Cập nhật:  GMT+7
2346x2f6ex825fx9bc6xaee9x82c2xbaa1xade8x36fbxX7xb2a2x686bx6dbcx6243x957axad84xX5x883exXax68f2x8f76x31c2xXdxX7xXexXdxX6x91e8x7abdxX3x8154xX1bxX1axX6xX5x7b34xX1bxX3xX5xa6daxXbxX3x5352x332bxX3xXex726bxX4xX1xX3x3322xX1xXdxX3x8616x5fdcxX1axX3xXexX14xX1bxX1axX31xX3xX5xaf20xX4xX1xX3xX7x6808xX3x8f67xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xb4dexXbxX0x5623xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx337axX10xX6xX22xXaxX12x6626x5effxXdxX3xXbxX1xX6xX3xX5xX26xXbxX3xX4x627dxX1axX31xX3x9013xX36xX1bxX3xX5x8c9bxX67xXdxX3xaa5cxX1xX6xX1axX6x80acxX3xX7xXdxb52fxX4exX3xX7xX6xX1bxX3xX13xX14xXdxX7xXexXdxX6xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1axX6xX5xX22xX1bxX3x2cabx314exX3xXexX1xXdx8870xXexX3xX5xX26xXbxX3xX29x5dcbxX3xX5x8683xX4xX3xb630xX67xXdxX3xX29xX1xXdxX3xXexX14xb850xX3xXexX1xX36xX1axX1xX3xX4x9fbdxX4exX3xXexX1xa83cxX3xXa2xXc9xX4exX3xXexXdxX89xX1axX3xX31xX1xXdxX3xX35xX36xX1axX3xXex9502xXdxX3x7befxX3xX29xX2axX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbx9dbdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx42a5xX1bxX22xafbexXaxX12xX0xXdxXb6xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX106xX5xX10xX9xXax683dxXdxX22xXexX1x9c05xX3x32bdxXe5x563exXbx8bf5x672dxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX12axX3xXe5x9c6bx2b96xXbxX130xX131xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX51xX51xX4xXf3xX35xX6xX1bxXbxX1xX4exXexX1xX1bxXf3xX77xX1axX51xX22xX10xX7xX29xXexX1bxXbxX51xX1axX10xX125xX7xX51x4ee1xX166x5929xX12cxX51xX2xX2xX2xX22xXe5xX12ex6495xXe5xX12exX2xX168xXexX13dxX12cxX12cxX12cxX5xX2x80f3xX14xX1bxX1axX6xX5xX22xX1bxX31xX1bxX6xX5xX125xX1bxX14xX5xX22xX4xX4exXbxX166xXf3x9be3xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX7xXexXdxX6xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1axX6xX5xX22xX1bxX3xX5xX26xXbxX3xX29xX2axX3xXexX2dxX4xX1xX3xX31xX1xXdxX3xX35xX36xX1axX3xXexX14xX1bxX1axX31xX3xX5xX40xX4xX1xX3xX7xX45xX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxXaxX3xX125xXdxX22xXexX1xX9xXaxX12cxXe5xX12exXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxXe5xX13cxX13dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX1bxX22xX106xXaxX12xX13xX14xXdxX7xXexXdxX6xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1axX6xX5xX22xX1bxX3xX14xX6xX3xX7x5254xX1axX3xX1axX31xX6xX106xX3xXex26cfxX3xXa2xXc9xX4exX3xX77xX36xX3xXa2xXa3xX3xX31x839fxXbxX3xX4xX73xX1axX31xX3xXexX14xX1bxX1axX31xX3xX4xX1xXdxXa8xX1axX3xXexX1x7991xX1axX31xX3xX13dxX17dxX166xX3xX4xXcexX6xX3xX103x8ed3xX3xa78bxX36xX1bxX3x6b50xX1xX6xX3xXexX14xX7cxX67xX4xX3xX80xX1xX6xX1axX6xX3xXc0xX3xX5xX7cxae83xXexX3xXexX14xX26xX1axX3xX14xX6xX3x4370xX4exX222xX1axX3xX35x304exX1axX31xX3xX60xX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX166xX12exX166xX166xXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX1bxX22xX106xXaxX12xX13xX1dxX12cxX3xX4xX1xX2dxX1axX1xX3xX5xX36xX3xX1axX31xX7cxb09bxXdxX3xXa2xXa3xX3xX31xX1xXdxX3xX35xX36xX1axX3xXexX1xX24exX1axX31xX3xXa2xXc9xX4exX3xXexXdxX89xX1axX3xX4xX1xX1bxX3xX103xX25bxX3xX25dxX36xX1bxX3xX261xX1xX6xX3xXexX14xX89xX1axX3xXa2x30c9xXexX3x806axX6xXexX6xX14xX3xXexX22bxX3xX4xX1xX2f2xXb6xX3xX2xX2xXb6xX3xX7xX6xX4exX3xX29xX1xXdxX3xX6xX1axX1xX3xX35xX40xX3xb06cxX6xX5xXdxX7xX4exX3xXbxX1xXe2xXb6xX3xX5x41f0xXdxX3xXexX14xX1bxX1axX31xX3xX77x89d5xX1axX31xX3xX4xX2f2xXb6xXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX1bxX22xX106xXaxX12x6655xX1xX6xX3xX5xX26xXbxX3xX4xX73xX1axX31xX3xX1axX36xX106xX3xX29xX1xX73xX1axX31xX3xX4xX1x62acxX3xXb6xXc0xX3xX14xX6xX3xX4xX1xXdxXa8xX1axX3xXexX1xX24exX1axX31xX3xXa2xXc9xX4exX3xXexX6xX106xX3xX4xX1xX1bxX3xX1axX1xX36xX3xX77xX73xX3xXa2xX40xX4xX1xX3xX4xX1xX222xX4exX3x831exX4exX3xX166xX12exX2xX13cxX3xXb6xX36xX3xX4xX32dxX1axX3xXa2xX7cxX6xX3xX1dxX1bxX1axX6xX5xX22xX1bxX3xXa2xXdxX3xX77xX36xX1bxX3xX5xX40xX4xX1xX3xX7xX45xX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX77xX67xXdxX3xX29xXb0xX3xX5xXb3xX4xX3xXb6xX67xXdxXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX1bxX22xX106xXaxX12xX13xXb3xX3xXexX1x9f78xX85xX3xX77xX67xXdxX3xX35xX36xX1axX3xXexX1xX24exX1axX31xX3xX77xX36xX1bxX3xX5xX7cxX67xXdxX3xX80xX1xX6xX1axX6xX85xX3xX13xX14xXdxX7xXexXdxX6xX1axX1bxX3xX1dxX1bxX1axX6xX5xX22xX1bxX3xXa2xXa3xX3xXexX14xXc0xX3xXexX1xX36xX1axX1xX3xX4xXc9xX4exX3xXexX1xXcexX3xXa2xXc9xX4exX3xXexXdxX89xX1axX3xX31xX1xXdxX3xX35xX36xX1axX3xXexXe2xXdxX3xXe5xX3xX29xX2axX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX29xX1x3eecxX4xX3xX1axX1xX6xX4exXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX1bxX22xX106xXaxX12xX1dxX1bxX1axX6xX5xX22xX1bxX3xX5xXc9xX1axX3xXa2xXc9xX4exX3xXexXdxX89xX1axX3xXexX1xX6xXb6xX3xX22x64afxX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX5xX36xX3xX77xX36xX1bxX3xX1axa34fxXb6xX3xX166xX12exX12exX13cxX3xXexX14xX89xX1axX3xXa2xX2f2xXexX3xX25dx541cxX4xX3xX29xX1xXdxX3xXb6xX67xXdxX3xX166xX2xX3xXexX4ex4409xXdxX3xX77xX36xX3xXa2xXa3xX3xXa2xX3f1xX3xX5xXe2xXdxX3xX22xX2f2xX4exX3xX2f2xX1axX3xX77xX67xXdxX3xX2xX3xX35xX36xX1axX3xXexX1xX24exX1axX31xXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX1bxX22xX106xXaxX12x3f61xX3xX1xX6xXdxX3xX29xX2axX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xXexXdxXa8xXbxX3xXexX1xX10xX1bxX3x3695xX166xX12exX2xX12exX85xX3xX166xX12exX2xX168x4319xX85xX3xX13xX1dxX12cxX3xX4x7a25xX1axX31xX3xX4xX1xX363xX3xX31xX1xXdxX3xXa2xX7cxX275xX4xX3xX2xX3xX35xX36xX1axXf3xX3xXcxX4exX106xX3xX1axX1xXdxX89xX1axX85xX3xX168xX3xX1axX4abxXb6xX3xXexX14xX7cxX67xX4xX3xXexXe2xXdxX3xX261xX31xX6xX85xX3xX6xX1axX1xX3xXa2xXa3xX3xX4xX238xX3xXa2xX7cxX275xX4xX3xX168xX3xX35xX36xX1axX3xXexX1xX24exX1axX31xX3xXexX14xX1bxX1axX31xX3xX4xX1xXdxXa8xX1axX3xX22xX40xX4xX1xX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX166xX12exX2x5f78xXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX1bxX22xX106xXaxX12xXcxX14xX1bxX1axX31xX3xX5xX40xX4xX1xX3xX7xX45xX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX85xX3xX4xX1xX363xX3xX4xX238xX3xX168xX3xX4xXc9xX4exX3xXexX1xXcexX3xXexX22bxX1axX31xX3xX29xX1xX45fxX4xX3xXexX22bxX1axX31xX3xX31xX1xXdxX3xX35xX36xX1axX3xXc0xX3xX168xX3xX29xX2axX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX5xX36xX3x287bxXdxX1bxX1axX10xX5xX3xa00dxX10xX7xX7xXdxX85xX3xX61dxXdxX14xX1bxX7xX5xX6xX77xX3x4959xX5xX1bxX7xX10xX85xX3x8b9bxX125xX10xX3xX316xX10xX10xX5xX10xX14xX3xX77xX36xX3xX34axX10xX5xX10xXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX1bxX22xX106xXaxX12xX66xX67xXdxX3xX77xXdx2f8exX4xX3xX61dxX10xX7xX7xXdxX3xXexX4exX106xX89xX1axX3xX35xa096xX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX166xX12exX166xX166xX3xX7x2915xX3xX5xX36xX3xX5xXc9xX1axX3xX4xX4exX672xXdxX3xX6xX1axX1xX3xXexX1xX6xXb6xX3xX22xX497xX3xX7xX222xX1axX3xX4xX1x6b93xXdxX3xX1axX36xX106xX85xX3xXexX1x66a1xX3xX7xX684xX3xXbxX1xX286xXdxX3xX14xX2f2xXexX3xX5xX222xX4exX3xX1ax5e9fxX6xX3xXb6xX67xXdxX3xX4xX238xX3xX1axX31xX7cxX2c0xXdxX3xX7xX6xX1axX3xX5xX2f2xXbxX3xX29xXb0xX3xX5xXb3xX4xX3xX4xXcexX6xX3xX1dxX1bxX1axX6xX5xX22xX1bxXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX1bxX22xX106xXaxX12xX261xX31xX1bxX36xXdxX3xX29xXb0xX3xX5xXb3xX4xX3xX1axX36xX106xX85xX3xX1dxX1bxX1axX6xX5xX22xX1bxX3xX4xX539xX1axX31xX3xXa2xX6xX1axX31xX3xX5xX36xX3xX2xX3xXexX14xX1bxX1axX31xX3xX1axX4abxXb6xX3xX1axX31xX7cxX2c0xXdxX3xXexX1xX6xXb6xX3xX22xX497xX3xXe5xX3xX29xX2axX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX85xX3xX4x789dxX1axX31xX3xX77xX67xXdxX3x7d91xX1axXexX1bxX1axXdxX1bxX3xX13xX6xX14xX35xX6xX193xX6xX5xX85xX3xX1dxX6xb788xX6xX10xX5xX3xX61dxX45fxX14xX280xX4exX10xa15bxX85xX3xX616xX1bxXexX1xX6xX14xX3xX61dxX6xXexXexX1x495bxX4exX7xX3xX77xX36xX3xX616xXdxX1bxX1axX10xX5xX3xX61dxX10xX7xX7xXdxXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX1bxX22xX106xXaxX12xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX166xX12exX166xX166xX3xX4xX539xX1axX31xX3xX5xX36xX3xX31xXdxX286xXdxX3xXa2xX2f2xX4exX3xX5xX67xX1axX3xXexX1xX4bdxX3xX2xX12exX3xXb6xX36xX3xX1axX31xX73xXdxX3xX7xX6xX1bxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX4abxXb6xX3xX2xX171xX5aaxXe5xX3xX1axX36xX106xX3xXexX1xX6xXb6xX3xX22xX497xX85xX3xX7xX6xX4exX3x699axX634xX1dx8d04xX3xX166xX12exX12exX168xX85xX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX166xX12exX12exX13cxX85xX3xX808xX634xX1dxX80bxX3xX166xX12exX12exX5aaxX85xX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX166xX12exX2xX12exX85xX3xX808xX634xX1dxX80bxX3xX166xX12exX2xX166xX85xX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX166xX12exX2xX168xX85xX3xX808xX634xX1dxX80bxX3xX166xX12exX2xX13cxX85xX3xX47xX1bxX14xX5xX22xX3xX13xX4exXbxX3xX166xX12exX2xX5aaxX3xX77xX36xX3xX808xX634xX1dxX80bxX3xX166xX12exX166xX12exXf3xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX316xX1bxX4exX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xXcxXcx8947xX66xX261xX0xX51xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng tới một kỳ World Cup đặc biệt

Hướng tới một kỳ World Cup đặc biệt
2022-11-20 07:35:00

baophutho.vn Bốn năm một lần, ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới World Cup lại diễn ra, quy tụ các ngôi sao hàng đầu tại giải đấu danh giá nhất hành tinh...

Lịch thi đấu World Cup 2022

Lịch thi đấu World Cup 2022
2022-11-18 14:54:00

VCK World Cup 2022 sẽ khởi tranh bắt đầu từ ngày 20/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022 tại Qatar.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long