Cập nhật:  GMT+7
ece1x145b7x159f1x17326x171c8x19e07x1763ax14587xef26xX7x14f8cx1375cxfaf4x15dafx11e9axffe3xX5x13050xXax18330xfd43xXdx196a7x120f6xX3x112f8xX10xffb9xX3xXex14a7dx167b3xX4xX3xXexXdx12d1bxXbxX3x109dex19d44xef27xX3x1772cxXdx1a4bbxXexX3x1725bxX6xX1ax180e8xX26xX27xX28xX3x1537exX6xX5xX6x13703xX7xXdxX6xX3x125d6xX3x18c9axXdx1099cxXdxX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1x15f34x15078xX3x176aexX0x11af1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12027xX6xXbxXexXdx16a1exX15xXaxX12xX0xXdxX1axX42xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXax18b8bxXdx1211dxXexX1x172abxX3xf8bfx18f18xX8exXbxX18x1996axX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX8bxX3x1031bx194e9xf756xXbxX18xX92xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX52xX52xX4x1221ax11a7cxX6xX66xXbxX1xX4exXexX1xX66xXacx1a3fdxX15xX52xX88xX10xX7xX16xXexX66xXbxX52xX15xX10xX86xX7xX52xX27xX27xX27xX28xX52xX2xX27xX27xX88xX28xX2xX9cxX8exX8dxX8exX27xXexX27x19eeaxX8dxX5xX2xX32xXexXexX18xXb7xX15xX4exX27xX28xXb7xXdxX10xXexX15xX6xX1axX4exX27xX28xX1axX6xXacx10d12xXbxX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX10xX1axX3xXexX1dxX1exX4xX3xXexXdxX23xXbxX3xX26xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX32xX26xX27xX28xX3xX37xX6xX5xX6xX3bxX7xXdxX6xX3xX40xX3xX42xXdxX44xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX4dxX4exX3xX50xXaxX3xX86xXdxX88xXexX1xX9xXaxX8dxX8exX8exXaxX3xX1xX10xXdxX42xX1xXexX9xXaxX9cxX9dxX9exXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX66xX15xXaxX12xX26xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX3xX4x12319xX15xX3xXbxX1xX44xXdxX3xXexX1x12e32xX15xX42xX3xX26xX27xX28xX3xX37xX6xX5xX6xX3bxX7xXdxX6xX3xX1dx17c2exXdxX3xX1axfd4fxXdxX3xXex10af9xX15xX1xX3xXexXdxX23xXbxXacxX3x150ebxed80xX15xX1xX8bxX3xfc0exX66xfd37xX15xX42xX3xX13xXdxX15xX1xX52xXcxXcx1524axX2axX2fx1908cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xX10xX6xX88xXaxX12xX26xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX3x16949x10338xX3xX5xX1b4xX1axX3xX15x112faxX15xX3xX16x1052dxX3xXexX1a2xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX3xX4xX17exX1axX3xX1x18a57xX6xX3xX15xX1xX1b4xX3xX1e5x16490x197e8xX15xX42xX3xX16xXdxX1axX3xXb7x17e36xX3xX1e5x118ecxX4xX1xX3xX26xX27xX28xX3xX1b2xX1b4xX15xX3x178bcxX4ex16a76xX4xX3xX40xX3xX5xX209x17621xXexX3xXexX1dx1930cxX15xX3xXexX1xf4e5xX3xX27xX3xXadxX44xX15xX42xX3xX61xX3xXb7xX201xX15xX42xX3xX4xX1xX4exX15xX42xX3xX16xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX4xX1xX4dxX4exX3xX50xX3xX27xX8exX27xX27xXacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e82xX66xX88xX3bxXaxX12xXcxX4exX3bxX3xX15xX1xXdxX1edxX15x195cbxX3xXexX1xX1b4xX15xX1xX3xXexX1a2xX4xX1xX3x10d97xX15xX3xXexX209xX22bxX15xX42xX3xX1e5x11b29xX3xX16xX1xX213xX15xX42xX3xXexX1x18324xX3xX42xXdxf0ccxXbxX3xX4xX1xX66xX3xX1e5xX66xX1b4xX15xX3x18765xX4exX4dxX15xX3xX4xef39xX6xX3xX1xX4exX28axX15xX3xX5xX4exX3bxX2cxX15xX3xXb7xXdxX1edxX15xX3x10931xX66xX15xX42xX3x17ff6xX1xX32xX16xX3bxX4exX15xX3xX42xXdxX1b4xX15xX1xX3xX209xX4exX3xXexX1xX23xX3xXexX1dxX66xX15xX42xX3xX4xX4ex1147axX4xX3xX4x1255cxX15xX1xX3xXexX1dxX6xX15xX1xX3xXb7x18532xX3xXexX235xX3xX16xX23xXexXacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26exX66xX88xX3bxXaxX12x1145bxX6xX4exX3xX1xX6xXdxX3xX5xX209xX22bxXexX3xXexX1dxX230xX15xX27dxX3xX26xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX3xX4xX294xX3xXexX1dxX66xX15xX42xX3xXexX6xX3bxX3xX27xX3xX1e5xXdxX29exX1axX27dxX3xX18xX23xXbxX3xXexX1xX235xX3xXadxX6xX3xX7xX6xX4exX3xX26xX27xX28xX3xXcxX1xf4f5xXdxX3xX13xX6xX15xX3xXb7xX1b4xX3xX26xX27xX28xX3xX1b2xX1b4xX15xX3xX222xX4exX224xX4xX3xX1acxX1xX6xXdxX3xX1e5xX2e9xXdxX3xX1e5xX6xX15xX42xX3xX4x131c2xX15xX42xX3xX4xX294xX3x16684xX3xX1e5xXdxX29exX1axX1c2xXacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26exX66xX88xX3bxXaxX12x10e78xX66xX3xX4xX1x10c86xX3xX7xX224xX3xX1e5xX224xXdxX3xX1e5xX17exX4exX3xX1e5xX209xX22bxX4xX3xXexX1a2xX15xX1xX3xX1e5xX23xX15xX3xX1e5xX17exX4exX3xXexXdxX1edxX15xX3xX16xX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1e5xX2e9xXdxX3xXadx110dfxX15xX42xX3xX1e5xXdxX29exX1axX3xX15xX1xX6xX4exX27dxX3xX26xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX3xXadxX4exX2e9xX4xX3xXbxX1xX44xXdxX3xXexX1xX188xX15xX42xX3xX26xX27xX28xX3xX37xX6xX5xX6xX3bxX7xXdxX6xX3xX1axX19exXdxX3xX4xX294xX3xX1xX3bxX3xXb7x11e22xX15xX42xX3xX42xXdxX1b4xX15xX1xX3xXb7xX2f8xXacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26exX66xX88xX3bxXaxX12xX2fxX23xX4exX3xXexX1xX188xX15xX42xX3xX26xX27xX28xX3xX37xX6xX5xX6xX3bxX7xXdxX6xX27dxX3xX26xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX3xX7x16fb4xX3xX42xXdxX1b4xX15xX1xX3xXb7xX2f8xX3xX1e5xXdxX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX1dxX66xX15xX42xX3xXexX1dxX209x16c31xX15xX42xX3xX1xX22bxXbxX3xXexX1dxX230xX15xX3xX26xX27xX28xX3xXcxX1xX360xXdxX3xX13xX6xX15xX32xX26xX27xX28xX3xX1b2xX1b4xX15xX3xX222xX4exX224xX4xX3xX4xX294xX3xX16xX23xXexX3xX2aexX4exX44xX3xXexX1xX188xX15xX42xX3xXexX1xX4exX6xX3xX1xX66x11a7dxX4xX3xX1xX201xX6xX3xX88xX209xX19exXdxX3xX27xX32xX27xX3xX1acxX2xX32xX2xX3xX1xX66xX4c7xX4xX3xX8exX32xX8exX1c2xXacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26exX66xX88xX3bxXaxX12xXcxX4exX3bxX3xX15xX1xXdxX1edxX15xX27dxX3xX15xX23xX4exX3xXexX1dxX230xX15xX3xX26xX27xX28xX3xXcxX1xX360xXdxX3xX13xX6xX15xX32xX26xX27xX28xX3xX1b2xX1b4xX15xX3xX222xX4exX224xX4xX3xX1xX201xX6xX3xXex18836xX3xXex14276xX3xX7xX224xX3xX28xX32xX28xX3xXexX1dxX40xX3xX5xX1edxX15xX27dxX3xX26xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX3xX4xX1xX188xX4xX3xX4xX1xX188xX15xX3xXadxX216xX3xX5xX66xX2edxXdxX3xX88xX386xX3xXexX1xX188xX15xX42xX3xXadxX28axXexX3xX4xX235xX3xXb7xX19exXdxX3xXexX531xX3xX7xX224xX3xX15xX1b4xX66xXacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26exX66xX88xX3bxXaxX12xXcxX1dxX209xX19exX4xX3xX1e5xX294xX27dxX3xX26xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX3xX1e5xX1e6xX3xX1xX201xX6xX3xX26xX27xX28xX3xXcxX1xX360xXdxX3xX13xX6xX15xX3xX27xX32xX27xX3xXb7xX1b4xX3xX1xX201xX6xX3xX26xX27xX28xX3xX1b2xX1b4xX15xX3xX222xX4exX224xX4xX3xX2xX32xX2xXacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26exX66xX88xX3bxXaxX12xXcxX1dxX66xX15xX42xX3xXexX1dxX209xX488xX15xX42xX3xX1xX22bxXbxX3xX26xX27xX28xX3xXcxX1xX360xXdxX3xX13xX6xX15xX32xX26xX27xX28xX3xX1b2xX1b4xX15xX3xX222xX4exX224xX4xX3xX1xX201xX6xX3xX27xX32xX27xX27dxX3xX26xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX3xX4xX17exX15xX3xXbxX1xX44xXdxX3xXexX1xX188xX15xX42xX3xX4xX360xX4xX1xX3xXadxXdxX2cxXexX3xX9cxX32xX27xX3xX1xX66xX4c7xX4xX3xX9exX32xX28xX3xXexX1dxX209xX19exX4xX3xX37xX6xX5xX6xX3bxX7xXdxX6xX3xX1axX19exXdxX3xX42xXdxX1b4xX15xX1xX3xXb7xX2f8xX3xX1e5xXdxX3xXexXdxX23xXbxXacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26exX66xX88xX3bxXaxX12xX2fxX1xXdxX2cxX1axX3xXb7x18502xX3xX1e5xX360xX15xX1xX3xXadxX2edxXdxX3xX26xX27xX28xX3xX37xX6xX5xX6xX3bxX7xXdxX6xX3xX5xX1b4xX3xX1e5xXdx19b94xX4exX3xX1axX1b4xX3xXexX1xX17exX3bxX3xXexX1dxX201xX3xX1xX4exX28axX15xX3xX5xX4exX3bxX2cxX15xX3xXb7xXdxX1edxX15xX3xX2c7xX66xX15xX42xX3xX2ccxX1xX32xX16xX3bxX4exX15xX3xX4xX294xX3xXexX1xX29exX3xX1xX66xX1b4xX15xX3xXexX1xX1b4xX15xX1xX27dxX3xX15xX1xX209xX15xX42xX3xX4xX1xX2a2xX15xX42xX3xXexX6xX3xX4xX201xX15xX3xXbxX1xX44xXdxX3xX4xX1xX488xX3xX16xX23xXexX3xX2aexX4exX44xX3xXexX1dxX230xX15xX3xX4xX386xX15xX42xX3xX42xXdxX488xXacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26exX66xX88xX3bxXaxX12xXcxX1dxX230xX15xX3xX1e5xX28axX4exX3xX42xXdx13fa3xX6xX3xX26xX27xX28xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX3xXb7xX1b4xX3xX26xX27xX28xX3xX37xX6xX5xX6xX3bxX7xXdxX6xX3xX7xX46cxX3xX88xXdx1073exX15xX3xX1dxX6xX3xXexX1dxX1edxX15xX3xX7xX4dxX15xX3xX13xX66xX16xX66xX1axX66xXexXdxXb7xX27dxX3xXexX1dxX230xX15xX3xX4xX201xX15xX3xX5xX2edxXdxX3xX1e5xX360xX3xX40xX3xX7xX4dxX15xX3x16d50xX6xX16xX1xXexX6xX16xX66xX1dxXacxX3xX1b2xX6xXdxX3xXexX1dxX230xX15xX3xX1e5xX28axX4exX3xX4xX386xX15xX42xX3xX88xXdxX76bxX15xX3xX1dxX6xX3xXb7xX1b4xX66xX3xX5xX2a2xX4xX3xX27xX8exX3xX42xXdxX488xX3xXexX224xXdxX3xX15xX6xX3bxX3xX1acxXd9xX52xX9exX27dxX3xXexX1xX10xX66xX3xX42xXdxX488xX3xX2axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX1axX1c2xXacxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX316xX66xX4exX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xXcxXcxX1bfxX2axX2fxX0xX52xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long