Cập nhật:  GMT+7
c61fxfd62xdca3xf21dxfa72x123b5x13857x1174fxd691xX7x14c9ax141d8x15b3dxee8exf062x11294xX5xe144xXax12a71x16272x160a0xXexX3x12138xec88x12541xX3x13397xX1xX6x151d5xXbxXdx10f22xfffbxX7xX3xd740xX10xX6x151b3xX18xX10x12221xX3xf430xX10xX6xX5xX3xXexX1x137efxX22xX28xX3x1582ax123ebxX1ex151f0xX3xX1bxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX1xX18xX6xX3xX7x16bfexX4xX0xfae6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx128dcxX10xX6x147f3xXaxX12xX2dxX10xX6xX5xX3x14fcdxX6xX60x1188axXdxX60xX3xX38xd086xX3xed85xX1x15d16xXdxX3xX38xfd16xX18xX3xXexX1xX18xX39xX22xX3xX5x14967xXdxX3xXex14f2exXdxX3xX1bxX1xX6xX1exXbxXdxX21xX22xX7xX3xX25xX10xX6xX28xX18xX10xX3xX1ex16a80xX6xX3xX22xfebfxdb48xX3xX72xX1xXdxX3xX4x10590xX3xX4xX1xXdxX14xX22xX3xXexX1xX34xX22xX28xX3x16217xeafbx146c3xX3xXexX6bx1193fx1585fxX4xX3xX1bxX10xX5xXexXdxX4xX3bxX3xXexX6bxX21xX22xX28xX3xX72xX1xXdxX3xX1bxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX22xX1xX39xX22xX3xXexX1xf502xXexX3x12d2dxX86xXdxX3xX7xX4bxX4xX3xXexX6bxXbbxXbcxX4xX3xee6dxXdxX22xX6xX1exX21xX3x15753xX6xX28xX6bxX10xXe3xfe54xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1exX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX22xXexX10xX6bxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXax15a57xXdxX60xXexX1xX2bxX3x167bex15ba6xXb7xXbx16396x11b5dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX2bxX3x16392xff95xX13bxXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX4exX4exX4xXfexXe3xX6xX21xXbxX1xX18xXexX1xX21xXfexdfcexX22xX4exX60xX10xX7xX72xXexX21xXbxX4exX22xX10xX133xX7xX4exX13bxX13bxXb5xX14axX4exX2xX13bxX13bxX60xXb5xXb7xX13axX13bxf9c3xXb5xXb7xXexX14axX181xX149xd973xX5xX13bxXb6xX6bxX10xX6xX5xXb7xX181xXfex11fc3xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1xX6xX1exXbxXdxX21xX22xX7xX3xX25xX10xX6xX28xX18xX10xX2bxX3xX2dxX10xX6xX5xX3xXexX1xX34xX22xX28xX3xX38xX39xX1exX3bxX3xX1bxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX1xX18xX6xX3xX7xX4bxX4xXaxX3xX133xXdxX60xXexX1xX9xXaxX13axX13bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX149xX14axX13bxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX68xX21xX60xX6bxXdxX4xX3xX28xX1xXdxX3xXe3xX9fxX22xX3xX28xXdx14bdcxXbxX3xX2dxX10xX6xX5xX3xX4xX1xXdxX14xX22xX3xXexX1xX34xX22xX28xXfexX3x13f0dxe1a7xX28xX18x1242exX22xX2bxX3x11a64xX10xXexXexXa0xX3x15bc5xX1exX6xX28xX10xX7x13412xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1562cxX21xX60xXa0xXaxX12xX2dxX10xX6xX5xX3xX68xX6xX60xX6bxXdxX60xX3xX38xX70xX3xX72xX1xX74xXdxX3xX38xX78xX18xX3xX4xX1xX21xX3xX1xX9fxX22xX1xX3xXexX6bx1021cxX22xX1xX3xXe3xX19xX21xX3xX164x14900xX3xX22xX28x10d97xXdxX3xX164xXbbxf3cexX22xX28xX3xX1xX21xX9fxX22xX3xX1xX19xX21xX3xX72xX1xXdxX3xX4xXa7xX3xX4xX1xXdxX14xX22xX3xXexX1xX34xX22xX28xX3xX60x123a2xX3xX60xX9fxX22xX28xX3xXb5xXb6xXb7xX3xXexX6bxX21xX22xX28xX3xX4xX1xX18xXa0xX14xX22xX3xX5xX9fxX1exX3xX72xX1x139a3xX4xX1xX3xXexX6bx13f09xX22xX3xX7x13635xX22xX3xX4x11a89xX6xX3xX1bxX10xX5xXexXdxX4xXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX21xX60xXa0xXaxX12x105edxX18xX22xXdxX21xX6bxX3xX4xX9bxX22xX28xX3xX25xX18xX72xX6xX3xX68xX21xX60xX6bxXdxX60xX3xX164xX9fxX3x15593xX60xX10xX22xX3xX5dxX6x118bcxX6xX6bxX60xX3xX38xX70xX3xXexX1xX6xXa0xX3xX22xX1xX6xX18xX3xX5xX39xXbxX3xX4xX28cxX22xX28xX3xX38xe443xX3xX28xXdxX21dxXbxX3xX38x165d7xXdxX3xXe3xXa7xX22xX28xX3xX5dxX21xX9fxX22xX28xX3xX28xXdxX6xX3xX4xXa7xX3xX4xX1xXdxX14xX22xX3xXexX1xX34xX22xX28xX3xX38xX78xX18xX3xXexX6xXa0xXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX21xX60xXa0xXaxX12xX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX22xX9fxXa0xX3xX28xXdxX21dxXbxX3xX2dxX10xX6xX5xX3xXexX86xX1exX3xXexX1xe82cxXdxX3xX13exX14xXbxX3xXexX1x12c25xX3xX13bxX3xXe3xX19xX22xX28xX3x12e4exX3xX72xX1xXdxX3xX4xX9bxX22xX28xX3xX4xXa7xX3xXb5xX3xX38xXdxX33bxX1exX3xX232xX1xXdxX288xX18xX3xX7xX4bxX3x14d36xXb5xX246xX3xX22xX1xXbbxX22xX28xX3xX13exX14xXbxX3xX7xX6xX18xX3xX38xX4bxXdxX3xXexX1xX2dexX3xX164xX27fxX3xX28xX1xXdxX3x16b42xXexX3xXe3xX9fxX22xX3xX1xX291xX22xXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX21xX60xXa0xXaxX12xXcxX86xXdxX3xXe3xX19xX22xX28xX3xX23axX3bxX3xXe3xXe0xXexX3xX22xX28xX39dxX3xX38xX78xX18xX3xXexXdxX2d6xX22xX3xX74xX3xX1bxX1xX6xX1exXbxXdxX21xX22xX7xX3xX25xX10xX6xX28xX18xX10xX3xX1exX9bxX6xX3xX22xX9fxXa0xX3xX38xX70xX3xX13exX19xXa0xX3xX6bxX6xX3xX72xX1xXdxX3xX1bxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX22xX1xX39xX22xX3xXexX1xXe0xXexX3xXe3xX86xXdxX3xX7xX4bxX4xX3xXb7xXb6xX2xX3xXexX6bxXbbxXbcxX4xX3xXf1xXdxX22xX6xX1exX21xX3xXf8xX6xX28xX6bxX10xXe3xXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX21xX60xXa0xXaxX12xX68xXdxX7xX5xX6xX164xX3x14bc6xX6bxX7xXdxX4xX3xX7xX34xX1exX3xX164xX6xXdxX3xX22xX28xXbbxX39dxXdxX3xX1xX9bxX22xX28xX3xX164xXbcxXdxX3xXbxX1xX6xX3xX5xX39xXbxX3xX4xX28cxX22xX28xX3xX60xX18xXa0xX3xX22xX1xXe0xXexX3xX74xX3xXbxX1xX21dxXexX3xX2xXb5xX3xX38xX33bxX3xX72xX1xXdxX14xX22xX3xX38xX86xXdxX3xX60xXdxX288xX22xX3xfeeexX6bxX10xX1exXdxX10xX6bxX3xX25xX10xX6xX28xX18xX10xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX22xX14xX1exX3xXexX6bxX2d0xXdxX3xX38xX34xX22xX28xXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX21xX60xXa0xXaxX12xXcxX6bxX21xX22xX28xX3xX72xX1xXdxX3xX38xXa7xX3bxX3x11b03xX1bxX3xX68xXdxX5xX6xX22xX3xX4xd9e5xX22xX28xX3xXexX6bxX19xXdxX3xX17xX18xX6xX3xXexX6bxX39xX22xX3xX4xX78xX18xX3xX72xX1xXa7xX3xX72xX1x1413exX22xX3xXexX6bxX2d6xX22xX3xX38xXe0xXexX3xf8a1xX21xX3xX1exXbcxXdxX3xX4xXa7xX3xXexX1xX33bxX3xX28xXdxX9fxX22xX1xX3xX38xXbbxX82xX4xX3xX72xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1x14a37xX6xX3xX2xXb6xX2xX3xXexX6bxXbbxXbcxX4xX3x11c9axX6xX5xX31fxXe3xX18xX6bxX28xXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX21xX60xXa0xXaxX12xXcxX86xXdxX3xXe3xX19xX22xX28xX3xX23axX3bxX3xX1xX6xXdxX3xX38xX343xXdxX3xXe3xXa7xX22xX28xX3xX38xXbbxX82xX4xX3xX38xX2d0xX22xX1xX3xX28xXdxX2d0xX3x107a0xX4x15366xX6xX3xXexX6bxX2d6xX22x164a5xX3xX5xX9fxX3xXf1xX21xX6bxXexX1exX18xX22xX60xX3xX164xX9fxX3xX68xX6xX22xX4xX1xX10xX7xXexX10xX6bxX3xX1bxXdxXexXa0xX3xX38xcab6xX18xX3xX38xX70xX3xX4xXa7xX3xX22xX1xec1dxX22xX28xX3xX4xX1xXdxX14xX22xX3xXexX1xX34xX22xX28xX3xXexXbbxX22xX28xX3xXe3xe955xX22xX28xXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX21xX60xXa0xXaxX12xXf1xX21xX6bxXexX1exX18xX22xX60xX3xX164xXbbxX82xXexX3xX17xX18xX6xX3xX1bxX21xXbxX10xX22xX1xX6xX28xX10xX22xX3xX22xX1xX39dxX3xX4xX2d0xX4xX3xXe3xX9fxX22xX3xXexX1xX34xX22xX28xX3xX4xX2dexX6xX3xX68xX6xX6bxX4xX21xX3xX2dxX10xX18xX7xX3bxX3xX2dxX6xXbxX1xX6xX10xX5xX3xX23axX18xX10xX6bxX6bxX10xXdxX6bxX21xX3xX164xX9fxX3xX2fdxX18xX60xX10xX3xX256xX10xX5xX5xXdxX22xX28xX1xX6xX1exXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX0xXdxX1exX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX22xXexX10xX6bxXaxX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxX133xXdxX60xXexX1xX2bxX3xX13axX13bxXb7xXbxX13exX13fxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX2bxX3xX149xX14axX13bxXbxX13exX13fxXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX4exX4exX4xXfexXe3xX6xX21xXbxX1xX18xXexX1xX21xXfexX164xX22xX4exX60xX10xX7xX72xXexX21xXbxX4exX22xX10xX133xX7xX4exX13bxX13bxXb5xX14axX4exX2xX13bxX13bxX60xXb5xXb7xX13axX13bxX181xX13bxXb7xXex1464bxX2xXb5xX188xX5xX72bxXb6xX1xX6xX6xX5xX6xX22xX60xXb6xX2xX188xX10xX21xX31fxX13exXex13103xX22xX14axX741xX133xXfexX193xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1xX6xX1exXbxXdxX21xX22xX7xX3xX25xX10xX6xX28xX18xX10xX2bxX3xX2dxX10xX6xX5xX3xXexX1xX34xX22xX28xX3xX38xX39xX1exX3bxX3xX1bxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX1xX18xX6xX3xX7xX4bxX4xXaxX3xX133xXdxX60xXexX1xX9xXaxX13axX13bxXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX149xX14axX13bxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX21xX22xXaxX12xX5dxX6xX6xX5xX6xX22xX60xX3xX232xXexX6bxX2d0xXdxX246xX3xXexXdxX14xXbxX3xXex11463xX4xX3xX4xX1xX291xXdxX3xXexX1xX55cxX22xX28xX3xX1xX21xX6xX3xXexX6bxX21xX22xX28xX3xX1exX9fxX18xX3xX2d0xX21xX3xX68xX6xX22xX3xX1bxXdxXexXa0xXfexX3xX232xX233xX28xX18xX236xX22xX2bxX3xX23axX10xXexXexXa0xX3xX240xX1exX6xX28xX10xX7xX246xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX21xX60xXa0xXaxX12xXcxX6bxX21xX22xX28xX3xX72xX1xXdxX3xX38xXa7xX3bxX3xX4xX78xX18xX3xXexX1xX2dexX3xX4xX540xX3xX4xX2dexX6xX3xXf1xX21xX6bxXexX1exX18xX22xX60xX3xX5xX9fxX3xX5dxX6xX6xX5xX6xX22xX60xX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX7d5xX4xX3xXexX1xXdxX3xX38xXe0xX18xX3xXexX1xX55cxX22xX28xX3xX1xX21xX6xX3xX38xX33bxX3xX28xXdxX21dxXbxX3xX68xX6xX22xX3xX1bxXdxXexXa0xX3xX28xXdxX9fxX22xX1xX3xX4xX1xXdxX14xX22xX3xXexX1xX34xX22xX28xX3xX38xX39xX1exX3xX149xXb6xXb7xX3xX22xX28xX6xXa0xX3xXexX6bxX2d6xX22xX3xX7xX2daxX22xX3xX597xX10xX164xXdxX5xX5xX6xXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX21xX60xXa0xXaxX12xf398xX3xXe3xX19xX22xX28xX3xX5dxX3bxX3xX4f1xX597xX23axX3xX38xX70xX3xX28xXdxX9fxX22xX1xX3xX38xXbbxX82xX4xX3xX4xX1xXdxX14xX22xX3xXexX1xX34xX22xX28xX3xX17xX18xX6xX22xX3xXexX6bx127dfxX22xX28xX3xX13bxXb6xX2xX3xXexX6bxXbbxXbcxX4xX3xX2fdxX18xX164xX10xX22xXexX18xX7xX3xX74xX3xXexX6bxX39xX22xX3xX4xX78xX18xX3xXexX2daxX1exX3xX38xXdxX33bxX1exX3xX22xX1xX39dxX3xX4xX21dxX3xX38xX21dxXbxX3xX4xX2dexX6xX3xX13xXa0xX5xXdxX6xX22xX3xX68xXe3xX6xXbxXbxX10xXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX21xX60xXa0xXaxX12xXcxX18xXa0xX3xX22xX1xXdxX2d6xX22xX3bxX3xX4f1xX597xX23axX3xX164xe432xX22xX3xX38xX6xX22xX28xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXexX86xX1exX3xX13exX14xXbxX3xX7xX6xX18xX3xX256xX10xX22xX741xXdxX4xX6xX3xXb6xX3xX38xX343xXdxX3xXe3xXa7xX22xX28xX3xX4xX540xX22xX28xX3xX38xX70xX3xX28xXdxX9fxX22xX1xX3xX38xXbbxX82xX4xX3xXb5xX3xX38xXdxX33bxX1exX3xX7xX6xX18xX3xXexX6bxX39xX22xX3xXexX1xX34xX22xX28xX3xX68xX6xX4xX4xX6xXe3xXdxX3xX5dxX6xXdxX741xX6xX3xX13bxXb6xXb7xXfexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX597xX21xX18xX6bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXcxXcxdaf4xf6e2xX233xX0xX4exXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc giải đua xe đạp thanh niên

Khai mạc giải đua xe đạp thanh niên
2022-08-31 09:40:00

baophutho.vn Sáng 31/8, tại công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức giải đua xe đạp thanh niên.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long