Cập nhật:  GMT+7
45f6xcd5axc200x8a2excbffxaec8x876dxc475x9927xX7xca1ex9afax5868x7603x7047xa186xX5x4d92xXaxb3c7x7808x8041xX14xX3xX7x922exX3xX1x841cxcf27xX3x96acxX1cx5465x4867x9896xX3xXexX1x5967xc647xX22xa171xX3x6ab6x9705xXdxX3x63e5x6050xXdxX3x5bf0x5e35xXdxX3xX4x9d5cxX4xX3xX2fx95b3xXdxX3xXexX1cxX20x9cd0xX22xX3x5015xc51exX22xX29xX3xX2fxX38xX3xX1exX1cxX30xX4xX3xX29xXdxX6xX0xcbeaxX1xX2xX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX2bxX6x4fc7xX29xXdxX22x5803xcb31xXbx8c1axX3xX6xX1cxXex4b45xXaxX12xX0xXexX6axX12xX0xXex5c8axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6288xX76xX7fxX20xXaxX12xX0xXdxX2bxX29xX3xX7xX6axX4xX9xXaxX56xX56xX4xc429xX45xX6xX76xXbxX1xX1cxXexX1xX76xX9fxX33xX22xX56xX7fxX10xX7xa86cxXexX76xXbxX56xX22xX10xb312xX7xX56xX2x9b5dx6ea9x5a78xX56x8e85xXbbxX7fxb3e7xXbcx4c17xXbfxX6fxX2x6c26xXexX2xXbdxXbdxXbbxXc4xXbdxX5xX2xX9fxbcb5xXbxX29xXaxX3xX56xX12xXcxX1x86c5xX3xXexX1x6001xX22xX1xX3xX8cx93d5xXdxX3xXcxXdxb387xX22xX3x69cdx5b7bxX22xX29xX3xXexX6axX76xX22xX29xX3xX2bxXe0xX1cxX3xX38xX76xX3x8e8dxX6fxXc8xX3xX13xXdx514fxXexX3x59b8xX6xX2bxX9fxX3x6ce0xX108xX29xX1cx6317xX22xX6exX3xb976xX14x8823x9ebcxX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX7fxX12xX0xX56xXexX6axX12xX0xX56xXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx820bxX10xX6xX7fxXaxX12xXcxX1x9b95xX22xX29xX3xXexXdxX22xX3xXex7eb6xX3xab54xXdxafbaxX22xX3xX2fxX76xXe0xX22xX3xX8cxX46xX22xX29xX3xX2fxX38xX3xX13xXdxX105xXexX3xX108xX6xX2bxX3xX10dxX13xX14xX14xX118xX3xX22xX29xXe0xX20xX3xX6fxX56xX6fxX3xX4xX1xX76xX3xX45xXdxXeaxXex86fdxX3xX5xXdxX14fxX22xX3xX1exX1cxX6xX22xX3xX2fxXeaxX22xX3xX33xXdxX105xX4xX3xX7xbe11xX3xX7fxbeacxX22xX29xX3xX1xb710xX22xX1xX3x9cbfxX22xX1xX3xX4xXdcxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX2fxX3cxXdxX3xXexX1cxX20xX42xX22xX3xX17fxX45xX46xX22xX29xX3xX2fxX38xX3xX1exX1cxX30xX4xX3xX29xXdxX6x4c89xX3xX14dxXdxX14fxX22xX3xX2fxX76xXe0xX22xX3xX8cxX46xX22xX29xX3xX2fxX38xX3xX13xXdxX105xXexX3xX108xX6xX2bxX3xXexX1xX142xX22xX29xX3xX45xX38xX76xX3xX4xX1x8eb2xX3xX4xX46xX3xX13xX14xX14xX3xX5xXe0xX3xX2fxX27xX22xX3xX33x6debxX3xX7fxX1cxX20xX3xX22xX1x6f7bxXexX3xX7xX18xX3xX1xX1bxX1cxX3xXexX14fxX22xX3xX29x9ab5xXdxX1c8xX3xX1xX19dxX22xX1xX3xX1a1xX22xX1xX1c8xX3xXexX1xX26xX27xX22xX29xX3xX1xXdxX105xX1cxX3xX33xXe0xX3xX4xX38xX4xX3xX1exX1cxX20xX21xX22xX3xXb0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xXexX1xX26xX27xX22xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX5xXdxX14fxX22xX3xX1exX1cxX6xX22xX3xX2fxXeaxX22xX3xX4xX38xX4xX3xX2fxX3cxXdxX3xXexX1cxX20xX42xX22xX3xX17fxX45xX46xX22xX29xX3xX2fxX38xX3xX1exX1cxX30xX4xX3xX29xXdxX6xX1c8xX3xX45xX6xX76xX3xX29xX111xX2bxX3xX4xX1a1xX3x6bf0xX3cxXdxX3xXexX1cxX20xX42xX22xX3xXffxX6fxXc8xX3xX13xXdxX105xXexX3xX108xX6xX2bxX9fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX76xX7fxX20xXaxX12xX13xX14bxX6xX3xX1exX1cxX6xX1c8xX3xX33xX34xXdxX3xX7x5e4bxX3xXexX1xXe0xX22xX1xX3xX4xX142xX22xX29xX3xX4xXdcxX6xX3xX28fxX3cxXdxX3xXexX1cxX20xX42xX22xX3xXffxX6fxXc8xX3xX13xXdxX105xXexX3xX108xX6xX2bxX1c8xX3xX22xX1xXdxX21xX1cxX3xXexd038xX3xX4xX1x65fexX4xX1c8xX3xX7fxX76xX6xX22xX1xX3xX22xX29xX1xXdxX105xXbxX1c8xX3xX4xX38xX3xX22xX1xc0a3xX22xX3xX2fxb9c1xX3xX7xX195xX3xX7fxX198xX22xX29xX3xXexX14fxX22xX3xX29xX219xXdxX1c8xX3xX1xX19dxX22xX1xX3xX1a1xX22xX1xX1c8xX3xXexX1xX26xX27xX22xX29xX3xX1xXdxX105xX1cxX3xX4xXdcxX6xX3xX28fxX3cxXdxX3xXexX1cxX20xX42xX22xX3xXffxX6fxXc8xX3xX13xXdxX105xXexX3xX108xX6xX2bxX3xX2fxX42xX3xXb0xXdxX22xX1xX3xX7fxX76xX6xX22xX1xX1c8xX3xX1exX1cxX1a1xX22xX29xX3xX4xX38xX76xX3xX4xX1xX76xX3xX7xX1a1xX22xX3xXbxX1x6032xX2bxX1c8xX3xX7fxX202xX4xX1xX3xX33xX198xX3xX4xXdcxX6xX3xX2bxX19dxX22xX1xX3xX2bxXe0xX3xX4xX1xX26xX6xX3xX2fxX26xaf97xX4xX3xX7xX2c9xX3xX2fxX111xX22xX29xX3x5cbaxX3xX45x6f5exX22xX29xX3xX33xc154xX22xX3xX45xX1a1xX22xX3xX4xXdcxX6xX3xX13xX14xX14xX9fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX76xX7fxX20xXaxX12xX13xX19dxX3xX33x7584xX20xX1c8xX3xX45xX20axXexX3xXb0xbc8dxX3xXexX2f9xX3xX4xX1xX2fdxX4xX1c8xX3xX7fxX76xX6xX22xX1xX3xX22xX29xX1xXdxX105xXbxX1c8xX3xX4xX38xX3xX22xX1xX314xX22xX3xX22xXe0xX76xX3xX7xX195xX3xX7fxX198xX22xX29xX3xXexX14fxX22xX3xX29xX219xXdxX1c8xX3xX1xX19dxX22xX1xX3xX1a1xX22xX1xX3xX4xXdcxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX2fxX3cxXdxX3xXexX1cxX20xX42xX22xX3xX17fxX45xX46xX22xX29xX3xX2fxX38xX3xX1exX1cxX30xX4xX3xX29xXdxX6xX3xXb0xX1xXdxX3xX4xX1xX26xX6xX3xX2fxX26xX39exX4xX3xX7xX2c9xX3xX4xX1xX20axXbxX3xXexX1xX1cxX3d9xX22xX3xX45xX3acxX22xX29xX3xX33xX3b1xX22xX3xX45xX1a1xX22xX3xX4xXdcxX6xX3xX13xX14xX14xX3xX5xXe0xX3xX1xXe0xX22xX1xX3xX33xXdxX3xX33xXdxX3xXbxX1xX2cxX2bxX3xX1exX1cxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX27xX22xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX4xXdcxX6xX3xX13xX14xX14xa4f0xX3xX2fxX111xX22xX29xX3xXexX1xac15xXdxX3xX7xacddxX3xXbxX1xX1a1xXdxX3xX4xX1xX202xX1cxX3xX1xX76xXe0xX22xX3xXexX76xXe0xX22xX3xXexX6axX38xX4xX1xX3xX22xX1xXdxX105xX2bxX3xXexX6axX26xX34xX4xX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX1cxX3d9xXexX3xX33xX21xX3xX33xXdxX105xX4xX3xXb0xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xXexX6axX38xXdxX3xXbxX1x5e26xXbxX3xX4xX38xX4xX3xX1exX1cxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX27xX22xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX5xXdxX14fxX22xX3xX1exX1cxX6xX22xX3xX2fxXeaxX22xX3xX4xX38xX4xX3xX2fxX3cxXdxX3xXexX1cxX20xX42xX22xX3xX45xX46xX22xX29xX3xX2fxX38xX3xX1exX1cxX30xX4xX3xX29xXdxX6xX1c8xX3xXexX6axX76xX22xX29xX3xX2fxX46xX3xX4xX46xX3xX28fxX3cxXdxX3xXexX1cxX20xX42xX22xX3xXffxX6fxXc8xX3xX13xXdxX105xXexX3xX108xX6xX2bxX9fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX76xX7fxX20xXaxX12xX13xX14xX14xX3xX20xX14fxX1cxX3xX4xcda1xX1cxX3xX4xX38xX4xX3xXexX2f9xX3xX4xX1xX2fdxX4xX1c8xX3xX7fxX76xX6xX22xX1xX3xX22xX29xX1xXdxX105xXbxX1c8xX3xX4xX38xX3xX22xX1xX314xX22xX3xX4xX1xX20axX2bxX3xX7fxX2fdxXexX3xX22xX29xX6xX20xX3xX1xXe0xX22xX1xX3xX33xXdxX3xX7xX195xX3xX7fxX198xX22xX29xX3xXexX6axX38xXdxX3xXbxX1xX4f9xXbxX3xXexX14fxX22xX3xX29xX219xXdxX1c8xX3xX1xX19dxX22xX1xX3xX1a1xX22xX1xX1c8xX3xXexX1xX26xX27xX22xX29xX3xX1xXdxX105xX1cxX3xX4xXdcxX6xX3xX4xX38xX4xX3xX2fxX3cxXdxX3xXexX1cxX20xX42xX22xX3xX45xX46xX22xX29xX3xX2fxX38xX3xX1exX1cxX30xX4xX3xX29xXdxX6xX9fxX3xX13xX14xX14xX3xX7xX4aexX3xXexXdxXeaxX22xX3xX1xXe0xX22xX1xX3xX4xX38xX4xX3xX45xXdxX105xX22xX3xXbxX1xX38xXbxX3xXexX6axX76xX22xX29xX3xXbxX1xX2cxX2bxX3xX33xXdxX3xXexX1xX37fxX2bxX3xX1exX1cxX20xX21xX22xX3xX2fxX42xX3xX45xX1a1xX76xX3xX33xX105xX3xXexX1xX26xX27xX22xX29xX3xX1exX1cxX20xX21xX22xX3xX4xXdcxX6xX3xX2bxX19dxX22xX1xX3xXexX1xX10xX76xX3xX2fx9494xX22xX29xX3xX1exX1cxX20xX3xX2fxX202xX22xX1xX3xX4xXdcxX6xX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX1cxX3d9xXexX9fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX1cxXexX1xX76xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX76xX3xX13xXdxX10xXexX22xX6xX2bx4fd8xX0xX56xXbxX12

Theo Vietnam+

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cầu thủ Hà Đức Chinh trở về trường xưa

Cầu thủ Hà Đức Chinh trở về trường xưa
2018-02-01 16:52:16

PTĐT-Chiều 1-2, cầu thủ Hà Đức Chinh đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh sau khi giành chiến tích lịch sử cùng...

U23 Việt Nam: Sau lễ có là hội?

U23 Việt Nam: Sau lễ có là hội?
2018-01-31 10:31:10

Sau những thành công vang dội ở giải U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo đã được đón tiếp như những người hùng khi trở về nước. Và trong không khí tưng bừng ấy cũng có những...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long