Cập nhật:  GMT+7
79c3x90e8xd046xdbc1xdd54x843bx8792x8dc7xa340xX7xab68xb19dxf5a6xea91x8e12xdf21xX5xe179xXaxa824xb028xf3b8xXdxX3xcb42xX1xc322xX10xX3x943axX1xe2ebxX3xc226x90a9xe9b0x8c4cxX3xXexX1xbb1fxX22xX1xX3xXbxX1x954cxX3x9d1bxXdx8703xXexX3xXcxb7ffx7ff3xX3xX22xa3b9xbda1xX3xd6cfx7d24xX2xe72axX0xd006xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae05xfdddxd050xc0f4xXaxX12xX0xXdxX3axX23xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX41xX41xX4x7fecxa277xX6xX51xXbxX1xc2e1xXexX1xX51xX63x9bd7xX22xX41xX52xX10xX7xX17xXexX51xXbxX41xX22xX10xab98xX7xX41xX2xX3fxX3dx862fxX41xe0c5xX3fxX52xX3cxX2xe106xX81xe353xX3cxX81xXexX2xX81xX81xbfbfxX91xX8axX5xX2xX63xf03cxXbxX23xXaxX3xX41xX12xX0xXbxX12xe4ecxa03cxX4xX3xe194xX51xX27xX22xX3xX2fxX20xX2fxX3xXexX1xX6xX3axX3xX52xfa77xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX10xX3xX1cxX1xX1exX3xX20xa8faxX22xX23xX3xXexX1xX27xX22xX1xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXcxX35xX36xX3xX22xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xX1cxXcxX20xXcxabbexb2e3xXa2xX22xX23xX3xX88xX3dxXfcxX2xc392xX3xXexa96bxXdxX3xef8dxX1xX27xX3xXexdd42xXbxX3xX5xX69xX53xX31xX22xX3xX6exX27xX3xXexX1xXdxX3xXa5xe016xX69xX3xXex9095xX22xX1xX106xX3x8906xX50xX10cxd533xX3xXexX1xX27xX22xX1xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXcxX35xX36xX3xXexX21xX3xX4xX1xfe4cxX4xX3xX17xX1xX6xXdxX3xX3axX109xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX10xX3xX1cxX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xdfc3xX13x906bxX1cxX20xb194xX3xX22xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX63xX3xXcxb846xXdxX3xX52xXb4xX3xX4xfa67xX3xXa5xXc4xX22xX23xX3xX4xX1x9accxc5b4xX3xX10cxX23xX69xX53xcb08xX22xX3xX13xX69xX53xX3xX13xX51xX27xX22xX23xX3xXfcxX3x9716xX53xX3xX6exXdx7b95xX22xX3xX50xXcxX2fxX3xXcxX126xX22xX1xX3xe9ebxX53xX106xX3xX50xX188xX3xXexX1x9a2fxX3xXcxX1xX27xX22xX1xX3xX1afxX53xX106xX3xXa1xX1xX1afxX3xXexb774xX4xX1xX3xX13xX20xX10cxX12exX3xXexX1xX27xX22xX1xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXcxX35xX36xX3xX4xX1exX22xX23xX3xXa5xX109xXdxX3xX52xXdxX31xX22xX3xX5xe17bxX22xX1xX3xXa5xX109xX51xX3xX4xXa2xX4xX3xX7x79daxX106xX3xX22xX23xX27xX22xX1xX3xX6exX27xX3xXa5xe3e0xX22xX23xX3xXa5x8cb0xX51xX3xXexX1xd24cxX53xX3xX4xX20exX3xX23xXdxXa2xX51xX106xX3xX1x9281xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX35xX1a3xX22xX3xXa5xX1c9xX6xX3xX64xX27xX22xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX3axX23xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX64xX6xX51xXbxX1xX69xXexX1xX51xX63xX6exX22xX41xX52xX10xX7xX17xXexX51xXbxX41xX22xX10xX7bxX7xX41xX2xX3fxX3dxX81xX41xX83xX3fxX52xX3cxX2xX88xX81xX8axX3cxX81xXexX2xX81xX81xX91xX91xX8axX5xX3cxX63xX97xXbxX23xXaxX3xX41xX12xX0xXbxX12xda7exX27xX22xX3xXa5xXc4xX22xX23xX3xX52xXdxX18fxX22xX3xX4xX1xX27xX51xX3xX3axb116xX22xX23xX3xX4xX1afxX6xX3xX4xXa2xX4xX3xX10xX3axX3xX1xX225xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xXcxX1xX6xX3axX3xX23xXdxX6xX3xX13xX168xX1cxX20xX3xXexX1xX27xX22xX1xX3xXbxX1xX2dxX3xX22xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xX17fxX3xX83xX91xX88xX3xX2fxX20xX2fxX3xXa5xc7b7xX22xX3xXexX2aexX3xX81xX3dxX3xXexX35xX1b8xd7bdxX22xX23xX3xXcxXdxf397xX69xX3xX1xX225xX4xX106xX3xXcxX13xXa1xXfdxX3xX4xX1afxX6xX3xXexX1xX27xX22xX1xX3xXbxX1xX2dxX63xX3xXa1xXa2xX4xX3xX2fxX20xX2fxX3xXexX1xXdxX3xXa5xX122xX69xX3xX201xX3xX83xX3xX22xX14xXdxX3xX52xX69xX22xX23xX189xX3xX50xX17fxX22xX23xX3xX64xX27xX22xX106xX3xX4xX218xX69xX3xX5xX20exX22xX23xX106xX3xXa5xXdx7aebxX22xX3xX17xXdxX22xX1xX106xX3xXexX1xX319xX3xX52xabecxX4xX3xd465xX10xX35xX51xX64xXdxX4xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX3axX23xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX64xX6xX51xXbxX1xX69xXexX1xX51xX63xX6exX22xX41xX52xX10xX7xX17xXexX51xXbxX41xX22xX10xX7bxX7xX41xX2xX3fxX3dxX81xX41xX83xX3fxX52xX3cxX2xX88xX81xX8axX3cxX81xXexX2xX81xX81xX91xX91xX8axX5xX88xX63xX97xXbxX23xXaxX3xX41xX12xX0xXbxX12xX10cxX14xXdxX3xX52xX69xX22xX23xX3xX4xX218xX69xX3xX5xX20exX22xX23xX3xX22xX6xX3axX3xXcxX13xXa1xXfdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xX13xX168xX1cxX20xX3xXexX1xX27xX22xX1xX3xXbxX1xX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xXcxX35xX36xX3xXa5xX1b8xb97axX4xX3xXexX21xX3xX4xX1xX148xX4xX3xX6exX178xXdxX3xXbxX1xX1b8xe8fbxX22xX23xX3xX4xX1xbd06xX3axX3xX22xX443xX22xX23xX3xX4xX6xX51xX3xX7xX148xX4xX3xX17xX1xX19xX10xX106xX3xXbxX1xXa2xXexX3xXexX35xXdxX319xX22xX3xXexX1xX319xX3xX4xX1xX122xXexX106xX3xX23xX17fxXbxX3xXbxX1xX218xX22xX3xX23xXdxXa2xX51xX3xX52xX377xX4xX3xXexX51xX27xX22xX3xX52xXdxX31xX22xX3xX4xX1xX51xX3xX1xX225xX4xX3xX7xXdxX22xX1xa2eaxX3xXa5xXc4xX22xX23xX3xXexX1xX313xXdxX3xXexXdxX307xXbxX3xXexX377xX4xX3xX52xX69xX53xX3xXexX35xX36xX3xX6exX27xX3xXa5x9c55xX53xX3xX3axX109xX22xX1xX3xX4xX69xX14xX4xX3xX6exX111xX22xX3xXa5xX14xX22xX23xX3xa1e6xXcxX51xX27xX22xX3xX52xX443xX22xX3xX35x8144xX22xX3xX5xX69xX53xX31xX22xX3xXexX1xX443xX22xX3xXexX1xX319xX3xXexX1xX10xX51xX3xX23xX1b8xX43dxX22xX23xX3xX50xXa2xX4xX3xX13xXc4xX3xX6exedbcxX3xXa5xX109xXdxcdc9xX3xXexX35xX51xX22xX23xX3xX4xXa2xX4xX3xXexX35xX1b8xX313xX22xX23xX3xX1xX225xX4xX3xXexX35xX1a3xX22xX3xXa5xX1c9xX6xX3xX64xX27xX22xX3xXexX1xX27xX22xX1xX3xXbxX1xX2dxX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX3axX23xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX64xX6xX51xXbxX1xX69xXexX1xX51xX63xX6exX22xX41xX52xX10xX7xX17xXexX51xXbxX41xX22xX10xX7bxX7xX41xX2xX3fxX3dxX81xX41xX83xX3fxX52xX3cxX2xX88xX81xX8axX3cxX81xXexX2xX81xX81xX91xX91xX8axX5xX83xX63xX97xXbxX23xXaxX3xX41xX12xX0xXbxX12xX50xX17fxX22xX23xX3xX64xX27xX22xX3xX22xX6xX3axX3xXexXdxX319xX69xX3xX1xX225xX4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xXcxX1xX20exX22xX23xX3xa386xX69xX6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX10xX106xX3xXa5xX319xX3xXa5xXa2xX22xX1xX3xX23xXdxXa2xX3xX4xX20exX22xX23xX3xXexXa2xX4xX3xX23xXdxXa2xX51xX3xX52xX377xX4xX3xXexX1xX319xX3xX4xX1xX122xXexX3xX6exX27xX3xX1xX51xX109xXexX3xXa5xX14xX22xX23xX3xXexX1xX319xX3xXexX1xX6xX51xX3xXexX35xX51xX22xX23xX3xX4xXa2xX4xX3xX22xX1xX27xX3xXexX35xX1b8xX313xX22xX23xX106xX3xXa5xXc4xX22xX23xX3xXexX1xX313xXdxX3xXbxX1xXa2xXexX3xX1xXdxX31xX22xX3xX22xX1xc994xX22xX23xX3xX2fxX20xX2fxX3xX4xX17fxX3xX22xX39xX22xX23xX3xX17xX1xXdxX307xX69xX3xXexX2aexX3xXa5xX17fxX3xXexX69xX53xX319xX22xX3xX4xX1xX225xX22xX106xX3xXa5xX27xX51xX3xXexX109xX51xX3xX64xXc4xXdxX3xX52xX1b8xfb1cxX22xX23xX3xXa5xX319xX3xXexX1xX6xX3axX3xX23xXdxX6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX10xX3xX1cxX1xX1exX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4xX122xXbxX3xXexX126xX22xX1xX3xX5xX218xX22xX3xXexX1xX148xX3xae26xX2fxa7b3xX6a2xX6a2xX3xX22xX39xX3axX3xX3cxX3dxX2xX3fxX3xX6exX27xX3xX4xXa2xX4xX3xX23xXdxX213xXdxX3xXexX1xX319xX3xXexX1xX6xX51xX3xXexX35xX51xX22xX23xX3xX6exX27xX3xX22xX23xX51xX27xXdxX3xXexX126xX22xX1xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX3axX23xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX64xX6xX51xXbxX1xX69xXexX1xX51xX63xX6exX22xX41xX52xX10xX7xX17xXexX51xXbxX41xX22xX10xX7bxX7xX41xX2xX3fxX3dxX81xX41xX83xX3fxX52xX3cxX2xX88xX81xX8axX3cxX81xXexX2xX81xX81xX91xX91xX8axX5xX81xX63xX97xXbxX23xXaxX3xX41xX12xX0xXbxX12xXcxX1xXdxX3xXa5xX122xX69xX3xX4xX218xX69xX3xX5xX20exX22xX23xX3xX22xX637xX3xXcxX13xXa1xXfdxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xXfdxX6xX69xX3xX5xX18fxX3xX17xX1xX6xXdxX3xX3axX109xX4xX3xX5xX27xX3xX3axX27xX22xX3xXa5xXc4xX22xX23xX3xX52xXdxX18fxX22xX3xX4xX1xX27xX51xX3xX3axX2aexX22xX23xX3xX4xX1afxX6xX3xX4xXa2xX4xX3xX10xX3axX3xX1xX225xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexXdxX319xX69xX3xX1xX225xX4xX106xX3xXcxX13xXa1xXfdxX3xX6exX27xX3xX4xXa2xX4xX3xX22xX14xXdxX3xX52xX69xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xXa5xX122xX69xX3xX4xX1afxX6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX10xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX64xX5xX10xX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXaxX3axX6xX35xX23xXdxX22xX189xX3cxXbxf818xX3xX6xX69xXexX51xXaxX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX3axX23xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX64xX6xX51xXbxX1xX69xXexX1xX51xX63xX6exX22xX41xX52xX10xX7xX17xXexX51xXbxX41xX22xX10xX7bxX7xX41xX2xX3fxX3dxX81xX41xX83xX3fxX52xX3cxX2xX88xX81xX8axX3cxX81xXexX2xX81xX81xX91xX91xX8axX5xX8axX63xX97xXbxX23xXaxX3xX41xX12xX0xXbxX12xX10cxX14xXdxX3xX52xX69xX22xX23xX3xX64xX17fxX22xX23xX3xX64xX27xX22xX3xX22xX637xX3xXcxX13xXa1xXfdxX63xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX52xX12xX0xX41xXexX35xX12xX0xX41xXexX6xX64xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX51xX52xX53xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX1xX19xX10xX3xX7x9a8axX3xXexX1xXdxX3xXa5xX122xX69xX3xXexX35xX51xX22xX23xX3xX3cxX3xX22xX23xX27xX53xX3xX88xX3dxX3xX6exX27xX3xX88xX2xXfcxX2xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37axX69xXexX1xX51xX35xXaxX12xX13xX51xX27xX22xX23xX3xX10cxX1xX111xXexX0xX41xXbxX12

Hoàng Nhật

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long