Cập nhật:  GMT+7
8bc7xde55xa84bx11d89x13893x106a4xa950xdd79xe18fxX7xfa72x13491xac57x9928x12acex9241xX5x116b6xXaxfa73xaa31x9bc3x136dfxX1xX3xX15xX1xd8f3xX3x121c3xXdxX1axX15xX3xX1cxeb18xXdxX3xd06dxf20dxX15xX1xX3xX4xX1xa28cxX15xX1cxX3xabf7xX22xX15xX3xXcx118f4xXexX3xX7xd0c8xb65exX0x1157fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11598xX10xX6xd877xXaxX12xc550xXcx12f79xXcxd840xX3xb53exX1xdde9xX15xX1cxX3xX15xX1cxX1ax130e4xX3xX4x13801xX15xX3xXcxX35xXexX3xX57xX1cxd181xX60xe70bxX15xX3xX30xX26xX15xX3x11f9dxX26xX15xX1xX3xXcxa1d9xX3xa714x1016cxX7dxX7exbf26xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX26xX15xX3xX25xfcf2xX81xX3xX4xX1xXdxX35xX15xX3xX7xd235xX3xX4xc5f4xX15xX1cxX3xXexX26xX4xX3xXex106b3xX6exX15xX3xX4xX26xX4xX3xX15xX1xX1axX3xX1cxXdxX1axX15xX3xb332x123a9xX2xX3cxX2xX7exX3x1027fx1021fxXdxX3xX4xe19fxX15xX3xX75xX1axX3x11ea6xX6xX6cxX3xXex10accxXexX3xX25xX63xXexX3xX1cxX22xXdxX3xX25xX26xX15xX1xX3xX4xX1xX2cxX15xX1cxX81xX3xXexXa2xX6xX15xX1cxX3xXexXa2xX14xX3xX25xX1axX15xX3xXexX1x100faxX3xX7x13b44xX6xX3xX7x118c2xXbfxX15xX3xX30xX22xX15xX3xX15xc603xX3axX3xX3axX39xXdxf15axX3xX57xX1xX59xX15xX1cxX3xXexbce3xX15xX1xX3xX4xfebexX3axX3xX1cxXf4xXdxX3xXa2xX6xX3xXexd2daxX3xX30xXcaxXexX3xX5xXdx118f6xX15xX3xb65cxX1xXdxX35xX15xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX1xXdxX35xX15xX3xX7xX96xX3xX30xX22xX15xX3xXcxX35xXexX3xX1cxXdxX59xX6xX3xXexXa2x11649xX15xX1cxX3xX12bxX1x12f09xXdxX3xX15xX1xX2cxX15xX1cxX3xd182x107cfxX15xX3xX30x10acexX60xX3xX30x1272axX3xX1xX2cxX153xX15xX1cxX3xX15cxbfa7xX3xXcxX35xXexX3xc975xX6cxX6exX3xX1xX2cxX153xX15xX1cxX107xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xed9fxX7xX3cxX7dxX7exX7exc634xX3cx1309fxbc30xX4exX7dxX2xaf20xX2xa316xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xX2xX107xeb90xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX57xX1xX1axX3xX1cxXdxX1axX15xX3xXb3xXb4xX2xX3cxX2xX7exX3xXbaxXbbxXdxX3xX4xXbfxX15xX3xX75xX1axX3xXc5xX6xX6cxX3xX1cxXdxX59xX6xX3xX3axX6cxX99xX15xX3xXexXa2xX14dxX15xX1cxX3xX12bxX1xX153xXdxX107xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xX7dxX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xXcxXcaxXexX3xX25xX63xXexX3xX4xX1xX6cxfbc1xX15xX3xX25xX16exX3xX15xX1cxX6cxX60xX6exX15xX3xX5xXdxefd3xX6cxX107xX107xX107xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xX1bexX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xfb87xX6cx11632xX60xX3xX174xX6cxX161xX15xX3xX4xX14dxX15xX1cxX3xX15xX1xX6xX6cxX3xX1cxX22xXdxX3xX25xX26xX15xX1xX3xX4xX1xX2cxX15xX1cxX107xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xX1c0xX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5x9303xX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xXb4xX1xafd3xXf8xX3xX5xX41bxXf8xX3xXexXa2xXf8xX15xX1cxX3xXexX120xX15xX1cxX3xX30xX8cxX15xX1cxX3xXexX26xX4xX3xX1cxX22xXdxX3xX25xX26xX15xX1xX81xX3xX4xX1xefd5xX3xX7xX6xX6cxX3xX15cxX1axXdxX3xXbxX1x12357xXexX81xX3xX15xX1xX59xX15xX1cxX3xX4xX1xXdxX35xX4xX3xX25xX26xX15xX1xX3xX15cxX6cxX99xX15xX1cxX3xX15cxd4daxX4xX3xX4xX165xX6xX3xX15xX1cxX2cxXf1xXdxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX1axX3xX1cxXdxX1axX15xX3xX30xXbbxX3xX1xXf8xX1axX15xX3xXexX1xX1axX15xX1xX107xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xX1c5xX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xe658xX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xXcxXa2xX6xX15xX1cxX3xXexXa2xX14xX3xX25xX1axX15xX3xXexX1xXf1xX3xX7xXf4xX6xX3xX7xXf8xXbfxX15xX3xX30xX22xX15xX3xX15xX101xX3axX3xX3axX39xXdxX107xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xX1c7xX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xX1c1xX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX75xX329xX60xX3xX174xX6cxXcaxXexX81xX3xX4xX1axX15xX1xX3xX3axX6xXdxX3xX3axX6xX15xX1cxX3xXexX14xX15xX3xX1xXdxX2b0xX6cxX3xX3axX14dxX6xX3x9e51xX6cxX329xX15xX3xX15cxX120xX6xX3xX30xX2cxfdfdxX4xX3xX1cxXf4xXdxX3xXa2xX6xX3xXexX120xX3xX30xXcaxXexX3xX5xXdxX128xX15xX107xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xX2xX7exX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xX2xX2xX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX75xX26xX15xX3xX25xX8cxX81xX3xX4xX1xXdxX35xX15xX3xX7xX96xX3xX15xX1xX1axX3xX1cxXdxX1axX15xX3xX30x9f89xX4xX3xXexX1xX2cxX3xX4xX165xX6xX3xX4xX26xX4xX3xX10xX3axX3xX15xX1x101edxX3xXexXa2xX6exX15xX3xX12bxX1x10bd7xXbxX3xX4xX115xX3xX15xX2cxX39xX4xX3xX1cxXf4xXdxX3xX15cxX128xX107xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX107xX25xX6xXf8xXbxX1xX6cxXexX1xXf8xX107xX15cxX15xX3cxX4exX10xX7xX12bxXexXf8xXbxX3cxX15xX10xX1b8xX7xX3cxX7dxX7exX7exX1bexX3cxX1c0xX1c1xX4exX7dxX2xX1c5xX2xX1c7xX1bexX1c1xXexX2xX1c5xX1c7xX1c1xX1bexX2xX5xX2xX7dxX107xX1d4xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXf8xX4exX60xXaxX12xX75xX26xX15xX3xX25xX8cxX81xX3xX4xX1xXdxX35xX15xX3xX7xX96xX3xX15xX1xX1axX3xX1cxXdxX1axX15xX3xX30xX22xX15xX3xXcxX35xXexX3xX15cxX39xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX161xX15xX3xX15cxX6cxXdxX3xXexX2cxX153xXdxX81xX3xX5xX1axX15xX1xX3xX3axXbfxX15xX1xX81xX3xX7xXf8xX15xX1cxX3xX12bxX1xX99xX15xX1cxX3xX174xX6cxX6exX15xX3xX15xX1xXdxX2b0xX3axX3xX15cx10a0bxX3xX7xdeb0xX15xX3xX7xX1axX15xX1cxX3xX4xX1xXdxX35xX15xX3xX30xXcaxX6cxX81xX3xX25xX115xXf8xX3xX15cxX2b0xX3xXcxd7c9xX3xX174xX6cx10cfaxX4xX107xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc541xX6cxXexX1xXf8xXa2xXaxX12xXcxX44exX3xX8bcxX15xX1xX0xX3cxXbxX12

Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bánh Trung thu và an toàn vệ sinh thực phẩm

Bánh Trung thu và an toàn vệ sinh thực phẩm
2023-09-25 10:00:00

baophutho.vn Tết Trung thu là dịp nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm của người dân tăng cao cả về số lượng và chủng loại, đặc biệt là các loại bánh, mứt,...

Quà Tết đến tay chiến sĩ nhà giàn

Quà Tết đến tay chiến sĩ nhà giàn
2020-01-20 12:19:28

PTĐT- Cuối năm, mùa biển động, những con sóng cao từ 4-5 m khiến cho công tác vận chuyển hàng hóa, quà Tết lên nhà giàn DK1 hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm...

Mang Tết tới nhà giàn DK1

Mang Tết tới nhà giàn DK1
2020-01-16 13:27:21

PTĐT- Là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, xuân về của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2, những chuyến tàu với hải trình đặc biệt mang quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm...

Kiểm tra công tác bình ổn thị trường Tết

Kiểm tra công tác bình ổn thị trường Tết
2020-01-10 20:20:34

PTĐT - Ngày 10/1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác bình ổn thị trường Tết...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long