Cập nhật:  GMT+7
c159x11a2fx12e69x1479ex14640x1727fx14ab2x119ffxc39exX7x12404x10bd4xcf6cx13227xf312xd45bxX5x104c8xXax157a8x13621x10193xXexX3x15bddx124f0xde14xX3xde56xX2xcd37xX3xX4xX1x133acxX18xX3x14b26x14723xX3x14ba4xXdx17933xXexX3x146d3xX6xd431xX3x16112xeef5xXbxX3xf56exX1xefa1x16a43xX3xX2cxX1x16784xXexX3xe2faxX19x16b1fxX3xXexX1x102aaxX40xX30xX3xX1xc3b1x10b7bxX3xf595xXdxX29xXexX0xef69xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ex13e96xX4cxX4axXaxX12xX0xXdxX2exX30xX3xX7x11ef5xX4xX9xXaxX51xX51xX4xf692xeef4xX6xX61xXbxX1xX18xXexX1xX61xX73x17875xX40xX51xX4cxX10xX7xX34xXexX61xXbxX51xX40xX10x16003xX7xX51xX2x17362x13afcx171bcxX51xX90xX8fxX4cxcbcexX2x16961x16390xX98xX2xX98xXexX2xX96xX2xX2xX98xd793xX5xX2xX73xe18axXbxX30xXaxX3xX51xX12xX0xXbxX12xX1bxX2xX1dxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3x12563xc96dxX61xX3x13dc1x11e54x16504xX3xXexX1xX18xX6xX3xX40xX30x13908x14a99xX4xX3xf2faxX61xX6cxX4cxX6xX40xX3xfa4exX3xXexX6cxX3bxX40xX3xX6cxX6xX3xX17xX18xX21xX40xX73xX3xXbexX2cxX30xX18x150a6xX40xX25xX3x16198x1244fxf49fxXc4xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd086xX10xX6xX4cxXaxX12x104d5xe8f2xXdxX3xXexX18xX4ax1579cxX40xX3xX1bxX2xX1dxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xXc2xd7b0xX3xXc2xX110xX3xXexX1xX18xX6xX3xX40xX30xXcdxXcexX4xX3xXc2xf791xX4axX3xXc2xXbfxX40xX30xX3xXexXdxX14xX4xX3xX2x15560xX91xX3xXexX6cxXcdxd1c7xX4xX3xX1bxX2xX1dxX3xXd1xX61xX6cxX4cxX6xX40xX3xXd8xX3xX5xXcdxXcexXexX3xXexX6cxX3bxX40xX3xX6cxX6xX3xX17xX18xX21xX40xX3xX74xX19xX40xX30xX3xXf2xX3xX7ex15ecfxX40xX30xX3xX4xX1xX18xX40xX30xX3xX34xX14xXexX3xX1bxX2xX1dxX3xX4xX1xX21xX18xX3xX24xX3xX91xX99xX2xX8fxX3xXbexXexe403xX3xX4xX1xc95dxX4xX3xXd8xX3xccf8xX40xX4cxX61xX40xX10xX7xXdxX6xXc4xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX61xX4cxX4axXaxX12xXcxX1xe20fxXexX3xX74xf9d4xXdxX3xX40xd1afxX4axX3xX34xX1xXdxX14xX40xX3xXc2xX61xX1c3xX40xX3xX17xX18xX21xX40xX3xX4xX49xX6xX3xX1xX18xX1bbxX40xX3xX5xX18xX4axX29xX40xX3xX7exXdxe772xX40xX3xX103xX61xX1c3xX40xX30xX3xXf0xX40xX1xX3xXcxX18xX1bbxX40xX3xXc2x13eeexXdxX3xX2exX31xXexX3xX7exX146xXdxX3xX7ex152aexX3xX7exX1c3xX40xX3xX34xX1xX36xX3xX34xX1x16db6xX40xX3xXexX6cxX61xX40xX30xX3xX4xX18xX10axX4xX3xXc2xX18xX6xX3xX30xXdxX1c3xX40xX1xX3xX7ex159aaxX3xX7exX1c3xX61xX3xXexX194xX3xX34xX14xXexX37xX3xX34xX1xXdxX3xX2exX1c3xX3xX1xX6xXdxX3xXc2xX1faxXdxX3xXexX1xX49xX3xX4xX170xX40xX3xX5xX1bfxXdxX3xX5xX1c3xX3xXf0xX18xX7xXexX6cxX6xX5xXdxX6xX3xX7exX1c3xX3xX103xX1c3xX40xX3x14d34xX18xX1faxX4xX3xXc2xXcdxXcexX4xX3xXc2xXbfxX40xX1xX3xX30xXdxXbfxX3xX4xX6xX61xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX61xX4cxX4axXaxX12xX103xXdxX29xX40xX3xXexX1bfxXdxX37xX3xXd8xX3xX74xX19xX40xX30xX3xXf2xX37xX3xXd1xX61xX6cxX4cxX6xX40xX3xXc2xX6xX40xX30xX3xX4cxcf02xX40xX3xXc2xX132xX18xX3xX7exX146xXdxX3xc39fxX3xXc2xXdxX110xX2exX37xX3xXf0xX18xX7xXexX6cxX5xXdxX6xX3xX7exX1c3xX3xX103xX1c3xX40xX3xX268xX18xX1faxX4xX3xXc2xX6xX40xX30xX3xe770xX14xXbxX3xXexX1xX194xX3xX91xX3xX34xX1xXdxX3xX4x1063axX40xX30xX3xX4xX36xX3xX2xX3xXc2xXdxX110xX2exX3xX7xX6xX18xX3xXexX6cxX3bxX40xX3xX1xX170xX6xX3xX2xX140xX2xX37xX3xX4xX170xX40xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xXc2xX194xX40xX30xX3xX4xX18xX1faxXdxX3xX74xX19xX40xX30xX3xX7exX146xXdxX3xX99xX3xXc2xXdxX110xX2exX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX61xX4cxX4axXaxX12x164b4xX3xX5xXcdxXcexXexX3xXexX6cxX3bxX40xX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX1xX10xX61xX3xX7exX1c3xX61xX3xX40xX30xX1c3xX4axX3xX91xX91xX51xX2xX99xX37xX3xX1bxX2xX1dxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xX74xX18xX10axX4xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX30xXdxX1c3xX40xX1xX3xX4xX1xXdxX14xX40xX3xXexX1xX44xX40xX30xX3xXexX6cxXcdxX146xX4xX3xXf0xX18xX7xXexX6cxX6xX5xXdxX6xX3xX2exX146xXdxX3xX1xX4axX3xX7exf29axX40xX30xX3xX30xXdxX1c3xX40xX1xX3xX7exX22bxX3xXc2xXdxX3xXexXdxX14xXbxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX61xX4cxX4axXaxX12xXcxX6cxX61xX40xX30xX3xX34xX1xXdxX3xXc2xX36xX37xX3xXexX1bfxXdxX3xX74xX19xX40xX30xX3xX3exX37xX3xX1bxX2xX1dxX3xX2cxX1xX3bxXexX3xX3exX19xX40xX3xXc2xX121xX3xX34xX1xXd8xXdxX3xXc2xX132xX18xX3xX1xX1c3xX40xX1xX3xXexX6cxe3f8xX40xX1xX3xX74xX19xX61xX3xX7exX29xX3xX40xX30xX206xXdxX3xX7exXcdx16c60xX40xX30xX3xX74xe557xX40xX30xX3xX4xX1xXdxX14xX40xX3xXexX1xX44xX40xX30xX3xX1xX49xX4axX3xX4cxXdxX29xXexX3xXa3xX140xX91xX3xXexX6cxX61xX40xX30xX3xX4xX18xX10axX4xX3xX4xX1xX1bfxX2exX3xXexX6cxXbfxX40xX3xX1bxX2xX1dxX3xXcxX6cxXdx1700cxX18xX3xXcxXdxX1e7xX40xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX61xX4cxX4axXaxX12xXf2x1296exX40xX30xX3xXd8xX3xX74xX19xX40xX30xX3xXc2xX1bbxX18xX3xX40xX1c3xX4axX37xX3xX1bxX2xX1dxX3xXcxX1xXbfxXdxX3xd1bbxX6xX40xX3xXc2xX121xX3xXexX1bfxX61xX3xX74xX1bbxXexX3xX40xX30x140a9xX3xX5xX146xX40xX3xX34xX1xXdxX3xX4xX132xX2exX3xX1xX170xX6xX3xX2c0xX140xX2c0xX3xXexX6cxXcdxX146xX4xX3xX1bxX2xX1dxX3xX199xX6cxX6xX17xX3xX7xX6xX18xX3xX2exX1c3xX40xX3xX6cxXcdxXcexXexX3xXc2xX18xX190xXdxX3xXex116eexX3xX7xX1faxX3xX1xX1bbxXbxX3xX4cxX2b5xX40xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX61xX4cxX4axXaxX12xX27xX146xXdxX3xX34xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX40xX1c3xX4axX37xX3xX2cxX1xX3bxXexX3xX3exX19xX40xX3xXc2xX6xX40xX30xX3xX2e2xX14xXbxX3xXc2xX132xX18xX3xX74xX19xX40xX30xX3xX7exX146xXdxX3xX2c0xX3xXc2xXdxX110xX2exX37xX3xXcxX1xXbfxXdxX3xX4a3xX6xX40xX3xX7exX1c3xX3xX199xX6cxX6xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX40xX1xX6xX18xX3xX7exed64xX3xXexX6cxdf71xX3xXexX1xX194xX3xX91xX3xX7exX146xXdxX3xX2xX3xXc2xXdxX110xX2exX3xXexX6cxX61xX40xX30xX3xX34xX1xXdxX3xXcxX6cxXdxX468xX18xX3xXcxXdxX1e7xX40xX3xX4xX1xXcdxX6xX3xX4xX36xX3xXc2xXdxX110xX2exX3xX40xX1c3xX61xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX18xXexX1xX61xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xXcxXcx126c2xX27xX2cxX0xX51xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U19 Việt Nam - U19 Jordan: Vạn sự khởi đầu nan

U19 Việt Nam - U19 Jordan: Vạn sự khởi đầu nan
2018-10-19 06:10:13

Dẫu biết thành phần của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á năm nay không mạnh bằng thành phần của 2 năm trước, nhưng dưới bàn tay của HLV Hoàng Anh Tuấn...

Tây Ban Nha 2-3 Anh: Tam sư bẻ sừng Bò tót

Tây Ban Nha 2-3 Anh: Tam sư bẻ sừng Bò tót
2018-10-16 05:48:46

Mảnh đất Tây Ban Nha vốn là tử địa của ĐT Anh đã mất thiêng. Rạng sáng nay, Tam sư đã chơi một trận đấu tuyệt vời để lần đầu tiên sau 31 năm bẻ sừng bò tót ngay trên đất Tây Ban Nha...

Djokovic vô địch Thượng Hải, kém Nadal 1 Masters

Djokovic vô địch Thượng Hải, kém Nadal 1 Masters
2018-10-15 05:52:19

Novak Djokovic không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại tay vợt 21 tuổi người Croatia Borna Coric trong trận chung kết Thượng Hải Masters 2018 sau 2 set đấu với các tỷ số 6-3 6-4.

Wushu-“đẹp và độc”

Wushu-“đẹp và độc”
2018-10-13 07:47:12

PTĐT - "Đẹp và độc" là hai tính từ người ta "ưu ái" giành cho Wushu, môn thể thao võ thuật. Ở tỉnh ta, đội tuyển Wushu được thành lập muộn hơn những môn thể thao khác...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long