Cập nhật:  GMT+7
ce22x17169x1690ex16fb9x122b0x137eaxd614x172f2x16f2exX7x17854x179c4x12725x1856dx15f2fx17292xX5x18ec9xXax11d8cxXcxX1xXdx17a0fxXexX3xX5x16032xXbxX3xfcdfx176d5xf92fxX1xX3x18fdax149bcxXdx15bb1xX3x11327xXdxec48xX3x11b75xd1eaxX1fxX27xX3x105c8xf3f7x10669x1202ex15546xfc93xd789xX36xX36xX3x10b88x1409ex10304xXexX3x10a48xf5e7x117c3xde48x125d5xX43xX3xX1dx14d4bxX1fxX27xX3xX22x1577fxXdxX3xX5xf09bxXexX0xec43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e07xX10xX6x18895xXaxX12xXcx190c1xX3xX2xX34xX3xX27xXdxcff4xX3xX1fxX27xfe0cx158e4xX3xX40xX2xX53x12ecbxX3xX22x12e7fxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3x134a5xX34xX3xX30xX31xX32xX33xX40xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX2xX42xX34xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexe745xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xXexX2cxX1fxX27xX3x118d4xX33xX42xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexXa4xX3xX65x10b32x1035axX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX33xX33xX33xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexXa4xX3xX65xXc9xXcaxX3xX1x1008exX6xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX33xXbaxX7axX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX3xX3axX74xX3xX65xXc9xXcaxX3xX22xX6xf98cx169a6xXexX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX3fxd717xX42xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53x108b2xX27xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd8e8x140f5xX65xX75xXaxX12xX0xXdxX22xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxdae9xX10xX1fxXexX10x189f4xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXax13b27xXdxX65xXexX1x1750exX3xX7axX40xX43xXbxX2bxXa4xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX154xX3xXbaxX3fxX40xXbxX2bxXa4xXaxX3xX7xX145xX4xX9xXaxX53xX53xX4xX41x13530xX6xX12exXbxX1xXcaxXexX1xX12exX41xX3axX1fxX53xX65xX10xX7xX11bxXexX12exXbxX53xX1fxX10xX14fxX7xX53xX40xX40xX40xX34xX53xX2xX2xX2xX65xX40xX2xX7axX3fxX34xX40xX113xXexX40xX7axX2xX7axX5xX43xX35xX3axX1fxX6xX35xXbxX12exXexX6xX5xX35xX27xXdxX6xX35xX176xX6xX1fxX35xX2bxX6xX41xdf79xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX16xXexX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xXdxX25xX3xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xX3axX3bxX3cxXexX3xX3fxX40xX41xX42xX43xX43xX3xX1dxX47xX1fxX27xX3xX22xX4cxXdxX3xX5xX50xXexXaxX3xX14fxXdxX65xXexX1xX9xXaxX7axX40xX43xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXbaxX3fxX40xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xXcxX69xX3xX2xX34xX3xX27xXdxX70xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX1x11837xX22xX3xX1fxX6xX75xX3x135a4xX40xX2xX53xX7ax143ecxX25xX3xX4xX29xX4xX3xX22xX7dxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX65xXc9xXcaxX3xXexX145xX12exX1fxX27xX3xX1fxX3bxX23xX4xX3xX4xX1xX50xX1fxX1xX3xXexX1x14badxX4xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX1exX1fxX1xX3xX22xX23xXdxX3xX11bxX1xXdxX3xXexXdxX16xXbxX3xXexd5d7xX4xX3xX1dxX3bxX3cxX4xX3xX1dxXdxda90xXcaxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX27xXdxX29xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xXcxX1xX10xX12exX3xX1dx162f1xX25xX3xX22xX7dxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX8axX34xX3xX30xX31xX32xX33xX40xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX2xX42xX34xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX3xX7xX12exX3xX3axX23xXdxX3xX27xXdxX29xX3xX1xXdx11be0xX1fxX3xX1xX74xX1fxX1xX3xX5x15f70xX1fxX3xX22xX280xX4xX3xX22xX23xXdxX3xX5xX74xX3xX3fxX2xX41xX3fxX43xX40xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexXa4xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xXbaxX33xX42xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX4xX6xX12exX3xX1fxX1x10779xXexX3xX5xX74xX3xX3fxX40xX41xX42xX113xX3fxX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xX140x110f3xX1fxX27xX3xX1dxX2d1xX25xX3xX65xXc9xXcaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX43xX41xX43xX34xd558xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX33xX33xX33xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX27xXdxX29xX3xX22xX23xXdxX3xX5xX74xX3xX3fxX43xX41xX43xX2xX33xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX3x1862bxXc9xXcaxX3xX1xXebxX6xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX33xXbaxX7axX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX27xXdxX29xX3xXexX145xXc9xX1fxX3xX5xX74xX3xX40xX42xX41xX113xX42xX34xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX3xX3cexXc9xXcaxX3xX22xX6xX109xX10axXexX3xX2xX42xX43xX140xX39dxXcxX3xX3fxX41xX34xX39dxX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX3fxX113xX42xX3xX1dxX47xX1fxX27xX25xX3xX5xX313xX1fxX3xX22xX280xX4xX3xX40xX43xX41xX113xX3fxX34xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX11bxX27xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xXcxX145xX12exX1fxX27xX3xXbxX1xXdxX313xX1fxX3xX1dxXdxX2a4xXcaxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xX1fxX74xX75xX25xX3xX1fxX1xX74xX3xX1dxXdxX2a4xXcaxX3xX1xX74xX1fxX1xX3xfccexXcaxX75xX16xXexX3xX1dx1805dxX1fxX1xX3xX65xX69xX1fxX27xX3xXexX145xX50xX4xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX481xXcaxe8c2xX3xX176x13310xX1fxX1xX3x1833fxX1fxX3xX1dx13a83xXdxX3xX3axX23xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX22xX7dxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX25xX3xX65xXc9xXcaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX3axX74xX3xX65xXc9xXcaxX3xX1xXebxX6xX25xX3xX7xX12exX1fxX27xX3xXexX145xX50xX4xX1xX3xX3fxX43xX43xX3xX1dxX47xX1fxX27xX3xX3axX23xXdxX3xX65xXc9xXcaxX3xX22xX6xX109xX10axXexX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12x180e2xX3xX4xX1xXdxX2a4xXcaxX3xX1fxX27xX3bxX3cxX4xX3xX5x17f43xXdxX25xX3xX4xX1xXdxX3xX7x11d90xX3xX65xX29axX1fxX27xX3xX481xXcaxX49dxX3xX12dxX31x12e99xX3xX3axX23xXdxX3xX65xXc9xXcaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3x12b9bxX3xX22xX280xX4xX3xXbaxX43xX43xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX65xXc9xXcaxX3xX1xXebxX6xX3xX5xX74xX3xXbaxX43xX43xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xe29bxX51fxXdxX3xX65xXdxX30axX1fxX3xef6cxX10xXexX145xX12exX5xXdxX22xX10xX2bxX3xX4xX1xX12exX3xX176xXdxX16xXexX3xXexX50xX1fxX1xX3xX1dxX16xX1fxX3xXexX1xX70xXdxX3xX1dxXdx1647cxX22xX3xX1dxXdxX2a4xXcaxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xX27xXdxX29xX25xX3xX481xXcaxX49dxX3xX176xX4a0xX1fxX1xX3xX4a4xX1fxX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX65xXc9xXcaxX3xX24fxX12dxX31xX535xX254xX3xXexX51fxXdxX3xX65xX12exX6xX1fxX1xX3xX1fxX27xX1xXdxX30axXbxX3x18a01xX22xX3xX24fxX35xX254xX3xX33xX42xX3xXex13a02xX3xX1dxX47xX1fxX27xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xdd85xXc9xX1fxX3xX27xXc9xX1fxX3xX1dxX5f3xX75xX3xX1fxX1xX35axXexX25xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX2xX3fxX53xX7axX25xX3xX7xX6xXcaxX3xX11bxX1xXdxX3xXexX145xX50xX4xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX3axX74xX3xX7xX528xX3xX65xX29axX1fxX27xX3xX481xXcaxX49dxX3xX176xX4a0xX1fxX1xX3xX4a4xX1fxX25xX3xX22xX7dxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX8axX34xX3xX30xX31xX32xX33xX40xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX42xX42xX40xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX3xX7xX12exX3xX3axX23xXdxX3xX27xXdxX29xX3xX1xXdxX30axX1fxX3xX1xX74xX1fxX1xXa4xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX36xX36xX36xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX113xX33xX113xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xX140xX386xX1fxX27xX3xX1dxX2d1xX25xX3xX22xX7dxXexX3xX1xX74xX1fxX27xX3xX65xXc9xXcaxX3xX65xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX43xX41xX43xX34xX39dxX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX40xX41xX7axX40xX7axX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX27xXdxX29xX3xX22xX23xXdxX3xX5xX74xX3xX40xX33xX41xX43xX40xX43xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX3xX3cexXc9xXcaxX3xX1xXebxX6xX3xXexX2cxX1fxX27xX3xX40xX41xXbaxX33xX3fxX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX25xX3xX27xXdxX29xX3xXexX145xXc9xX1fxX3xX5xX74xX3xX40xX113xX41xX42xX3fxX33xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX5xX50xXexX41xX3xXcxXcaxX75xX3xX3axX1axX75xX25xX3xX27xXdxX29xX3xX65xXc9xXcaxX3xX22xX6xX109xX10axXexX3xX2xX42xX43xX140xX39dxXcxX3xX3fxX41xX34xX39dxX3xX27xXdx1422cxX22xX3xX34xXbaxXbaxX3xX1dxX47xX1fxX27xX25xX3xX2bxXcaxX4a8xX1fxX27xX3xX22xX280xX4xX3xX40xX43xX41xX3fxX34xX113xX3xX1dxX47xX1fxX27xX53xX11bxX27xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xXcxX1xX10xX12exX3xX32xX27xX1xX488xX3xX1dxX488xX1fxX1xX3xX33xX34xX53xX32xX587xX35xX140xX590xX3xX7xX528xX6xX3xX1dxX4a4xXdxX25xX3xX176xX4a4xX3xX7xXcaxX1fxX27xX3xX22x152d9xXexX3xX7xX4a8xX3xX1dxXdxX2a4xXcaxX3xX4x113bdxX6xX3xX32xX27xX1xX488xX3xX1dxX488xX1fxX1xX3xX42xX3fxX53xX40xX43xX2xXbaxX3xX3axX2a4xX3xX11bxXdxX1fxX1xX3xX65xX12exX6xX1fxX1xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX25xX3xX65xXc9xXcaxX3xX7x17741xX3xX4xX2d1xX3xX1xXdxX30axXcaxX3xX5xfb3bxX4xX3xXexX69xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX40xX53xX2xX53xX40xX43xX40xX40xX25xX3xX27xXdxX29xX3xX2bxX2cxX1fxX27xX3xX65xXc9xXcaxX3xX1dxX3bxX3cxX4xX3xX1dxXdxX2a4xXcaxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xX22xX4cxXdxX3xXexX1xX29xX1fxX27xX3xX3fxX3xX5xXc9xX1fxX3xX3axX74xX12exX3xX4xX29xX4xX3xX1fxX27xX74xX75xX154xX3xX2xX25xX3xX2xX2xX3xX3axX74xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX40xX2xX3xX1xec67xX1fxX27xX3xXexX1xX29xX1fxX27xX3xX24fxXexX280xX4xX3xX5xX74xX3xX2xX43xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX22xX7eexXexX3xX5xXc9xX1fxX25xX3xXexX1xX6xX75xX3xX3axX4a0xX3xX2xX34xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX22xX7eexXexX3xX5xXc9xX1fxX254xX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX12exX65xX75xXaxX12xX32xX16xXcaxX3xXexX145xX386xX1fxX27xX3xX3axX74xX12exX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX1fxX27xX1xX1exX25xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX5x18ef3xX3xXexX1xX4a0xX3xX1dxX3bxX3cxX4xX3xX5xX386xXdxX3xX7xX6xX1fxX27xX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX5xX74xX22xX3xX3axXdxX30axX4xX3xXexXdxX16xXbxX3xXexX1xX10xX12exX3xX7xX6xXcaxX3xX1fxX27xX74xX75xX3xX1fxX27xX1xX1exXa4xX3xX1fxX16xXcaxX3xXexX145xX386xX1fxX27xX3xX3axX74xX12exX3xX65xX488xXbxX3xX1fxX27xX1xX1exX3xXcxX16xXexX3xX32xX27xXcaxX75xX313xX1fxX3xX1dxX29xX1fxX3xXexX1xX4a0xX3xX1dxX3bxX3cxX4xX3xX5xX386xXdxX3xX7xX6xX1fxX27xX3xX11bx1794axX3xX1dxXdxX2a4xXcaxX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexXdxX16xXbxX3xXexX1xX10xX12exX41xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39dxX12exXcaxX145xX4xX10xXaxX12xX32xX27xXcaxX47xX1fxX3xXcxXcx142c9x16bc8xX32xX0xX53xXbxX12

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thu Ngạc giảm nghèo

Thu Ngạc giảm nghèo
2022-06-16 08:09:00

baophutho.vn Xã Thu Ngạc (huyện Tân Sơn) có trên 1.400 hộ với hơn 6.400 nhân khẩu, thời gian qua, vượt qua các khó khăn, hệ thống chính trị và nhân dân địa...

Khôi phục dịch vụ vận tải hành khách

Khôi phục dịch vụ vận tải hành khách
2022-06-14 14:20:00

baophutho.vn Với phương châm “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Phú Thọ đang khôi phục hoạt động vận tải khách an toàn...

Hạ Hòa chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Hạ Hòa chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng
2022-06-14 11:06:00

baophutho.vn Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt với các đợt nắng nóng kéo dài, huyện Hạ Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long