Cập nhật:  GMT+7
899bxdafbx1005ex11756x995fxeea7xd8c2xea76xbdddxX7x9af3xf1eexf4f1xb684x11ad4x1157bxX5xf9cexXaxc425xc056xab7bx9642xX10xX6xdd3axf0edxX10xX3xc896xf0e1xX2x1091exX3xX1x8d1dxX3x10c5dxd127xc7f1xee91xX3xb0a8xX25xX3xb889xaa7dxXdxX3x9a7fxea64xX3x11b69xd7caxX3x9021x10936xX4xX1xe4edxX3x10ecdxX1x118baxX26xX1xX3xX29xfd49xX6xX3xf397xX19x11024xX26xX18xX3xX1xX22xX26xX18xX0xed63xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9dcex94b1x899dx11920xXaxX12xX0xXdxX24xX18xX3xX7xadc4xX4xX9xXaxX51xX51xX4xc64axc9ddxX6xX61xXbxX1xX19xXexX1xX61xX73xX33xX26xX51xX62xX10xX7xecb1xXexX61xXbxX51xX26xX10xe999xX7xX51xX2xX1fx101c0xX1cxX51xX90xX1fxX62xX90xX2xX1dx8e1exX2xX2xX1dxXexX2xa2fcxe34cxX90xX1dxX2xX5xX2xX73x11838xXbxX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX62xXaxX12xX13xX14xX15xX10xX6xX18xX19xX10xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX36xdf5dxX3xX4xX1xaaafxX26xX1xX3xXexX1x10d79xX4xX3xX1xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX33xb4e5xXdxX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xXexX1xX19xX2dxX4xX3xX33xe7baxX3xX29xX25xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX3axX3xXexX6cxX61xX26xX18xX3xX84xX1xXdxX3xbe83xX6xX26xX26xX6xX3xX3cxX1xX3exX26xX1xX3xX29xX43xX6xX3xX46xX19xX48xX26xX18xX3xX1xX22xX26xX18xX3axX3xXexX6cxX61xX26xX18xX3xX84xX1xXdxX3xX36x1033exX3axX3xXexX22xXdxX3xX7x9af0xX26xX3xd42dxX43xX3x8f2ax10ef2xX19xX3axX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX29xX13cxX6xX3xX36xXd2xX3xX1xX61xX25xX26xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xX24xf37axX4xX3xXexXdx94d8xX19xX3xX18xXdxX25xX26xX1xX3xX33xd2d6xX3xXbxX5xX6xX63xX14xX61xbec7xX17fxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX63xXaxX12xX13xX14xX15xX10xX6xX18xX19xX10xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX36xXd2xX3xX4xX1xXd6xX26xX1xX3xXexX1xXdcxX4xX3xX1xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX33xXe7xXdxX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xXexX1xX19xX2dxX4xX3xX33xXfexX3xX29xX25xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX3axX3xXexX6cxX61xX26xX18xX3xX84xX1xXdxX3xX115xX6xX26xX26xX6xX3xX3cxX1xX3exX26xX1xX3xX29xX43xX6xX3xX46xX19xX48xX26xX18xX3xX1xX22xX26xX18xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX63xXaxX12xXcxX6cxX16dxX26xX3xX7xX144xX26xX3xdf83xX5xX10xXdxX84xX19xX3axX3xX33xXe7xXdxX3xX26xX1xXdx108c1xX24xX3xX33xX168xX3xXbxX1x9172xXdxX3xXexX1xda97xX26xX18xX3xX7xX61xX26xX18xX3xX115xX6xX26xX26xX6xX3xX3cxX1xX3exX26xX1xX3xX29xX43xX6xX3xX5xX22xXdxX3xX18xX144xX63xX3xXexX1x10ccdxXexX3xX33x9055xX26xX18xX3xX5xXe7xX26xX3xX84xX1xXdxX3xX36xe42exX3xXexX1xX19xX6xX3xX36xX14bxX24xX3xX2xX14xX90xX3xXexX6cxfcd0xXe7xX4xX3xX29xX61xX25xX26xX18xX3xddc0xX26xX1xX3xX147xXdxX6xX3xX15xX6xXdxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX63xXaxX12xX13xXe7xXdxX3xXexX1xX261xXexX3xX74xX22xXdxX3xX26xX25xX63xX3axX3xX115xX6xX26xX26xX6xX3xX3cxX1xX3exX26xX1xX3xX29xX43xX6xX3xX4xX1xXd6xX26xX1xX3xXexX1xXdcxX4xX3xX46xX19xX48xX26xX18xX3xX4xX1x10dd6xXdxX3x9093xX3xX1xX22xX26xX18xX3xX2cxX1xX261xXexX3xX33xX25xX61xX3xX24xa1b8xX6xX3xX18xXdxX239xXdxX3xXexXe7xXdxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX63xXaxX12xXcxX6cxX61xX26xX18xX3xX84xX1xXdxX3xX36xX13cxX3axX3xXexX22xXdxX3xX7xX144xX26xX3xX147xX43xX3xX14axX14bxX19xX3axX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX29xX13cxX6xX3xX36xXd2xX3xX1xX61xX25xX26xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xX24xX168xX4xX3xXexXdxX16dxX19xX3xX18xXdxX25xX26xX1xX3xX33xX177xX3xXbxX5xX6xX63xX14xX61xX17fxX17fxX3xX84xX1xXdxX3xX18xXdxX25xX26xX1xX3xX84xacbcxXexX3xdd3exX19xX239xX3xX1xX43xX6xX3xX2xX14xX2xX3xXexX6cxX283xXe7xX4xX3xX60xX10xX4xX6xX24xX10xX46xX3xX60x9519xX26xX1xX3xc90axX283xX2e3xX26xX18xX73xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX3xX29xX13cxX6xX3xX7xf014xX3xX36xX3exX3xXbxX5xX6xX63xX14xX61xX17fxX17fxX3xX33xXe7xXdxX3xX222xX1xX48xX3xX29xXdxX374xX26xX3xX36xX272xX3xXexX6cxX6xX26xX1xX3xX7xX19xX261xXexX3xXexX1xX6xX24xX3xX62xc7fexX3xX13xX14xX15xX10xX6xX18xX19xX10xX3xX1cxX1dxX1cxX1dxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX63xXaxX12xX31xX43xX26xX3xX2e6xX3xX7xX144xX26xX3xX31x10eadxX6xX3xa11bxX26xX18xX3axX3xX29xX25xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX36xXd2xX3xX36xX272xX3xXexX1xX19xX6xX3xX1cxX14xX90xX3xXexX6cxX283xXe7xX4xX3xX36xX2dxXdxX3xX4xX1xdc87xX3xX26xX1xX25xX3xXcxX1xX6xX26xX3x89f1xX19xX239xX26xX18xX3xX2cxXdxX26xX1xX73xX3xXcxX19xX63xX3xX26xX1xXdxX16dxX26xX3axX3xX84xX374xXexX3xX377xX19xX239xX3xX26xX25xX63xX3xX84xX1xX34xX26xX18xX3xX377xX19xX3exX3xX377xX19xX6xX26xX3xXexX6cxX265xX26xX18xX3xX33xXe7xXdxX3xX36xX2dxXdxX3xX74xX13cxX26xX18xX3xXcxX1xX434xX3xX36xX34xX3xX84xX1xXdxX3xX24xX25xX3xX1xX265xX3xX36xXd2xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX7xXe7xX24xX3xX1cxX3xX33xX43xX26xX18xX3xX36xX261xX19xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX63xXaxX12xXcxX6cxX61xX26xX18xX3xX84xX1xXdxX3xX36xX13cxX3axX3xX33xXe7xXdxX3xX4xX1xXdxX374xX26xX3xXexX1xX23exX26xX18xX3xX26xX25xX63xX3axX3xXcxX1xX6xX26xX3xX43fxX19xX239xX26xX18xX3xX2cxXdxX26xX1xX3xX36xXd2xX3xX84xX1xX177xXbxX3xX5xX22xXdxX3xX24xX2f7xX6xX3xX18xXdxX239xXdxX3xX33xXe7xXdxX3xX99xX1fxX3xX36xXdxX272xX24xX3axX3xX377xX19xX6xX3xX36xX13cxX3xX18xXdxX25xX26xX1xX3xX33xX37xX3xXexX6cxXd6xX3xXexX1xXdcxX3xX99xX3xX13xX14xX15xX10xX6xX18xX19xX10xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3axX3xX46xX374xXbxX3xX7xX6xX19xX3xX29xX25xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX33xX25xX3xXcxX1xX25xX26xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX29x91ddxX3xX31xX1xXd6xX3xf334xXdxX26xX1xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28dxX19xXexX1xX61xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xXcxXcxe9cbxX13xX2cxX0xX51xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chuẩn bị ra mắt đội bóng đá Tuấn Tú Phú Thọ

Chuẩn bị ra mắt đội bóng đá Tuấn Tú Phú Thọ
2019-10-19 17:41:44

PTĐT - Theo thông tin từ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, buổi lễ ra mắt sẽ được tổ chức vào chiều ngày 3/11 và vào lúc 17h sẽ diễn ra trận giao hữu ra mắt câu lạc bộ Tuấn Tú...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long