Cập nhật:  GMT+7
e618x1744cx13d54x16289xf11bx124a2xf7efx1583ex12fb9xX7x10fbdx10d8fx12ef6x118c3x15f90x152f4xX5xeaaexXax1695cxfd97x146d7xfd93xX10x11c8bxX3x12e34xX10xfc02xX10xX17xX10xX17xX3xX15xXdxf88ex147dfxX1xX3x13c70x15495xf755x170b0xX24xX3x16685xX23xX14xX3xXexfb49xX3x12defx15745xXexX3x139dfxX1x15cdexXbxX3x121bax131fexX3xX17x1430cxX24xX15xX0x10a03xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12951xX10xX6xX1bxXaxX12x12b6ex11474xXdxX3xXexX1x11dd8xX3xX4xX60xX6xX3xX19xX10xX1bxX10xX17xX10xX17xX3xX3exX3xX2dxf0c2xX24xX15xX3xXexX32xX3xX34xX35xXexX3xX7xeca4xX3xX5xX23xX3xXexX6xX29xX3xX2dx1324exXexX3xX34xX1xX3axX4xX3xX4xX60xX6xX3xX38xX1xX3axXbx114d5xX3xX1x159f6xXexX3xX15xXdxX5bxX24xX15xX3xX7xX5bxX3x10e65xX3xXcxX7xX14xX24xX15xX6x122f6xX0xX45xXbxX12xX5axec78xX3dxX3xX27xX28xX6xX3x10ca2xXex146c0xX24xX1xX3xXexX1xX10xX14xX3xX15xXdx1192bxX3x1576axXdx1368fxXexX3x11549xX6xX3dx12146xX3xX1bxXdxf5dcxX24xX3xX17xX6xX3xX4xX3axX4xX3xXexX17x112aexX24xX3x15916x16fcbxX28xX3xXexX1xX28xX41xX4xX3xX2dxX71xX24xX15xX3x1663bxX3x10f88xX3xX24xX41xXdxX3xX1bxX28xX24xX15xX3xXe5x109d7xX24xX3xX24xX6xX3dxX3xX15xXdx1129cxXdxX3xX27xX28x14f26xX24xX3xX2dxX87xXexX3xX38xX1xX3axXbxX3xX3dxX3exX3xX17xX41xX24xX15xX3x14d0ax14c5exX2x1472axXaexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ac3xX14xX1bxX29xXaxX12xX54xX9axXexX3xX15xXdxX5bxX24xX15xX3xX7xX5bxX3xX124xX3xX24xX15x1059fxXc8xXdxX3xXcxX1x163faxX29xX3x144e2xe7f7xX97xX3xXexX6xX29xX3xX2dxX87xXexX3xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX19xX10xX1bxX10xX17xX10xX17xX3xXe5x16a4exX3xX4x150abxX3xX34xX1xX3exXdxX3xXe5xX110xX28xX3xXexX1xX28xXe2xX24xX3xX5xX87xXdxX3xXexX17xX14fx12e68xX4xX3x10b07xXdxX5xX5xX10xX7xX3xX158xXdxX3dxX14xX24xX3xXbbxX38xX1xX3axXbxXd2xX3xXexX17xX14xX24xX15xX3xX7xf591xXexX3xXe5xXe6xX28xX3xXexX1xX32xX3xX24xX1xXe6xXexX3xXe5x13796xX3xX4xX176xX3xX4xX1xXdxX35xX24xX3xXexX1x1330bxX24xX15xX3xX4xX3axX4xX1xX3xec11xXdxXccxXexX3xXa6xX3x13241xX3xX2xXaexX3xX158xX6xX28xX3xX34xX1xXdxX3xXexX1xX28xX6xX97xX3xX158xXdxX3dxX14xX24xX3xX3dxX18exXdxX3xX5xXe6xX29xX3xX5xX9axXdxX3xX7xf590xX3xX1d3x1318fxX24xX1xX3xXex137c8xX24xX1xX3xXe5xX1bdxX3xX15xXdxX23xX24xX1xX3xX4xX1xXdxX35xX24xX3xXexX1xX1caxX24xX15xX3xX5xXdxXb4xX24xX3xXexXdxX35xXbxX3xXexX17xX14xX24xX15xX3xX124xX3xX7xX1acxXexX3xX2dxX18exXdxX3xXex1438exX3xX7xX5bxX3xX5xXe6xX24xX3xX5xX14fxX87xXexX3xX5xX23xX3xXa6xX3xXf6xX3xXf4xX3xX2dxX23xX3xXa6xX3xXf6xX3xX124xXaexX3xf07bxX3xX7xX1acxXexX3xXexX1xX32xX3xXf4xX97xX3xX19xX10xX1bxX10xX17xX10xX17xX3xX4xX1xX102xXdxX3xX27xX28xX29xX35xXexX3xXexf83fxX3dxX3xX4xX6xX14xX3xXe5xX41xX3xX2dxX23xX3xX4xX1xX1caxXexX3xX4xX1xXdxX28xX3xXex106cfxX24xX15xX3xX4xX102xX3xX1xX41xXdxX3xX24xX1x1412dxX3xX24xX1xXe6xXexXaexX3xX5axX35xX24xX3xX15xX6xX3dxX10xX3xXexX1xX32xX3xXa6xX97xX3xX19xX10xX1bxX10xX17xX10xX17xX3xXe5xX173xX3xX1d3x100f5xX3xX15xX6xX3dxX10xX3xX15xXdxX6xX14xX3xX1d3xX176xX24xX15xX3xX4xX60xX6xX3xX158xXdxX3dxX14xX24xX3xXe5xX1bdxX3xX1bx15f87xX24xX3xXf4xX1daxX124xX97xX3xXexX17xX14fxX18exX4xX3xX34xX1xXdxX3xXexX1xX1caxX24xX15xX3xXa6xX3xX1daxX3xX124xX3xXe5xX1bdxX3xXe5xX14fxX6xX3xXexX17xXe2xX24xX3xXe5xXe6xX28xX3xXexX18exXdxX3xX7xX1acxXexX3xX27xX28xX29xX35xXexX3xXe5x11e5cxX24xX1xXaexX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX1d3xX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX17xX15xXdxX24x15791xX124xXbx164baxX3xX6xX28xXexX14xXaxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX3dxX15xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX33fxX45xX45xX2dxX14xX2dxXaexX2dxX24xX45xf647xXbxX5xX14xX6xX1bxX10xX1bxX45xX1bxX14xX1xX28xX24xX15xX45xX124xX125xX2xX127x11411xX125xXa6xX385xX125xX127xX45xX19xX10xX1bxX10xX17xX10xX17xX1daxX13xX14xX15xX10xX17xX1daxX125xX124xXaex167f0xXbxX15xXaxX3xebb7xXdxX1bxXexX1xX9xXax11c87xX125xX125xXaxX12xX0xX45xXexX1bxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX1bxX12xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX19xX10xX1bxX10xX17xX10xX17xX3xX2dxX14fxX87xXexX3xX27xX28xX6xX3xX191xXdxX5xX5xX10xX7xX3xX158xXdxX3dxX14xX24xX3xX2dxX23xX14xX3xXexX32xX3xX34xX35xXexX0xX45xXexX1bxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexX6xX1d3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX14xX1bxX29xXaxX12xX25dxX3xX7xX1acxXexX3xXe5xXe6xX28xX3xX27xX28xX29xX35xXexX3xXe5xX323xX24xX1xX97xX3xX158xXdxX3dxX14xX24xX3xX4xX1xX102xXdxX3xXexXe6xX24xX3xX4x14740xX24xX15xX3xX27xX28xX29xX35xXexX3xX5xXdxXccxXexX3xX24xX1xX14fxX24xX15xX3xX4xX1xXbdxX24xX1xX3xX7xX200xX3xX24xX176xX24xX15xX3xX2dxX41xXdxX3xX34xX1xXdxX35xX24xX3xXexX6xX29xX3xX2dxX87xXexX3xX7xX5bxX3xX2xf519xX3xXexX1xX35xX3xX15xXdxX18exXdxX3xXexX200xX3xXe5xX3axX24xX1xX3xX1xX2a3xX24xX15xX3xX34xX1xX3axX3xX24xX1xXdxX2axX28xXaexX3xXcfxX1x13d8cxX24xX15xX3xX24x114d1xX3xX5xX200xX4xX3xX7xX6xX28xX3xXe5xX176xX3xX4xX60xX6xX3xX158xXdxX3dxX14xX24xX3xX34xX1xX437xX24xX15xX3xX34xX323xXbxX3xXe5xX1bdxX3xXe5xX14fxX6xX3xXexX17xXe2xX24xX3xXe5xXe6xX28xX3xX2dxX2axX3xXexX1xX35xX3xX4xX27exX24xX3xX1d3x12d7dxX24xX15xX3xX2dxX23xX3xX19xX10xX1bxX10xX17xX10xX17xX3xX4xX32xX28xX3xXexX18exXdxX3xX124xX3xXe5xXdxX1bdxX3dxX3xX1d3xX17xX10xX6xX34xX3xX3exX3xX15xX6xX3dxX10xX3xXexX1xX32xX3x17216xX3xXe5xX1bdxX3xXexX1xX1caxX24xX15xX3xXa6xX3xX1daxX3xX127xX3xX2dxX23xX3xX34xX35xXexX3xXexX1x15f4cxX4xX3xXexX17xXe2xX24xX3xXe5xXe6xX28xXaexX3x167f8xX28xX6xX3xXe5xX176xX3xX15xXdxX23xX24xX1xX3xX4xX1xXdxX35xX24xX3xXexX1xX1caxX24xX15xX3xX4xX1xX28xX24xX15xX3xX4xX28xX41xX4xX3xX2dxX18exXdxX3xXexX23cxX3xX7xX5bxX3xX127xX3xXf6xX3xX124xXaexX3xX19xX10xX1bxX10xX17xX10xX17xX3xX4xX176xX3xXexX17xXe2xX24xX3xXexX1xX1caxX24xX15xX3xXexX1xX32xX3xX506xX125xX125xX3xXexX17xX14xX24xX15xX3xX7xX200xX3xX24xX15xX1xXdxXccxXbxX3xX2dxX23xX3xX5xX110xX24xX3xXexX1xX32xX3xX127xXa6xX3xX5xXdxXb4xX24xX3xXexXdxX35xXbxX3xX4xX176xX3xX3dx133efxXexX3xX3exX3xXexX32xX3xX34xX35xXexX3xX4xX3axX4xX3xX15xXdxX10bxXdxX3xX191xX17xX6xX24xX1bxX3xX158xX5xX6xX3dxXaexX3xX5axX5bxXdxX3xXexX1xX60xX3xX4xX60xX6xX3xX19xX10xX1bxX10xX17xX10xX17xX3xX3exX3xX2dxX71xX24xX15xX3xXexX32xX3xX34xX35xXexX3xX7xX7dxX3xX5xX23xX3xXexX6xX29xX3xX2dxX87xXexX3xX34xX1xX3axX4xX3xX4xX60xX6xX3xX24xX14fxX18exX4xX3xX38xX1xX3axXbxX97xX3xX1xX9axXexX3xX15xXdxX5bxX24xX15xX3xX7xX5bxX3xXa6xX3x111e8xX14xX1daxf95dxXdxX5x10b38xX17xXdxX10xX1bxX3xXcxX7xX14xX24xX15xX6xXaexX0xX45xXbxX12xXcaxX203xX3xX3exX3xXexX17xXe2xX24xX3xXe5xXe6xX28xX3xX1bxXdxXd6xX24xX3xX17xX6xX3xXexX17xX14fxX18exX4xX3xXe5xX176xX97xX3xXexX6xX29xX3xX2dxX87xXexX3xX24xX15xX14fxXc8xXdxX3xX38xX1xX3axXbxX3xXcxX7xX14xX24xX15xX6xX3xXe5xX173xX3xX4xX176xX3xX4xX1xXdxX35xX24xX3xXexX1xX1caxX24xX15xX3xX127xX3xXf6xX3xX125xX3xXexX17xX14fxX18exX4xX3xXcaxXdxX34xXexX14xX17xX3xXcxX17xX14xXdxX4xX34xXdxX3xXbbxX158xX1acxX4xX1daxX1d3xXdxX1daxX6xXd2xXaexX3xX124xX3xXexX17xXe2xX24xX3xXe5xXe6xX28xX3xX4xX71xX24xX3xX5xX9axXdxX97xX3x13501xX6xX2dxXdxX1bxX3xX19xX10xX17xX17xX10xX17xX3xXbbxXcxX27exX29xX3xX138xX6xX24xX3xXcfxX1xX6xXd2xX3xXexX1xX1caxX24xX15xX3xX127xX3xXf6xX3xX125xX3xXexX17xX14fxX18exX4xX3x16266xX10xX2dxXdxX24xX3x17496xX24xX1bxX10xX17xX7xX14xX24xX3xXbbxXcfxX6xX3dxX3xX38xX1xXdxXd2xX3xX2dxX23xX3xX1xX9axXexX3xX15xXdxX5bxX24xX15xX3xX7xX5bxX3xX2xX2xX3xXcfxXdxX4xX14xX5xX6xX7xX3xX6f1xX5xX3dxX6xX15xX17xX14xX3xXbbxXcxX27exX29xX3xX138xX6xX24xX3xXcfxX1xX6xXd2xX3xX15xX3axX4xX3xX2dxX87xXexX3xX124xX3xXf6xX3xX127xX3xXexX17xX14fxX18exX4xX3xXcxX14xX3dxX3dxX29xX3xX13xX14xX1d3xX10xX17xXexX14xXaexX45xXaexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX14xX1bxX29xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcax12411xXcaxX0xX45xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Fabregas, sự lựa chọn hoàn hảo cho M.U

Fabregas, sự lựa chọn hoàn hảo cho M.U
2013-05-30 16:37:00

HLV David Moyes đang nỗ lực đưa Cesc Fabregas (Barcelona) về sân Old Trafford và nếu thành công, Man Utd sẽ có một sự bổ sung đáng kể cho tuyến giữa.

Hơn 100 CLB tham gia tranh Cúp Cool Air 2013

Hơn 100 CLB tham gia tranh Cúp Cool Air 2013
2013-05-30 14:02:00

Sáng 28/5, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Ban Thanh niên, Trường học TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Giải Bóng rổ U17 Quốc gia - Cup Cool...

Hạ bệ MU, Bayern là đội bóng giá trị nhất

Hạ bệ MU, Bayern là đội bóng giá trị nhất
2013-05-30 13:35:00

Chỉ ít ngày sau khi bước lên ngôi vương của bóng đá châu Âu, Bayern Munich đón nhận thêm tin vui khi họ chính thức hạ bệ Man Utd để trở thành đội bóng giá trị nhất thế giới!

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long