Cập nhật:  GMT+7
467x5d3dx7177x8aacx894exb58dx8dc0x5d0dx6acxX7x6712x4ee2x127ax7535x3620x1769xX5x47d6xXax9ab6x89e1x32afxae2dxa420xX3xX15xX1x251dxXexX3xXexX1x9aaaxX3xXexX1xX6x81a4xX3xX7xc7bxX15xX16xX3xac6fx3277x6adx8a31xX3x2c8axX13x5729xX3xX1xX24x14bdxX15xX16x70f0xX3x2be1xa311xXdxX6xXexX10x387cxX3x38a3x9fbcxX15xX16xX3xXexaa92xXbxX3x3d5cxX3x1006xX15xX43xXdxX6xX15xX3x2756xX10xX5xX5xX7xX3xbb83x2706xX3xX7x7f39xX3xX4x81fcxX3xX1x4e89xX3xX1xX32x67fexX0xX2cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1394xX10xX6xX43xXaxX12xX4exX16xX6xX3xX3bxX3cxXdxX6xXexX10xX41xX3x80cfxX6xX15xX16xX3xX4xX1xX69xa8axX15xX3x3202x3072xX3xX4xX1xX24xX3xXex6203xX49xX15xX3xX9fxX6xX3x9eebxX69x76baxX15xX3xX4exX15xX43xXdxX6xX15xX3xX55xX10xX5xX5xX7xX3xXexX1xX5cxX3x173fx2c00xXexX3xX5x83b7xXdxX3xX4x3a9fxX69xX3xX1x95bcxX15xX3xX41xX1xXdx44a1xX15xX3xX4xXc9xX3xX43xX44xX15xX16xX3xX97xX69x2711xXdxX3xXexX49xXbx39a0xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2608xX24xX43xX65xXaxX12xX0xXdxXbcxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx37adxX10xX15xXexX10xX9fxXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX3cxXdxX43xXexX1xX2exX3xX2bx7e0axa69exXbx2a7exb0f0xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2exX3xX11cx1045xX2dxXbxX11fxX120xXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX2cxX2cxX4xXe2xX97xX6xX24xXbxX1xX69xXexX1xX24xXe2xX5bxX15xX2cxX43xX10xX7xX41xXexX24xXbxX2cxX15xX10xX3cxX7xX2cxb4caxX2dxX2xX11dxX2cxX2xX2xX155xX43xX155xX2xX11dxX11dxb670xX155xX162xXexX2dxX2bxedcxX2bxX5xX162x986exX2xXe2x2498xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX1axXexX3xXexX1xX1fxX3xXexX1xX6xX24xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX30xX13xX32xX3xX1xX24xX36xX15xX16xX39xX3xX3bxX3cxXdxX6xXexX10xX41xX3xX43xX44xX15xX16xX3xXexX49xXbxX3xX4cxX3xX4exX15xX43xXdxX6xX15xX3xX55xX10xX5xX5xX7xX3xX5bxX5cxX3xX7xX5fxX3xX4xX62xX3xX1xX65xX3xX1xX32xX69xXaxX3xX3cxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2bxX11cxX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX11cxX12bxX2dxXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xX6xXbxXexXdxX24xX15xXaxX12x6b04xX36xX15xX3xX4xXc5xX69xX3xX1xXc9xX15xX3xX43xXdx1ec4xX15xX3xX9fxX6xX3xXexX9fxX24xX15xX16xX3xX97xX69xXdcxXdxX3xXexX49xXbxX3xX4x6bfxX6xX3xX4xX229xX6xX3xX3bxX3cxXdxX6xXexX10xX41xX3xX4xX1xX69xX94xX15xX3xX97xX98xX3xX4xX1xX24xX3xX4exX15xX43xXdxX6xX15xX3xX55xX10xX5xX5xX7xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX15xXexX10xX9fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX30xX13xX32xX3xX1xX24xX36xX15xX16xX39xX3xX3bxX3cxXdxX6xXexX10xX41xX3xX43xX44xX15xX16xX3xXexX49xXbxX3xX4cxX3xX4exX15xX43xXdxX6xX15xX3xX55xX10xX5xX5xX7xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX24xX43xX65xXaxX12xXf2xX69xXdcxXdxX3xXexX49xXbxX3xX4xX229xX6xX3xXexX6xX65xX3xX5bx8da7xXexX3xX15xX32xX3xX7xX62xX3xX2xX3xXexX1xXcfxX3xX16xXdx14d5xXdxX3xX4exX16xX6xX3xX3bxX3cxXdxX6xXexX10xX41xX3xX4xX1xX69xX94xX15xX3xX97xX98xX3xX4xX1xX24xX3xX4exX15xX43xXdxX6xX15xX3xX55xX10xX5xX5xX7xX3xX8cx1abexX3xX97xX98xX3xX16xXdxX27xX15xX3xX8cxX24x3ce2xX15xX3xX97xX4cxXdxX3xX5xXc1xXdxX3xX4xXc5xX69xX3xX1xXc9xX15xX3xX4xX229xX6xX3xXbcxXbdxXexX3xX4xX1xX36xX15xX16xX3xXexX9fxX6xXdxX3xX43xX36xX15xX1xX3xX4xX1xX24xX3xX97xX304xX15xX3xX16xX27xXdxX3xXexX9fx2a80xX15xX3xX41xX1xX27xX15xX3xX8cxX36xXdxXe2xX3xX13xX16xXc9xXdxX3xX7xX6xX24xX3xX15xX16x7c16xXc1xXdxX3xXf2xX6xX3x14c9xX6xX15xX3xXa6xX69xX65xXcfxXexX3xX8cxX98xX15xX1xX3xX43xX44xX15xX16xX3xX97xX69xXdcxXdxX3xXexX49xXbxX3xX5bxX36xX3xXbcxXc1xXdxX3xX4x3203xXbxX3xX8cxXc9xXdxX3xX11fxX69xX62xX15xX16xX3xX7xXa8xX15xX3xX8cxX1fxX3xX4xX1x9c88xXbxX3x2122xX15xX1xX3xX5xX355xX69xX3xX15xXdxbc41xXbcxad51xX3xX41x2f34xXbcxX3xXexX1xX10xX24xX3xX4xXa8xX69xX3xX15xX14xXdxX3xX8cx4948xX6xX2exX3xX30xXcxXc9xXdxX3xX4xX14xX3xXexX1xX1fxX3xX8cxXcfxX15xX3xX43xX5fxX3xX8cxX27xXbcxX3xX4xX355xX2cexXdxX3xX1xX6xXdxX3xX97xX304xX15xX3xX8cxX355xX2bdxX4xX3xX4xX1xc6bxb202xX39xXe2xX0xXdxbda2xX9fxX6xXbcxX10xX3xX3cxXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xXaxX3xX3efxX9fxX6xXbcxX10xX97xX24xX9fxX43xX10xX9fxX9xXaxX11dxXaxX3xX7xX4xX9fxX24xX5xX5xXdxX15xX16xX9xXaxX15xX24xXaxX12xX0xX2cxXdxX3efxX9fxX6xXbcxX10xX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX15xXexX10xX9fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12x792fxX24xX7xXexX65xX69xX41xX3xXexX44xX3xX4xX1xX62xXdxX3xX97x45b8xXexX3xXexX6xX65xX3x20b7xX9fxX6xX4xX1xX10xX5bxX6xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX24xX43xX65xXaxX12xX13xX32xX3xXexX6xX65xX3xX5bxX2bdxXexX3xX15xX16xX355xXc1xXdxX3x2164xX41xX9fxX6xXdxX15xX10xX3xX205xX6xX9fxXexX6xX3xX44dxX24xX7xXexX65xX69xX41xX3xX8cxX2f8xX3xXexX44xX3xX4xX1xX62xXdxX3xX97xX45exXexX3xXexX6xX65xX3xX5bxX36xX3xX4xX1xX397xXbxX3xX39axX15xX1xX3xX5bxX2cexXdxX3xX8cxX62xXdxX3xXexX1xX229xX3xX15xX16xX355xXc1xXdxX3xX13xX16xX6xX3x8eb2xX6xX9fxX5bxX6xX9fxX6xX3xX465xX9fxX6xX4xX1xX10xX5bxX6xX3xX7xX6xX69xX3xX41xX1xXdxX3xX4xXc9xX3xX16xXdxX36xX15xX1xX3xX4xX1xXdxXcfxX15xX3xXexX1xX45exX15xX16xX3xX168xX16cxX2dxX3a6xX3xX2bxX16cx1aa1xX3xXexX9fxX24xX15xX16xX3xXexX9fxX49xX15xX3xX4xX1xX69xX15xX16xX3xX41xXcfxXexX3xX16xXdxX39axXdxX3xa4a6xXcx69d0xX3x977cxXbxX10xX15xX3xX4cxX3xXcxX10xX11fxX6xX7xXe2xX3xX13xb0c4xXbcxX3xX15xX16xX24xX27xXdxX3a6xX3xX44dxX24xX7xXexX65xX69xX41xX3xXexX44xX15xX16xX3xXexX44xX3xX4xX1xX62xXdxX3xX97xX45exXexX3xXexX6xX65xX3xX8cxX62xXdxX3xXexX1xX229xX3xX15xX16xX355xXc1xXdxX3xXf2xX10xX5xX6xX9fxX69xX7xX3xX4dexXdxX4xXexX24xX9fxXdxX6xX3xX52fx8fb8xX6xX9fxX10xX15xX41xX6xX3xXexX304xXdxX3xX16xXdxX39axXdxX3xX493xX3bxX3xX533xXbxX10xX15xX3xXbcxX36xX3xXexX1xX6xX65xX3xX5bxX36xX24xX3xX8cxX14xX3xX5xX36xX3xX4xX1xX304xXbcxX3xX5bxX2bdxXexXe2xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX15xXexX10xX9fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX105xX1xX229xX3xXexX98xX4xX1xX3xX493x675dxX105xX3xX4xX6xX3xX15xX16xX2bdxXdxX3x3608xX24xX15xX3xX5edxX24xX15xX10xX7xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX24xX43xX65xXaxX12xX105xX1xX229xX3xXexX98xX4xX1xX3xX493xX5e2xX105xX3x25fexX6xX15xX6xX3xX55xX1xXdxXexX10xX3xXexXdxXcfxXexX3xX5xXbdxX3xX5edxX24xX15xX3xX5edxX24xX15xX10xX7xX3xX15x2865xXbcxX3xXexX9fxX24xX15xX16xX3xX43xX6xX15xX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX513xX3xX5bx188fxX3xX7xa966xX3xX205xX205xX52fxX3xX11fxX69xX1axXexX3xX7xX45exX4xX3xX15xX1xX1axXexX3xXbcx35a8xXdxX3xXexX1xXc1xXdxX3xX8cxX304xXdxX3xX7xX6xX69xX3xX41xX1xXdxX3xX15xX16xXc9xXdxX3xX7xX6xX24xX3xX2dxX513xX3xXexX69xXdcxXdxX3xX8cxX27xX15xX1xX3xX43xX1axX69xX3xX7xX5fxX3xXexX9fxX4cxX3xX5xX304xXdxX3xX97xX636xX15xX16xX3xX4xX27xX4xX1xX3xX1xX304xX3xX41xX15xX24xX4xX41xX16cxX24xX69xXexX3xX105xXdxX9fxX65xX5xX3xX465xX6xX15xX10xX3xXexX304xXdxX3xX493xX5e2xX105xX3xX155xX162xX513xXe2xX3xX30xXf2xX304xX15xX3xXbxX1xX39axXdxX3xX41xX1fxX3xX8cxXcfxX15xX3xX5edxX24xX15xX10xX7xX3a6xX3xX465xX10xX24xX9fxX16xX10xX7xX3xX3bxXexX3x84d6xXdxX10xX9fxX9fxX10xX3a6xX3xX52fxX15xX43xX10xX9fxX7xX24xX15xX3xX3bxXdxX5xX5bxX6xX3xX5bxX36xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX16xX355xXc1xXdxX3xX15xX32xX6xX3xXbcxX36xX3xXexXc9xXdxX3xX41xX1xXc9xX15xX16xX3xXexX1xX1fxX3xX15xX16xX1xX64fxX3xX9fxX6xX3xX15xX16xX6xX65xX3xX97xXa8xX65xX3xX16xXdxXc1xX39xX3a6xX3xX55xX1xXdxXexX10xX3xX15xX14xXdxX3xX7xX6xX69xX3xX41xX1xXdxX3xX8cxX355xX2bdxX4xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX3xX5bxXdxX33dxX15xX3xX65xX33dxX69xX3xX4xXc5xX69xX3xX15xX33dxX69xX3xXexX33dxX15xX3xX513xX3xX5bxX64cxX3xX7xX64fxX3xX11fxX69xX1axXexX3xX7xX45exX4xX3xX15xX1xX1axXexX3xXbcxX664xXdxX3xXexX1xXc1xXdxX3xX8cxX304xXdxXe2xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX15xXexX10xX9fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX12x9aecxX69xX7xX7xX10xX5xX5xX3xX7xX2cexXbcxX3xX8cxXc5xX69xX3xX1xX36xX15xX16xX3xX7afxX10xX43xX3xX97xX69xX5xX5xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX24xX43xX65xXaxX12xX465xX10xX24xX9fxX16xX10xX3xX7afxX69xX7xX7xX10xX5xX5xX3xX41xX1xX4cxXdxX3xX8cxXc5xX69xX3xXbcxX3baxX6xX3xX16xXdxX39axXdxX3xX5e2xX2xX3xX155xX11dxX155xX2dxX3xX5bxX2cexXdxX3xX5bxX98xX3xXexX9fx227fxX3xXexX1xX3e9xX3xX2bxX3xX4cxX3xX4xX1xX381xX15xX16xX3xXf2xX6xX1xX9fxX6xXdxX15xX3xX465xX6efxX3a6xX3xX15xaf6exXdxX3xX7afxX10xX43xX3xXf2xX69xX5xX5xX3xX16xXdxX36xX15xX1xX3xX4xX1xXdxXcfxX15xX3xXexX1xX45exX15xX16xX3xXexX69xX65xX3a4xXexX3xX8cxX62xXdxX3xX2xX16cxX155xX3xX5xXc5xX15xX3xX5xX355xX2bdxXexX3xXexX1xX69xXbdxX4xX3xX5bxb31axX3xX205xX6xX11fxX3xX4dexX10xX9fxX7xXexX6xXbxXbxX10xX15xX3xX5bxX36xX3xX3bxX10xX9fxX16xXdxX24xX3xX6efxX10xX9fxX10xX589xXe2xX3xXcxX6xX65xX3xX5xX27xXdxX3xX15xX16xX355xXc1xXdxX3xX52fxX15xX1xX3xX43xX5fxX3xX8cxX24xX27xX15xX3xX9fxX636xX15xX16xX3xX7afxX10xX43xX3xXf2xX69xX5xX5xX3xX7x873axX3xX16xXdxX36xX15xX1xX3xX4xX1xXdxXcfxX15xX3xXexX1xX45exX15xX16xX3xXexX9fxX24xX15xX16xX3xXexX1axXexX3xX4xX39axX3xX155xX2dxX3xX4xX1xX381xX15xX16xX3xX8cxX69xX6xX3xXexX9fxX24xX15xX16xX3xX15xX542xXbcxX3xX15xX6xX65xXe2xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX24xX43xX65xXaxX12xXcxX6xX65xX3xX5xX27xXdxX3xX4xX229xX6xX3xX205xX10xX9fxX4xX10xX43xX10xX7xX3xX4xX1xX24xX3xX97xXdxXcfxXexX2exX3xX30xX7afxX10xX43xX3xXf2xX69xX5xX5xX3xX8cxX2f8xX3xX4xX1xX69xX94xX15xX3xX97xX98xX3xX7xb42xX15xX3xX4xX1xX3e9xX4xX3xX5bxXc9xX3xX8cxX98xX4xX1xX3xXbcxX3baxX6xX3xX15xX36xX65xX3xX5bxX36xX3xXexXc9xXdxX3xX41xX1xXc9xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX64fxX3xX4xX14xX3xX8cxXbdxXdxX3xX8cx852xX6xX3xX15xX36xX24xX3xX7xX8b7xX3xX8cxX1axX69xX3xX5bxX2cexXdxX3xX1xX664xX3xXexX9fxX24xX15xX16xX3xX15xX542xXbcxX3xX15xX6xX65xXe2xX3xX7axX664xX3xX7xX8b7xX3xX16xXdxX36xX15xX1xX3xX4xX1xXdxXcfxX15xX3xXexX1xX45exX15xX16xX3xXexX9fxX24xX15xX16xX3xXbcxX664xXdxX3xX4xX1xX381xX15xX16xX3xX8cxX69xX6xX3xXexX9fxX24xX15xX16xX3xXbcxX3baxX6xX3xX16xXdxX39axXdxX3xX15xX36xX65xXe2xX3xX4dexX2cexXdxX3xXbcxX36xX15xX3xXexX9fxX5cxX15xX1xX3xX43xXdxX213xX15xX3xXbcxX36xX3xX1xX664xX3xX4xX14xX3xX8cxX355xX2bdxX4xX3xX4cxX3xXf2xX6xX1xX9fxX6xXdxX15xX3xX465xX6efxX3a6xX3xXexXc9xXdxX3xX41xX1xXc9xX15xX16xX3xXexX1xX1axX65xX3xX6xXdxX3xX8cxX229xX3xX7xX3e9xX4xX3xXexX1xX27xX4xX1xX3xXexX1xX3e9xX4xX3xX1xX664xX39xXe2xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52fxX69xXexX1xX24xX9fxXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xXcxX1xX10xXexX1xX6xX24xX155xX11cxX1xX0xX2cxXbxX12

Theo Thethao24h

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long