Cập nhật:  GMT+7
d0a7xdb7dxf976xdc6ax121b9xdfd7x105e5x149e9x134b9xX7xd399x14d3fxe697xe270xe286x1294exX5xfc59xXaxe317x1492fx11f5fxX3x1423bx10fabxX4xX3x11d9dxd8cdxXdxX3xXexX1xX6xeb7fxX3xd1f6x106d8xfd72xfe27xX3x1403cx10a01xX3x1432axX1x12b9cxXdxX3xX4x11284xX4xX3xX4x1054exX3x103aexX28xX6xX25xX3xXexd833xX25xX1xX0x10d45xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21x11660xf49fxXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX7xdf20xX4xX9xXaxX41xX41xX4x14873xe257xX6xX21xXbxX1xX28xXexX1xX21xX63x14a28xX25xX41xX52xX10xX7xfe26xXexX21xXbxX41xX25xX10x1159axX7xX41xe463xe7e4xX7ex147c6xX41xX81xffdbxX52xX7fxX2x136d1xX7exX84xX7fxX7fxXexX2xX88xX2xX81xX7exX7exX5xX2xX63x1288dxXbxX26xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX52xX53xXaxX12xX13xX6xX25xX3xXcx125f2xX3xX4xX1xf716xX4xX3xXexX5cxX6xX21xX3xX26xXdxX24xXdxX3x14885xX1x13908xXex1494exX3xXc9xX1x14c3bxXcdxX3xX13xX6xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX31xX4xX3xde4axX21x1149axX25xX3x142bfxX23xXe4xX3xX16x14808xX25xX3xX64x117efxX25xX26xX3xX4xX1xX28xX53x106e5xX25xX3xX1xX35xXdxX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX52xX53xXaxX12xf3afxXcxX23xXcxX3xe6b4xX3x11fa2xX1xXdxXf5xX28xX3xX7exX2xX116xde8fxXcdxX3xXexX17xXdxX3xXc9xX1xXe1xX3xX5xX28xX53x1318fxX25xX3xXex12162xXbxX3xX6exXe1xX3xXexX1xXdxX3xXdfxXcbxX28xX3xXcx12562xXcxXcxX3xXexX3dxX25xX1xX3xXdfx149afxX3xX52xXdx13364xX25xX3xX5cxX6xX3xX5xX150xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX4xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX4xX1xXe1xX21xX3xX16xf21fxX25xX26xX3xXexX1xXe1xX25xX1xX3xX4xXe9xX25xX26xX3xX23xX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX3xX4xXcbxXbxX3xX4xX35xX3xX7xd1caxXcdxX3xXexXdxX14xX25xX3xXexff99xXdxX3xX23xX17xXdxX3xX1xX1bxXdxX3xXdfxX17xXdxX3xX64xXdxff58xX28xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX64xX1bxX3xX2bxX1xX2dxXdxX3xX4xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX28xX6xX25xX3xXexX3dxX25xX1xX3xX5xdeadxX25xX3xXexX1xXbcxX3x140f3x12bf0xX1d1xXcdxX3xX25xX1xXdxX12fxX16xX3xX74x14be6xX3xX7exX7fxX7exX7fxX116xX7exX7fxX7ex14b99xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX64xX6xX21xXbxX1xX28xXexX1xX21xX63xX6exX25xX41xX52xX10xX7xX74xXexX21xXbxX41xX25xX10xX7bxX7xX41xX7exX7fxX7exX81xX41xX81xX84xX52xX7fxX2xX88xX7exX84xX7fxX7fxXexX2xX88xX2xX81xX7exX7exX5xX7exX63xX97xXbxX26xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX52xX53xXaxX12xX13xX6xX25xX3xXcxXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXexX5cxX6xX21xX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXcbxXexXcdxX3xXc9xX1xXd1xXcdxX3xX13xX6xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX31xX4xX3xXe4xX23xXe4xX3xXdfxX35xX25xX3xX25xX6xX16xX3xX16xXe9xX25xX3xX64xXedxX25xX26xX3xX64xXe1xX25xX3xX81xX1e7xX3xXexX28xXb8xXdxX3xXexX5cxX18exX3xf509xX28xX2dxX25xX26xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX52xX53xXaxX12xd1c4xX6xX28xX3x148e8xX3xX25xX26xXe1xX53xX3xXexX1xXdxX3xXdfxXcbxX28xX3xX7xXe9xXdxX3xX25xXb8xXdxX3xXexX16fxX3xX2xX84xX3xXdfxX14xX25xX3xX7exX2xX116xX121xXcdxX3xe449xX1e7xX7fxX3xXe4xX23xXe4xX3xXdfxX14xX25xX3xXexX16fxX3xX1e7xX2xX3xX4xX1xXdxXcdxX3xXdfxX24xX25xX26xX3xX64xX1bxX3xX4xX35xX3xX7xX18exX3xXexX5cx12bebxX4xX3xXexX1xX28xX1bxX4xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX28xX29xX3xX2bxX1xX2dxXdxX3xX4xX31xX4xX3xX4xX35xX3xX37xX28xX6xX25xX3xXexX3dxX25xX1xX3xXdfxX14cxX3xX4xX2dxX25xX26xX3xX1xXdxX14xX25xX3xX4xX1xX21xX3xX74xX1xX31xX25xX3xX26xXdxX24xX3xX1xX35xX25xX3xX7exX7fxX7fxX3xXexX5cxX133xX25xX3xXexX1xXdxX3xXdfxXcbxX28xX3xXdfx144e4xXbxX3xX16x1223cxXexXcdxX3xX4x11536xX25xX26xX3xX25xX1xXdxXf5xX28xX3xXexXd1xX25xX1xX3xX1xX28xX2dxX25xX26xX3xXdfxXe9xXdxX3xX4xXe9xX25xX26xX3xX1xXcbxXbxX3xX52xeddbxX25xX3xX18exX3xX81xX3xX16xXe9xX25xX3xXexX1xXdxX3xXdfxXcbxX28xX3xX26x13d85xX16x13e15xX3xX13xXedxX25xX26xX3xX64xXe1xX25xXcdxX3xX4xX1caxX28xX3xX5xXe9xX25xX26xXcdxX3xX64xXedxX25xX26xX3xX4xX1xX28xX53xXf5xX25xX3xX1xX35xXdxX3xX6exXe1xX3xX74x148e0xX21xX3xX4xX21xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX64xX6xX21xXbxX1xX28xXexX1xX21xX63xX6exX25xX41xX52xX10xX7xX74xXexX21xXbxX41xX25xX10xX7bxX7xX41xX7exX7fxX7exX81xX41xX81xX84xX52xX7fxX2xX88xX7exX84xX7fxX7fxXexX2xX88xX2xX81xX7exX7exX5xX2cbxX63xX97xXbxX26xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX52xX53xXaxX12xXcxX5cxX133xX25xX3xX118xX1xX28xX25xX26xX3xX74xX14xXexX3xX64xXedxX25xX26xX3xX4xX1xX28xX53xXf5xX25xX3xX1xX35xXdxX3xX26xXdxf5c6xX6xX3xX2c7xX18exX3xXc9xXe9xX25xX26xX3xX25xX26xX1xXdxX12fxXbxX3xX6exXe1xX3xX111xX1xX31xXexX3xXexX5cxXdxX1a8xX25xX3xX25xXe9xX25xX26xX3xXexX1xXe9xX25xX3xX6exX197xXdxX3xXcxX5cx10e00xfee6xX25xX26xX3xX118xX1x13e0axX25xX1xX3xXexX5cx11362xX3xXexX3dxX25xX1xX3xXexX1xX28xX3xX1x109bcxXexX3xXdfxXe9xX25xX26xX3xXdfxX24xX21xX3xX74xX1xX31xX25xX3xX26xXdxX24xX3xXdfxX14xX25xX3xXexX1xX10xX21xX3xX52x1381exXdxX3xX6exXe1xX3xX4xXb8xX3xX6exe46dxX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX52xX53xXaxX12xX2bxX14xXexX3xXexX1xX4bexX4xX3xX1axX1bxXdxX3xXexX1xX6xX21xXcdxX3xX13xX6xX25xX3xXexXb8xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xXdfxX14cxX3xXexX5cxX6xX21xX3xX2xX88xX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXcbxXexXcdxX3xXc9xX1xXd1xX3xX6exXe1xX3xX2xX84xX3xX26xXdxX24xXdxX3xX13xX6xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX31xX4xX3xXdfxX1bxXdxXcdxX3xX4xX31xX4xX3xXe4xX23xXe4xX63xX3xXcxX5cxX21xX25xX26xX3xXdfxXedxXcdxX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXcbxXexX3xX18exX3xX16xXe9xX25xX3xX64xXedxX25xX26xX3xX4xX1xX28xX53xXf5xX25xX3xX1xX35xXdxX3xX4xX1xX21xX3xX2c7xX18exX3xXc9xXe9xX25xX26xX3xX25xX26xX1xXdxX12fxXbxX3xX6exXe1xX3xX111xX1xX31xXexX3xXexX5cxXdxX1a8xX25xX3xX25xXe9xX25xX26xX3xXexX1xXe9xX25xXcdxX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXd1xX3xX4xX1xX21xX3xXcxX5cxX4a5xX4a6xX25xX26xX3xX118xX1xX4acxX25xX1xX3xXexX5cxX4b2xX3xXexX3dxX25xX1xX63xX3xfb83xX3xX16xXe9xX25xX3xX74xX3dcxX21xX3xX4xX21xXcdxX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXcbxXexX3xXexX1xX28xX1bxX4xX3xX6exXf5xX3xX2c7xX18exX3xXcxXe1xXdxX3xX4xX1xX4acxX25xX1xXcdxX3xX2c7xX18exX3xXc9xXe9xX25xX26xX3xX25xX26xX1xXdxX12fxXbxX3xX6exXe1xX3xX111xX1xX31xXexX3xXexX5cxXdxX1a8xX25xX3xX25xXe9xX25xX26xX3xXexX1xXe9xX25xX3xX26xXdxXe1xX25xX1xX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXd1xX63xX3xX5d5xX3xX16xXe9xX25xX3xX4xX1caxX28xX3xX5xXe9xX25xX26xXcdxX3xX2c7xX18exX3xXe4xde04xX25xX3xX1xX21xX31xX3xX116xX3xXcxX1xX1a8xX3xXexX1xX6xX21xX3xX6exXe1xX3xX142xX28xX3xX5xX4b2xX4xX1xX3xX26xXdxXe1xX25xX1xX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXcbxXexX3xX25xX1bxXdxX3xX52xX28xX25xX26xX3xXdfxXe9xXdxX3xX25xX6xX16xX3xX81xX1e7xX3xXexX28xXb8xXdxX3xXexX5cxX18exX3xX2acxX28xX2dxX25xX26xXcdxX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXd1xX3xXexX1xX28xX1bxX4xX3xX6exXf5xX3xX2c7xX18exX3xX118xXe9xX25xX26xX3xXexX1xX4a5xX35xX25xX26xeb88xX3xX25xX1bxXdxX3xX52xX28xX25xX26xX3xXdfxXe9xXdxX3xX25xX6xX16xX3xX81xX121xX3xXexX28xXb8xXdxX3xXexX5cxX18exX3xX5x15089xX25xX3xX2c7xX18exX3xdf3cxXdxX6xX21xX3xXexX1xXe9xX25xX26xX3xX26xXdxXe1xX25xX1xX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXcbxXexXcdxX3xX2bxX1xX21xX3xX64xX17xX4xX3xXc9xX1xXe1xX3xX25xX4a5xX197xX4xX3xX26xXdxXe1xX25xX1xX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXd1xX63xX3xX5d5xX3xX16xXe9xX25xX3xX64xXedxX25xX26xX3xX64xXe1xX25xXcdxX3xX2c7xX18exX3xXc9xXe9xX25xX26xX3xX25xX26xX1xXdxX12fxXbxX3xX6exXe1xX3xX111xX1xX31xXexX3xXexX5cxXdxX1a8xX25xX3xX25xXe9xX25xX26xX3xXexX1xXe9xX25xX3xX26xXdxXe1xX25xX1xX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXcbxXexX3xX25xX1bxXdxX3xX52xX28xX25xX26xX3xXdfxXe9xXdxX3xX25xX6xX16xX3xX81xX1e7xX3xXexX28xXb8xXdxX3xXexX5cxX18exX3xX2acxX28xX2dxX25xX26xXcdxX3xX2c7xX18exX3xX6e6xXdxX6xX21xX3xXexX1xXe9xX25xX26xX3xX6exX133xX25xX3xXexX24xXdxX3xX26xXdxXe1xX25xX1xX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXd1xX6c0xX3xX25xX1bxXdxX3xX52xX28xX25xX26xX3xXdfxX35xX25xX3xX25xX6xX16xX3xX81xX1e7xX3xXexX28xXb8xXdxX3xXexX5cxX18exX3xX2acxX28xX2dxX25xX26xXcdxX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXcbxXexX3xXexX1xX28xX1bxX4xX3xX6exXf5xX3xX2c7xX18exX3xX2bxX1xX21xX6xX3xX1x10976xX4xX3xX6exXe1xX3xX118xXe9xX25xX26xX3xX25xX26xX1xX12fxXcdxX3xX2c7xX18exX3xXcxXe1xXdxX3xX25xX26xX28xX53xX6e0xX25xX3xX6exXe1xX3x120d7xXe9xXdxX3xXexX5cxX4a5xX4a6xX25xX26xX3xX26xXdxXe1xX25xX1xX3xX26xXdxX24xXdxX3xXc9xX1xXd1xX63xX63xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX16xX26xX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX64xX6xX21xXbxX1xX28xXexX1xX21xX63xX6exX25xX41xX52xX10xX7xX74xXexX21xXbxX41xX25xX10xX7bxX7xX41xX7exX7fxX7exX81xX41xX81xX84xX52xX7fxX2xX88xX7exX84xX7fxX7fxXexX2xX88xX2xX81xX7exX7exX5xX81xX63xX97xXbxX26xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX21xX52xX53xXaxX12xX5d5xX3xX16xXe9xX25xX3xX74xX3dcxX21xX3xX4xX21xXcdxX3xX2c7xX18exX3xXc9xXe9xX25xX26xX3xX25xX26xX1xXdxX12fxXbxX3xX6exXe1xX3xX111xX1xX31xXexX3xXexX5cxXdxX1a8xX25xX3xX25xXe9xX25xX26xX3xXexX1xXe9xX25xX3x132efxX31xX21xX3xXdfxX10xX25x1201dxX3xXdfxX14cxX3xXdfxX1a8xX3xXexX1xX28xX6xX3xXexX5cxX4a5xX197xX4xX3xX2c7xX18exX3xXcxXe1xXdxX3xX4xX1xX4acxX25xX1xX3xXexX5cxX21xX25xX26xX3xXexX5cxX133xX25xX3xX118xX1xX28xX25xX26xX3xX74xX14xXexX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e06xX28xXexX1xX21xX5cxXaxX12xf3d2xX28xX21xfd38x112e4xX4xX3xX23xX6x11c53xXdxX0xX41xXbxX12

Quốc Đại

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khởi sắc bóng đá phong trào

Khởi sắc bóng đá phong trào
2020-06-16 09:44:04

PTĐT - Những năm gần đây, bóng đá phong trào trên địa bàn thành phố Việt Trì đang có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, nhiều CLB mới được thành lập, nhiều giải đấu được...

Tập thể dục thể thao đúng cách mùa nắng nóng

Tập thể dục thể thao đúng cách mùa nắng nóng
2020-06-16 08:39:06

PTĐT - Tăng cường luyện tập thể dục thể thao (TDTT) nâng cao thể lực cũng là cách để giảm thiểu tác động xấu của thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết...

Thể thao ngày hè cho bé

Thể thao ngày hè cho bé
2020-06-13 07:01:05

PTĐT - Luyện tập thể thao thường xuyên không chỉ tốt cho sức khoẻ mà còn giúp các em nhỏ tăng chiều cao, phát triển thể chất toàn diện. Để đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long