Cập nhật:  GMT+7
f0fex106fexf880x1639fx13bc9x100ecx10994x13b47x130cfxX7x15a6bx124b9x10481x10151x141fcx11eafxX5x1598bxXax14954x13a2fx13b11xX7xX10x11ccdxX6xX5xX3x17061x11c09x11e3bxX3x16e3exX10xX17xX7x151e8xX3x109e5xX1x12c47xf2aexX3xXexX1x1120dxX3x140f8x11055xX28xX3xX2ex14a28xX17x15d1bxX3xX2x151a0x1130bxX3xX2ex14940xXdxX3xX17xX35x10cd9xXdxX3x139abx10259x15b30xX3x126cdx11ebcxX17xX35xX0xX38xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa91xX10xX6x12ec5xXaxX12x14cf2xX3xX5x16dbdx13e6exXexX3xXexX14x1289exX17xX3xXexX1x103bbxX3x1064fxX3xX48xX49xX17xX35xX3x13da2xX3xff29xX1xX6x1646fxXbxXdxX28xX17xX7xX3xX1fxX10xX6xX35xX46xX10xX3x123cfxX1dxX8cx13faaxX38xX8cx12a9ax11e81xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX44x11588xX3xXexX6bxX17xX3xX5fxf1c4xX17xX35xX3xX14x1410bxXexX3xXex168f2xXexX3xX5xX66xXdxX3xXexX1xfcfaxX3xX7xf296xX17xX3xX17xX1xX2fxX3xX44x15d78xX3xX17xX35xX1xXdx10b5bxX17xX3xX17xX27xXexX3xX1fxX10xX17xX7xX3xX1bxX3xX48xX2fxX17xX3x10728xX1xX41xX17xX35xX3xX35x1454cxX93xX3x131dfxX46xX6xX3xX44x161b3xX3xX35xXdxX2fxX17xX1xX3xXe4xX46x1023bxXc8xX17xX3xX2exX2fxX28xX3xX2exX33xX17xX35xX3xX2xX38xX39xX3xX2exX3cxXdxX3xX17xX35xX41xXdxX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX17xX35x16d07xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX6xXbxXexXdxX28xX17xXaxX12xX0xXdxX7exX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7bxX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexXf3xX5xX10xX9xXax153d5xXdxX5fxXexX1xX23xX3xfa7axX72xX1dxXbx126a5x1106exX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX23xX3xX92xX72xX2xXbxX155xX156xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX38xX38xX4xX115xX48xX6xX28xXbxX1xX46xXexX1xX28xX115xX2exX17xX38xX5fxX10xX7xXdaxXexX28xXbxX38xX17xX10xX14axX7xX38xX8cxX8fxX92xX39xX38xX2xX2xX2xX5fxX92xX1dxX39xX92xX2xX8fxX92xXexX8fxX1dxX39xX8cxX5x1285axX1cxX6xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX8cxX115x12a78xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX10xX17xX7xX23xX3xX25xX1xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX2exX2fxX28xX3xX2exX33xX17xX35xX3xX2xX38xX39xX3xX2exX3cxXdxX3xX17xX35xX41xXdxX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX17xX35xXaxX3xX14axXdxX5fxXexX1xX9xXaxX151xX72xX1dxXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX92xX72xX2xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX28xX5fxXf3xXaxX12xXcxXdxXb7xXbxX3xX44xXe9xX17xX3xX1fxX10xX17xX7xX93xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX4xXe9xX3xX7exXa5xX4xX3xXexXdxfebaxX46xX3xX14xf4ebxX3xX14xX2fxX17xX35xX3xX5xX2fxX3xX8fxX3xX44xXdxXc2xX7exX3xX4x113afxX17xX35xX3xX17xX1xX65xX3xX44xX33xXdxX3xX5x16b9bxXdxX3xX7exXe9xX17xX3xX17xX66xX3x13e1exX3xX5xX65xX66xXexX3xX44xXdxX3xX44xXc2xX3xX35xXdxX2fxX17xX1xX3xXe4xX46xXf3xXc8xX17xX3xX2exX2fxX28xX3xX2exX33xX17xX35xX3xX2xX38xX39xX3xX7bxX1xX6xX7exXbxXdxX28xX17xX7xX3xX1fxX10xX6xX35xX46xX10xX115xX3x128aaxX3cxXdxX3xXe4xX46xXf3xXb7xXexX3xXexXbaxX7exX3xX4xX1xX27xXf3xX3xX48x11cdaxX17xX35xX93xX3xX25xX1xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX5fxXbaxX17xX35xX3xX4xX6xX28xX3xXexXaaxX17xX3xX4xX41xX17xX35xX3xX17xX35xX6xXf3xX3xX7xX6xX46xX3xXexXdxXb7xX17xX35xX3xX4xX33xXdxX3xXdaxX1xX6xXdxX3xX4xX46x12e0exX4xX115xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX28xX5fxXf3xXaxX12x11177xX35xX6xXf3xX3xXbxX1x15a40xXexX3xX2xX8fxX93xX3x15e94xX6xXdxX3xX5cxX6xX2exX10xX14xXex163e6xX3xX44xX9exX3xX35xX1xXdxX3xX48xX2fxX17xX3xX7exX26exX3xXex1399axX3xX7xXaexX3xX4xX1xX28xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xXex11d5cxX3xXbxX1xX6xX3xX14xX6xX3xX4xX1xXbaxX17xX3xX4xX6bxX17xX3xXexX1xX2fxX17xX1xX115xX3xX5cxX347xX17xX35xX3xX1x1434fxX4xX3xXdaxX1x116c6xX3xXexX1xXb7xX3xX7xX6xX46xX3xX5xX66xXdxX3xXexX1xXb7xX3xX7xX3cxX7exX93xX3xX25xX1xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xX347xX6xX3xXexX1x16f01xX17xX35xX3xX155xX41xX17xX35xX3xX5xX241xX17xX3xXdaxX1xXdxXb7xX17xX3xX1fxX10xX17xX7xX3xXdaxX1xX41xX17xX35xX3xXexX1xXc2xX3xXexX14xXa5xX3xX2ex10d92xX17xX35xX115xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX28xX5fxXf3xXaxX12xX7bxX1x14b55xX3xXexX14xX28xX17xX35xX3xX2exX33xX17xX35xX3xX1bxX3xXbxX1xX313xXexX93xX3xXexX347xX3xX8cxX2xX3xX44xXb7xX17xX3xX8cxX151xX93xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX35xX1xXdxX3xX5xXdxXc8xX17xX3xX8fxX3xX48xX2fxX17xX3xX17xX3b9xX6xX93xX3xX5xX45xX17xX3xX5xX65xX66xXexX3xX17xX1x11071xX3xX4xX41xX17xX35xX3xX4xX2cxX6xX3x168b8xX6xX48xX14xXdxX10xX5xX3x16f99xX10xX7xX46xX7xX93xX3xX79xX46xXdaxX6xXf3xX28xX3x13917xX6xXdaxX6xX3xX2exX2fxX3xX429xX6xX48xX14xXdxX10xX5xX3x10b9bxX6xX14xXexXdxX17xX10xX5xX5xXdxX3xX44xXc2xX3xX5fx15c52xX17xX3xX44xXaexXdxX3xXexX1xX2cxX3xX92xX1cxX1dxX115xX3xX7bxX49xX3xX8fxX3xXbxX1xX6xX3xX5xX6bxXbxX3xX4xX41xX17xX35xX3xX17xX2fxXf3xX3xX44xXc8xX46xX3xX44xXb7xX17xX3xXexX347xX3xX17xX1xX3b9xX17xX35xX3xXex135b6xX17xX1xX3xX1xX46xXaexX17xX35xX3xX5fxX70xXexX3xX44xXdxXc2xX7exX3xX35x1131dxX17xX3xX35xX1xf961xX3xXexX14xX28xX17xX35xX3xX2exX33xX17xX35xX3xX4xXaaxX7exX115xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX28xX5fxXf3xXaxX12x14c68xXb7xX17xX3xX5xX313xX4xX3xX17xX2fxXf3xX93xX3xX1fxX10xX17xX7xX3xX1xX28xX2fxX17xX3xXexX28xX2fxX17xX3xX7xXa5xXbxX3xX44x130e8xX3xXexX14xX65xX3cxX4xX3xX7xX70xX4xX3xX7exX264xX17xX1xX3xXexXaaxX17xX3xX4xX41xX17xX35xX3xX4xX2cxX6xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX115xX3xXcxX14xX65xX3cxX4xX3xX35xXdxX41exX3xX17xX35xX1xX3d4xX3xX35xXdxX3b9xX6xX3xX1xXdxf4ccxXbxX93xX3xX44xXb7xX17xX3xX5xX65xX66xXexX3xXexXdxXc8xX17xX3xX2exX533xX3xX44xX2f4xXdxX3xXexX14xX65xX26exX17xX35xX3xX44fxX6xX14xXexXdxX17xX3x13d12xX5fxX10xX35xX6xX6xX14xX5fxX3xX44xXdxXc8xX17xX3xXexX241xX17xX3xX5xX241xX17xX3xX48xX49xX17xX35xX3xX44xXdxX533xX17xX3xXex150baxX3xX7xX6xX46xX3xX4xX313xX3xX44xX27xX3xX7exX2f4xXexX3xX4xX1xX264xX7exX3xXe4xX46xXf3xXb7xXexX3xX44xX28xX27xX17xX3xX48x10131xX17xX35xX3xX4xX1xXbaxX17xX3xXexX14xX27xXdxX3xX26exX3xXdaxX1xX46xX3xX4xXaaxX7exX3xX44x12ec7xX6xX115xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX28xX5fxXf3xXaxX12xX43fxX6xX17xX35xX3xX1xXdxX533xXbxX3xX8cxX93xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xXexX1xXdxX3xX44xXaaxX46xX3xXexX1xX28xX17xX35xX3xX5fxX28xX17xX35xX3xX5fxX28xX3xX44xX9exX3xX5fxX45exX17xX3xXexX14xX65xX3cxX4xX3xX72xX3xX48xX2fxX17xX115xX3xXcxX14xX28xX17xX35xX3xXdaxX1xXdxX3xX44xXe9xX93xX3xX1fxX10xX17xX7xX3xX35xX45xX17xX3xX17xX1xX65xX3xXdaxX1xX41xX17xX35xX3xX4xXe9xX3xX7xX70xX4xX3xXbxX1xX49xX17xX3xXdaxX1xX27xX17xX35xX3xX2exX3cxXdxX3xX14xXaaxXexX3xX36bxXexX3xX4x1466axX3xX1xX2f4xXdxX3xX44xX65xX66xX4xX3xX44xX264xXdxX3xX5fxXdxX533xX17xX3xX1fxXdxX35xX46xX10xX3xX2xX3xXexX264xX28xX3xX14xX6xX115xX3xX4d5xXb7xX17xX3xXbxX1xX313xXexX3xX39xX1bxX93xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX4xXe9xX3xX48xX2fxX17xX3xXaaxX17xX3xX44xX5b5xX17xX1xX3xX4xX1xXdxXb7xX17xX3xXexX1xX392xX17xX35xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXdaxX1xXdxX3xX431xX28xX14xX35xXdxX17xX1xX28xX3xXexX1xX366xX4xX3xX1xXdxX533xX17xX3xXexX1xX2fxX17xX1xX3xX4xX41xX17xX35xX3xXe4xX46xX49xX3xX2xX2xX3xX7ex11862xXexX115xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX28xX5fxXf3xXaxX12xX31axXb7xXexX3xXe4xX46xX49xX3xX17xX2fxXf3xX3xX35xXdxX313xXbxX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX35xXdxX2fxX17xX1xX3xX2exX6cdxX3xX2exX2fxX28xX3xX2exX33xX17xX35xX3xX2xX38xX39xX3xX7bxX1xX6xX7exXbxXdxX28xX17xX7xX3xX1fxX10xX6xX35xX46xX10xX3xX8cxX1dxX8cxX8fxX38xX8cxX92xX3xX2exX3cxXdxX3xXexX65xX3xX4xX27xX4xX1xX3xX17xX1xXaaxXexX3xX48xX49xX17xX35xX3xX79xX3xX7xX3cxX7exX3xX7exX2f4xXexX3xX5xX65xX66xXexX3xX44xXaaxX46xX115xX3xX1fxX45xX17xX3xX35xX45xX17xX3xX17xX1xXaaxXexX3xX25xX1xX27xX28xX3xXexX1xX2cxX3xXexXdxXb7xX17xX3xX2exX2fxX28xX3xX2exX33xX17xX35xX3xXdaxX17xX28xX4xXdaxX1cxX28xX46xXexX3xX7bxX1xX6xX7exXbxXdxX28xX17xX7xX3xX1fxX10xX6xX35xX46xX10xX3xX5xX2fxX3xX26exX3xX7ex14aefxX6xX3xX8cxX1dxX2xX1bxX38xX2xX151xX115xX3xX4d5xXe9xX3xX4xX257xX17xX35xX3xX5xX2fxX3xX7exX79cxX6xX3xX35xX45xX17xX3xX17xX1xXaaxXexX3xXexX14xX65xX3cxX4xX3xX7exX79cxX6xX3xX17xX2fxXf3xX93xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX35xXe9xXbxX3xX7exfe70xXexX3xX26exX3xX7xXbaxX17xX3xX4xX1xX64bxXdxX3xX5fxX6xX17xX1xX3xX35xXdxX27xX3xX17xX1xXaaxXexX3xX4xX1xXbaxX46xX3xX5xXa5xX4xX3xX4xXaaxXbxX3xX7bxX1fxX79xX115xX3xX43fxX28xX17xX35xX3xX1xX2fxX17xX1xX3xX4xX79cxX17xX35xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX4xX33xX17xX3xX4xXe9xX3xX25xX43fxX2a6xX3xX1cxX3xX44xX2f4xXdxX3xXexX14xX65xX3cxX4xX3xX44xXe9xX3xX44xX9exX3xX17xX35xX65xX66xX4xX3xX5fxX33xX17xX35xX3xX1xX264xX3xX43fxX10xX2exXdxX5xX5xX6xX3xX8fxX1cxX8cxX115xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX28xX5fxXf3xXaxX12xX5cxXdxX533xX17xX3xXexX264xXdxX93xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX44xX6xX17xX35xX3xX4xXe9xX3xX2xX8cxX3xX44xXdxXc2xX7exX93xX3xX1xX64bxX17xX3xX44xX2f4xXdxX3xX17xX1xX496xX3xX25xX43fxX2a6xX3xX92xX3xX44xXdxXc2xX7exX115xX3xX62xX3xX5xX65xX66xXexX3xXexX14xX6bxX17xX3xX4xX46xXaexXdxX3xX7exX6xX17xX35xX3xXexX36bxX17xX1xX3xXexX1xX2cxX3xXexXa5xX4xX93xX3xX13xX14xX7xX10xX17xX6xX5xX3xX7xX4afxX3xX35xX7dcxXbxX3xX25xX43fxX2a6xX93xX3xX4xX33xX17xX3xX1fxX10xX17xX7xX3xX35xX7dcxXbxX3xX43fxX10xX2exXdxX5xX5xX6xX115xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX28xX5fxXf3xXaxX12xX30cxX35xX46x111cdxX17xX3xX48xX28xX17xX35xX5fxX6x11de5xX0xX38xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long