Cập nhật:  GMT+7
3958x998cx6069x60fbxbc11x3a98x924dx6ea8xa8bdxX7xc6cbx81acxaf1ax5baex84b5xb07cxX5x5b75xXax5fd1xbe8cx6b95xbc43xX3x5383x5347x91b1xac88xX3x435dx5811xX3xacdcxX19xX3xXex4febxX3xX4xX1xb367xX4xX3x6287x4701x709exX3x56bcxX6x3ee8xX10xX7xX3x5a7dxX2xX3xXexc346xXdxX3xafcbxXdxbdf7xXexX3x41b6xX6xX30xX0x7eacxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c67xX10xX6xX17xXaxX12xX3bx59dfxX19xX3xXbxX1x603bxX19xX1axX3x39edxX1x5776xX19xX1xX3xXbxX1xbdabxX3xbc6ex7beaxX6xX3xX4x817fxX3xXexX1xab7fxX19xX1axX3x6609xX1fx596axX3x564axa76cxXexX3xX5xb361x5cc7xX19xX3xX4xX6bxX6xX3xXcxX1xX6bxX3xXexbb82x4038xX19xX1axX3xX40xX1axX83xX15x76a0xX19xX3xXcx5dc7xX19xX3xc178xbae0xX19xX1axX3xXexX38xXdxX3xX4xX83x6298xX4xX3xX1x9a39xXbxX3xX6dxX1dxX3xX4xX1xX6bxX3xXexa427xX90x40b3xX19xX1axX3x9a9bxX5axX19xX1axX3xX4xX6xXdxX3xXexX23xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX1cxX38xXdxX3xX1xXabxXdxX3xXcxX1x8ae1xX3xXexX1xX6xX7cxX3xX1cxX76xX19xX1axX3xX40xX6xX30xX3xc217xX3xX5x7c81xX19xX3xXexX1xX27xX3xX34xX2xX3x6064xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX10xX7xX3xX34xX2x423fxX3xX19xX5axX30xX3xace6x98e2xX10bxX2xX3xXexX38xXdxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX30x5a08xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx76a4xX7cxX17xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX7cxX3xXexX1xX76xX19xX1axX3xX7axX1fxX7cxX3xX7exX7fxXexX3xX5xX83xX84xX19x4a56xX3xX6dxXdxX3dxX4xX3xXc0xX5axX19xX1axX3xX4xX6xXdxX3xXexX23xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX10xX7xX3xX34xX2xX3xX19xX5axX30xX3xX10bxX10cxX10bxX2xX3xX5x5618xX3xXexXbaxX1fxX4xX1xX3xX19xX1xXdxX3dxX30xX3xX4xX6bxX6xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX30xX3xXexXbaxX7cxX19xX1axX3xX4xXabxX19xX1axX3xXc0x404bxX19xX1axX3xX4xX1fxX4xX3x5cb1xX83x7a2bxX4xX3xX1axXdxX6xX3xX7exX1xX83xX3xX6dxX18xX4xX3xX1cxX76xX19xX1axX3xX40xX6xX30xX3xXebxX149xX3xXc0xX19fxX19xX1axX3xXexX1xbb37xXdxX3xX4xXa1xX19xX1axX3xX1axX72xXbxX3xXbxX1xXeexX19xX3xX1a7xX83x9182xX19xX1axX3xX7axX1fxX3xX1x8bfbxX19xX1xX3xX1dexX19xX1xX3xXc0xX9dxXexX3xX19xX90xX91xX4xX149xX3xXexX1x4cf8xX4xX3xXc0xa6acxX15xX3xXexX1xXdbxX3xXexX1xX6xX7cxX3xXexX1xX178xX19xX1xX3xXexX65xX4xX1xX3xX4xX6xX7cxX11cxX3xXcxX83xX15xX3xX19xX1xXdxc111xX19xX149xX3xXc0xX14xX15xX3xX5xX178xX3xX4xX1xX6bxX3xXexXbaxX90xXbcxX19xX1axX3xX5xX91xX19xX149xX3xX4xXeexX19xX3xX4xX1xX83xX1fexX19xX3xX7ax806exX3xX7exacd2xX3xX6dxX178xX3xX7axX1fxX7cxX3xX4xX1fxX7cxX3xX12cxXabxX3xX63xX1xX65xX19xX1xX3xXexXbaxX247xX11cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX7cxX17xX15xXaxX12xXcxX1xX6bxX3xXexX90xX91xX19xX1axX3xX63xX1xX65xX19xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX1axXdxX6xX7cxX3xX12cxXabxX3xX3bxX5axX19xX3xX1xX72xX6xX149xX3xXcxX1xXdbxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX6dxX178xX3xXa0xX83xX3xX5xX247xX4xX1xX3xX4xX1xX6bxX3xXexXbaxX1e6xX149xX3xXbxX1xX1a9xXdxX3xX1x7de8xXbxX3xX6dxX91xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX4xXbcxX3xX1a7xX83xX6xX19xX3xX5xXdxX221xX19xX3xX1a7xX83xX6xX19xX3x4b6fxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX19xX3xXexX23xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX10xX7xX3xX34xX2xX3xXexX38xXdxX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX30xX3xXexXbaxX221xX19xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xXeexX19xX3xXc0xX23xXdxX3xX30xX91xXdxX11cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX7cxX17xX15xXaxX12xXcxXbaxX7cxX19xX1axX3xXc0xX72xX149xX3xX2dexX1fxX4xX3xXc0xX247xX19xX1xX3xXbax84efxX3xX7xX1a9xX3xX30xX76xX19xX3xX6dxX178xX3xX19xXabxXdxX3xX17xX83xX19xX1axX3xXexX1xXdxX3xXc0xX9dxX83xX3xX4xX6bxX6xX3xXexX6exX19xX1axX3xX30xX76xX19xX149xX3xX7axX1dexX7cxX3xXc0xX1dexX30xX3xXbxX1x9fe0xX3xX1xX2c1xXbxX3xX6dxX91xXdxX3xXc0xXdxX1dxX83xX3xX7exXdxX3dxX19xX3xX4xX6bxX6xX3xX3bxXdxX3dxXexX3xX40xX6xX30xX149xX3xXc0xX19fxX19xX1axX3xXexX1xX1cbxXdxX3xX1axc708xX19xX3xX7exX7fxXexX3xX6dxX91xXdxX3xX4xX1xX90xXbcxX19xX1axX3xXexXbaxX1e6xX19xX1xX3xXexX1xXdxX3xXc0xX9dxX83xX3xX4xX6bxX6xX3xXcxX1xX7fxX3xX6dxX84xX19xX3xX1xXabxXdxX3xXf8xaa17xX5xX15xX30xXbxXdxX4xX105xX3xX6dxX178xX3xX1cxX38xXdxX3xX1xXabxXdxX3xXcxX1xXdbxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX4xX1xX14xX83xX3xXebxX3xXf8xX2cxX2ax9f15xX2cxXa0xX105x3d93xX3xX5xX178xX30xX3xXbaxX34fxX3xX19xXabxXdxX3xX17xX83xX19xX1axX3xXc0xX178xX7cxX3xXexX38xX7cxX3xX6dxX84xX19xX3xXc0xXabxX19xX1axX3xX6dxXdxX221xX19xX3xXc0xXdbxX3xXexX1xX6xX30xX3xX17xX18xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX10xX7xX3xX34xX2xX11cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX7cxX17xX15xXaxX12xX3bxX1dxX3xX4xXbcxX3xX7x8486xX3xX6dxX84xXexX3xX4xX1xX9dxXexX149xX3xXcxX1xX6bxX3xXexX90xX91xX19xX1axX3xX15xX221xX83xX3xX4xXeexX83xX3xX7exX1xX76xX19xX1axX3xXc0xXeexX83xX3xXexX90xX3xX2dexX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX30xX91xXdxX3xXexX6exX3xX19xX1axX83xX19fxX19xX3xX19xX1axX14xX19xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX19xX1xX178xX3xX19xX90xX91xX4xX149xX3xX4xX1xX6bxX3xX15xX7fxX83xX3xXexX84xX19xX3xX17x9f21xX19xX1axX3xX4xXbcxX3xX7xX469xX3xX6dxX84xXexX3xX4xX1xX9dxXexX3xX7xa09axX19xX3xX4xX72xX3xX6dxX178xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX9dxXbxX149xX3xX7x3b3fxX6xX3xX4xX1x3ac0xX6xX3xXf8xX19xX7fxX83xX3xX4xXeexX19xX3xXexX1xXdxX7fxXexX105xX11cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX7cxX17xX15xXaxX12xXcxX1xX6bxX3xXexX90xX91xX19xX1axX3xX63xX1xX65xX19xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX1axXdxX6xX7cxX3xX12cxXabxX3xX3bxX5axX19xX3xX1xX72xX6xX149xX3xXcxX1xXdbxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX6dxX178xX3xXa0xX83xX3xX5xX247xX4xX1xX3xXbxX1xX1a9xXdxX3xX1xX2c1xXbxX3xX6dxX91xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xX12cxXabx4536xX3xXcxX178xXdxX3xX4xX1xX65xX19xX1xX149xX3xa246xX7fxX3xX1xX7cxX38xX4xX1xX3xX6dxX178xX3xX1cxXeexX83xX3xXexX90xX3xXexX65xX19xX1xX3xXexX7cxX1fxX19xX3xX7exX24axX3xX6dxX178xX3xXc0xX90xX6xX3xX6dxX178xX7cxX3xX7exX7fxX3xX1xX7cxX38xX4xX1xX3xXc0xXeexX83xX3xXexX90xX3xXexXbaxX83xX19xX1axX3xX1xX38xX19xX3xX1axXdxX6xXdxX3xXc0xX7cxX38xX19xX3xX10bxX10cxX2x4127xX3xaf37xX3xX10bxX10cxX10bxX10cxX149xX3xXc0xX19fxX19xX1axX3xXexX1xX1cbxXdxX3xXexX5axX19xX1axX3xX4xX90xX1cbxX19xX1axX3xXexX1a9xXdxX3xXc0xX6xX3xX19xX1axX83xX19fxX19xX3xX2dexa8cbxX3xX1xXabxXdxX3xX1xX72xX6xX11cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX7cxX17xX15xXaxX12xX12cxXabxX3xX3bxX5axX19xX3xX1xX72xX6xX149xX3xXcxX1xXdbxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX6dxX178xX3xXa0xX83xX3xX5xX247xX4xX1xX3xX7axX1fxX7cxX3xX4xX1fxX7cxX3xXcxX1xX90xX1cbxX19xX1axX3xXexXbaxX18xX4xX3xX63xX1xX65xX19xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX2dexX10xX30xX3xX2dex49e8xXexX3xX1cxX1dxX3xX1fxX19xX3xX19xX221xX83xX3xXexXbaxX221xX19xX3xXc0xXdbxX3xXexXbaxX1e6xX19xX1xX3xX12cxXabxX3xX63xX1xX65xX19xX1xX3xXexXbaxX247xX3xX1a7xX83xX15xX7fxXexX3xXc0xX247xX19xX1xX3xX4xX1xX6bxX3xXexXbaxX90xXbcxX19xX1axX40dxX3xX7exX247xXbxX3xXexX1xX1cbxXdxX3xX4xX72xX3x703dxX3xX7exXdxX7fxX19xX3xX4xX1xX65xX19xX1xX3xXexX1xX27xX4xX3xX6dxX91xXdxX3xb59exXdxX221xX19xX3xXc0xX7cxX178xX19xX3xXcxX1xXdbxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX1cxX76xX19xX1axX3xX40xX6xX30xX3xXebxX3xX6dxX178xX7cxX3xXexX1xX1cbxXdxX3xXc0xXdxXdbxX30xX3xXbxX1xX384xX3xX1xX2c1xXbxX3xX6dxX91xXdxX3xX1cxXdxX1dxX83xX3xX5xX3dxX3xX4xX6bxX6xX3xXexX23xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX19xX178xX15xX11cxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX7cxX17xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX7cxX3xX3bxX3e2xX3bxX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vòng loại Euro 2016: Anh thắng nhọc, TBN thắng nhạt

Vòng loại Euro 2016: Anh thắng nhọc, TBN thắng nhạt
2015-06-15 07:21:00

Anh và Tây Ban Nha là hai ông lớn ra trận trong loạt trận vòng loại EURO 2016 tối qua và rạng sáng nay. Đáng tiếc, cả hai đại gia này đều gặp rất nhiều khó khăn mới giành được 3 điểm.

Khởi sắc môn quần vợt

Khởi sắc môn quần vợt
2015-06-13 10:49:00

PTO- Xuất hiện từ đầu những năm 2000 trên địa bàn tỉnh, môn quần vợt khi ấy được xem là môn thể thao dành cho giới thượng lưu.

Copa America 2015: Đã đến lúc Sanchez bùng cháy

Copa America 2015: Đã đến lúc Sanchez bùng cháy
2015-06-12 07:16:00

Đội chủ nhà Chile đang đứng trước cơ hội lớn lần đầu vô địch Copa America. Và có thể nói, việc họ có làm nên lịch sử hay không hoàn toàn phụ thuộc vào màn trình diễn của siêu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long