Cập nhật:  GMT+7
de07x11b63x128cfxe114x13b4bx16fe1xf3e9xde34x165d0xX7x16fd5xfd6ax10563x11b5ex13bafx15b44xX5x103a0xXaxe6e2xe80cxf0dax1294fxX1xX3x1128fx13490xXdxX3x11099xX6xX15xX4xX1xX10xX7xXexX10x118edxX3x14c0cxX15xXdxXexX10x137c9x16ab7xX3x15506xX10x15125xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX4xX1xXdx1303bxfcdaxX3xXex171f4xXbxX3xf05dxX3x10effxX25xX10xX3dxXdxX10xX25xX3x156d1xX10xX6x146c3xfbbaxX10xX0x14554xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed24xX10xX6xX2cxXaxX12xX2fxX10xX31xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX27xX15xXdxXexX10xX2cxX3x16f33x152b4xX3xf27cxf6cax16926xXexX3x13149xX51xX6xX3xX4xX1xf290xX15xX1xX3xX1cxX6xX15xX4xX1xX10xX7xXexX10xX25xX3xX27xX15xXdxXexX10xX2cxX3xX7ax13a04xX3xX4xX1xXdxX3cxX3dxX3xX7dx1690fxX3xXexX25xX88xX3xXexX1x10c4dxX3xX43xX3xX45xX25xX10xX3dxXdxX10xX25xX3xX4dxX10xX6xX50xX51xX10xX3xX7xX6xX51xX3xXexX25xfb5dxX15xX3xXexX1x157aexX15xX50xX3xeacbx123fdx11c77xX3xXexX19xXdxX3x11c1exXexX3x12928xX6xX3dxX10xX7xXaxX3xX45xX6xX25x14bfcxX3x12f4exX3xX7dxf53cxX15xX50xX3xXd2x12ad9x17371xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14444xX40xX2cx13801xXaxX12xX0xXdxX3dxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx171d3xX10xX15xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX31xXdxX2cxXexX1x1700bxX3x118a3x11dbdxXd4xXbxe3ecx10b33xX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX129xX3xX12cxXd4xXd4xXbxX12fxX130xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX54xX54xX4xXf2xX18xX6xX40xXbxX1xX51xXexX1xX40xXf2xX7dxX15xX54xX2cxX10xX7xXe7xXexX40xXbxX54xX15xX10xX31xX7xX54xXd2xX43xX2xe764xX54xX2xX2xX2xX2cxX2xXd4xf1a9xXd4xX2xX43x1256dxXexX43xXf1xXd4xX2xX5xXd2xXd3xX15xX10xX31xX4xX6xX7xXexX5xX10xX1xX6xX3dxX51xXd2xXd4xXd2xXf2x14bb4xXbxX50xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX6xX15xX4xX1xX10xX7xXexX10xX25xX3xX27xX15xXdxXexX10xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX31xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX4xX1xXdxX3cxX3dxX3xXexX40xXbxX3xX43xX3xX45xX25xX10xX3dxXdxX10xX25xX3xX4dxX10xX6xX50xX51xX10xXaxX3xX31xXdxX2cxXexX1xX9xXaxX12bxX12cxXd4xXaxX3xX1xX10xXdxX50xX1xXexX9xXaxX12cxXd4xXd4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX40xX2cxX105xXaxX12xX1cxX6xX15xX4xX1xX10xX7xXexX10xX25xX3xX27xX15xXdxXexX10xX2cxX3xX7axX7bxX3xXbxX1x1653bxXdxX3xXexX6xX105xX3xXexX25xXcexX15xX50xX3xX25x114fcxXdxX3xX7x1252cxX15xX3xXdaxXexX3xXddxX6xX3dxX10xX7xXaxX3xX45xX6xX25xXe7xX3xX7xX6xX51xX3xXexX25xXc9xX15xX3xXexX1xX51xX6xX3xXd4xXd3xXd2xX3xXexX25xX7ex10601xX4xX3xX2fxX10xX31xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX27xX15xXdxXexX10xX2cxX3xXe9xX3xXexX25xXc9xX15xX3xX7axe3f9xX51xX3xXexX1xX51x116f5xX4xX3xX7dxXecxX15xX50xX3xXd2xXf1xX3xX45xX25xX10xX3dxXdxX10xX25xX3xX4dxX10xX6xX50xX51xX10xXf2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX40xX2cxX105xXaxX12xXddxX40xX7xX10xXbxX1xX3x12333xXdxX5xX5xX40xX4xXe7xX3xX7dx14aebxX3xX115xX6xX5xX5xX51xX3dxX3xX2b2xXdxX5xX7xX40xX15xX3xXexX1xX6xX105xX3xX15xX1xX6xX51xX3xX5xXc9xXbxX3xX4x1265exX15xX50xX3xX7axX9fxX3xX50xXdx15179xXbxX3xX115xX1xX88xX4xX1xX3xX115xX1xXecxX10xX3xXbxX1x1466dxX4xX3xX1xXc9xX15xX3xXexX1xX2bbxX15xX1xX3xX4xX2daxX15xX50xX3xXexX1xX276xXexX3xX18xX19xXdxX3xXexX25xX7exX25axX4xX3x15314xX51xe936xX3xX7ax144b7xX3xXe9xX3xXexX25xXc9xX15xX3xXexX25xX6xX15xX1xX3xX115xX2e3xXbxX3xX4dxXdx1050fxX15xX3xX7axX40xX2bbxX15xX3x132ebxX15xX1xXf2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX40xX2cxX105xXaxX12x11fc2xX3cxXexX3xX82xX51xX221xX3xX15xX2bbxX105xX3xX4x12532xX15xX50xX3xXbxX1xX221xXdxX3xX14xX15xX1xX3xX7axX2e3xX15xX50xX3xX4xX51xX27cxX4xX3xX2cxXdx132bdxX15xX3xXe7xX1xXdxX3xX3dxX2bbxX3xX1cxX6xX15xX4xX1xX10xX7xXexX10xX25xX3xX27xX15xXdxXexX10xX2cxX3xX4x14838xX6xX3x15893xX25xXdxXe7xX3xXexX10xX15xX3xX63xX6xX50xX3xXexX1xX9fxX3xX1xXdxX375xX15xX3xX3dx15ed5xX15xX1xX3xXexX25xX3acxX15xX1xX3xX2cxXdx11299xX15xX3xXexX1xX276xXexX3xX7dx12229xX15xX50xXf2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX40xX2cxX105xXaxX12xXcxX25xX14xXdxX3xX7dxX25axXdxX3xX3dxX2bbxX15xX3xX4xX1xX19xX3dxX3xXexX25xX14xX15xX3xX50x16eb7xX15xX3xX7axX233xX105xX2dxX3xX314xX51xX316xX3xX7axX319xX3xXexX1xXdxX3xX7axX276xX51xX3xX1xX40xX2bbxX15xX3xXexX40xX2bbxX15xX3xX18xX3cxX3xXexXcexX4xX3xX7dxX2bbxX3xX50x14ef1xXbxX3xXe7xX1x1420exX3xXexX25xX40xX15xX50xX3xX7dxXdxX375xX4xX3xXexX25xXdxX9fxX15xX3xXe7xX1xX6xXdxX3xX5x12414xXdxX3xXexX25xX7exX25axX4xX3xX3dxX27cxXexX3xX2fxX10xX31xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xXex121c6xX3xXexXdxX15xX3xXexee81xX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX15xX1x12361xX15xX50xX3xXbxX1xX6xX3xXbxX25xX10xX7xX7xXdxX15xX50xX3xXexX3f2xX3dxX3xX4xX6xX40xXf2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX40xX2cxX105xXaxX12xX2fxX10xX31xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX4xX35cxX15xX50xX3xX5xX2bbxX3xX7axX27cxXdxX3xXexX19xX40xX3xX25xX6xX3xX15xX1xXdx101faxX51xX3xX15xX50xX51xX105xX3xX1xXdxX9fxX3dxX3xX1x11011xX15xX3xX7dxX2bbxX3xX15xX3cxX51xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX3f2xX51xX3xXexX1xX392xX3xX4xX392xX6xX3xX1xX3c1xX3xX2cxXb0xXexX3xX7axXdxX9fxX3dxX3xX4xX1xX51xe3b2xX15xX3xX12fxX14xX4xX3xX1xX4c0xX15xX3xXexX1xX3acxX3xX5xX7exX25axXdxX3xX4xX392xX6xX3xX1cxX6xX15xX4xX1xX10xX7xXexX10xX25xX3xX27xX15xXdxXexX10xX2cxX3xX7axX7bxX3xXbxX1xX221xXdxX3xX25xX51xX15xX50xX3xX5xX32exX15xX3xX88xXexX3xX1xX4c0xX15xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX3f2xX15xX3xXexX25xX40xX15xX50xX3xX1xXdxX375xXbxX3xX2xXf2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX40xX2cxX105xXaxX12xXdaxX6xX15xX50xX3xX1xXdxX375xXbxX3xXd2xX2dxX3xX2fxX10xX31xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xXexXdxX3cxXbxX3xXexX2f3xX4xX3xX4xX1xX4c0xXdxX3xef76xXbxX3xX7xX233xX15xX3xX7dxX2bbxX3xX4xX51xX43cxXdxX3xX4x12375xX15xX50xX3xX7axX7bxX3xX7axX7exX7fxX4xX3xX7axX4b2xX15xX3xX7axX14xXbxX3xX18x16d8axX15xX50xX3xX18xX2bbxX15xX3xXexX1xXcexX15xX50xX3xXe9xX3xXbxX1xX2e3xXexX3xX174xX12cxX3xX7xX6xX51xX3xXexX3acxX15xX1xX3xX1xX51xX43cxX15xX50xX3xXdaxX6xXdxX15xXexXd3xX1cxX6xX12fxXdxX3dxXdxX15xX3xX7axX14xX15xX1xX3xX7axX3f2xX51xX3xXe7xXdxX3cxX15xX3xXexX19xX40xX3xX4xX1xX40xX3xX2b2xXdxX5xX5xX40xX4xXe7xX3xX50xX1xXdxX3xX18xX2bbxX15xX3xXex11fbaxX3xX4xX454xX3xX5xX105xX3xX4xX1xX7exX6xX3xX7axX3f2xX105xX3xX12cxX3dxXf2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX40xX2cxX105xXaxX12xX45xX1xX221xXdxX3xX15xX1xXc9xX15xX3xX18xX2bbxX15xX3xXexX1xX51xX6xX2dxX3xX1cxXf2xX27xX3xX7axX7bxX3xX4xX423xX3xX7xX454xX3xX7axXdxX4b2xX51xX3xX4xX1xe593xX15xX1xX3xX15xX1xX233xX15xX3xX7xX454xX3xXe7xX1xXdxX3xXcxX10xX15xX3xX63xX6xX50xX3xXexX51xX15xX50xX3xXddxX6xX2cxX40xX15xX3xXdaxX6xX15xX4xX1xX40xX2dxX3xX1cxX6xX25xXexXdxX6xX5xX3xX25x13360xXdxX3xX7axX3cxX15xX3xX4xX221xX3x169edxX25xX10xX2cxX3xX1xX6xX105xX3xX68axX6xX4xX51xX15xX2cxX40xX3xX45xX10xX5xX5xXdxX7xXexX25xXdxX3xX7dxX2bbxX40xX3xX7xX233xX15xX3xX15xX1xX7exX15xX50xX3xXexX1xX3cxX3xXexX25xXc9xX15xX3xXe7xX1xX2daxX15xX50xX3xXexX1xX6xX105xX3xX7axX45bxXdxXf2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX40xX2cxX105xXaxX12xXcxX1xXc9xX3dxX3xX4xX1xX88xX2dxX3xX7axX27cxXdxX3xXe7xX1xX14xX4xX1xX3xX4xXecxX15xX3xXbxX1xX221xXdxX3xX15xX1xXc9xX15xX3xXexX1xX32exX3dxX3xX18xX2bbxX15xX3xXexX1xX51xX6xX3xXexX1xXb0xX3xXd2xX3xXe9xX3xXbxX1xX2e3xXexX3xX170xX170xX3xX7xX6xX51xX3xXbxX1xX6xX3xX7axX14xX15xX1xX3xX7axX3f2xX51xX3xX4xX392xX6xX3xX4xX3f2xX51xX3xXexX1xX392xX3xX2cxX454xX3xX18xXa8xX3xX115xX6xX5xX5xX51xX3dxX3xX2b2xXdxX5xX7xX40xX15xXf2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX40xX2cxX105xXaxX12xf710xXdxX2bbxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3cxX15xX3xXexX1xXcexX15xX50xX3xXd2xXd3xXd4xX2dxX3xX2fxX10xX31xX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX7dxX7exX7fxXexX3xX82xX51xX6xX3xX4xX1xX88xX15xX1xX3xX1cxX6xX15xX4xX1xX10xX7xXexX10xX25xX3xX27xX15xXdxXexX10xX2cxX3xX7axX9fxX3xX7dxX7exX4c0xX15xX3xX5xX32exX15xX3xX7dxXa8xX3xXexX25xX88xX3xXexX1xXb0xX3xX43xX3xX45xX25xX10xX3dxXdxX10xX25xX3xX4dxX10xX6xX50xX51xX10xXf2xX3xX63xX6xXdxX3xX7axX27cxXdxX3xX4xX58axX15xX50xX3xX4xX423xX3xX7axX7exX7fxX4xX3xX12cxXd4xX3xX7axXdxX9fxX3dxX3xX7xX6xX51xX3xXd2xX12bxX3xXexX25xXc9xX15xX3xX7axX7bxX3xX7axX276xX51xX3xX15xX1xX7exX15xX50xX3xX115xX1xX88xX4xX1xX3xX115xX1xXecxX10xX3xX12fxX3cxXbxX3xXexX25xX32exX15xX3xX15xX1xX22fxX3xX1xXdxX375xX51xX3xX7xX43cxX3xX18xX2bbxX15xX3xXexX1xXcexX15xX50xX3xX18xX19xXdxX3xXexX43cxXexX3xX1xX4c0xX15xXf2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX40xX51xX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xXcxXcx1546cxf824xX2fxX0xX54xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấn tượng Cúp Hùng Vương năm 2023

Ấn tượng Cúp Hùng Vương năm 2023
2023-03-28 16:07:00

baophutho.vn Sau bốn ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn từ 23/3 đến 26/3, Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2023 đã chính thức khép lại với lần đầu lên ngôi...

Bứt phá thể dục thể thao Đất Tổ

Bứt phá thể dục thể thao Đất Tổ
2023-03-27 15:19:00

baophutho.vn Hàng chục giải thi đấu lớn, nhỏ, hàng trăm tấm huy chương các loại, hàng ngàn CLB thể dục thể thao (TDTT) và các vận động...

Ngày hội thanh niên năm 2023

Ngày hội thanh niên năm 2023
2023-03-25 18:23:00

baophutho.vn Ngày 25/3, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Ngày hội thanh niên chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 –...

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương
2023-03-23 22:03:00

baophutho.vn Tối 23/3, tại Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức khai mạc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long