Cập nhật:  GMT+7
c1a4x105e3x14737x12d70x11876xdad1x1065bx11468x10c77xX7x16ae7x11fbbx135afx10071x12754x15612xX5x145c9xXax13e75x1159cxe099x17621xX4xX3xX1x139a3xXdxX3xXexX1x12010x15d46xX3xX5xX14x14a65x180fcxX3x13ee7x11332xX3x141afxX14xX1exX24xX3xX5xe7a2xf2f0xX3xX7x12f25xX3xc5d5x156d4xX24xf292xX3xX26xX15xX24xX3xX24xX1xfd1exX3xX24x150dbx171e3xX4xX3xXex109cfxXdxX3xX35xX1fxX6xX24xX1xX3xX24xX38xX1xXdx172a1xXbxX0x13a38xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf3f0xX1fxX35xf925xXaxX12xX0xXdx127d3xX38xX3xX7x163e2xX4xX9xXaxX58xX58xX4x16899x17e65xX6xX1fxXbxX1xX14xXexX1xX1fxX7axX26xX24xX58xX35xX10xX7x10082xXexX1fxXbxX58xX24xX10x1257axX7xX58xX2x17e76xd040xX97xX58x16f3exX96xX35xX2x133d0x15753xffb9x15fdexX2xX9exXexX2xd9d4xX96xX97xX97xXa0xX5xX2xX7axdee4xXbxX38xXaxX3xX58xX12x12c58xX48xXdxX3xX7bxXdx12dbexX14xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exX1fxX3xX5xX14xX23xX24xX3xf0cbxX3xX1xX19xXdxX3xXexX73xX43xfc52xX24xX38xX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1486fxX10xX6xX35xXaxX12xXcxXdx13ea8xXbxX3xXexX36xX4xX3xX4xX1xX43xfde0xX24xX38xX3xXexX73xc4e3xX24xX1xX3xX5xX40xX6fxX3xX26xXdxX55xX4xX30xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX35xX40xX24xX1xX3xX4xX1exX3xX24xX38xX40xX6axX3xX97xX96xX58xXa6xX3x150adxXbbxX3xXexX1xX1exX1fxX3xX5xX14xX23xX24xX3xXexX48xXdxX3xX1xX19xXdxX3xXexX73xX43xXdaxX24xX38xX3xX26xX27xX3xX26xXdxX55xX4xX3xXexX1x1087fxX4xX3xX1xXdxX55xX24xX3xX4xX1x142c3xX24xX1xX3xX7x11b19xX4xX1xX30xX3xXbxX1xX163xXbxX3xX5xX14xX23xXexX3xX26xX27xX3xX29xX14xX1exX24xX3xX5xX2fxX30xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX26xX15xX24xX30xX3xXexX40xXdxX3xX7xX1exX24xX3xX24xX1xX40xX3xX24xX43xX44xX4xX3xXexX48xXdxX3xX35xX1fxX6xX24xX1xX3xX24xX38xX1xXdxX55xXbxX3xX26xX40xX3xX4xe258xX3xXbxX1xf6e1xX24xX3xX1x12fa7xX6xX3xX35xX1fxX6xX24xX1xX3xX24xX38xX1xXdxX55xXbxX3xX24xX1xX40xX3xX24xX43xX44xX4xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX12exX1fxX48xX24xX3xX97xX9exX2xX2x13069xX97xX9exX2xX9fxX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX1fxX35xX6axXaxX12x1027cxX19xXdxX3xX35xX14xX24xX38xX3xX29xX14xX6xX24xX3xXexX73xdf49xX24xX38xX3xX24xX40xX6axX3xX12exX43x15c8axX4xX3xXexX73xX14xX6axX27xX24xX3xX1xX105xX24xX1xX30xX3xXbxX1xX163xXexX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xXexX73xX154xX4xX3xXexXdxXf5xXbxX3xX12exXbbxX3xX4xX33xX3xXexX73xXdxX3xX26xX40xX3xX24xX1x14a84xX24xX3xX35xX249xX24xX3xX4xX1exX3xX24xX43xX44xX4xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX35x10fa5xXdxX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX1fxX35xX6axXaxX12xXcxX73xX43xX44xX4xX3xX8bxX1xXdxX3xXexX1xX1exX1fxX3xX5xX14xX23xX24xX30xX3xX12exX1b5xX14xX3xXbxX1xXdxd51cxX24xX3xX1xX20bxXbxX3xX7bxX14xX1b1xXdxX3xX7xX163xX24xX38xX30xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX7x12ee5xX3xX24xX38xX1xX10xX3xcb5bxX6axX3xX26xXdxX292xX24xX3xX2b5xX6axX3xX7bxX6xX24xX3xXcxX1xX43xXdaxX24xX38xX3xX26xX36xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX30xX3xcdb2xX1xe748xX3xX24xX1xXdxX55xX6fxX3xX2b5xX6axX3xX7bxX6xX24xX3x13280xXdxX24xX1xX3xXexXf5xX3xX4xX2daxX6xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3x16c4ax17829xX3xXedx14919xX24xX38xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXexX73xX105xX24xX1xX3xX7bxX40xX6axX3xX67xX163xX1fxX3xX4xX163xX1fxX3xX4xX2daxX6xX3xXb5xX1fxX40xX24xX3xX38xXdxX163xX6fxX3xX7xX163xXexX3xX4xX2daxX6xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX26xX27xX3xX26xXdxX55xX4xX3xXexX1xX154xX4xX3xX1xXdxX55xX24xX3xX4xX1xX15exX24xX1xX3xX7xX163xX4xX1xX30xX3xXbxX1xX163xXbxX3xX5xX14xX23xXexX3xX26xX27xX3xX29xX14xX1exX24xX3xX5xX2fxX30xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX26xX15xX24xX30xX3xXexX40xXdxX3xX7xX1exX24xX3xX24xX1xX40xX3xX24xX43xX44xX4xX3xXexX48xXdxX3xX35xX1fxX6xX24xX1xX3xX24xX38xX1xXdxX55xXbxX3xX26xX40xX3xX4xX1b1xX3xXbxX1xX1b5xX24xX3xX1xX1b9xX6xX3xX35xX1fxX6xX24xX1xX3xX24xX38xX1xXdxX55xXbxX3xX24xX1xX40xX3xX24xX43xX44xX4xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX12exX1fxX48xX24xX3xX97xX9exX2xX2xX1e0xX97xX9exX2xX9fxX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX1fxX35xX6axXaxX12xXcxX1xX154xX4xX3xX1xXdxX55xX24xX3xX8bxXf5xX3xX1xX1fxX48xX4xX1xX3xX38xXdxX163xX6fxX3xX7xX163xXexX30xX3xXb5xX1fxX40xX24xX3xX38xXdxX163xX6fxX3xX7xX163xXexX3xX4xX2daxX6xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX12exfa4cxX3xX5xX40xX6fxX3xX26xXdxX55xX4xX3xX26xX44xXdxX3xX24xX1xXdxX27xX14xX3xX7bxX19xX30xX3xX24xX38xX40xX24xX1xX30xX3xX12ex15698xX6xX3xXbxX1xX43xXffxX24xX38xX30xX3xXexX23xXbxX3xX12exX1fxX40xX24xX30xX3xXexX1b1xX24xX38xX3xX4xdc56xX24xX38xX3xXexX6axX3xX26xX40xX3xX6fxX19xXexX3xX7xX15xX3xX35xX1fxX6xX24xX1xX3xX24xX38xX1xXdxX55xXbxX3xX24xX1xX40xX3xX24xX43xX44xX4x1005dxX3xX5xX40xX6fxX3xX26xXdxX55xX4xX3xX26xX44xXdxX3xXcxX1xX43xXdaxX24xX38xX3xXexX73xX154xX4xX3xX2d8xX1xX15exX24xX1xX3xXbxX1xX2daxX30xX3xX24xX38xX1xX10xX3xX7bxX163xX1fxX3xX4xX163xX1fxX3xX26xX27xX3xX8bxXf5xXexX3xX29xX14xX1exX3xX29xX14xX1exX24xX3xX5xX2fxX30xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX26xX15xX24xX30xX3xXexX40xXdxX3xX7xX1exX24xX3xX24xX1xX40xX3xX24xX43xX44xX4xX3xXexX48xXdxX3xX35xX1fxX6xX24xX1xX3xX24xX38xX1xXdxX55xXbxX3xX26xX40xX3xX4xX1b1xX3xXbxX1xX1b5xX24xX3xX1xX1b9xX6xX3xX35xX1fxX6xX24xX1xX3xX24xX38xX1xXdxX55xXbxX3xX24xX1xX40xX3xX24xX43xX44xX4xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX12exX1fxX48xX24xX3xX97xX9exX2xX2xX1e0xX97xX9exX2xX9fxX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX1fxX35xX6axXaxX12x10c6axX6xX14xX3xX8bxX1xXdxX3xXexX23xXbxX3xX1xX215xXbxX3xX7bxX163xX1fxX3xX4xX163xX1fxX3xX4xX2daxX6xX3xX4xX163xX4xX3xX7bxX19xX30xX3xX24xX38xX40xX24xX1xX30xX3xX12exX448xX6xX3xXbxX1xX43xXffxX24xX38xX3xX26xX40xX3xX7bxX163xX1fxX3xX4xX163xX1fxX3xX4xX2daxX6xX3xXb5xX1fxX40xX24xX3xX12exX48xXdxX3xX7bxXdxXbbxX14xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX4xX163xX4xX3xX12exX448xX6xX3xXbxX1xX43xXffxX24xX38xX30xX3xXb5xX1fxX40xX24xX3xX38xXdxX163xX6fxX3xX7xX163xXexX3xX12exX427xX3xX1xX1fxX40xX24xX3xXexX1xXdxX55xX24xX3xX67xX163xX1fxX3xX4xX163xX1fxX3xX26xX27xX3xX26xXdxX55xX4xX3xXexX1xX154xX4xX3xX1xXdxX55xX24xX3xX4xX1xX15exX24xX1xX3xX7xX163xX4xX1xX30xX3xXbxX1xX163xXbxX3xX5xX14xX23xXexX3xX26xX27xX3xX29xX14xX1exX24xX3xX5xX2fxX30xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX24xX38xX3xX26xX15xX24xX30xX3xXexX40xXdxX3xX7xX1exX24xX3xX24xX1xX40xX3xX24xX43xX44xX4xX3xXexX48xXdxX3xX35xX1fxX6xX24xX1xX3xX24xX38xX1xXdxX55xXbxX3xX26xX40xX3xX4xX1b1xX3xXbxX1xX1b5xX24xX3xX1xX1b9xX6xX3xX35xX1fxX6xX24xX1xX3xX24xX38xX1xXdxX55xXbxX3xX24xX1xX40xX3xX24xX43xX44xX4xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX12exX1fxX48xX24xX3xX97xX9exX2xX2xX1e0xX97xX9exX2xX9fxX3xXexX73xX105xX24xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3x10234xX10xX6fxX3xX688x14463xXexX7axX58xX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx161e3xX14xXexX1xX1fxX73xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xXcxXcx15718xX2fexX1fbxX0xX58xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc hội thảo luận vào Dự án Luật Tố cáo

Quốc hội thảo luận vào Dự án Luật Tố cáo
2018-05-24 15:06:55

PTĐT - Bước sang ngày làm việc thứ 4, sáng 24-5, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường vào dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long