20xf89cxX3xXcxX20x141a9xX1cx1398axX3xX1axe4b4xX18xX3xXcx127dbxd1f6xdeb5xX1cxX3x13585xdea7xX1cxX2bxX3xX17xX2exX1cxX3xX1axcbc7xX3xXcxX20xX2exX1cxX2bxX3x11705xX3x12f53xX3xX1cxf94dxX19xX3xffabxedd3xX51xeffbxX0xc2c6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ax11163x11b30x11994xXaxX12xX0xXdxe624xffeexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX10xd0ccxXexX10xb4cdxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXax11729xXdxX67xXexX1xf41exX3xf811x129ecxX52xXbx12924xd014xX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX8cxX3xX51xec4bx114edxXbxX92xX93xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX56xX56xX4xdd90xdd40xX6xX66xXbxX1xd315xXexX1xX66xXadx1211fxX7axX56xX67xX10xX7x14487xXexX66xXbxX56xX7axX10xX87xX7xX56xX51xX54xX2xX8fxX56xX2xX2xX2xX67x134efxX52xX8exX8fxX49xX2xXd1xXexX54xX9fxXd1xX8exX5xX9fxd0a5xXdxX6dxX6xX6exX10xX52xX52xX2xXadxf040xXbxX6exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX17xX18xX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXcxX20xX25xX3xXcxX20xX29xX1cxX2bxX3xX1axX2exX18xX3xXcxX32xX33xX34xX1cxX3xX37xX38xX1cxX2bxX3xX17xX2exX1cxX3xX1axX41xX3xXcxX20xX2exX1cxX2bxX3xX49xX3xX4bxX3xX1cxX4exX19xX3xX51xX52xX51xX54xXaxX3xX87xXdxX67xXexX1xX9xXaxX8exX8fxX52xXaxX3xX1xX10xXdxX6exX1xXexX9xXaxX51xX9exX9fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6xX67xXaxX12xX13xXdxX10xXexX4xX66xX6dxXaexX6xX7axXbexX3xX1fxX1xc196xX3xXcxX1xdd30xX3xX4xebb3xX7axX3xXexXb3xX68xc25axX7axX3xX67x12a3bxX7axX6exX3xX4x13c44xX7axX3xXaex12ff0xX3xX5xfdfaxX6dxX3xXb8xXdxc812xX4xX3xXex1251fxXdxX3xX17xX1xXdxX3xX7axX1xX18bxX7axX1xX3xXb8xX192xX3xX4xX18bxX4xX3xX1fxX1xb8daxX7axX6exX3xX6exXdxX6xX66xX3xX67x10a06xX4xX1xX3xXexX7dx1454cxX7axX3x11935xX1bbxX6xX3xXaexX192xX7axX3xXexc6e8xX7axX1xX3xX1fxX1xX175xX3xXcxX1xX179xcf6fxX3xX4xX186xX3xXexX1xX182xX3xX7axX1x12430xX3xX7xX6xXb3xX8cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX14xX56xX3xX17xX1xX1cdxX3xXexXdxX1c1xXb3xX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX8cxX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xd43cxX3xXcxXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX3xXex1146cxXbxX3xXexX7dxXb3xX7axX6exX3xd691xX17xX18bxX7axX3xXaexX18fxX3xX4xX1xX1e3xX6xX3xX4xf220xX3xXbexXdxX7axX1xX3xX7axX6exX1xXdxX197xX6dxX1d8xX3xX7xXdxX7axX1xX3xXb8xXdxX1c1xX7axX3xX6dx14500xXdxX3xX7dxX6xX3xXexX7dxX1e3xfba2xX7axX6ex1175dxX8cxX3xX52xX2xX3xX4xX18bxX7axX3xXaexX18fxX3xXbexX1xX18bxX4xX1xX3xX1xX192xX7axX6exX1d8xX3xX52xX2xX3xX6exXdxX6xX66xX3xX67xX1bbxX4xX1xX3xXb8xXdxX1c1xX7axX1d8xX3xX52xX2xX3xX4xX1xXb3xX68xX1c1xX7axX3xXb8xXdxX1c1xX7axX3xXexXdxX7axX3xX1xX179xX4xX23bxX3xXcxXb3xX68xX182xX7axX3xX4xX18bxX7axX3xXaexX18fxX3xX4xX260xX3xXbexXdxX7axX1xX3xX7axX6exX1xXdxX197xX6dxX8cxX3xX52xX2xX3xX4xX18bxX7axX3xXaexX18fxX3xXbexX1xX18bxX4xX1xX3xX1xX192xX7axX6exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX14xX14xX56xX3xXcxXdxX1c1xXb3xX3xX4xX1xXb3x11671xX7axX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX1d8xX3xX7axX18fxXbxX3xX1xd173xX3xX7xb967xX8cxX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xe4cbxX7axX6exX3xXb8xXdxX1c1xX7axX3xX92xX10xX6dxX3xXexX1xed00xX7axX6exX3xXexXdxX7axX1d8xX3xXexX1xf888xX4xX3xX1xXdxX197xX7axX3xX1c4x1158cxX7axX6exX3xXbex132b7xX3xXexX192xXdxX3xXbexX1xX66xf95exX7axX1d8xX3xXexX19bxX66xX3xXb8xX192xX3xX7axX18fxXbxX3xX1xX338xX3xX7xX33bxX3xXexX7dxX375xX4xX3xXexXb3xX68xf335xX7axX3xXexX7dxX1c1xX7axX3xXexX7dxX6xX7axX6exX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX3xX4xbfeaxX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX66xX6dxXaexX6xX7axXbexX8cxX3xX1xXexXexXbxX7xX8cxX56xX56xXexXb3xX68xX10xX7axX67xXb3xX7axX6exXadxXb8xXdxX10xXexX4xX66xX6dxXaexX6xX7axXbexXadxX4xX66xX6dxXadxXb8xX7axX56xX35bxX7axX6exX3xXb8xXdxX1c1xX7axX3xXex10103xX6dxX3xXbexXdxX3a9xX6dxX3xXb8xX1bbxX3xXexX7dxf0cbxX3xX6dxX66xX7axX6exX3xX6dxXb3xe8d0xX7axX3xf6e5xX7axX6exX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xXexX1xX10xX66xX3xX4x12a65xXb3xX3xXexX7dxX175xX4xX3xXexd021xX3xXbexX1xX260xX6xX3xe02fxXcxX1c1xX7axX3xX4xX1xXdxX3xX7axX1xX18bxX7axX1xcc67xX3xX1xX66xf548xX4xX56xXb8xX192xX3xX43bxXb8xX1bbxX3xXexX7dxX40fxX3xX4xX36axX7axX6exX3xXb8xXdxX197xX4xX449xX1d8xX3xX1c4xX182xX3xXexXdxX3a9xX7axX3xX1xX192xX7axX1xX3xX7axX18fxXbxX3xX1xX338xX3xX7xX33bxXadxX3xX35bxX7axX6exX3xXb8xXdxX1c1xX7axX3xX4xX17cxX7axX3xXbexX1xX6xXdxX3xXaexX18bxX66xX3xX4xX18bxX4xX3xXexX1xX36axX7axX6exX3xXexXdxX7axX3xXaexebcexXexX3xXaexXb3xX18fxX4xX3xXb8xX192xX3xX1c4xX40fxX7axX1xX3xXbex120aexX6dxX3xXaexX38cxX7axX3xX7xX4xX6xX7axX3xX4xX3c3xX6xX3xX1xX338xX3xX7xX33bxX3xX4xX1xX41bxX7axX6exX3xX6dxXdxX7axX1xX3xXbexX1xX38cxX3xX7axX37exX7axX6exX3xX1c4xX18bxXbxX3xX41bxX7axX6exX3xX1c4xX418xXdxX3xX4xX1xXdxX3a9xXb3xX3xXb8xX27axXdxX3xXexXdxX1c1xXb3xX3xX4xX1xXb3xX324xX7axX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX3xX1c4xX182xX3xXexX1xXb3xX249xX7axX3xXexXdxX197xX7axX3xX4xX1xX66xX3xXb8xXdxX197xX4xX3xX7dxX192xX3xX7xX66xX18bxXexX1d8xX3xX1c4xX18bxX7axX1xX3xX6exXdxX18bxX3xX1xX338xX3xX7xX33bxXadxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX14xX14xX14xX56xX3xXcxX1xX283xXdxX3xX6exXdxX6xX7axX1d8xX3xX1xX402xX7axX1xX3xXexX1xX41bxX4xX3xX7axX1xX249xX7axX3xX1xX338xX3xX7xX33bxX8cxX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX23bxX3xdfe6xX418xXdxX3xXb8xX27axXdxX3xX1c4x10a58xXexX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX3xXexX249xXbxX3xXexX7dxXb3xX7axX6exX8cxX3xX1cxX1xX249xX7axX3xX1xX338xX3xX7xX33bxX3xXexX7dxX375xX4xX3xXexXb3xX68xX3a9xX7axX3xXexX434xX3xX2xX49xX56xX52xX49xX56xX51xX52xX51xX54xX3xX1c4xX3a9xX7axX3xX51xX49xX1xX3xX7axX6exX192xX68xX3xX51xX8exX56xX52xX49xX56xX51xX52xX51xX54xXadxX23bxX3xX59cxX418xXdxX3xXb8xX27axXdxX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX3xX4xX18bxX7axX3xXaexX18fxX3xX4xX260xX3xXbexXdxX7axX1xX3xX7axX6exX1xXdxX197xX6dxX8cxX3xXcxX1xX375xX4xX3xX1xXdxX197xX7axX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX3xX5xXdxX1c1xX7axX3xXexX186xX4xX3xX1c4xX3a9xX7axX3xXbexX1xXdxX3xX1c4xX3c3xX3xX4xX1xX1cdxX3xXexXdxX1c1xXb3xX93xX3xX1xX402xX7axX1xX3xXexX1xX41bxX4xX3xX7axX1xX249xX7axX3xX1xX338xX3xX7xX33bxX3xXexX7dxX375xX4xX3xXexXdxX3a9xXbxX56xXexX7dxX375xX4xX3xXexXb3xX68xX3a9xX7axX3xXb8xX192xX3xXexX1xXdxX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xXaexc485xX7axX6exX3xX1xX402xX7axX1xX3xXexX1xX41bxX4xX3xXbxX1xf3cexX7axX6exX3xXb8xX42bxX7axX3xXexX7dxX375xX4xX3xXexXdxX3a9xXbxX3xX1c4xX418xXdxX3xXb8xX27axXdxX3xX4xX18bxX4xX3xX1xX338xX3xX7xX33bxX3xX1c4xX3c3xX3xX1c4xXdx10ac9xXb3xX3xXbexXdxX197xX7axXadxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX14xX13xX56xX3x10259xX1e3xXb3xX3xX383xX8cxX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX13xXdxX10xXexX4xX66xX6dxXaexX6xX7axXbexX3xX1fxX1xX175xX3xXcxX1xX179xX3xX4xX1xX1cdxX3xX7axX1xX249xX7axX3xX1xX338xX3xX7xX33bxX3xX41bxX7axX6exX3xXb8xXdxX1c1xX7axX3xXexX418xXexX3xX7axX6exX1xXdxX197xXbxX3xX59cxX19bxXdxX3xX1xX179xX4xX3xX1xX197xX3xXexX249xXbxX3xXexX7dxXb3xX7axX6exX56xX5xXdxX1c1xX7axX3xXbexX3a9xXexX3xX252xXbexX1xX36axX7axX6exX3xXaexX6xX66xX3xX6exX338xX6dxX3xX1xX197xX3xX5xXdxX1c1xX7axX3xXexX1xX36axX7axX6exX1d8xX3xXexX19bxXdxX3xX4xX1xX41bxX4xX1d8xX3xXb8xX37exX7axX3xXaexX691xX7axX6exX3xX51xX1d8xX3xXb8xX434xX6xX3xX1xX179xX4xX3xXb8xX434xX6xX3xX5xX192xX6dxX286xX3xX4xX3c3xX6xX3xX4xX18bxX4xX3xXexX7dxX1e3xX283xX7axX6exX3xX59cxX19bxXdxX3xX1xX179xX4xX3xXexX1xX10xX66xX3xcdf3xXb3xX68xX3xX1c4xX1bbxX7axX1xX3xX4xX3c3xX6xX3xX13xXdxX10xXexX4xX66xX6dxXaexX6xX7axXbexX3xX252xXcxX1xX6xX6dxX3xXbexX1xX38cxX66xX3xXexXdxX1c1xXb3xX3xX4xX1xXb3xX324xX7axX3xXb8xX6caxX3xXexX7dxX402xX7axX1xX3xX1c4xX18fxX3xX1xX179xX4xX3xXb8xX42bxX7axX3xXb8xX192xX3xXexX7dxX1e3xX283xX7axX6exX3xX1c4xX192xX66xX3xXexX19bxX66xX3xX1c4xX418xXdxX3xXb8xX27axXdxX3xX4xX18bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX7axX1xX18bxX7axX1xX3xX7axX1xX260xX6dxX3xX54xX3xXexX7dxX1c1xX7axX3xXexX7dxX6xX7axX6exX3xXexXb3xX68xX182xX7axX3xX67xX186xX7axX6exX286xXadxX3xX59cxX192xX66xX3xXexX19bxX66xX3xXexX1xX19bxX4xX3xX7xe918xX3xXexX7dxff9bxX3xX5xX1c1xX7axX3xX4xX1xX1cdxX3xX5xX192xX3xXexXdxX1c1xXb3xX3xX4xX1xX40fxX3xX1e3xXb3xX3xXexXdxX1c1xX7axXadxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX13xXb3xXdxX3xX5xX1b1xX7axX6exX3xX5xXdxX1c1xX7axX3xX1xX197xX8cxX3xX1fxX1xX1b1xX7axX6exX3xX20xX192xX7axX1xX3xX4xX1xX40fxX7axX1xX3xX7axX1x131ccxX7axX3xX7xX375xXdfxX3xX13xXdxX10xXexX4xX66xX6dxXaexX6xX7axXbexX3xX1fxX1xX175xX3xXcxX1xX179xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX66xX67xX68xXaxX12xX59cxX1bbxX6xX3xX4xX1xX1cdxX8cxX3x113b9xX418xX3xX2xX3xX1c4xX1e3xX283xX7axX6exX3xXcxX7dxX17cxX7axX3xX1fxX1xX175xX3xXdfxX3xX2bxXdxX6xX3xX17xX324xX6dxXdfxX3xX13xXdxX197xXexX3xXcxX7dxX402xXdfxX3xX1fxX1xX175xX3xXcxX1xX179xXadxX59cxXdxX197xX7axX3xXexX1xX66xX19bxXdxX8cxX0xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX3xX52xX51xX2xX52xX3xX54xX8exXd1xXd1xXd1xXd1xXd1xX3xX4bxX3xX19xX18bxX68xX3xX5x11dafxX3xXd1xXd1xX9fxX56xXd1xXd1xXd1xX0xX56xX7xXexX7dxX66xX7axX6exX12xX0xX56xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long